Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 PUBLIC RELATIONS - PROPAGANDA - KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT - KAPCSOLATSZERVEZÉS - NYILVÁNOS KAPCSOLAT.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 PUBLIC RELATIONS - PROPAGANDA - KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT - KAPCSOLATSZERVEZÉS - NYILVÁNOS KAPCSOLAT."— Előadás másolata:

1 1 PUBLIC RELATIONS - PROPAGANDA - KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT - KAPCSOLATSZERVEZÉS - NYILVÁNOS KAPCSOLAT

2 2 TÖRTÉNETE, FEJLŐDÉSE 1756: Blackstone,W. újságíró „megalapító” 1. LÉPCSŐ „manipuláció” 5. LÉPCSŐ „környezeti információ” 4. LÉPCSŐ „konfliktus menedzsment” 3. LÉPCSŐ „kommunikáció” 2. LÉPCSŐ „információ” Ingyen reklám „Mire vagy szervezeti és proaktivitás, beágyazódás kíváncsi? közérdek együtt: imázs védelem a társadalomba párbeszéd „Bogner lépcs ő ”

3 3 A PR története 1. 1. korszak: „manipuláció” PR munka = ügyek, problémák és elkövetett hibák eltusolása („szőnyeg alá söprés”) PR munka tartalma: szépítgetés, „bújtatott reklám”, ingyen reklám kezdetleges vélekedés a szakmáról – napjainkban is megtalálható a PR gyakorlatban

4 4 A PR története 2. 2. korszak: „információ kora” egyirányú információáramlás információ a szervezet működéséről a szervezet imázsának ápolása érdekében ügyelnek, figyelnek az imázsra információszolgáltatás a külső környezet nyomására és információigényére NEM BELSŐ MEGGYŐZŐDÉSBŐL!

5 5 A PR története 3. A kor jellemzői: konszenzuskeresés esetleges nem párbeszédre törekednek egyirányú tájékoztatás  tények egyoldalú, vállalati érdekek szerinti ismertetése  a szervezet pozitív környezeti megítélésének formálása

6 6 A PR története 4. 3. korszak: „kommunikáció kora” PR tevékenység: a környezettel folytatott dialógus eszköze a környezet szegmentálása kétirányú információáramoltatás cél: a szervezet hírnevének, image-ának fejlesztése és a bizalom elnyerése a kommunikációs aktivitás mozgatórugója: a kívülről jövő nyomás

7 7 A PR története 5. 4. korszak: „konfliktusmenedzsment kora” ’70-es évek eleje: lokális és nemzetközi konfliktusok a világgazdaságban, nemzetközi politikában  új kihívások a szervezetek számára a kommunikáció a vállalatvezetés fontos eszköze a szervezet é környezete közötti konfliktusok felszámolásakor

8 8 A PR története 6. a szakmai munka célja: a konfliktusok leküzdése a környezeti harmonizáció (konszenzusteremtés) a kommunikáció eszközrendszerét a menedzsment tervszerű és előrelátó eszközeként alkalmazzák

9 9 A PR története 7. 5. korszak: „a környezettel történő alkalmazkodás” kora interaktív információs viszony a szervezet és környezete között PR behatolása a társadalmi, szociális és politikai szférákba a szakma polgárjogot nyer

10 10 A PR tevékenység fejlődési irányai (trendjei) a XX. században a manipulációtól az alkalmazkodás felé a külsőtől a belső felé a tűzoltástól a tűz megelőzése felé a tömegkommunikációtól a célzott médiaalkalmazás felé

11 11 A PR szakma hazai megjelenése hazai megjelenés 1960-as évek vége  Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság keretében Public Relations Munkabizottság megalakulása  rendszeres szakmai foglalkozások, továbbképzések 1968: Lipót József: Public Relations a gyakorlatban 1975: Dr. Marinovich Endre – kandidátusi disszertációja – az első tudományos munka, amely külön fejezetben tárgyalja a PR-t

12 12 A PR szakma hazai megjelenése 2. ’70-es évek közepe: korszerűsödést visszarendező fordulat  a munka csak műhelyszinten folyhatott 1988-ig PR oktatása a marketingkommunikáció keretében 1990: első magyar szakkönyv (Sándor Imre – Szeles Péter: Public Relations (avagy az uralkodás titka)

13 13 A PR szakma hazai megjelenése 3. 1990. december 22.: a Magyar Public Relations Szövetség (MPRSZ) megalakulása (33 magánszemély, 3 vállalat, mint jogi támogató) nonprofit, politikai és vallási szempontból semleges szervezet

14 14 A PR szakma hazai megjelenése 4. Az MPRSZ tevékenysége: a szakmai etikai és magatartási kódex elfogadása és kiadása 1992: magyar nyelvű terminológiai útmutatás és fogalomértelmezés elkészítése Alapítvány a Public Relations fejlesztéséért elnevezésű alapítvány létrehozása

15 15 A PR szakma hazai megjelenése 5. a szövetség szakmai klubjának életre hívása a szövetség tájékoztató levelének kiadása vidéki tagozatok kialakítása szakoktatási struktúra kidolgozása a szövetség hosszú távú szakmai programjának kidolgozása

16 16 A PR szakma hazai megjelenése 6. szakmai konferencia szervezése szakkönyvek beszerzése a PR feladatkör és funkció szervezetbe való beillesztése (Székesfehérvári Nyilatkozat)

17 17 A PR szakma hazai megjelenése 7. 1992 február: szakosító PR képzés a Külkereskedelmi Főiskolán 1993 május: BKAE – BGF közös kísérleti PR tankönyv szerkesztése (Németh Márta – Sándor Imre) 1994/1995: az ország első önálló PR tanszéke a BGF-n 1997: MPRSZ szakember-minősítési folyamat kidolgozása

18 18 A PR szakma hazai megjelenése 8. MPRSZ örökös tagjai: Dr. Németh Márta Dr. Szeles Péter Tábori György Sárosi Péter Barát Tamás

19 19 A PR szakma hazai megjelenése 9. Az MPRSZ tiszteletbeli tagjai: Dr. Hankiss Elemér Dr. Marinovich Endre Dr. Sándor Imre Dr. Szabó János Dr. Váradi József Lipót József

20 20 PR FOGALMA, CÉLJA 1.  CÉG ÉS KÖRNYEZETE VALAMINT A CÉGEN BELÜLI KAPCSOLATOK KIALAKÍTÁSA, ÁPOLÁSA, A POZITÍV IMÁZS KIALAKÍTÁSA  KÉTOLDALÚ KAPCSOLAT, - KOMMUNIKÁCIÓS - INFORMÁCIÓS KIBOCSÁTÁS ÉS VISSZACSATOLÁS

21 21 PR tevékenység célja 1. a megértés javítása egy arculat (identitás) létrehozása az együvé tartozás érzésének serkentése jobb információk nyújtása a marketing aktivitás támogatása a kommunikációs struktúrák fejlesztése a gondolkodásmód javítása

22 22 PR tevékenység célja 2. a nemzetközi megértés fejlesztése „hidak” építése a közvélemény formálása

23 23 Mit lehet a PR segítségével elérni? 1. Hosszú távon alakíthatja a fogyasztói szokásokat (dohányzás elleni kampány). 2. Széles lakossági rétegeket tehet fogékonnyá egy téma iránt (környezetvédelem). 3. Egy szervezetet – az ismeretlenségből kiemelve – közelebb vihet a nyilvánossághoz, és …

24 24 Mit lehet a PR segítségével elérni? 4. … pozitív képet alakíthat ki róla (image). 5. Komplikált összefüggéseket vagy témákat bogozhat ki, egyszerűsített formában jelenítheti meg azokat (autólízing). 6. Folyamatosságával olyan helyzetekben is megértést eszközölhet ki, melyek általában negatív következményeket vonnának maguk után (vereség a sportban, a vállalat veszteségessé válása).

25 25 Mit NEM lehet elérni a PR segítségével? elősegítse az áru értékesítését az eladási pontokon; kiigazítsa a rossz vagy hibás vezetői döntések következményeit; termékhibákat, minőségi vagy egyéb hiányosságokat pótoljon.

26 26 A public relations meghatározása (MPRSZ) A PR a hírnév gondozásának szakterülete. A PR a HÍNÉVRŐL szól – amely annak eredménye, amit teszel, amit mondasz, és amit mások mondanak rólad.

27 27 A public relations meghatározása (MPRSZ) A PR tevékenység az a tudományterület, amely a hírnevet gondozza azzal a céllal, hogy megértést és támogatást nyerjen, és befolyásolja a véleményt és a viselkedést. A PR munka folyamata tervszerű és hosszantartó erőfeszítés azért, hogy egy szervezet és környezete közötti jóakaratot és kölcsönös megértést építsünk ki és tartsunk fenn.

28 28 A PR tevékenység viszonya a társszakmákhoz Társszakmák: propaganda kormánytájékoztatás marketing / reklám

29 29 PR ÉS ÚJSÁGÍRÁS KÖZÖTTI ELTÉRÉS  hírértékben gondolkodik  teljes kommunikációt szervez  hírnév, imázs vezérli  szervezeti indíttatású  csoport munka jellemzi  objektivitás jellemzi  a szakma társadalmi presztízse kicsi  hírben, szenzációban gondolkodik, kizárólag saját médiapublicitást szervez  saját médiájának példányszáma vezérli  személyes indíttatású  individuális produktum  szubjektivitása megengedett  a szakma presztízse nagy PR ÚJSÁGÍRÁS

30 30 PR ÉS A REKLÁM KÖZÖTTI ELTÉRÉS  cél: megértés, bizalom, támogatás, konszenzus  közvetett befolyásolás  piaci stratégia eszköze  kétoldalú kapcsolat  teljes körű információk  valamennyi érdekszférához szól  menedzsment munka része  a szervezeti és a közérdeket együttes képviselete  cél: a termék eladása, értékesítése  közvetlen piacbefolyásolás  piaci taktika eszköze  alapvetően egyoldalú kapcsolat / eseti visszacsatolás/  szűk információk  potenciális fogyasztóhoz szól  kereskedelmi munka része  jellemzője a profitorientáció PRREKLÁM

31 31 PR ÜZENETEI REKLÁM ÜZENETE: „ Ez egy jó szappan, vegyétek meg!” „ Ettől a szappantól elpusztulnak a baktériumok, nem leszel beteg!” FOGYASZTÓNAK BANKOKNAK RÉSZVÉNYESEKNEK KÖRNYEZETVÉDŐKNEK SZAKSZERVEZETEKNEK ÁLLAMNAK ÜZLETI PARTNEREKNEK ÖNKORMÁNYZATNAK MINDENKINEK „Ez egy jó vállalat, a fogyasztók érdekeit tartja szem előtt. Biztosan érdemes megvenni a szappant, amit gyárt.” „Ez egy megbízható vállalat, érdemes neki jó kondíciókkal hitelezni.” „Érdemes a vállalat részvényeiben tartani a pénzt, sőt újakat vásárolni.” „A vállalat üzemei nem szennyezek a környezetet, sőt mások által termelt hulladékot is feldolgoznak.” „A vállalat jó munkaadó, családtagnak és nem gépnek tekinti a dolgozóit.” „A vállalat, jó adófizető és jó munkaadó, a beruházások odaítélésekor ezt figyelembe kell venni.” „Ez a vállalat megbízható partner, pontosan szállít és fizet, kevés kockázattal jár a vele való együttműködés.” „Ez a vállalat szűkebb hazájának érzi a várost, ahol működik, hozzájárul a város fejlődéséhez.” „Ez egy jó vállalat O.K..”

32 32 PR FAJTÁI  SAJTÓKAPCSOLAT  TERMÉKPROPAGANDA  VÁLLALATI KOMMUNIKÁCIÓ  LOBBYZÁS  TANÁCSADÁS

33 33 TOTÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ A BELSŐ ÉS KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL A TOTÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ VÁLLALKOZÓI ÉRTELMISÉGCÉGINFORMÁCIÓ PIACI INFORMÁCIÓK SAJTÓKAPCSOLATOK REKLÁM SZPONZORÁLÁS PUBLIC AFFAIRS / lobbizás/ PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK BEFEKTETŐI KAPCSOLATOK VEZETŐI KÉPESSÉG FEJLESZTÉS A TANULÓ SZERVEZETFORMATERVEZÉS BELSŐ TÁJÉKOZTATÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ ESEMÉNY ÉS VÁLSÁGKEZELÉS KOCKÁZATI MENEDZSMENT ARCULAT SZEMÉLYI KAPCSO- LATOK HÁLÓZATA ÉRTÉKELÉSEK A KÜLVILÁG SZEMMEL TARTÁSA

34 34 A PR SZAKTERÜLETEI BELSŐ PR Vezetői információs rendszer Szervezeti egységek Munkaerő toborzás Menedzsment tanácsadás Alkalmazottak tájékoztatása Human relations VÁLSÁGKEZELÉS KÜLSŐ PR SZAKMAI KAPCSOLAT MÉDIA KAPCSOLAT PR AFFAIRS PÉNZÜGYI KAPCSOLAT Befektetői kapcsolatok Részvényesi kapcsolatok Pénzügyi kapcsolatok támogatás szponzorálás mecenatúra Kormányzati kapcsolatok Kiadói, szer- kesztői kapcs. Corporate PR Marketing PR Újságírói kapcsolatok publicity lobbizás Önkormányzati kapcsolatok Érdekképviseleti kapcsolatok ISSUE MANAGEMENT ÁGAZATI KAPCSOLATOK KISEBBSÉGI KAPCSOLATOK

35 35 VÁLLALATI KOMMUNIKÁCIÓ KÜLSŐ PR  GAZDASÁGI KÖRNYEZETTEL  POLITIKAI KÖRNYEZETTEL  TÁRSADALMI KÖRNYEZETTEL BELSŐ PR  VEZETŐK ÉS DOLGOZÓK KÖZÖTTI - TUDATOS ÉS - KONSTRUKTÍV KAPCSOLAT ÉS INFORMÁCIÓ- ÁRAMLÁS

36 36 BELSŐ PR CÉLCSOPORTJAI  TULAJDONOSOK  VÁLLALATI VEZETŐK  A TELJES KOLLEKTÍVA  EGYES RÉSZLEGEK  INFORMÁLIS CSOPORTOK  SZAKSZERVEZETEK

37 37 A KÜLSŐ PR CÉLCSOPORTJAI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETI KAPCSOLATOK TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS KAPCSOLATOK Vevők kooperációs kapcsolatok pénzintézetek szállítók befektetői kapcsolatok versenytársak más piaci szereplők Önkormányzatok kormányszervek helyi közösségek politikai, vallási szervezetek szakmai és érdekkép- viseleti szervezetek oktatási, kulturális szervezetek alapítványok fogyasztói szervezetek Helyi sajtó regionális vagy országos sajtó rádiók TV-k táv-és hírközlő szervek

38 38 KÜLSŐ PR ESZKÖZÖK  SAJTÓTÁJÉKOZTATÓK  SAJTÓNAPOK, SAJTÓREGGELIK  NYÍLT NAPOK  KONFERENCIÁK, ÉVFORDULÓK,  ELŐADÁSOK, BESZÉDEK  VEVŐTÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNYEK  SZPONZORÁLÁS, MECENATÚRA  KIADVÁNYOK, HÍRANYAGOK, PROSPEKTUSOK  AUDIOVIZUÁLIS ANYAGOK, FILMEK  VÁLLALTI ARCULATI ESZKÖZÖK  TELEFONINFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT

39 39 BELSŐ PR ESZKÖZÖK  VÁLLALTI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, ESZKÖZÖK: - ÚJSÁG, FALIÚJSÁG, ONLINE  VEZETŐI STÍLUS, ÉRTEKEZLETEK, TANÁCSKOZÁSOK  KÉPZÉS, OKTATÁS, ÖTLETEK, VITANAPOK  VÁLLALTI RENDEZVÉNYEK  ÖSZTÖNZÉSI RENDSZER  KEZDEMÉNYEZÉSEK ÖSZTÖNZÉSE  HANGULATFELMÉRÉSEK  BELSŐ PÁLYÁZATOK  ÚJ BELÉPŐK FOGADÁSA, BEILLESZTÉSE


Letölteni ppt "1 PUBLIC RELATIONS - PROPAGANDA - KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT - KAPCSOLATSZERVEZÉS - NYILVÁNOS KAPCSOLAT."

Hasonló előadás


Google Hirdetések