Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Koponya - Cranium Az agykoponya csontjai Humánbiológia gyakorlat 4.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Koponya - Cranium Az agykoponya csontjai Humánbiológia gyakorlat 4."— Előadás másolata:

1 Koponya - Cranium Az agykoponya csontjai Humánbiológia gyakorlat 4.

2 1.Agykoponya – cranium cerebrale Az agyvelőt körülvevő csontos tok.  nagyobb egységei: koponyatető – calvaria koponyaalap – basis cranii  7 csont vesz részt az alkotásában - 2 páros csont: falcsont – os parietale halántékcsont – os temporale - 3 páratlan csont: homlokcsont – os frontale nyakszirtcsont – os occipitale ékcsont – os sphenoidale agykoponya!!! calvaria basis cranii

3 2. Arckoponya – cranium viscerale - nagyobb egységei: - 2 négyoladú piramis alakú szemgödör – orbita - sagittalis állású, sövénnyel páros üreggé szétválasztott orrüreg – cavum nasi - az orrüregtől vízszintes lemezzel elválasztott, lefelé és hátrafelé csontos fal nélküli szájüreg – cavum oris

4 - 15 csont vesz részt az alkotásában: 6 páros csont felső állcsont – maxilla járomcsont – os zygomaticum orrcsont – os nasale alsó orrkagyló – concha nasalis inferior könnycsont – os lacrimale szájpadcsont – os palatinum 3 páratlan csont rostacsont – os ethmoidale ekecsont – vomer állkapocs - mandibula arckoponya képe!!!

5 A koponyacsontok illeszkedése varratokkal - fogazott varrat – sutura serrata - pikkelyvarrat – sutura squamosa - sima varrat – sutura plana ízülettel – articulatio temporomandibularis porcos összeköttetés – pl. synchondrosis sphenooccipitalis

6 a koponyatető jelentős részét adja szabálytalan gömbhéj négyszögletes része, ennek megfelelően 4 széle és 4 szöglete van belső felszínén az agyerek benyomatainak hálózata látszik (sulci arteriosi) négy varrat határolja sutura coronalis sutura sagittalis sutura lambdoidea sutura squamosa tuber parietale (a csontosodási mag helye linea temporalis Az agykoponya csontjai 1. Falcsont – Os parietale

7 2. Halántékcsont – Os temporale - három külön fejlődő rész összecsontosodásával jön létre a) pikkelycsont – pars squamosa b) sziklacsont – pars petrosa c) dobüregi rész – pars tympanica

8 a) pikkelycsont – pars squamosa fossa mandibularis – az állkapocsízület ízvápája járomnyúlvány – processus zygomaticus (  járomív – arcus zygomaticus) b) dobüregi rész – pars tympanica csontos gyűrű (a dobhártya csontos kerete) külső hallójárat – meatus acusticus externus külső hallónyílás – porus acusticus externus fossa mandibularis processus zygomaticus porus acusticus externus Os temporale

9 c) sziklacsont – pars petrosa csecsnyúlvány – processus mastoideus (a dobüreggel összefüggő légtartalmú üregrendszer) íróvesszőnyúlvány – processus styloideus 3 oldalú piramis - 3 felszíne: facies inferior pyramidis (a koponyaalap külső síkjába illeszkedik) facies anterior pyramidis facies posterior pyramidis - csúcsa – apex pyramidis Os temporale

10 a)proc. mastoideus és proc. styloideus között foramen stylomastoideum (VII. agyideg kilépési helye) b) canalis caroticus (a belső fejverőér csatornája) c) fossa jugularis (a nyaki fő véna – vena jugularis interna - eredési helye) facies inferior pyramidis (a koponyaalap külső síkjába illeszkedik) foramen stylomastoideum canalis caroticus fossa jugularis incisura jugularis Os temporale

11 facies anterior pyramidis a) impressio trigemini (az V. agyideg érző dúcának benyomata) b) foramen lacerum (a belső hallójáratból kibúvó arcidegágak kilépési helye) facies posterior pyramidis a) belső hallójárat – meatus acusticus internus b) belső hallónyílás – porus acusticus internus Os temporale

12 3. Nyakszirtcsont – Os occipitale - öreglyuk – foramen magnum - 4 különálló rész összecsontosodásával jön létre: alapi rész – pars basilaris synchondrosis sphenooccipitalis (18-23 év körül csontosodik el) oldalrészek – partes laterales 2 condylus occipitalis canalis hypoglossi (XII. agyideg kilépési helye) incisura jugularis  foramen jugulare (os temporalissal) – IX., X., XI. agyidegek és a koponyavéna kilépési helye pikkelyrész – squama occipitalis kagylóhéj alakú, a homlokcsont ellenpólusát adja protuberantia occipitalis externa et interna belső felszíne 4 részre tagolódik

13 synchondrosis sphenooccipitalis condylus occipitalis canalis hypoglossi incisura jugularis foramen jugulare Os occipitale

14 4. Ékcsont – Os sphenoidale test – corpus ossis sphenoidalis elülső részében üreg - sinus sphenoidalis kocka alakú, 6 felszíne van felső felszínén töröknyereg – sella turcica kis szárnyak – ala minor a test felső felszínéről eredő vékony, kardszerű, vízszintes csontlemez két gyökere a látóideg és a szemüreg artériája átlépésére szolgáló canalis opticust fogja közre nagy szárnyak – ala major a test oldalsó felszínéről ered több felszíne van röpnyúlványok – processus pterygoideus  repülő denevérre emlékeztető csont  a koponyaalapba „ékelt”  részei:

15 fissura orbitalis superior facies temporalis facies infratemporalis facies orbitalis facies maxillaris facies cerebralis sella turcica corpus ossis sphenoidalis ala minor ala major processus pterygoideus Os sphenoidale

16 foramen rotundum foramen ovale foramen spinosum Os sphenoidale

17 5. Homlokcsont – Os frontale  kagylóhéj alakú  részei: pikkelyrész – squama frontalis szemüregi részek – partes orbitales háromszög alakú, vékony csontlemezek orrgyöki rész – pars nasalis homloküreg – sinus frontalis

18 processus zygomaticus tuber frontale (csontosodási góc) margo supraorbitalis arcus superciliaris foramen supraorbitale incisura frontalis glabella Os frontale


Letölteni ppt "Koponya - Cranium Az agykoponya csontjai Humánbiológia gyakorlat 4."

Hasonló előadás


Google Hirdetések