Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Fejlett Programozási Technikák 2. 15/12. Fejlett Programozási Technológiák 2. 2 Az előző előadás tartalma: J2EE  JNDI  RMI Corba.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Fejlett Programozási Technikák 2. 15/12. Fejlett Programozási Technológiák 2. 2 Az előző előadás tartalma: J2EE  JNDI  RMI Corba."— Előadás másolata:

1 1 Fejlett Programozási Technikák 2. 15/12

2 Fejlett Programozási Technológiák 2. 2 Az előző előadás tartalma: J2EE  JNDI  RMI Corba

3 Fejlett Programozási Technológiák 2. 3 Forrás Ed Roman: Mastering Enterprise Java Beans http://www.theserverside.com/ http://www.theserverside.com/books/wiley/masteringEJB/downloads/MasteringE JB1.zip (2.0 előtti verzióról szól !!) http://www.theserverside.com/books/wiley/masteringEJB/downloads/MasteringE JB1.zip

4 Fejlett Programozási Technológiák 2. 4 A mai előadás tartalma: Java Enterprise Edition  EJB specifikáció (2.0)  EJB komponensek Remote, Home, Local, Local Home interfész Session Bean  Stateless  Statefull Entity Bean  BMP  CMP Message Driven Bean  Durable  Non Durable

5 Fejlett Programozási Technológiák 2. 5 Példa Kliens Szerver Adatbázis Címtár

6 Fejlett Programozási Technológiák 2. 6 Megoldandó problémák Távoli eljárás hívás Terhelés elosztás Transzparens hiba tűrés Együttműködés háttér rendszerekkel Tranzakció kezelés Klaszterezés Dinamikus telepítés Tiszta leállítás Naplózás auditálás Rendszer menedzsment Szálkezelés MOM Objektum életciklus Erőforrás gyűjtemény Biztonság Gyorstár …

7 Fejlett Programozási Technológiák 2. 7 Megoldás Minden cég megírja a saját szoftverét  Komplex problémák  Egyedi tudás  Drága Előre megírt komponenseket használ (MiddleWare)  Tesztelt, kevesebb hibával rendelkező  Olcsóbb (TCO)  A saját problémájával foglalkozhat

8 Fejlett Programozási Technológiák 2. 8 Komponens architektúrák Explicit MiddleWare  Komplex API gyűjtemény melyet nekünk kell hívogatnunk Implicit MiddleWare  Csak az üzleti logikával kell foglalkoznunk  Konfiguráció fájl -> Kérés elfogó (Request Interceptor)  Megoldások: CORBA Component Model.NET J2EE - EJB

9 Fejlett Programozási Technológiák 2. 9 Enterprise Java Beans EJB:  Szerver oldali komponens  Java interfészek halmaza  Specifikáció mely leírja a komponensek és az alkalmazásszerverek együttműködését Érvek EJB mellett  Sokan támogatják  Nyílt szabvány, elvileg gyártó független  Gyors alkalmazás fejlesztés  Platform független

10 Fejlett Programozási Technológiák 2. 10 EJB rendszer Bean fejlesztő  Telepíthető adott funkciót ellátó komponenesket gyárt Alkalmazás szintetizáló  Ő látja át az adott problémát és tervezi meg hozzá az alkalkalmazást EJB telepítő  Biztonsági, integrációs kérdések (LDAP, tűzfal, …) Rendszer Adminisztrátor  Rendszer menedzsment, monitorozás, … Alkalmazás szerver gyártó Fejlesztő eszköz gyártók

11 Fejlett Programozási Technológiák 2. 11 EJB típusok (2.1) Viszony Bab (Session Bean)  Az üzleti folyamat modellezésére szolgál  Munkafolyamat, árazás, hitel kártya engedélyező, … Entitás Bab (Entity Bean)  Az üzleti adatot modellezik  Termék, egyed, rendelés, … Üzenet vezérelt Bab (Message Driven Bean)  Hasonló mint a viszony bab, csak üzenetekkel lehet kommunikálni vele

12 Fejlett Programozási Technológiák 2. 12 Mitől EJB az EJB? javax.ejb.EnterpriseBean interfész Üres interfész, csak a neve a fontos A java.io.Serializable interfészt bővíti Az alábbi interfészek származnak belőle:  javax.ejb.EntityBean  javax.ejb.SessionBean  javax.ejb.MessageDrivenBean

13 Fejlett Programozási Technológiák 2. 13 Az EJB objektum Nem kapcsolódunk közvetlenül az EJB-hez Az EJB tároló elfogja a hívást és delegálja a Bab példánynak (Instance Pooling) EJB objektum ragasztóként funkcionál, Ragasztó Eszköztár A tárló generálja (tárolónként más-más lehet) Implicit MiddleWare Kivételek (transzparent fail- over):  Alkalmazás szintű  Rendszer szintű

14 Fejlett Programozási Technológiák 2. 14 Remote Interface Ezzel tudatjuk az EJB objektummal, hogy mely metódusokat szeretnénk távolról elérni (RMI-IIOP, RemoteExeption) Őse:  javax.ejb.EJBObject extends java.rmi.Remote EJBHome getEJBHome() Handle getHandle() java.lang.Object getPrimaryKey() boolean isIdentical(EJBObject obj) void remove()

15 Fejlett Programozási Technológiák 2. 15 Home Objektum A kliens tőle kéri az EJB példányt (Helyszín Transzparens) Feladata:  EJB objektumok létrehozása  Meglévő EJB objektumok megtalálása  EJB objektumok eltávolítása Tároló specifikus Automatikusan generált

16 Fejlett Programozási Technológiák 2. 16 Home Interfész Tudja hogyan kell az EJB objektumot inicializálni javax.ejb.EJBHome  getEJBMetaData  getHomeHandle  remove

17 Fejlett Programozási Technológiák 2. 17 Local Interfész A Home interfész használata lassú  Kliens a helyi csonkhoz fordul  A helyi csonk átalakítja a paramétereket hálózaton hasznáhatóvá  A váz Visszaalakítja őket  A váz meghívja az EJB objektumot  Az EJB végrehajtja a szükséges MiddleWare műveleteke  Az EJB objektum meghívja Bab példányt és így vissza Helyette:  A kliens meghívja a lokális objektumot  A lokális objektum elvégzi a megfelelő MiddleWare műveleteket  A Lokális objektum meghívja a Bab példányt javax.ejb.EJBLocalObject  EJBLocalHome getEJBLocalHome()  java.lang.Object getPrimaryKey()  boolean isIdentical(EJBLocalObject obj)  void remove() Problémák:  Nincs távoli objektum hozzáférés (csak azonos processzen belül)  A paraméterek referencia szerint adódnak át (később problémás lehet átalakítani)

18 Fejlett Programozási Technológiák 2. 18 Telepítés leírók Forrás kódok nélkül is hangolható a rendszer XML fájlok Ezekben specifikálhatjuk azokat a szolgáltatásokat melyekre szükségünk van a Tároló részéről  Bab menedzsment  Tranzakció  Biztonság  …

19 Fejlett Programozási Technológiák 2. 19 Ejb-jar fájlok Ezekben a fájlokban fogjuk össze komponensünket Elemei:  EJB class fájlok  Home interfész  Local interfész  Remote interfész  Local Home interfész  Telepítés leíró  Gyártó specifikus konfig. fájlok

20 Fejlett Programozási Technológiák 2. 20 Egy minta viszony EJB Session Bean Remote Interface Home Interface Local Interface LocalHome Interface

21 Fejlett Programozási Technológiák 2. 21 Viszony Bab import javax.ejb.SessionContext; public class HelloBean implements javax.ejb.SessionBean { public void ejbCreate() { System.out.println("ejbCreate()"); } public void ejbRemove() { System.out.println("ejbRemove()"); } public void ejbActivate() { System.out.println("ejbActivate()"); } public void ejbPassivate() { System.out.println("ejbPassivate()"); } public void setSessionContext(SessionContext ctx) { System.out.println("setSessionContext()"); } public String hello() { System.out.println("hello()"); return "Hello, World!"; } }

22 Fejlett Programozási Technológiák 2. 22 Távoli Interfész, Lokális Interfész public interface Hello extends javax.ejb.EJBObject { public String hello() throws java.rmi.RemoteException; } public interface HelloLocal extends javax.ejb.EJBLocalObject { public String hello(); }

23 Fejlett Programozási Technológiák 2. 23 Home, LocalHome interfész public interface HelloHome extends javax.ejb.EJBHome { Hello create() throws java.rmi.RemoteException, javax.ejb.CreateException; } public interface HelloLocalHome extends javax.ejb.EJBLocalHome { HelloLocal create() throws javax.ejb.CreateException; }

24 Fejlett Programozási Technológiák 2. 24 Telepítés leíró !DOCTYPE ejb-jar PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Enterprise JavaBeans 2.0//EN" "http://java.sun.com/dtd/ejb-jar_2_0.dtd"> Hello HelloHome Hello HelloLocalHome HelloLocal HelloBean Stateless Container

25 Fejlett Programozási Technológiák 2. 25 Kliens public class HelloClient { public static void main(String[] args) throws Exception { Properties props = System.getProperties(); Context ctx = new InitialContext(props); Object obj = ctx.lookup("HelloHome"); HelloHome home = (HelloHome) javax.rmi.PortableRemoteObject.narrow(obj, HelloHome.class); Hello hello = home.create(); System.out.println(hello.hello()); hello.remove(); }

26 Fejlett Programozási Technológiák 2. 26 Teljes működés

27 Fejlett Programozási Technológiák 2. 27 Viszony bab (Session Bean) Üzleti folyamatot valósít meg Nem mentődnek el a tartós tároló helyre:  Rövid életűek (a kliens kód hívása alatt élnek)  Általában nem élik túl a szerver leállásokat Két típusa van:  Állapot mentes (Stateless) Egy metódus hívásig él Nem őrzi meg állapotát Minden egyede egyenlő, újrahasznosítható, készletezhető  Állapottal rendelkező (Statefull) Több egymást követő kérést tranzakciót képes kiszolgálni Megőrzi az állapotát (a viszony idejére) Készletezés: passivation, activation (erőforrások menedzselése)

28 Fejlett Programozási Technológiák 2. 28 Egyed bab (Entity bean) Egy állandó adat memóriabeli Java reprezentációja Tudja, hogyan kell elmentenie és kiolvasnia magát A memóriabeli példányát módosítva módosul a tartós adat is (ejbLoad(), ejbStore() a szinkronizáció a tároló feladata) Lehetséges megoldások:  Serialization  Objet-Relational Mapping  Objektum adatbázisok Csak egy szál férhet hozzá egy időben -> több EJB ugyanaz az adat -> tranzakciók Gyűjteményezhető (Pooling)  ejbActivate(), ejbPassivate()  ejbStore(), ejbLoad() Adatbázis kód:  Bean Managed Persistence Entity Bean – BMP  Container Managed Persistence Entity Bean - CMP

29 Fejlett Programozási Technológiák 2. 29 Egyed bab Létrehozása, törlése (adatbázissal együtt!):  ejbCreate()  ejbRemove() Elsődleges kulcsot megvalósító osztály  Az egyed babok kereshetőek  Finder metódusok (home interfész) Az adatbázis módosításával módosul az egyed bab is (új is létrejön)!

30 Fejlett Programozási Technológiák 2. 30 Egyed bab környezet Javax.ejb.EntityContext extends EJBContext  getEJBLocalObject(), getEJBObject() – (this)  getPrimaryKey() – connection pooling ejbLoad ejbRemove

31 Fejlett Programozási Technológiák 2. 31 BMP Nekünk kell kézzel kódolnunk az adatbázis hozzárendelést javax.ejb.EntityBean  setEntityContext  ejbFind – csak itt kell implementálni pl.: select id from x where w > 0, PrimaryKey ejbFindTheBiggest, … kötelező ejbFindByPrimaryKey ezeket meg kell adni a Local, vagy home interfészben EJBObject find  ejbHome – globális műveletek (sorok megszámolása)  ejbCreate – INSERT INTO …  ejbActivate – socket, …. Nyitás  ejbLoad – getPrimaryKey, Select …  ejbStore – UPDATE  ejbPassivate – socket,… zárás  ejbRemove – getPrimaryKey, delete

32 Fejlett Programozási Technológiák 2. 32 Példa Remote interface Home interface PK Bean Deployment Descriptor

33 Fejlett Programozási Technológiák 2. 33 Távoli interfész public interface Account extends EJBObject { public void deposit(double amt) throws AccountException, RemoteException; public void withdraw(double amt) throws AccountException, RemoteException; public double getBalance() throws RemoteException; public String getOwnerName() throws RemoteException; public void setOwnerName(String name) throws RemoteException; public String getAccountID() throws RemoteException; public void setAccountID(String id) throws RemoteException; }

34 Fejlett Programozási Technológiák 2. 34 Helyi interfész public interface AccountHome extends EJBHome { Account create(String accountID, String ownerName) throws CreateException, RemoteException; public Account findByPrimaryKey(AccountPK key) throws FinderException, RemoteException; public Collection findByOwnerName(String name) throws FinderException, RemoteException; public double getTotalBankValue() throws AccountException, RemoteException; }

35 Fejlett Programozási Technológiák 2. 35 Elsődleges Kulcs public class AccountPK implements java.io.Serializable { public String accountID; public AccountPK(String id) { this.accountID = id; } public AccountPK() { } public String toString() { return accountID; } public int hashCode() { return accountID.hashCode(); } public boolean equals(Object account) { return ((AccountPK)account).accountID.equals(accountID); }

36 Fejlett Programozási Technológiák 2. 36 Bean public class AccountBean implements EntityBean { protected EntityContext ctx; private String accountID;// PK private String ownerName; private double balance; public double getBalance() { System.out.println("getBalance() called."); return balance; } public void setOwnerName(String name) { System.out.println("setOwnerName() called."); ownerName = name; } …

37 Fejlett Programozási Technológiák 2. 37 Bean: ejbFind… public Collection ejbFindByOwnerName(String name) throws FinderException { PreparedStatement pstmt = null; Connection conn = null; Vector v = new Vector(); try { System.out.println("ejbFindByOwnerName(" + name + ") called"); conn = getConnection(); pstmt = conn.prepareStatement("select id from accounts where ownerName = ?"); pstmt.setString(1, name); ResultSet rs = pstmt.executeQuery(); while (rs.next()) { String id = rs.getString("id"); v.addElement(new AccountPK(id));} return v; } catch (Exception e) { throw new FinderException(e.toString());} finally { try { if (pstmt != null) pstmt.close(); } catch (Exception e) {} try { if (conn != null) conn.close(); }catch (Exception e) {} }

38 Fejlett Programozási Technológiák 2. 38 Bean: Remove public void ejbRemove() throws RemoveException { AccountPK pk = (AccountPK) ctx.getPrimaryKey(); String id = pk.accountID; PreparedStatement pstmt = null; Connection conn = null; try { conn = getConnection(); pstmt = conn.prepareStatement("delete from accounts where id = ?"); pstmt.setString(1, id); if (pstmt.executeUpdate() == 0) { throw new RemoveException("Account " + pk + " failed to be removed from the database"); } catch (Exception ex) {throw new EJBException(ex.toString());} finally { try { if (pstmt != null) pstmt.close(); } catch (Exception e) {} try { if (conn != null) conn.close(); }catch (Exception e) {} }

39 Fejlett Programozási Technológiák 2. 39 Telepítés leíró/1 Account examples.AccountHome examples.Account examples.AccountLocalHome examples.AccountLocal examples.AccountBean Bean examples.AccountPK False jdbc/ejbPool javax.sql.DataSource Container

40 Fejlett Programozási Technológiák 2. 40 Telepítés leíró /2 Account Local * Account Remote * Required

41 Fejlett Programozási Technológiák 2. 41 CMP A bab fejlesztő nem tudja milyen adtabázist fognak használni A forráskódot nem szeretné kiadni Szeparált adatbázis kezelés/ üzleti logika A tároló fogja legenerálni a szükséges kódot a mi osztályunkból származtatva  A mezők az alosztályban vannak definiálva (ez tároló függő)  A get/set metódusok az alosztályban vannak definiálva  Az ősosztályt mint absztrakt osztályt kell definiálni!  A megfelelő absztrakt get/set metódusokkal  A telepítés leíróból veszi a szükséges információkat (Abstract Persistence Schema)  Saját lekérdező nyelv EJB-QL (SELECT OBJECT(a) FROM Accoun As a)

42 Fejlett Programozási Technológiák 2. 42 CMP metódusok ejbSelect – ezzel is kitehetjük az SQL-t a leíróba (ejbSelectAllAccountBalances)  Csak a babon belül hívható  Absztrakt metódus ejbHome ezen belül használjuk az ejbSelect-et

43 Fejlett Programozási Technológiák 2. 43 Példa Bab Telepítő

44 Fejlett Programozási Technológiák 2. 44 Bab public abstract class ProductBean implements EntityBean { protected EntityContext ctx; public ProductBean() {} public abstract String getName(); public abstract void setName(String name); public abstract String getDescription(); public String ejbCreate(String productID, String name, String description, double basePrice) { System.out.println("ejbCreate() called"); setProductID(productID); setName(name); setDescription(description); setBasePrice(basePrice); return productID; }

45 Fejlett Programozási Technológiák 2. 45 Telepítés leíró Product examples.ProductHome examples.Product examples.ProductBean Container java.lang.String False 2.x ProductBean name productID findByName java.lang.String

46 Fejlett Programozási Technológiák 2. 46 BMP, CMP életciklus

47 Fejlett Programozási Technológiák 2. 47 Üzenet vezérelt bab (Message driven bean) Az előző komponensek RMI-IIOP-ot használtak kommunikációra Hátrányai:  A kliensnek várnia kell a válaszra (nem engedélyezetett a szál kezelés !!)  Nem megbízható  Egyszerre csak egy egyeddel kommunikál Message Oriented MiddleWare  MSMQ, IBM MQSeries, … cég függő  JMS szabványos igyekszik lenni (API/SPI)

48 Fejlett Programozási Technológiák 2. 48 JMS API Messaging Domains:  Publish/subscribe  Point-to-Point

49 Fejlett Programozási Technológiák 2. 49 Üzenet vezérelt bab Teljesen el van különítve a többi komponenstől  Nincs home, remote, local, localhome interfész Egy üzleti metódusuk van  onMessage() menet közben deríti ki mit is kapott (instanceof) Nincs visszatérési értékük Nem tudnak kivételt küldeni a küldőnek Állapotmentesek Tartós vagy nem tartós listatagok  Tartós – minden üzenetet megkap akkor is ha nem aktív  Nem tartós csak azokat kapja meg amikor aktív volt javax.jms.MessageListener  onMessage() javax.ejb.MessageDrivenBean  ejbRemove  setMessageDrivenContext

50 Fejlett Programozási Technológiák 2. 50 Példa: Bean public class LogBean implements MessageDrivenBean, MessageListener { protected MessageDrivenContext ctx; public void setMessageDrivenContext(MessageDrivenContext ctx) { this.ctx = ctx; } public void ejbCreate() { System.err.println("ejbCreate()"); } public void onMessage(Message msg) { TextMessage tm = (TextMessage) msg; try { String text = tm.getText(); System.err.println("Received new message : " + text); } catch(JMSException e) { e.printStackTrace(); } } public void ejbRemove() { System.err.println("ejbRemove()"); }

51 Fejlett Programozási Technológiák 2. 51 Telepítés leíró Log examples.LogBean Container javax.jms.Topic

52 Fejlett Programozási Technológiák 2. 52 Összefoglaló Remote, Home, Local, Local Home interfész Session Bean  Stateless  Statefull Entity Bean  BMP  CMP Message Driven Bean  Durable  Non Durable

53 Fejlett Programozási Technológiák 2. 53 A következő előadás tartalma.NET architektúra  IL C#


Letölteni ppt "1 Fejlett Programozási Technikák 2. 15/12. Fejlett Programozási Technológiák 2. 2 Az előző előadás tartalma: J2EE  JNDI  RMI Corba."

Hasonló előadás


Google Hirdetések