Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájterv3. Miért kell tervezés? Ism. Táji konvenció - védelem, kezelés, tervezés Gondok: –Tájak homogenizálódnak, „eltűnnek” –A tájak jellege (karaktere)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájterv3. Miért kell tervezés? Ism. Táji konvenció - védelem, kezelés, tervezés Gondok: –Tájak homogenizálódnak, „eltűnnek” –A tájak jellege (karaktere)"— Előadás másolata:

1 Tájterv3

2 Miért kell tervezés? Ism. Táji konvenció - védelem, kezelés, tervezés Gondok: –Tájak homogenizálódnak, „eltűnnek” –A tájak jellege (karaktere) eltűnik –A tájak történeti jelleg nem kap elég figyelmet –Környezetvédelmi problémák élesen előtérbe kerülnek –Egyedi tájérték pusztul –Területi, ágazati (pl. természetvédelmi) tervezéshez, környezetgazdálkodáshoz kellene

3 Kollányi 2005

4 A tervezés menete 1.Tervezési keretfeltételek, terv célja (a terv tervezése) – cél és problémaleírás 2.A tervezés alapjai - Tájelemzés (analízis - állapotfelmérés) – az érintett természet és táj történelmi, múlt és jövőbeli helyzete, a természeti, antropogén sajátosságok, folyamatok és táji változások leírása (tájfunkciók áttekintése, természet/táj lajstrom) - Tájértékelés (konfliktusértékelés) – a termvédelmi vagy menedzselt táji objektumok összehasonlítható, sorrendbe rakott vagy kvantifikált besorolása (táji diagnózis, értékbecslés, potenciálértékelés, konfliktuselemzés, funkcióértékelés) 3.Tervezés -Célkoncepció – a védelemre, menedzselésre, fejlesztésre vonatkozó célok kidolgozása a tervezési területre (cél, tervezési cél, fejlesztési cél, tájfejlődés általában) -Intézkedési koncepciók – szükséges LU változás, intézkedési katalógus, kezelési koncepció és program, védelmi, kezelési intézkedések (táj működés és termvéd szempontjából) 4. végrehajtás, ellenőrzés

5 A tervezés előfeltételei és a tervezés célja A tervezési terület jellemzői és sajátosságai Mi a célja/funkciója az adott területnek A tájállapothoz rendelkezésre álló adatok/információk rendelkezésre állnak-e, kell- e kiegészítő adatgyűjtés Problémakatalógus Együttműködés a hatóságokkal

6 Tájelemzés1 ~ Természeti és antropogén sajátosságok, folyamatok és kölcsönhatásaik a tájban Tájelemzés (Kiértékelés) Objektív- reprodukálható Tudományos módszer tájértékelésszubjektív-reprodu- kálható (Adat és modellorientált) Tudományos módszer, szakmai megközelítés döntésszubjektív- (reprodukálható) – használatorientált Politikai megközelítés

7 Tájelemzés2 1.Állapotfelvétel. A tervezéshez – a célhoz!!! - szükséges biotikus és abiotikus tényezők számbavétele, milyen adatot, milyen mennyiségbe és minőségben kell használni… a nem szükségesek kizárása – ez nehéz 2.Mit kell majd elemezni, értékelni és tervezni: 1.Talaj 2.Víz (felszíni és talaj) 3.Levegő, klíma 4.fajok, életközösségek 5.Tájkép

8 Tájelemzés3 Két lehetőség - integrált, aggregált módszer szelektív térképezés (pl. potenciálisan védendő biotóp) reprezentatív térképezés (biotóp típus térképezés) felületborítás térképezése (minden biotóp a bio-öko jegyeivel) - szigorúan elemző módszer széttagolva elemeire

9 Tájelemzés4 Példák arra, hogy mit kell vizsgálni: Vegetáció (növényfajok, különböző kritériumok alapján kiértékelve, indikátor sajátosságok, potenciális természetes vegetáció, Vörös Könyves fajok – 1999 MO - ez társulásról, de van növényről is --- ökotóp – termőhely, hemeróbia - emberi behatás mértéke??? Ne ide) Fauna (biotóp – élőhely, ugyanaz a védettség) Víz – folyó/állóvíz, felszíni, felszínalatti, belvíz, mocsár, láp, barlangi - nagyság, természetközeliség, használat (rekreáció, halászat…) - O2, tápanyag tartalom, pH, hőmérséklet, átláthatóság, oldott anyag (pl. Fe, Mn, Ca), keveredés - Saprobia-index (mennyire terhelt, szennyezett) - és ennek a csapdája!!!! - eutróph - oligosaprob (alig) – meso (közepesen) – poly (szennyezett)

10 Tájelemzés 5 Talaj – vízgazdálkodás is (talajvíz, talajnedvesség, ökonedvesség, átszivárgás…) Klíma/levegő – napfénytartam (intenzitás, évi menet), hőmérséklet (amplitúdó, évi menet és közepes), csapadék (mennyiség, évi menet), légnyomás, szél - ökoklíma - levegő-minőség - toxikus tolerancia érték (IAP – index of atmospheric purity) Tájkép – diverzitás, szépség, esztétikai érték, összekapcsolhatóság,

11 Tájelemzés – domborzat Hatás más ökotényezőkre Talajra – talajfejlődésre való hatás (erózió akkumuláció) Klímára – kitettség, nap, hegy- völgy szél, hideglevegő akk. Vízre - beszivárgás, talaj vízháztartás Flóra – fauna – természeti táj hatása másokra Emberre – kulturtáj ökológia, utak, rekreációs infrastrtuktúra Hatás a potenciál szerkezetére és minőségére Erdőgazdaság – más geotényezőkön keresztül hat Mezgazd – erózió, fagyveszély, vegetációidő diff. Rekreációs potenciál – vizuális diverzitás Beépítési potenciál – hol lehet, költségek, biztosítási árak Ellátási potenciál – lejtő, elvezetések

12 Tájértékelés - kulcs Potenciálok és funkciók, Konfliktusok, Használati specifikumok, Terhelés Értékbecslés, Értékelés kontra szakmai állítás

13 Funkciók/táji teljesítőképesség Funkciók Pl. termőképesség, természetvédelmi, erózióval szembeni ellenállás, filter-puffer, ökotópképző (érettség, természetesség, diverzitás), lefolyás-szabályozási, imisszióvédelmi, bioklimatikus Értékelési szempontok –Ökológiai –Ökonómiai –Szociális-kulturális (lásd tajved2.ppt)

14 Kockázat – egyszerűen

15 d1 Ökológiai kockázatelemzés hatásfolyamat Terhelést kiváltó - iparosodás, urbanizálódás (pl. bányászat, település) - intenzív mező- és erdőgazdaság - rekreáció Hatás Hatást elszenvedő - természeti erőforrások (pl. gén-, vízi erőforrások) - emberi környezet (pl. település, tájkép)

16 d2 Ökológiai kockázatelemzés Lényegében 2 hatáskomplexum 1. környezetterhelés miként változtatja meg mennyiségileg és minőségileg a természeti erőforrásokat (ok-folyamat) – ez a kockázatelemzés Komoly módszertani probléma a kvantifikálással 2. A mennyiségileg és minőségileg megváltozott erőforrások mennyire korlátozzák a használati lehetőségeket

17 d3 Ökológiai kockázatelemzés A kockázat-elemzés folyamata (egyszerű modell 1978-ból) 1.A természeti tényezők teljesítményét (indikátorokon keresztül) értékeljük. Másfelől számba vesszük a potenciális hasznosításokat, amelyek káros hatással lehetnek a természeti tényezőkre. Ezek alapján konfliktuskört szerkeszthetünk. 2. Az egyes elemekre elvégzett elemzéseket aggregáljuk és meghatározzuk a károkozással szembeni érzékenységet (terület, mint KHÉ-ben). 3.Meghatározzuk a természeti erőforrásokat ért potenciális károk intenzitását, ezt is területileg értékelve. 4. Az aggregált érzékenység és intenzitás alapján számolhatjuk a károkozás kockázatát.

18 d4 Értékelemzés Értékelemzés (része a kockázatelemzésnek) – pl. termékteszt Döntési alternatívák (tervezési alternatívák) összehason- lítható értékelése Sokdimenziós rendszer - matematikai modell Nem dimenzió nélküli Értékhordozó (pl.táj) Értékelő rendszer - haszon - célR Értékelési szabály (skálák) „haszon” érték

19 Ökonómiai értékelés Itt a pénz az összemérés eszköze Gond: olykor nem lehet, vagy nagyon nehéz pénzben kifejezni az értékeket (pl. etikai, vagy esztétikai értékek) 1.Ennek ellenére erőfeszítés kell a mennyiségi kifejezésre - mérhetőség 2.Nélküle nem lehet kompenzációban, a fenntartható táji teljesítőképesség finanszírozásában gondolkozni

20

21 Tervezés Milyen célból? – tervezési lépések, tartalmi és területi szint Tervezési körülmények, állapotfelvétel, értékelés, konfliktusok Cél koncepció (konkrétan) Tervezési terület A célból levezetveIntézkedési tervekfelületek Az intézkedések megvalósítása Kiviteli tervRész felületek

22

23

24 Angol módszer - Fabos Táji (~integrált) - táji erőforrások leltára - kategorizálás – kizártak --- élő és védendő - eredmény - Development capability map

25

26

27

28

29

30 Környezeti/táji monitorozás 1 ~ információ a környezet állapotáról nemzetközi, nemzeti, regionális és lokális szinten Van növény, állatvilágra, víz, talaj, levegő szabályozás Mon - Szabályozás, mit monitoroznak, mire van adat Az eredményt – környezeti adatok – állami, privát tervezők használják értékelési és döntésalapnak, sok cél Stratégiák a mintavételre (kombinálhatóak, majd gondoljunk pl. KHÉ-re): - paraméter mintavétel – indikátorok, ha mindent akarok - térbeli minta – kiválasztott területen - időbeli minta

31 Környezeti/táji monitorozás 2 A monitorozás céljai: - A környezetállapot változásainak felismerése (DUX-KMI index – diploma/szakdolgozat) - védelmi intézkedések a negatív változások csökkentésére - a legfontosabb környezeti paraméterek (indikátorok) minőségi kontrollja - alapadatok - döntéstámogatás a környezetpolitikai prioritásokhoz - a lehetséges környezetkárosítás korai felismerése - hatásbecslés végzése - a fennálló környezeti terhelés diagnózisa - a környezetfejődés prognózisának kidolgozása („prediktív monitoring”) - a környezeti intézkedések hatásának ellenőrzés

32 Környezeti/táji monitorozás 3 Mit monitorozunk – hf gyűjtsük össze jövő hétre hol, mit, milyen sűrűn, hol érhető el, típusa (sok van ÁNTSZ-től OMSZ-ig) Levegő (csapadék, imisszió…) Víz Talaj Növényzet Agrárstatisztikák Geológia – rétegvíz… www.elno.huwww.elno.hu, www.greenfo.hu, www.antsz.hu, www.taki.iif.hu, www.e-misszio.hu, KÉPwww.greenfo.huwww.antsz.hu www.taki.iif.huwww.e-misszio.hu

33 Környezeti/táji monitorozás 4 Monitoring programok - UNEP, Unesco, WMO, FAO Környezeti adatkatalógus kellene Pl. Németországban --- www.umweltdatenkatalog.dewww.umweltdatenkatalog.de Hogyan visszük át ezeket a tervekbe? Integrált ökológiai monitoring (kellene) - természet és környezet, mint rendszer - ezt reprezentatív mintaterületeken keresztül teszteljük - médiumok Környezeti mintabank

34

35 Hatásszabályozás Kevés helyen van (főként nem törvényben) Hatás – a tájháztartás teljesítőképességének (vagy a tájképnek) fenntarthatósága, vagy növelése (Mon a környezeti büntetések rendszerénél alkalmazott) Pl. milyen intézkedés lehet: az építési terület rekultiválása (talajbiztosítás, talajlazítás), az érintett körzet korlátozása, az erodált talaj deponálása, növényesítés… Kompenzációs-faktor modell – kiegyenlítő szándék %-ban is VédendőNagyság, érték, kifejeződés Potenciális hatás KikerülésKiegyenlítő intézkedések Tájkép10 ha érintett, értékkat. 2 10 előtte érték 2, utána érték 2, nincs komoly hatás A falakat be kell futtatni növényzettel


Letölteni ppt "Tájterv3. Miért kell tervezés? Ism. Táji konvenció - védelem, kezelés, tervezés Gondok: –Tájak homogenizálódnak, „eltűnnek” –A tájak jellege (karaktere)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések