Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájterv3.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájterv3."— Előadás másolata:

1 Tájterv3

2 Miért kell tervezés? Ism. Táji konvenció - védelem, kezelés, tervezés
Gondok: Tájak homogenizálódnak, „eltűnnek” A tájak jellege (karaktere) eltűnik A tájak történeti jelleg nem kap elég figyelmet Környezetvédelmi problémák élesen előtérbe kerülnek Egyedi tájérték pusztul Területi, ágazati (pl. természetvédelmi) tervezéshez, környezetgazdálkodáshoz kellene

3 Kollányi 2005

4 A tervezés menete Tervezési keretfeltételek, terv célja (a terv tervezése) – cél és problémaleírás A tervezés alapjai - Tájelemzés (analízis - állapotfelmérés) – az érintett természet és táj történelmi, múlt és jövőbeli helyzete, a természeti, antropogén sajátosságok, folyamatok és táji változások leírása (tájfunkciók áttekintése, természet/táj lajstrom) - Tájértékelés (konfliktusértékelés) – a termvédelmi vagy menedzselt táji objektumok összehasonlítható, sorrendbe rakott vagy kvantifikált besorolása (táji diagnózis, értékbecslés, potenciálértékelés, konfliktuselemzés, funkcióértékelés) Tervezés Célkoncepció – a védelemre, menedzselésre, fejlesztésre vonatkozó célok kidolgozása a tervezési területre (cél, tervezési cél, fejlesztési cél, tájfejlődés általában) Intézkedési koncepciók – szükséges LU változás, intézkedési katalógus, kezelési koncepció és program, védelmi, kezelési intézkedések (táj működés és termvéd szempontjából) 4. végrehajtás, ellenőrzés

5 A tervezés előfeltételei és a tervezés célja
A tervezési terület jellemzői és sajátosságai Mi a célja/funkciója az adott területnek A tájállapothoz rendelkezésre álló adatok/információk rendelkezésre állnak-e, kell-e kiegészítő adatgyűjtés Problémakatalógus Együttműködés a hatóságokkal

6 Tájelemzés1 ~ Természeti és antropogén sajátosságok, folyamatok és kölcsönhatásaik a tájban Tájelemzés (Kiértékelés) Objektív-reprodukálható Tudományos módszer tájértékelés szubjektív-reprodu-kálható (Adat és modellorientált) Tudományos módszer, szakmai megközelítés döntés szubjektív-(reprodukálható) – használatorientált Politikai megközelítés

7 Tájelemzés2 Állapotfelvétel. A tervezéshez – a célhoz!!! - szükséges biotikus és abiotikus tényezők számbavétele, milyen adatot, milyen mennyiségbe és minőségben kell használni… a nem szükségesek kizárása – ez nehéz Mit kell majd elemezni, értékelni és tervezni: Talaj Víz (felszíni és talaj) Levegő, klíma fajok, életközösségek Tájkép

8 Tájelemzés3 Két lehetőség - integrált, aggregált módszer
szelektív térképezés (pl. potenciálisan védendő biotóp) reprezentatív térképezés (biotóp típus térképezés) felületborítás térképezése (minden biotóp a bio-öko jegyeivel) - szigorúan elemző módszer széttagolva elemeire

9 Tájelemzés4 Példák arra, hogy mit kell vizsgálni:
Vegetáció (növényfajok, különböző kritériumok alapján kiértékelve, indikátor sajátosságok, potenciális természetes vegetáció, Vörös Könyves fajok – 1999 MO - ez társulásról, de van növényről is --- ökotóp – termőhely, hemeróbia - emberi behatás mértéke??? Ne ide) Fauna (biotóp – élőhely, ugyanaz a védettség) Víz – folyó/állóvíz, felszíni, felszínalatti, belvíz, mocsár, láp, barlangi - nagyság, természetközeliség, használat (rekreáció, halászat…) - O2, tápanyag tartalom, pH, hőmérséklet, átláthatóság, oldott anyag (pl. Fe, Mn, Ca), keveredés - Saprobia-index (mennyire terhelt, szennyezett) - és ennek a csapdája!!!! - eutróph - oligosaprob (alig) – meso (közepesen) – poly (szennyezett)

10 Tájelemzés 5 Talaj – vízgazdálkodás is (talajvíz, talajnedvesség, ökonedvesség, átszivárgás…) Klíma/levegő – napfénytartam (intenzitás, évi menet), hőmérséklet (amplitúdó, évi menet és közepes), csapadék (mennyiség, évi menet), légnyomás, szél - ökoklíma - levegő-minőség - toxikus tolerancia érték (IAP – index of atmospheric purity) Tájkép – diverzitás, szépség, esztétikai érték, összekapcsolhatóság,

11 Tájelemzés – domborzat
Hatás más ökotényezőkre Talajra – talajfejlődésre való hatás (erózió akkumuláció) Klímára – kitettség, nap, hegy-völgy szél, hideglevegő akk. Vízre - beszivárgás, talaj vízháztartás Flóra – fauna – természeti táj hatása másokra Emberre – kulturtáj ökológia, utak, rekreációs infrastrtuktúra Hatás a potenciál szerkezetére és minőségére Erdőgazdaság – más geotényezőkön keresztül hat Mezgazd – erózió, fagyveszély, vegetációidő diff. Rekreációs potenciál – vizuális diverzitás Beépítési potenciál – hol lehet, költségek, biztosítási árak Ellátási potenciál – lejtő, elvezetések

12 Tájértékelés - kulcs Potenciálok és funkciók, Konfliktusok, Használati specifikumok, Terhelés Értékbecslés, Értékelés kontra szakmai állítás

13 Funkciók/táji teljesítőképesség
Pl. termőképesség, természetvédelmi, erózióval szembeni ellenállás, filter-puffer, ökotópképző (érettség, természetesség, diverzitás), lefolyás-szabályozási, imisszióvédelmi, bioklimatikus Értékelési szempontok Ökológiai Ökonómiai Szociális-kulturális (lásd tajved2.ppt)

14 Kockázat – egyszerűen

15 d1 Ökológiai kockázatelemzés
hatásfolyamat Terhelést kiváltó - iparosodás, urbanizálódás (pl. bányászat, település) - intenzív mező- és erdőgazdaság - rekreáció Hatás Hatást elszenvedő - természeti erőforrások (pl. gén-, vízi erőforrások) - emberi környezet (pl. település, tájkép)

16 d2 Ökológiai kockázatelemzés
Lényegében 2 hatáskomplexum 1. környezetterhelés miként változtatja meg mennyiségileg és minőségileg a természeti erőforrásokat (ok-folyamat) – ez a kockázatelemzés Komoly módszertani probléma a kvantifikálással 2. A mennyiségileg és minőségileg megváltozott erőforrások mennyire korlátozzák a használati lehetőségeket

17 d3 Ökológiai kockázatelemzés
A kockázat-elemzés folyamata (egyszerű modell 1978-ból) A természeti tényezők teljesítményét (indikátorokon keresztül) értékeljük. Másfelől számba vesszük a potenciális hasznosításokat, amelyek káros hatással lehetnek a természeti tényezőkre. Ezek alapján konfliktuskört szerkeszthetünk. Az egyes elemekre elvégzett elemzéseket aggregáljuk és meghatározzuk a károkozással szembeni érzékenységet (terület, mint KHÉ-ben). Meghatározzuk a természeti erőforrásokat ért potenciális károk intenzitását, ezt is területileg értékelve. Az aggregált érzékenység és intenzitás alapján számolhatjuk a károkozás kockázatát.

18 d4 Értékelemzés Értékelemzés (része a kockázatelemzésnek) – pl. termékteszt Döntési alternatívák (tervezési alternatívák) összehason-lítható értékelése Sokdimenziós rendszer - matematikai modell Nem dimenzió nélküli Értékhordozó (pl.táj) Értékelő rendszer - haszon - célR Értékelési szabály (skálák) „haszon” érték

19 Ökonómiai értékelés Itt a pénz az összemérés eszköze
Gond: olykor nem lehet, vagy nagyon nehéz pénzben kifejezni az értékeket (pl. etikai, vagy esztétikai értékek) Ennek ellenére erőfeszítés kell a mennyiségi kifejezésre - mérhetőség Nélküle nem lehet kompenzációban, a fenntartható táji teljesítőképesség finanszírozásában gondolkozni

20

21 Tervezés Milyen célból? – tervezési lépések, tartalmi és területi szint Tervezési körülmények, állapotfelvétel, értékelés, konfliktusok Cél koncepció (konkrétan) Tervezési terület A célból levezetve Intézkedési tervek felületek Az intézkedések megvalósítása Kiviteli terv Rész felületek

22

23

24 Angol módszer - Fabos Táji (~integrált) - táji erőforrások leltára
- kategorizálás – kizártak --- élő és védendő - eredmény - Development capability map

25

26

27

28

29

30 Környezeti/táji monitorozás 1
~ információ a környezet állapotáról nemzetközi, nemzeti, regionális és lokális szinten Van növény, állatvilágra, víz, talaj, levegő szabályozás Mon - Szabályozás, mit monitoroznak, mire van adat Az eredményt – környezeti adatok – állami, privát tervezők használják értékelési és döntésalapnak, sok cél Stratégiák a mintavételre (kombinálhatóak, majd gondoljunk pl. KHÉ-re): - paraméter mintavétel – indikátorok, ha mindent akarok - térbeli minta – kiválasztott területen - időbeli minta

31 Környezeti/táji monitorozás 2
A monitorozás céljai: - A környezetállapot változásainak felismerése (DUX-KMI index – diploma/szakdolgozat) - védelmi intézkedések a negatív változások csökkentésére - a legfontosabb környezeti paraméterek (indikátorok) minőségi kontrollja - alapadatok - döntéstámogatás a környezetpolitikai prioritásokhoz - a lehetséges környezetkárosítás korai felismerése - hatásbecslés végzése - a fennálló környezeti terhelés diagnózisa - a környezetfejődés prognózisának kidolgozása („prediktív monitoring”) - a környezeti intézkedések hatásának ellenőrzés

32 Környezeti/táji monitorozás 3
Mit monitorozunk – hf gyűjtsük össze jövő hétre hol, mit, milyen sűrűn, hol érhető el, típusa (sok van ÁNTSZ-től OMSZ-ig) Levegő (csapadék, imisszió…) Víz Talaj Növényzet Agrárstatisztikák Geológia – rétegvíz… KÉP

33 Környezeti/táji monitorozás 4
Monitoring programok - UNEP, Unesco, WMO, FAO Környezeti adatkatalógus kellene Pl. Németországban --- Hogyan visszük át ezeket a tervekbe? Integrált ökológiai monitoring (kellene) - természet és környezet, mint rendszer - ezt reprezentatív mintaterületeken keresztül teszteljük - médiumok Környezeti mintabank

34

35 Hatásszabályozás Kevés helyen van (főként nem törvényben)
Hatás – a tájháztartás teljesítőképességének (vagy a tájképnek) fenntarthatósága, vagy növelése (Mon a környezeti büntetések rendszerénél alkalmazott) Pl. milyen intézkedés lehet: az építési terület rekultiválása (talajbiztosítás, talajlazítás), az érintett körzet korlátozása, az erodált talaj deponálása, növényesítés… Kompenzációs-faktor modell – kiegyenlítő szándék %-ban is Védendő Nagyság, érték, kifejeződés Potenciális hatás Kikerülés Kiegyenlítő intézkedések Tájkép 10 ha érintett, értékkat. 2 10 előtte érték 2, utána érték 2, nincs komoly hatás A falakat be kell futtatni növényzettel


Letölteni ppt "Tájterv3."

Hasonló előadás


Google Hirdetések