Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Életünk és Erősségünk Eu c haristia „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha. János 6,35 Imáinkban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Életünk és Erősségünk Eu c haristia „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha. János 6,35 Imáinkban."— Előadás másolata:

1

2 Életünk és Erősségünk Eu c haristia

3 „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha. János 6,35 Imáinkban kenyeret kérünk Istentől, az Oltáriszentség pedig kenyér. A földi és mennyei kenyeret keressük: Az Oltáriszentségben az van jelen, Aki mindent odaad, “Az égből alászállott élő kenyér” Antonin Dalmace Sertillanges

4 Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és ezekkel a szavakkal adta nekik: „Vegyétek, ez az én testem.” Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik. Mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt: „Ez az én vérem, a szövetségé, „Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontattatik.” Márk 14,22-24 Jézus a testté lett Ige. Jézus az élet kenyere. Jézus a kereszten feláldozott Bárány. Jézus a világ bűnéért bemutatott áldozat. Kalkuttai Teréz Anya

5 „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. János 6,53 A jámborság szentsége, az egység jele, a szeretet köteléke! Aki élni akar, van amiből életet merítenie: Jöjj közelebb, meríts hitet, hagyd, hogy magába fogadjon és lelkesítsen! Szent Ágoston

6 Engem az élő Atya küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik. Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él.” Jn 6,57-58 Az Oltáriszentség kenyér, amely Krisztusba olt bennünket, hogy egy kenyérré és egy testté váljunk. Louis Evely

7 Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért.” Jn 6,51 Jézus ahhoz, hogy hozzád érkezzen, átmegy az Oltáriszentségen. Neked is, ahhoz, hogy a földröl az égbe emelkedj, Neked is, ahhoz, hogy a földröl az égbe emelkedj, ugyanazon az uton kell járnod Wilhelm Muhs

8 A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne. Jn 6,56 Ó, mennyire ízes, kedves és k i vánatos ez az eledel, amely az embert Istenné változtatja! Sziénai szent Bernardin

9 Ez a mennyből alászállott kenyér, aki ebből eszik, nem hal meg. Jn 6,50 Az Oltáriszentség a halhatatlanság kenyere. Szent Ireneusz

10 Az Eucharistia a Király Fiának és az általa megváltott emberiségnek az ünnepe: olyan ünnep, amely most felvidítja oltárainkat és az örökkévalóságban mindörökké folytatódik Mindannyian hivatalosak vagyunk erre az ünnepre. Giacomo Biffi Az Úr, azért, hogy övéivel maradjon és részesítse őket az örök Húsvétban, halála és feltámadása emlékezeteként megalapította az Oltárszentséget, és megparancsolta apostolainak, hogy ezt cselekedjék, amig el nem jön. Új Katekizmus

11 Az Eucharisztikus-áldozat az egész keresztény élet forrása, középpontja és csúcsa. II János Pál pápa Hogyha a világ tudatában lenne az Oltáriszentség értékének, a templomok bejáratain betóduló tömeget, a rend őreinek kellene feltartóztatnia ! Lisieuxi Kis Szent Teréz

12 Nem vagy méltó arra, hogy magadhoz vedd Az Oltáriszentséget, de szűkséged van rá! Vianney szent János Ne mondjátok, hogy bűnösök vagytok és ezért nem mertek szentáldozáshoz járulni. Ez olyan mintha azt mondanátok, hogy túlságosan beteg vagyok és ezért nem akarom sem az orvost, sem az orvosságot. Vianney szent János

13 “Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát e elköltsem veletek, mielőtt szenvedek.” A tanítványok, akkor nem értették Jázus vágyának égető okát; Azt hitták, hogy földi értelemben Most valósul meg Isten Uralma. A dicsőségnek és a Hatalomnak az Országa. Azonban Jézus tudta, hogy Mit fog tenni. Amikor elérkezett a pillanat, Halálának elő estéjén Feltárta égő vágyának okát: A szeretetének ehhez a jeléhez Szándékozott elérkezni. “Vágyva vágytam erre”. Kezébe vette a kenyeret, hálát adott, Megtörte és odanyújtotta nekik Ezekkel a szavakkal: Ezekkel a szavakkal: „Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” Ugyanígy a vacsora végén Fogta a kelyhet is, és azt mondta: „Ez a kehely az új szövetség „Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek kiontanak.” Isten mindenható Igéje a világtörténelem legnagyobb csodáját valósítja meg. (Liguori szent Alfonz)

14 Te mindörökre velünk akartál maradni. Még mielőtt a Golgota magasára Érkeztél vona Barátunkká, utitársunkká Ételünkké és italunkká lettél. Ó Jézusom, ennyi jóság láttán hogyan tehetném meg, Hogy ne szeresselek? Mi lehetne legfőbb javam Itt a földön Rajtad kivül? Mindezek ellenére, Mindeddig a világ hiúsága vonzott. Inkább kerestem az emberek társaságát, Mint a tiedet. Azonban ettől fogva már, Téged akarlak szeretni. Legfőbb kivánságom, Hogy az oltárszekrény előtt térdelve Rád találjak, hogy minden jóságodat Hálásan megköszönjem és Kiesdve áldásodat, Soha el ne szakadjak Tőled Ó jóságos Jézusom Kérlek tégy engem békéd eszközévé, hogy bennem, és rajtam keresztül mások is megismerjék a Te jóságodat és szerető közelségedet. Ámen

15 „Minden pillanatban áldalak ó mennyei élő kenyér, dicsőséges szentség.” (Liguori szent Alfonz) Antonio Barone www.micromedia.unisal.iwww.micromedia.unisal.i Ro. fordítás: www.pastoratie.ro Hu. Fordítás: fr.Mihálywww.pastoratie.ro


Letölteni ppt "Életünk és Erősségünk Eu c haristia „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha. János 6,35 Imáinkban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések