Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Baráth Tibor szeptember 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Baráth Tibor szeptember 16."— Előadás másolata:

1 Dr. Baráth Tibor 2011. szeptember 16.
A pedagógus kompetenciaprofilok fejlesztésének eljárása és első eredményei Dr. Baráth Tibor 2011. szeptember 16. TÁMOP – /1/B „Mentor(h)áló – Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása”

2 Amiről szó lesz… A kompetenciaprofilok fejlesztésének kontextusa
A fejlesztés módszerei, eljárása Eredmények, alkalmazási és fejlesztési lehetőségek

3 A fejlesztés kontextusa

4 A Mentor(h)áló program kontextusa
Kontextus1: A társadalmi, gazdasági környezet Társadalmi-gazdasági környezet átalakulása, globalizáció, komplexitás  hatás az iskolára  hatás a pedagógusképzésre Tudásalapú társadalmak, a modern gazdaság és a munkaerő minősége Együttműködés: felsőoktatás, közoktatás, munkaerőpiac K+F+I gyors beépülése és alkalmazása a rendszerben Hálózatos működés Kontextus2: A tanulás fogalma Kontextus3: Nemzetközi és hazai tapasztalatok

5 Kontextus 1: Globalizáció – a felgyorsult világ
Arányok A tudás növekedésének sebessége 15-20 éve 7 évenként duplázódott 2006 után kétévente duplázódik A változás exponenciális Kb. 4 cm Kb. 322 m A növekedés tempója

6 Kontextus 1: Gazdaság Azon szakmák közül, amelyek 2010-ben a 10 legkeresettebb szakmák közé tartoztak, egy sem létezett 2004-ben Az USA Munkaügyi Minisztériumának becslése szerint a ma fiataljainak állásuk lesz… 38 éves korukra. Hatás az oktatásra: Az iskola a fiatalokat olyan szakmákra készíti fel, amelyek a képzés idején még nem léteznek; olyan technológiákat kell alkalmazniuk majd, amit még fel sem találtak; mindezt azért, hogy megoldjanak olyan problémákat, amelyekről ma még azt sem tudjuk, hogy probléma America's Career InfoNet: Select Education Level

7 Kontextus2: tanulás Átmenet az ipariból a tudástársadalomba  kapcsolat az iskolával és iskolázással – a tanulástudomány és eredményei Sawyer: az iskolázás standard és új modellje Termék vs. információ megosztása A bizalom és a tolerancia mint a versenyképesség egyik kulcsa (Fukuyama, Florida)

8 Kontextus3: Európai Uniós ajánlások
Az Európai Bizottság közleménye Elvárások, ajánlások a pedagógusképzéssel kapcsolatban A pedagógusképzés társadalmi összefüggései A pedagógusképzés közös európai alapelvei A pedagógusképzés kulcskompetenciái Ajánlások a pedagógusképzés nemzeti stratégiái számára A pedagógus kompetenciák és végzettségek közös európai elvei.doc

9 Kontextus3: OECD ajánlások
A tanári kompetenciaprofil megalkotása során a tanulók számára elsajátítandó tudást kell alapul venni, onnan lehet a pedagógusokkal szemben támasztott szakmai elvárások rendszerét visszavezetni. Az egész szakma számára kell normákat meghatározni, és rögzíteni kell, hogy mi számít eredményes tanításnak. A tanári profilnak a szakmai tudásra és a pedagógiai készségekre vonatkozó elvárásokat is magában kell foglalnia. Szükséges azt is rögzíteni, hogy a tanár sokféle tanulóval, illetve kollégával tudjon együttműködni, így az iskolának és a szakmának is hasznára lehessen, valamint folyamatosan képes legyen szakmailag fejlődni. A profil tartalmazhatja a tanári előmenetel (pedagógus életpálya) különböző szintjeihez (pl. kezdő, tapasztalt, magasabb beosztású tanár) tartozó különböző elvárásokat, teljesítményszinteket.

10 Kontextus3: Képzési és kimeneti követelmények
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas:  a tanulói személyiség fejlesztésére; tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére; a pedagógiai folyamat tervezésére; a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére; egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére; a tanulási folyamat szervezésére és irányítására; a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására; szakmai együttműködésre és kommunikációra; szakmai fejlődésben elkötelezettségre, önművelésre.

11 Módszerek és eljárások
Szakoktató, óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus, tanár, mentortanár Módszerek és eljárások

12 A Mentor(h)áló program fókusza
Pedagógusképzés: kimeneti kompetencia által vezérelt követelmények Tanulásirányítás: tényekre és egyéni adatokra épülő fejlesztés, a kompetenciák mérhetővé tétele Felnőttoktatás: szervezeti és egyéni felelősség a képzésben Konkrét célok: kompetenciák meghatározása, a programok kompetencia alapú fejlesztése, kompetenciafejlesztés a közreműködők körében

13 Munkaerő-piaci alapú kompetenciafejlesztés
Képességekre vonatkozó megállapodás a szektorokban (Sector Skills Agreement) „Skills for Business” hálózat A megállapodás célja Az LLUK (élethosszig tartó tanulás szektorális tanácsa) Lifelong Learning UK (LLUK) - Home Kompetencialevárások meghatározása a szektorban működőkre Széles körű társadalmi egyeztetés Sokrétű adatgyűjtés, elemzés, empíriára támaszkodó fejlesztés Képzési kínálat elemzése, a kompetenciafejlesztés akadályai, fejlesztések, hatásvizsgálat

14 A fejlesztési modell Strukturált, tematikus műhelyek
A műhelyek résztvevői A tudást felhasználók (igazgató, fenntartó képviselője, vállalati képviselő, szülő) Az adott foglalkozást művelők (pedagógusok) Az adott foglalkozásra felkészítők (oktatók) A műhelyek logikája Szakmai elvárások azonosítása, strukturálása struktura_rovid_leiras.docx Az elvárt működés viselkedés meghatározása, priorizálása Tanítói mondatok_listazva.xls

15 A fejlesztési modell Kérdőíves vizsgálat Disszemináció, visszajelzések
A műhely eredményére épülő mérőeszköz 750 főt meghaladó visszajelzés Disszemináció, visszajelzések Konferencia Internet A folyamat integritása Vezető oktatók és munkáltatók, fenntartók, nemzetközi szakértők csoportja végzi a szakmai anyagok összehangolását, véglegesítését A profilok leírásának megfelelősége (a célcsoport szempontjainak alkalmazása) A műhelyek alapján készült profilok korrekciója a kérdőíves vizsgálat alapján A profilok horizontális vizsgálata, indokolt azonosságok és eltérések A profilok bemutatása a Konzorciumi Tanács számára

16 Tényekre épülő képzés és fejlesztés
A szakmaprofil: az elvárt működés, viselkedés meghatározása Képzési profil: a képzés által fejlesztett működési formák, viselkedésminták Egyéni profil: az egyén jellemzői egy adott időszakban Összevetés és következtetések Eszköz: a RaDAr

17 A RaDAr-ról néhány szóban
Több ezer szót, kifejezést tartalmazó kompetencia-térkép A RaDAr az emberi magatartás, viselkedés, szerepek vizsgálatára alkalmas Vizsgálja az adott viselkedések értékeit is Támogatja a fejlesztési javaslatok megfogalmazását

18 A RaDAr dimenziói Kapcsolat / Tartalom orientáció
Dinamizmus / Stabilitás Hatékony / Nem hatékony viselkedés Csapdahelyzetek Vezető / Megvalósító Valós én/ Mutatott én

19 Az első eredmények, alkalmazások

20 A tanítói profil A tanító az ideális profil szerint extravertált, kifelé forduló személy, akinek fontos, hogy kik veszik körül és, hogy ő hatni tud a környezetére. Kíváncsi arra is, hogy mi történik körülötte, építi a kapcsolatait. Dinamikus, jól kezeli a váratlan helyzeteket. Az újdonságok felé nyitott, attitűdje elfogadó. Jellemző rá a lojalitás és elköteleződés. Vezetői kompetenciái erősebbek, a célt mindig szem előtt tartva halad. Optimista szellemiségével, együttműködésével el is éri azt. TENGELY 1 2 3 4 5 6 7 8 13,95 15,31 12,21 13,57 12,79 11,43 11,05 9,69 Q1 29,26 Q2 25,78 Q3 24,22 Q4 20,74 KAPCSOLAT 55,04 TARTALOM 44,96 DINAMIKUS 53,49 STABIL 46,51 VEZETŐ 52,71 MEGVALÓSÍTÓ 47,29

21 A tanítói profil – egy példa
RaDAr 1. tengely Tevékenységek A tanító extravertált, kifelé forduló személy, akinek fontos, hogy kik veszik körül és, hogy ő hatni tud a környezetére. Kíváncsi arra is, hogy mi történik körülötte, építi és ápolja kapcsolatait. Érdeklődik a tanítói szakma fortélyai, innovációi iránt.  Szívesen ismerkedik meg új pedagógiai eljárásokkal, módszerekkel, és a napi gyakorlatában hajlandó is kipróbálni ezeket. A gyerekeket is tájékozódásra, érdeklődésre ösztönzi. A tanító jó kapcsolatokat alakít ki és tart fenn a kisiskolásokkal, a kollégákkal, a szülőkkel.

22 A fejlesztés folytatása
A műhelyek és a kérdőíves vizsgálat eredményeinek összevetése A profilok leírásának további részletezése és strukturálása Módszertani javaslatok, ajánlások megfogalmazása Területek Szereplők Önmaga Tanulók Kollégák Szülők Külső szereplők Tanulás, tanulásirá-nyítás, tudásme-nedzsment Szakmai együttmű-ködés, kommu-nikáció Felelősség-vállalás

23 Képzésfejlesztés: a tanítóképzés
Szakmai dokumentumok elemzése Eredmény: képzési profil Tanítói műhely oktatókkal és hallgatókkal: a működő gyakorlat elemzése Eredmény: a képzési profil korrekciója A képzési és a szakmaprofil összevetése Eredmény: fejlesztési javaslatok a képzés számára

24 Néhány eddigi alkalmazás
A tanítóképzés programjának felülvizsgálata során a követelmények pontosítása Tananyagfejlesztés a kompetenciaelvárások alapján Az óvodapedagógus-képzés és a mentorképzés tartalmi fejlesztése

25 Összegzés helyett… Tényekre épülő képzés és fejlesztés
Egyéni kompetenciák Elvárt kompetenciák Célirányos képzés Tapasztalatokra épülő képzésfejlesztés Illeszkedés a nemzetközi tendenciákhoz Egy példa: igazgatói kompetenciák fejlesztése – transznacionális kompetenciastandardok

26 Köszönjük a figyelmet! „Mentor : A wise and trusted guide.”


Letölteni ppt "Dr. Baráth Tibor szeptember 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések