Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Johannes Amos Comenius (Jan Amos Komeňsky) (1590-1670)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Johannes Amos Comenius (Jan Amos Komeňsky) (1590-1670)"— Előadás másolata:

1 Johannes Amos Comenius (Jan Amos Komeňsky) (1590-1670)

2 A korszakról A XVII. század az átmenet kora a nevelés történetében. A XVII. század az átmenet kora a nevelés történetében. A felnőttek egyre jobban érdeklődnek a gyermeknevelés kérdései iránt: egyre több gyermeknevelési tanácsadó, útmutató kerül ki a nyomdákból. A felnőttek egyre jobban érdeklődnek a gyermeknevelés kérdései iránt: egyre több gyermeknevelési tanácsadó, útmutató kerül ki a nyomdákból. Megszaporodnak az alapfokú képzést nyújtó kisiskolák, ahol már nemcsak vallási ismereteket, katekizmust tanulnak a gyerekek. Megszaporodnak az alapfokú képzést nyújtó kisiskolák, ahol már nemcsak vallási ismereteket, katekizmust tanulnak a gyerekek. A hagyományos klasszikus, latin nyelvű stúdiumok mellett egyre nagyobb az igény a hétköznapi életben közvetlenül használható praktikus ismeretek iránt. A hagyományos klasszikus, latin nyelvű stúdiumok mellett egyre nagyobb az igény a hétköznapi életben közvetlenül használható praktikus ismeretek iránt. A természetre, a hétköznapi életre vonatkozó ismeretek felértékelődése. A természetre, a hétköznapi életre vonatkozó ismeretek felértékelődése. Enciklopédiák születése: Johann Heinrich Alsted (1525). Enciklopédiák születése: Johann Heinrich Alsted (1525).

3 Élete 1592. március 28: Nivnice (Morvaország) 1592. március 28: Nivnice (Morvaország) Apja a „cseh testvérek” szektájának tagja Apja a „cseh testvérek” szektájának tagja A közösség iskolájában tanul, majd a herborni akadémiára és a heidelbergi egyetemre kerül  A közösség iskolájában tanul, majd a herborni akadémiára és a heidelbergi egyetemre kerül  Alstedt enciklopédiájának hatása Alstedt enciklopédiájának hatása

4 Munkásságának helyszínei:Fulnek - lelkész, tanár Lesno - tanár, igazgató Lesno - tanár, igazgató Anglia - London Anglia - London Svédország - Stocholm Svédország - Stocholm Lengyelország - Lesno Lengyelország - Lesno Magyarország - Sárospatak Magyarország - Sárospatak Németország - Hamburg Németország - Hamburg Hollandia - Amsterdam Hollandia - Amsterdam  1670- Amsterdam

5 Harmincéves háború: súlyos sorscsapások. Harmincéves háború: súlyos sorscsapások. A fehérhegyi csatában 1620-ban vereséget szenvedett a csehek Habsburg-ellenes felkelése. A fehérhegyi csatában 1620-ban vereséget szenvedett a csehek Habsburg-ellenes felkelése. A katolicizmus államvallás lesz, a cseh testvéreknek menekülniük kell. A katolicizmus államvallás lesz, a cseh testvéreknek menekülniük kell.

6 „A világ útvesztője és a szív paradicsoma” (1628)

7 Emberképe, gyermekképe Az ember: „eszes teremtmény”, Az ember: „eszes teremtmény”, „Uralkodásra teremtett lény” aki „Uralkodásra teremtett lény” aki „okosan tudja szabályozni a saját, és mások, külső és belső cselekedeteit”, „okosan tudja szabályozni a saját, és mások, külső és belső cselekedeteit”, „Isten képmására teremtett lény”, „Isten képmására teremtett lény”, azaz: az embernek földi életében azaz: az embernek földi életében képzettségre, képzettségre, erkölcsi fejlettségre és erkölcsi fejlettségre és vallásos érzületre kell szert tennie. vallásos érzületre kell szert tennie. Hisz az ember alakíthatóságában. Hisz az ember alakíthatóságában. Minden egyes gyerek nevelhető és nevelni is kell Minden egyes gyerek nevelhető és nevelni is kell Optimista, demokratikus pedagógiai alapelvek Optimista, demokratikus pedagógiai alapelvek

8 „Maga az ember nem egyéb, mint összhang – teste és lelke szempontjából egyaránt. Mert ahogy maga a hatalmas külvilág (makrokozmosz) óriási óraszerkezethez hasonlítható, melyet különböző kerekekkel és csengőkkel úgy szerkesztettek egybe, hogy az egészben az egyik rész a másikat indítsa, hogy a mozgás folytonossága és összhangja meg ne szakadjon: hasonlóképpen az ember is. Ami ugyanis a csodálatos művészettel felépített testet illeti, itt van elsősorban a mozgás kiindulópontja: a szív; ez az élet és a cselekvések forrása, ahonnan a többi tagok a mozgást, és a mozgás mértékét merítik. A súly azonban, amely létrehozza ezt a mozgást, az agy: ez az idegek – mintegy kötelékek – segítségével megindítja és féken tartja a többi kerekeket: azaz a tagokat. A cselekvések külső és belső változatossága azonban kétségkívül az egyes mozdulatok egybehangzó, egymáshoz való viszonyában áll.” „Maga az ember nem egyéb, mint összhang – teste és lelke szempontjából egyaránt. Mert ahogy maga a hatalmas külvilág (makrokozmosz) óriási óraszerkezethez hasonlítható, melyet különböző kerekekkel és csengőkkel úgy szerkesztettek egybe, hogy az egészben az egyik rész a másikat indítsa, hogy a mozgás folytonossága és összhangja meg ne szakadjon: hasonlóképpen az ember is. Ami ugyanis a csodálatos művészettel felépített testet illeti, itt van elsősorban a mozgás kiindulópontja: a szív; ez az élet és a cselekvések forrása, ahonnan a többi tagok a mozgást, és a mozgás mértékét merítik. A súly azonban, amely létrehozza ezt a mozgást, az agy: ez az idegek – mintegy kötelékek – segítségével megindítja és féken tartja a többi kerekeket: azaz a tagokat. A cselekvések külső és belső változatossága azonban kétségkívül az egyes mozdulatok egybehangzó, egymáshoz való viszonyában áll.” (Comenius: Nagy Oktatástan)

9 A nevelés módozatai Értelmi, erkölcsi és vallásos nevelés Értelmi, erkölcsi és vallásos nevelés A társadalmi bajok neveléssel gyógyíthatóak A társadalmi bajok neveléssel gyógyíthatóak „Az emberi romlottság megjavítására az égvilágon semmi hatásosabb út nincs az ifjúság helyes nevelésénél.” „Az emberi romlottság megjavítására az égvilágon semmi hatásosabb út nincs az ifjúság helyes nevelésénél.” Pedagógiai optimizmus! Pedagógiai optimizmus!

10 „Mert vajon mibennünk és a mi dolgaink között van-e valami a kellő helyén és helyes állapotában? Mind mostanáig semmi sem. Minden fonákul, vagy összekuszáltan hever szerteszét vagy omlik össze. Az értelmesség helyett, amelyben az angyalokkal kellene egyenlőknek lennünk, a legtöbb emberben akkora tompultságot találunk, hogy a legfontosabb dolgok ismerete terén tudatlanságban, az állatok színvonalán állanak… A kölcsönös szeretet és nyíltszívűség helyén kölcsönös gyűlölet, ellenségeskedés, háborúskodás, öldöklés van; az igazságosság helyén méltánytalanság, jogtalanság, elnyomás, rablás, csalás.” „Mert vajon mibennünk és a mi dolgaink között van-e valami a kellő helyén és helyes állapotában? Mind mostanáig semmi sem. Minden fonákul, vagy összekuszáltan hever szerteszét vagy omlik össze. Az értelmesség helyett, amelyben az angyalokkal kellene egyenlőknek lennünk, a legtöbb emberben akkora tompultságot találunk, hogy a legfontosabb dolgok ismerete terén tudatlanságban, az állatok színvonalán állanak… A kölcsönös szeretet és nyíltszívűség helyén kölcsönös gyűlölet, ellenségeskedés, háborúskodás, öldöklés van; az igazságosság helyén méltánytalanság, jogtalanság, elnyomás, rablás, csalás.” (Comenius: Nagy Oktatástan) A barokk világszemlélete: hit + tudás A barokk világszemlélete: hit + tudás

11 Főbb művei: Janua linguarum reserata, 1631. Janua linguarum reserata, 1631. Didactica magna, (cseh nyelven: 1632, latinul: 1657, Amsterdam) Didactica magna, (cseh nyelven: 1632, latinul: 1657, Amsterdam) A világ útvesztője és a szív paradicsoma, 1631. A világ útvesztője és a szív paradicsoma, 1631. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica, 1645. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica, 1645. Schola ludus, 1654, Sárospatak. Schola ludus, 1654, Sárospatak. Orbis sensualium pictus, 1658. Orbis sensualium pictus, 1658.

12 Didaktikája (oktatástana) Nevelés nélkül a gyermek: „vadállat lenne, buta szörny vagy tétlen fajankó”. Nevelés nélkül a gyermek: „vadállat lenne, buta szörny vagy tétlen fajankó”. Az ember a leginkább a gyerekkorában nevelhető. Az ember a leginkább a gyerekkorában nevelhető. „Minden élőlénynek az a tulajdonsága, hogy zsenge korukban könnyen hajlíthatók és alakíthatók. Mihelyt azonban megcsontosodnak, többen megtagadják az engedelmességet. A lágy viasz könnyen alakítható és visszaalakítható; ha azonban már egyszer megmerevedett, könnyen széttöredezik. A facsemetét elültetheted, átültetheted, ide-oda hajlíthatod a kifejlett fával ezt semmiképpen sem teheted…” „Minden élőlénynek az a tulajdonsága, hogy zsenge korukban könnyen hajlíthatók és alakíthatók. Mihelyt azonban megcsontosodnak, többen megtagadják az engedelmességet. A lágy viasz könnyen alakítható és visszaalakítható; ha azonban már egyszer megmerevedett, könnyen széttöredezik. A facsemetét elültetheted, átültetheted, ide-oda hajlíthatod a kifejlett fával ezt semmiképpen sem teheted…”

13 A szülők felelőssége a nevelésben: képzett tanítók választása A szülők felelőssége a nevelésben: képzett tanítók választása Nyilvános iskolai oktatás Nyilvános iskolai oktatás Didaktikai és metodikai alapelvei: a mai iskola alapjai: Didaktikai és metodikai alapelvei: a mai iskola alapjai: 1. Szemléletesség: Bacon nyomdokai alapján dolgozza ki elveit. 1. Szemléletesség: Bacon nyomdokai alapján dolgozza ki elveit. Minél több érzékszerv bekapcsolása a cél Minél több érzékszerv bekapcsolása a cél A konkrét tapasztalatokra kell építeni az általánosítást, a fogalomalkotást. A konkrét tapasztalatokra kell építeni az általánosítást, a fogalomalkotást. Ez a valóság megismerésének induktív módszere. Ez a valóság megismerésének induktív módszere.

14 Horatiust idézi: „Lanyhább hatást tesz a lélekre az, Miről csak a füle útján értesült, Miről csak a füle útján értesült, Mint az, amit a megbízhatóbb tanú, Mint az, amit a megbízhatóbb tanú, A szem előtt folyik le és amit A szem előtt folyik le és amit Maga a néző közöl önmagával” Maga a néző közöl önmagával” (Horatius: Epistolák, II. kötet, Csengery János fordítása)

15 2. Tudatosság: tekintélyelvűség elleni állásfoglalás. A mechanikus tanulás helyébe a megértett ismeretek tudatos elsajátítását állítja. 2. Tudatosság: tekintélyelvűség elleni állásfoglalás. A mechanikus tanulás helyébe a megértett ismeretek tudatos elsajátítását állítja. 3. Rendszeresség. Fontos, hogy a tanítási anyag szerkezeti felépítése logikus legyen, s hogy átadása során „az előzmény készítse elő az utána következők útját”. 3. Rendszeresség. Fontos, hogy a tanítási anyag szerkezeti felépítése logikus legyen, s hogy átadása során „az előzmény készítse elő az utána következők útját”. 4. Következetesség. A tanulók életkorát is figyelembe veszi, amikor megszabja, hogy a tanár a taní­tás anyagát milyen mélységben, milyen részletesen oktassa. Kerülni kell minden következetlenséget, kapkodást, hiszen „a természet sem rohan hanyatt-homlok, hanem lassan halad előre”. 4. Következetesség. A tanulók életkorát is figyelembe veszi, amikor megszabja, hogy a tanár a taní­tás anyagát milyen mélységben, milyen részletesen oktassa. Kerülni kell minden következetlenséget, kapkodást, hiszen „a természet sem rohan hanyatt-homlok, hanem lassan halad előre”.

16 A tananyag koncentrikus bővítésének elve. A lineáristól eltérően azt jelenti, hogy az iskola minden fokán mindent tanítani kell, fokozatosan bővülő terjedelemben. A tananyag koncentrikus bővítésének elve. A lineáristól eltérően azt jelenti, hogy az iskola minden fokán mindent tanítani kell, fokozatosan bővülő terjedelemben. További szabályok: További szabályok: A tanításban haladjunk A tanításban haladjunk 1. az egyszerűtől az összetett, 1. az egyszerűtől az összetett, 2. a konkréttól az elvont, 2. a konkréttól az elvont, 3. a tényektől a következtetések, 3. a tényektől a következtetések, 4. a könnyűtől a nehéz, 4. a könnyűtől a nehéz, 5. a közelitől a távoli felé. 5. a közelitől a távoli felé.

17 A pánszófia és a pánszófikus iskola Pánszófia = a tudományok enciklopédikus egysége Pánszófikus iskola: Alsó szint: latin nyelv (3 osztály) Felső szint: filozófia, logika, teológia politika (4 osztály)

18 Iskolakoncepciója a „Didactia Magná”-ban Anyaiskola (0-6) Anyaiskola (0-6) Anyanyelvi iskola (6-12) Anyanyelvi iskola (6-12) Latin iskola (12-18) Latin iskola (12-18) Akadémia (18-24) Akadémia (18-24)

19 Az iskolai munka megszervezése tanév tanév osztályrendszer osztályrendszer tanórarendszer tanórarendszer tanterv tanterv tanmenet tanmenet felvételi vizsga felvételi vizsga

20 Iskolakoncepciója az „Egyetemes tanácskozás”-ban „Az első iskola helye ott lesz, ahol csak emberek születnek; a másodiké valamennyi házban, a harmadiké minden faluban; a negyediké minden városban; az ötödiké minden országban vagy tartományban, a hatodiknak helye az egész világ lesz, a hetediké pedig minden olyan helység, ahol nagy kort megért emberek találhatók.” (Comenius: Pampaedia) Élethosszig tartó tanulás (LLL) Élethosszig tartó tanulás (LLL)

21 A kisgyermekkor „iskolája” Hat osztály: Hat osztály: I. a születésé, másfél hónap; I. a születésé, másfél hónap; II. a szoptatásé, másfél év; II. a szoptatásé, másfél év; III. a csacsogásé és a járni tanulásé; III. a csacsogásé és a járni tanulásé; IV. a folyamatos beszédé és az érzékelésé; IV. a folyamatos beszédé és az érzékelésé; V. az erkölcsé és az istenfélelemé; V. az erkölcsé és az istenfélelemé; VI. az első közös iskoláé, vagyis a tudomány elemeié. VI. az első közös iskoláé, vagyis a tudomány elemeié. (Comenius: Pampaedia)

22 ComeniusMagyarországon 1650-1654 Lorántffy Zsuzsanna meghívása - Sárospatak Lorántffy Zsuzsanna meghívása - Sárospatak Cél: a Sárospataki Református Kollégium átszervezése, modernizálása Cél: a Sárospataki Református Kollégium átszervezése, modernizálása 1650 május: „A nagyhírű pataki főiskola eszméje” 1650 május: „A nagyhírű pataki főiskola eszméje” 1650 november: „A képességek kiműveléséről” 1650 november: „A képességek kiműveléséről” 1651 „A hétosztályos panszofikus iskola terve” 1651 „A hétosztályos panszofikus iskola terve” A tankönyvek A tankönyvek Comenius távozása Sárospatakról 1654 Comenius távozása Sárospatakról 1654

23 Tankönyvei VestibulumIanuaAtrium „VIA”, azaz: út a bölcsességhez

24 A VIA-tankönyvek alapozása: Orbis pictus A 150 leckében s az egyes leckék fölött elhelyezett képekben mutatja be a világot. A 150 leckében s az egyes leckék fölött elhelyezett képekben mutatja be a világot. Az első képekkel illusztrált tankönyv, amelyben az ábrákon látható dolgok latin nyelvű meg­ nevezése szerepel. Az első képekkel illusztrált tankönyv, amelyben az ábrákon látható dolgok latin nyelvű meg­ nevezése szerepel. A tanulók a latin nyelv gyakorlása közben szerezhettek ismereteket vallásról, erkölcsről társadalomról, természetről, mesterségekről, mûvészetekről, játékokról. A tanulók a latin nyelv gyakorlása közben szerezhettek ismereteket vallásról, erkölcsről társadalomról, természetről, mesterségekről, mûvészetekről, játékokról.

25 http://www.grexlat.com/biblio/comenius/

26 http://www.sk-szeged.hu/kiallitas/honapkonyve/comenius/orbis.html

27 http://www.uned.es/manesvirtual/Historia/Comenius/OPictus/OPictusAA.htm

28

29 Comenius-szobor Berlinben

30


Letölteni ppt "Johannes Amos Comenius (Jan Amos Komeňsky) (1590-1670)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések