Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fejlett Programozási Technikák 2.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fejlett Programozási Technikák 2."— Előadás másolata:

1 Fejlett Programozási Technikák 2.
15/12

2 Az előző előadás tartalma:
J2EE JNDI RMI Corba

3 Forrás Ed Roman: Mastering Enterprise Java Beans
(2.0 előtti verzióról szól !!)

4 A mai előadás tartalma:
Java Enterprise Edition EJB specifikáció (2.0) EJB komponensek Remote, Home, Local, Local Home interfész Session Bean Stateless Statefull Entity Bean BMP CMP Message Driven Bean Durable Non Durable

5 Példa Kliens Kliens Kliens Kliens Szerver Szerver Szerver Szerver
Címtár Adatbázis Adatbázis

6 Megoldandó problémák Távoli eljárás hívás Terhelés elosztás
Transzparens hiba tűrés Együttműködés háttér rendszerekkel Tranzakció kezelés Klaszterezés Dinamikus telepítés Tiszta leállítás Naplózás auditálás Rendszer menedzsment Szálkezelés MOM Objektum életciklus Erőforrás gyűjtemény Biztonság Gyorstár

7 Megoldás Minden cég megírja a saját szoftverét
Komplex problémák Egyedi tudás Drága Előre megírt komponenseket használ (MiddleWare) Tesztelt, kevesebb hibával rendelkező Olcsóbb (TCO) A saját problémájával foglalkozhat

8 Komponens architektúrák
Explicit MiddleWare Komplex API gyűjtemény melyet nekünk kell hívogatnunk Implicit MiddleWare Csak az üzleti logikával kell foglalkoznunk Konfiguráció fájl -> Kérés elfogó (Request Interceptor) Megoldások: CORBA Component Model .NET J2EE - EJB

9 Enterprise Java Beans EJB: Érvek EJB mellett Szerver oldali komponens
Java interfészek halmaza Specifikáció mely leírja a komponensek és az alkalmazásszerverek együttműködését Érvek EJB mellett Sokan támogatják Nyílt szabvány, elvileg gyártó független Gyors alkalmazás fejlesztés Platform független

10 EJB rendszer Bean fejlesztő Alkalmazás szintetizáló EJB telepítő
Telepíthető adott funkciót ellátó komponenesket gyárt Alkalmazás szintetizáló Ő látja át az adott problémát és tervezi meg hozzá az alkalkalmazást EJB telepítő Biztonsági, integrációs kérdések (LDAP, tűzfal, …) Rendszer Adminisztrátor Rendszer menedzsment, monitorozás, … Alkalmazás szerver gyártó Fejlesztő eszköz gyártók

11 EJB típusok (2.1) Viszony Bab (Session Bean) Entitás Bab (Entity Bean)
Az üzleti folyamat modellezésére szolgál Munkafolyamat, árazás, hitel kártya engedélyező, … Entitás Bab (Entity Bean) Az üzleti adatot modellezik Termék, egyed, rendelés, … Üzenet vezérelt Bab (Message Driven Bean) Hasonló mint a viszony bab, csak üzenetekkel lehet kommunikálni vele

12 Mitől EJB az EJB? javax.ejb.EnterpriseBean interfész
Üres interfész, csak a neve a fontos A java.io.Serializable interfészt bővíti Az alábbi interfészek származnak belőle: javax.ejb.EntityBean javax.ejb.SessionBean javax.ejb.MessageDrivenBean

13 Az EJB objektum Nem kapcsolódunk közvetlenül az EJB-hez
Az EJB tároló elfogja a hívást és delegálja a Bab példánynak (Instance Pooling) EJB objektum ragasztóként funkcionál, Ragasztó Eszköztár A tárló generálja (tárolónként más-más lehet) Implicit MiddleWare Kivételek (transzparent fail-over): Alkalmazás szintű Rendszer szintű

14 Remote Interface Ezzel tudatjuk az EJB objektummal, hogy mely metódusokat szeretnénk távolról elérni (RMI-IIOP, RemoteExeption) Őse: javax.ejb.EJBObject extends java.rmi.Remote EJBHome getEJBHome() Handle getHandle() java.lang.Object getPrimaryKey() boolean isIdentical(EJBObject obj) void remove()

15 Home Objektum A kliens tőle kéri az EJB példányt (Helyszín Transzparens) Feladata: EJB objektumok létrehozása Meglévő EJB objektumok megtalálása EJB objektumok eltávolítása Tároló specifikus Automatikusan generált

16 Home Interfész Tudja hogyan kell az EJB objektumot inicializálni
javax.ejb.EJBHome getEJBMetaData getHomeHandle remove

17 Local Interfész A Home interfész használata lassú Helyette:
Kliens a helyi csonkhoz fordul A helyi csonk átalakítja a paramétereket hálózaton hasznáhatóvá A váz Visszaalakítja őket A váz meghívja az EJB objektumot Az EJB végrehajtja a szükséges MiddleWare műveleteke Az EJB objektum meghívja Bab példányt és így vissza Helyette: A kliens meghívja a lokális objektumot A lokális objektum elvégzi a megfelelő MiddleWare műveleteket A Lokális objektum meghívja a Bab példányt javax.ejb.EJBLocalObject EJBLocalHome getEJBLocalHome() java.lang.Object getPrimaryKey() boolean isIdentical(EJBLocalObject obj) void remove() Problémák: Nincs távoli objektum hozzáférés (csak azonos processzen belül) A paraméterek referencia szerint adódnak át (később problémás lehet átalakítani)

18 Telepítés leírók Forrás kódok nélkül is hangolható a rendszer
XML fájlok Ezekben specifikálhatjuk azokat a szolgáltatásokat melyekre szükségünk van a Tároló részéről Bab menedzsment Tranzakció Biztonság

19 Ejb-jar fájlok Ezekben a fájlokban fogjuk össze komponensünket Elemei:
EJB class fájlok Home interfész Local interfész Remote interfész Local Home interfész Telepítés leíró Gyártó specifikus konfig. fájlok

20 Egy minta viszony EJB Session Bean Remote Interface Home Interface
Local Interface LocalHome Interface

21 Viszony Bab import javax.ejb.SessionContext;
public class HelloBean implements javax.ejb.SessionBean { public void ejbCreate() { System.out.println("ejbCreate()"); } public void ejbRemove() { System.out.println("ejbRemove()"); } public void ejbActivate() { System.out.println("ejbActivate()"); } public void ejbPassivate() { System.out.println("ejbPassivate()"); } public void setSessionContext(SessionContext ctx) { System.out.println("setSessionContext()"); } public String hello() { System.out.println("hello()"); return "Hello, World!"; } }

22 Távoli Interfész, Lokális Interfész
public interface Hello extends javax.ejb.EJBObject { public String hello() throws java.rmi.RemoteException; } public interface HelloLocal extends javax.ejb.EJBLocalObject public String hello();

23 Home, LocalHome interfész
public interface HelloHome extends javax.ejb.EJBHome { Hello create() throws java.rmi.RemoteException, javax.ejb.CreateException; } public interface HelloLocalHome extends javax.ejb.EJBLocalHome HelloLocal create() throws javax.ejb.CreateException;

24 Telepítés leíró !DOCTYPE ejb-jar PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Enterprise JavaBeans 2.0//EN" "http://java.sun.com/dtd/ejb-jar_2_0.dtd"> <ejb-jar> <enterprise-beans> <session> <ejb-name>Hello</ejb-name> <home>HelloHome</home> <remote>Hello</remote> <local-home>HelloLocalHome</local-home> <local>HelloLocal</local> <ejb-class>HelloBean</ejb-class> <session-type>Stateless</session-type> <transaction-type>Container</transaction-type> </session> </enterprise-beans> </ejb-jar>

25 Kliens public class HelloClient {
public static void main(String[] args) throws Exception { Properties props = System.getProperties(); Context ctx = new InitialContext(props); Object obj = ctx.lookup("HelloHome"); HelloHome home = (HelloHome) javax.rmi.PortableRemoteObject.narrow(obj, HelloHome.class); Hello hello = home.create(); System.out.println(hello.hello()); hello.remove(); }

26 Teljes működés

27 Viszony bab (Session Bean)
Üzleti folyamatot valósít meg Nem mentődnek el a tartós tároló helyre: Rövid életűek (a kliens kód hívása alatt élnek) Általában nem élik túl a szerver leállásokat Két típusa van: Állapot mentes (Stateless) Egy metódus hívásig él Nem őrzi meg állapotát Minden egyede egyenlő, újrahasznosítható, készletezhető Állapottal rendelkező (Statefull) Több egymást követő kérést tranzakciót képes kiszolgálni Megőrzi az állapotát (a viszony idejére) Készletezés: passivation, activation (erőforrások menedzselése)

28 Egyed bab (Entity bean)
Egy állandó adat memóriabeli Java reprezentációja Tudja, hogyan kell elmentenie és kiolvasnia magát A memóriabeli példányát módosítva módosul a tartós adat is (ejbLoad(), ejbStore() a szinkronizáció a tároló feladata) Lehetséges megoldások: Serialization Objet-Relational Mapping Objektum adatbázisok Csak egy szál férhet hozzá egy időben -> több EJB ugyanaz az adat -> tranzakciók Gyűjteményezhető (Pooling) ejbActivate(), ejbPassivate() ejbStore(), ejbLoad() Adatbázis kód: Bean Managed Persistence Entity Bean – BMP Container Managed Persistence Entity Bean - CMP

29 Egyed bab Létrehozása, törlése (adatbázissal együtt!):
ejbCreate() ejbRemove() Elsődleges kulcsot megvalósító osztály Az egyed babok kereshetőek Finder metódusok (home interfész) Az adatbázis módosításával módosul az egyed bab is (új is létrejön)!

30 Egyed bab környezet Javax.ejb.EntityContext extends EJBContext
getEJBLocalObject(), getEJBObject() – (this) getPrimaryKey() – connection pooling ejbLoad ejbRemove

31 BMP Nekünk kell kézzel kódolnunk az adatbázis hozzárendelést
javax.ejb.EntityBean setEntityContext ejbFind<..>– csak itt kell implementálni pl.: select id from x where w > 0, PrimaryKey ejbFindTheBiggest, … kötelező ejbFindByPrimaryKey ezeket meg kell adni a Local, vagy home interfészben EJBObject find<…> ejbHome<..> – globális műveletek (sorok megszámolása) ejbCreate – INSERT INTO … ejbActivate – socket, …. Nyitás ejbLoad – getPrimaryKey, Select … ejbStore – UPDATE ejbPassivate – socket,… zárás ejbRemove – getPrimaryKey, delete

32 Példa Remote interface Home interface PK Bean Deployment Descriptor

33 Távoli interfész public interface Account extends EJBObject {
public void deposit(double amt) throws AccountException, RemoteException; public void withdraw(double amt) throws AccountException, RemoteException; public double getBalance() throws RemoteException; public String getOwnerName() throws RemoteException; public void setOwnerName(String name) throws RemoteException; public String getAccountID() throws RemoteException; public void setAccountID(String id) throws RemoteException; }

34 Helyi interfész public interface AccountHome extends EJBHome {
Account create(String accountID, String ownerName) throws CreateException, RemoteException; public Account findByPrimaryKey(AccountPK key) throws FinderException, RemoteException; public Collection findByOwnerName(String name) throws FinderException, RemoteException; public double getTotalBankValue() throws AccountException, RemoteException; }

35 Elsődleges Kulcs public class AccountPK implements java.io.Serializable { public String accountID; public AccountPK(String id) { this.accountID = id; } public AccountPK() { public String toString() { return accountID; public int hashCode() { return accountID.hashCode(); public boolean equals(Object account) { return ((AccountPK)account).accountID.equals(accountID);

36 Bean public class AccountBean implements EntityBean {
protected EntityContext ctx; private String accountID; // PK private String ownerName; private double balance; public double getBalance() { System.out.println("getBalance() called."); return balance; } public void setOwnerName(String name) { System.out.println("setOwnerName() called."); ownerName = name;

37 Bean: ejbFind… public Collection ejbFindByOwnerName(String name) throws FinderException { PreparedStatement pstmt = null; Connection conn = null; Vector v = new Vector(); try { System.out.println("ejbFindByOwnerName(" + name + ") called"); conn = getConnection(); pstmt = conn.prepareStatement("select id from accounts where ownerName = ?"); pstmt.setString(1, name); ResultSet rs = pstmt.executeQuery(); while (rs.next()) { String id = rs.getString("id"); v.addElement(new AccountPK(id));} return v; } catch (Exception e) { throw new FinderException(e.toString());} finally { try { if (pstmt != null) pstmt.close(); } catch (Exception e) {} try { if (conn != null) conn.close(); }catch (Exception e) {}

38 Bean: Remove public void ejbRemove() throws RemoveException {
AccountPK pk = (AccountPK) ctx.getPrimaryKey(); String id = pk.accountID; PreparedStatement pstmt = null; Connection conn = null; try { conn = getConnection(); pstmt = conn.prepareStatement("delete from accounts where id = ?"); pstmt.setString(1, id); if (pstmt.executeUpdate() == 0) { throw new RemoveException("Account " + pk + " failed to be removed from the database"); } catch (Exception ex) {throw new EJBException(ex.toString());} finally { try { if (pstmt != null) pstmt.close(); } catch (Exception e) {} try { if (conn != null) conn.close(); }catch (Exception e) {}

39 Telepítés leíró/1 <ejb-jar> <enterprise-beans>
<entity> <ejb-name>Account</ejb-name> <home>examples.AccountHome</home> <remote>examples.Account</remote> <local-home>examples.AccountLocalHome</local-home> <local>examples.AccountLocal</local> <ejb-class>examples.AccountBean</ejb-class> <persistence-type>Bean</persistence-type> <prim-key-class>examples.AccountPK</prim-key-class> <reentrant>False</reentrant> <resource-ref> <res-ref-name>jdbc/ejbPool</res-ref-name> <res-type>javax.sql.DataSource</res-type> <res-auth>Container</res-auth> </resource-ref> </entity> </enterprise-beans>

40 Telepítés leíró /2 <assembly-descriptor>
<container-transaction> <method> <ejb-name>Account</ejb-name> <method-intf>Local</method-intf> <method-name>*</method-name> </method> <method-intf>Remote</method-intf> <trans-attribute>Required</trans-attribute> </container-transaction> </assembly-descriptor> </ejb-jar>

41 CMP A bab fejlesztő nem tudja milyen adtabázist fognak használni
A forráskódot nem szeretné kiadni Szeparált adatbázis kezelés/ üzleti logika A tároló fogja legenerálni a szükséges kódot a mi osztályunkból származtatva A mezők az alosztályban vannak definiálva (ez tároló függő) A get/set metódusok az alosztályban vannak definiálva Az ősosztályt mint absztrakt osztályt kell definiálni! A megfelelő absztrakt get/set metódusokkal A telepítés leíróból veszi a szükséges információkat (Abstract Persistence Schema) Saját lekérdező nyelv EJB-QL (SELECT OBJECT(a) FROM Accoun As a)

42 CMP metódusok ejbSelect<..> – ezzel is kitehetjük az SQL-t a leíróba (ejbSelectAllAccountBalances) Csak a babon belül hívható Absztrakt metódus ejbHome<..> ezen belül használjuk az ejbSelect-et

43 Példa Bab Telepítő

44 Bab public abstract class ProductBean implements EntityBean {
protected EntityContext ctx; public ProductBean() { } public abstract String getName(); public abstract void setName(String name); public abstract String getDescription(); public String ejbCreate(String productID, String name, String description, double basePrice) { System.out.println("ejbCreate() called"); setProductID(productID); setName(name); setDescription(description); setBasePrice(basePrice); return productID; }

45 Telepítés leíró <ejb-name>Product</ejb-name>
<home>examples.ProductHome</home> <remote>examples.Product</remote> <ejb-class>examples.ProductBean</ejb-class> <persistence-type>Container</persistence-type> <prim-key-class>java.lang.String</prim-key-class> <reentrant>False</reentrant> <cmp-version>2.x</cmp-version> <abstract-schema-name>ProductBean</abstract-schema-name> <cmp-field> <field-name>name</field-name> </cmp-field> <primkey-field>productID</primkey-field> <query> <query-method> <method-name>findByName</method-name> <method-params> <method-param>java.lang.String</method-param> </method-params> </query-method> <ejb-ql> <![CDATA[Select OBJECT(a) FROM ProductBEan AS a WHERE name = ?1]]> </ejb-ql> </query> </entity>

46 BMP, CMP életciklus

47 Üzenet vezérelt bab (Message driven bean)
Az előző komponensek RMI-IIOP-ot használtak kommunikációra Hátrányai: A kliensnek várnia kell a válaszra (nem engedélyezetett a szál kezelés !!) Nem megbízható Egyszerre csak egy egyeddel kommunikál Message Oriented MiddleWare MSMQ, IBM MQSeries, … cég függő JMS szabványos igyekszik lenni (API/SPI)

48 JMS API Messaging Domains: Publish/subscribe Point-to-Point

49 Üzenet vezérelt bab Teljesen el van különítve a többi komponenstől
Nincs home, remote, local, localhome interfész Egy üzleti metódusuk van onMessage() menet közben deríti ki mit is kapott (instanceof) Nincs visszatérési értékük Nem tudnak kivételt küldeni a küldőnek Állapotmentesek Tartós vagy nem tartós listatagok Tartós – minden üzenetet megkap akkor is ha nem aktív Nem tartós csak azokat kapja meg amikor aktív volt javax.jms.MessageListener onMessage() javax.ejb.MessageDrivenBean ejbRemove setMessageDrivenContext

50 Példa: Bean public class LogBean implements MessageDrivenBean, MessageListener { protected MessageDrivenContext ctx; public void setMessageDrivenContext(MessageDrivenContext ctx) { this.ctx = ctx; } public void ejbCreate() { System.err.println("ejbCreate()"); } public void onMessage(Message msg) { TextMessage tm = (TextMessage) msg; try { String text = tm.getText(); System.err.println("Received new message : " + text); } catch(JMSException e) { e.printStackTrace(); } public void ejbRemove() { System.err.println("ejbRemove()");

51 Telepítés leíró <ejb-jar> <enterprise-beans>
<message-driven> <ejb-name>Log</ejb-name> <ejb-class>examples.LogBean</ejb-class> <transaction-type>Container</transaction-type> <message-driven-destination> <destination-type>javax.jms.Topic</destination-type> </message-driven-destination> </message-driven> </enterprise-beans> </ejb-jar>

52 Összefoglaló Remote, Home, Local, Local Home interfész Session Bean
Stateless Statefull Entity Bean BMP CMP Message Driven Bean Durable Non Durable

53 A következő előadás tartalma
.NET architektúra IL C#


Letölteni ppt "Fejlett Programozási Technikák 2."

Hasonló előadás


Google Hirdetések