Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Fejlesztési Bank Zrt."— Előadás másolata:

1 Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

2 Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyértelműen bankszerű tevékenységet végez, olyan fejlesztési bank, amelynek a feladatai sajátosak, de tevékenységében az üzleti bankok döntési, elemzési módszereit és piaci mechanizmusait, a banki- és technikai-szakértői ellenőrzést, a prudens működésre vonatkozó követelményeket és a megtérülési szempontokat egyaránt alkalmazza.

3 Stratégiájának főbb elemei
közvetíti az állam közvetlen, vagy közvetett fejlesztési forrásait biztosítja a célokhoz kapcsolódó támogatások optimális felhasználását és a preferenciák érvényesülését

4 A gazdaságfejlesztési célokat három forrásból finanszírozza:
a költségvetés által fejlesztési beruházások költségeinek fedezésére, illetve azok támogatására juttatott forrásokból a nemzetközi szervezetek (pl. Európai Unió) fejlesztésekre juttatott forrásaiból a saját - hazai és nemzetközi pénzpiaci - hitelfelvételeiből és kötvénykibocsátásaiból

5 Az MFB funkcióinak ismertetése I.
Az állami vállalatok, a nemzetgazdasági szempontból meghatározó jelentőségű állami fejlesztések részben, vagy egészben állami eszközökből történő finanszírozása A magángazdaság gazdaságfejlesztési céloknak megfelelő fejlesztéseinek állami, részben állami, vagy teljes egészében banki "egyéb" forrásokból történő tőke-, illetve hitelfinanszírozása

6 Az MFB funkcióinak ismertetése II.
A különböző nemzetközi fejlesztési segélyeknek a magyar gazdaság fejlesztési céljaira történő becsatornázása, illetve a magyar vállalkozói típusú nemzetközi gazdasági segélyek lebonyolítása A gazdaságfejlesztési célokkal összhangban különböző állami garanciák és biztosítások nyújtása a Magyarországon működő vállalatok biztonságának, nemzetközi hatékonyságának elősegítése érdekében

7 MFB hitelminősítése (Moody’s)

8 2001. évi XX. törvény a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról
„Az Országgyűlés a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Részvénytársaság jogutódaként hozta létre decemberében - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvénnyel a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságot…”

9 2001. évi XX. törvény a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról
Jogállás: Az MFB Zrt. egyszemélyes, zártkörű részvénytársaság formájában működő szakosított hitelintézet. Az MFB Zrt. részvényeinek száz százaléka a Magyar Állam tulajdonában van. A részvények forgalomképtelenek. Az MFB Zrt. jegyzett tőkéje legalább Ft

10 2001. évi XX. törvény a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról
Az MFB Zrt. az alábbi pénzügyi szolgáltatási tevékenységeket végezheti: a) betétek és más visszafizetendő pénzeszközök gyűjtése kizárólag jogi személyektől; b) hitel és pénzkölcsön nyújtása; c) pénzügyi lízing; d) b) és c) pontjában szereplő feladatához közvetlenül kapcsolódóan 1. pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása - a pénzforgalmi számlavezetés kivételével - kizárólag jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéni vállalkozó részére, 2. pénzforgalmi számlavezetés kizárólag olyan gazdasági társaság részére, amelyben az MFB Zrt. közvetlen tulajdonnal rendelkezik; e) kezesség és bankgarancia, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása; f) hitelreferencia szolgáltatása; g) letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás; h) valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység; i) pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység).

11 2001. évi XX. törvény a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról
Tartalmazza még: Feladatai, tevékenységi köre Költségvetési és kormányzati kapcsolata Prudens működésre vonatkozó szabályok Felügyelet és szervezete

12 2001. évi XX. törvény a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról
Az MFB Zrt. 100%-ot elérő tulajdoni részesedéssel rendelkezhet a következő gazdálkodó szervezetekben: Beszállítói Befektetői Zrt. Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. Informatikai Kockázati Tőkealap Kezelő Zrt. Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Támogatásközvetítő Zrt. Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. Magyar Export-Import Bank Zrt. Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. Magyar Követeléskezelő Zrt. MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.

13 MFB Bankcsoport 2001. XX. törvény szerint a Banknak kizárólag a törvény mellékletében meghatározott stratégiai cégekben lehet 49%-ot meghaladó tulajdonrésze. A csoportszintű működés a komparatív előnyök kihasználásával biztosítja a finanszírozási források hatékonyabb szétosztását, és még hangsúlyosabbá teszi az MFB-nek a magyar gazdaság fejlesztésében játszott katalizátor szerepét. A Bankcsoport tagjai összehangoltan, stratégiai partnerként működnek együtt, de igyekeznek kihasználni a speciális tevékenységükben rejlő előnyöket is.

14 MFB Bankcsoport – Banki pénzügyi csoport
Magyar Export-Import Bank Zrt Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. Magyar Követeléskezelő Zrt. Beszállítói Befektető Zrt. Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. MFB Invest Zrt.

15 MFB Bankcsoport – Támogatási-közvetítő csoport
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Támogatásközvetítő Zrt. Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Corvinus Támogatásközvetítő Zrt.

16 MFB - Hitelprogramok Önkormányzatok Magánszemélyek Lakóközösségek
Vállalkozások

17 Hitelprogramok - Magánszemélyek
Pályamódosító hitelprogram (munkájukat elvesztő, közszférában foglalkoztatottak vállalkozóvá válásának elősegítése kedvezményes kamatozású hitellel) Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram a NEP pályázatokhoz

18 Hitelprogramok - Lakóközösségek
Panel Plusz Hitelprogram (lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása céljából kiírt pályázathoz kapcsolódó hitelnyújtás, forráslehetőség biztosítása) Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram a NEP pályázatokhoz

19 Hitelprogramok - Önkormányzatok
Panel Plusz Hitelprogram (lásd: magánszemélyek) Sikeres Magyarországért Bérlakás Hitelprogram (bérlakások, nyugdíjasházak, idősek otthona építését) Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram (törvény által előírt vagy önként vállalt közfeladatainak ellátásához szükséges beruházások finanszírozása éven túli lejáratú, kedvezményes kamatozású hitel )

20 Hitelprogramok - Mikro-, kis- és középvállalkozások
Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram vállalkozások foglalkoztatásban betöltött szerepének növeléséhez, innovációs és beszállítói tevékenységének erősítéséhez, környezetvédelmi és egészségügyi célú beruházásaihoz kedvezményes kamatozású hitel nyújtása Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4% Futamidő: legfeljebb 15 év Hitelösszeg: a minimális hitelösszeg 5 millió forint. A maximálisan felvehető hitelösszeg 3000 millió forint Saját erő mértéke: A saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó-bekerülési értékének Devizanem: forint

21 Hitelprogramok - Mikro-, kis- és középvállalkozások
Új Magyarország Agrár Fejlesztési Hitelprogram mezőgazdaság versenyképességét, a piacok megőrzését, az innovációt, a jó minőségű termékek előállítását, az energia és költségtakarékos módszerek alkalmazását, a környezetvédelmet elősegítő beruházásokhoz kedvezményes források biztosítása fejlesztési és beruházási tárgyú pályázatokhoz kiegészítő forrás biztosítása Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4% Futamidő: legfeljebb 15 év. Hitelösszeg: hitelcéltól függően lehet: 1 millió, 5 millió, 50 millió, 1000 millió. Saját erő mértéke: A saját erő mértéke a beruházás nettó - vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult bruttó - költségének legalább a 15 %-a. A saját erő saját forrásból és vissza nem térítendő állami támogatásból állhat. Devizanem: forint

22 Hitelprogramok - Mikro-, kis- és középvállalkozások
Új Magyarország Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kedvezményes kamatozású forgóeszközhitelt biztosítson a mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások számára a mezőgazdasági termelés versenyképességének javításához Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4,5% Futamidő: legfeljebb 5 év. Hitelösszeg: a minimális hitelösszeg 1 millió forint. A maximálisan felvehető hitelösszeg 200 millió forint. Saját erő mértéke: saját erő nem szükséges. Devizanem: forint

23 Hitelprogramok - Mikrovállalkozások
Mikrohitel Plusz Hitelprogram mikrovállalkozások beruházáshoz és fejlesztéséhez hosszú lejáratú, kedvezményes forráslehetőséget biztosítson Hitelösszeg A: 1-15 millió forint B: 1-5 millió forint Saját erő: A beruházás nettó bekerülési értékének legalább 15%-a Kamat mértéke: Jegybanki alapkamat Futamidő: A: Legfeljebb 10 év, maximum 2 év türelmi idővel B: Legfeljebb 7 év, maximum 2 év türelmi idővel Devizanem: forint

24 Hitelprogramok - Mikrovállalkozások
Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel mikro- és kisvállalkozások beruházási és fejlesztési céljaihoz hosszú lejáratú, kedvezményes forráslehetőséget biztosítson Kamat mértéke: jegybanki alapkamat Futamidő: A: legfeljebb 10 év, max. 2 év türelmi idő B: legfeljebb 7 év, max. 2 év türelmi idő Hitelösszeg: A: 1-15 millió Ft B: 1-5 millió Ft Saját erő mértéke: beruházás nettó bekerülési értékének legalább 15%-a Devizanem: forint

25 Hitelprogramok - Kis- és középvállalkozások
Beruházási/Projekt hitel hitel célja az MFB Zrt. üzletpolitikájához illeszkedő, önálló projektként definiálható és strukturálható fejlesztések finanszírozása kis- és középvállalkozások számára Saját erő: minimum 15% (egyedi elbírálás alapján ennél magasabb mértékű is lehet) Futamidő: maximum 15 év Devizanem: forint, euró, USD

26 Hitelprogramok - Kis- és középvállalkozások
Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel mikro- és kisvállalkozások beruházási és fejlesztési céljaihoz hosszú lejáratú, kedvezményes forráslehetőséget biztosítson Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR+4% /év Futamidő: legfeljebb 15 év 2 év türelmi idővel Hitelösszeg: 1-50 millió Ft Saját erő mértéke: beruházás nettó bekerülési értékének 15%-a

27 Egyéb hitelkonstrukciók
Háziorvosi hitelprogram (orvosi rendelő vásárlása, felújítása; gépek beszerzése; háziorvosi működtetési jog vásárlása) Start hitelprogram (magánvállalkozások és vállalkozásindítás ösztönzése; felhasználható pl.: munkahelyteremtés, fejlesztés, kapcsolatok építése, termék- és szolgáltatásfejlesztés) Viziközmű Beruházási Hitelprogram (törvényben meghatározott vízgazdálkodási közfeladatok ellátása érdekében víziközmű-társulatok és önkormányzatok által közösen végzett beruházások finanszírozása)

28 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Magyar Fejlesztési Bank Zrt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések