Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Baráth Tibor 2011. szeptember 16. A pedagógus kompetenciaprofilok fejlesztésének eljárása és első eredményei TÁMOP – 4.1.2-08/1/B „Mentor(h)áló – Pedagógusképzést.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Baráth Tibor 2011. szeptember 16. A pedagógus kompetenciaprofilok fejlesztésének eljárása és első eredményei TÁMOP – 4.1.2-08/1/B „Mentor(h)áló – Pedagógusképzést."— Előadás másolata:

1 Dr. Baráth Tibor 2011. szeptember 16. A pedagógus kompetenciaprofilok fejlesztésének eljárása és első eredményei TÁMOP – 4.1.2-08/1/B „Mentor(h)áló – Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása”

2 A kompetenciaprofilok fejlesztésének kontextusa A fejlesztés módszerei, eljárása Eredmények, alkalmazási és fejlesztési lehetőségek Amiről szó lesz… 2011.09.16.2

3 A FEJLESZTÉS KONTEXTUSA 2011.09.16.3

4 A Mentor(h)áló program kontextusa – Kontextus1: A társadalmi, gazdasági környezet – Társadalmi-gazdasági környezet átalakulása, globalizáció, komplexitás  hatás az iskolára  hatás a pedagógusképzésre – Tudásalapú társadalmak, a modern gazdaság és a munkaerő minősége – Együttműködés: felsőoktatás, közoktatás, munkaerőpiac – K+F+I gyors beépülése és alkalmazása a rendszerben – Hálózatos működés – Kontextus2: A tanulás fogalma – Kontextus3: Nemzetközi és hazai tapasztalatok 2011.09.16.4

5 Kontextus 1: Globalizáció – a felgyorsult világ A tudás növekedésének sebessége – 15-20 éve 7 évenként duplázódott – 2006 után kétévente duplázódik – A változás exponenciális Kb. 4 cm Kb. 322 m A növekedés tempója Arányok 2011.09.16.5

6 Kontextus 1: Gazdaság Azon szakmák közül, amelyek 2010-ben a 10 legkeresettebb szakmák közé tartoztak, egy sem létezett 2004-ben Az USA Munkaügyi Minisztériumának becslése szerint a ma fiataljainak 10-14 állásuk lesz… 38 éves korukra. Hatás az oktatásra: – Az iskola a fiatalokat olyan szakmákra készíti fel, amelyek a képzés idején még nem léteznek; olyan technológiákat kell alkalmazniuk majd, amit még fel sem találtak; mindezt azért, hogy megoldjanak olyan problémákat, amelyekről ma még azt sem tudjuk, hogy probléma America's Career InfoNet: Select Education Level 2011.09.16.6

7 Kontextus2: tanulás Átmenet az ipariból a tudástársadalomba  kapcsolat az iskolával és iskolázással – a tanulástudomány és eredményei – Sawyer: az iskolázás standard és új modellje – Termék vs. információ megosztása – A bizalom és a tolerancia mint a versenyképesség egyik kulcsa (Fukuyama, Florida) 2011.09.16.7

8 Az Európai Bizottság közleménye Elvárások, ajánlások a pedagógusképzéssel kapcsolatban – A pedagógusképzés társadalmi összefüggései – A pedagógusképzés közös európai alapelvei – A pedagógusképzés kulcskompetenciái – Ajánlások a pedagógusképzés nemzeti stratégiái számára A pedagógus kompetenciák és végzettségek közös európai elvei.doc A pedagógus kompetenciák és végzettségek közös európai elvei.doc 2011.09.16.8 Kontextus3: Európai Uniós ajánlások

9 A tanári kompetenciaprofil megalkotása során a tanulók számára elsajátítandó tudást kell alapul venni, onnan lehet a pedagógusokkal szemben támasztott szakmai elvárások rendszerét visszavezetni. Az egész szakma számára kell normákat meghatározni, és rögzíteni kell, hogy mi számít eredményes tanításnak. A tanári profilnak a szakmai tudásra és a pedagógiai készségekre vonatkozó elvárásokat is magában kell foglalnia. Szükséges azt is rögzíteni, hogy a tanár sokféle tanulóval, illetve kollégával tudjon együttműködni, így az iskolának és a szakmának is hasznára lehessen, valamint folyamatosan képes legyen szakmailag fejlődni. A profil tartalmazhatja a tanári előmenetel (pedagógus életpálya) különböző szintjeihez (pl. kezdő, tapasztalt, magasabb beosztású tanár) tartozó különböző elvárásokat, teljesítményszinteket. 2011.09.16.9 Kontextus3: OECD ajánlások

10 A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: a tanulói személyiség fejlesztésére; tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére; a pedagógiai folyamat tervezésére; a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére; egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére; a tanulási folyamat szervezésére és irányítására; a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására; szakmai együttműködésre és kommunikációra; szakmai fejlődésben elkötelezettségre, önművelésre. 2011.09.16.10 Kontextus3: Képzési és kimeneti követelmények

11 MÓDSZEREK ÉS ELJÁRÁSOK Szakoktató, óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus, tanár, mentortanár 2011.09.16.11

12 A Mentor(h)áló program fókusza Pedagógusképzés: kimeneti kompetencia által vezérelt követelmények Tanulásirányítás: tényekre és egyéni adatokra épülő fejlesztés, a kompetenciák mérhetővé tétele Felnőttoktatás: szervezeti és egyéni felelősség a képzésben Konkrét célok: kompetenciák meghatározása, a programok kompetencia alapú fejlesztése, kompetenciafejlesztés a közreműködők körében 2011.09.16.12

13 Képességekre vonatkozó megállapodás a szektorokban (Sector Skills Agreement) – „Skills for Business” hálózat – A megállapodás célja Az LLUK (élethosszig tartó tanulás szektorális tanácsa) Lifelong Learning UK (LLUK) - Home Lifelong Learning UK (LLUK) - Home – Kompetencialevárások meghatározása a szektorban működőkre – Széles körű társadalmi egyeztetés – Sokrétű adatgyűjtés, elemzés, empíriára támaszkodó fejlesztés – Képzési kínálat elemzése, a kompetenciafejlesztés akadályai, fejlesztések, hatásvizsgálat 2011.09.16.13 Munkaerő-piaci alapú kompetenciafejlesztés

14 Strukturált, tematikus műhelyek – A műhelyek résztvevői A tudást felhasználók (igazgató, fenntartó képviselője, vállalati képviselő, szülő) Az adott foglalkozást művelők (pedagógusok) Az adott foglalkozásra felkészítők (oktatók) – A műhelyek logikája Szakmai elvárások azonosítása, strukturálása struktura_rovid_leiras.docx struktura_rovid_leiras.docx Az elvárt működés viselkedés meghatározása, priorizálása Tanítói mondatok_listazva.xls Tanítói mondatok_listazva.xls A fejlesztési modell 2011.09.16.14

15 Kérdőíves vizsgálat – A műhely eredményére épülő mérőeszköz – 750 főt meghaladó visszajelzés Disszemináció, visszajelzések – Konferencia – Internet A folyamat integritása – Vezető oktatók és munkáltatók, fenntartók, nemzetközi szakértők csoportja végzi a szakmai anyagok összehangolását, véglegesítését – A profilok leírásának megfelelősége (a célcsoport szempontjainak alkalmazása) – A műhelyek alapján készült profilok korrekciója a kérdőíves vizsgálat alapján – A profilok horizontális vizsgálata, indokolt azonosságok és eltérések A profilok bemutatása a Konzorciumi Tanács számára A fejlesztési modell 2011.09.16.15

16 A szakmaprofil: az elvárt működés, viselkedés meghatározása Képzési profil: a képzés által fejlesztett működési formák, viselkedésminták Egyéni profil: az egyén jellemzői egy adott időszakban Összevetés és következtetések Eszköz: a RaDAr Tényekre épülő képzés és fejlesztés 2011.09.16.16

17 A RaDAr-ról néhány szóban Több ezer szót, kifejezést tartalmazó kompetencia- térkép A RaDAr az emberi magatartás, viselkedés, szerepek vizsgálatára alkalmas Vizsgálja az adott viselkedések értékeit is Támogatja a fejlesztési javaslatok megfogalmazását 2011.09.16.17

18 A RaDAr dimenziói Kapcsolat / Tartalom orientáció Dinamizmus / Stabilitás Hatékony / Nem hatékony viselkedés Csapdahelyzetek Vezető / Megvalósító Valós én/ Mutatott én 2011.09.16.18

19 AZ ELSŐ EREDMÉNYEK, ALKALMAZÁSOK 2011.09.16.19

20 A tanítói profil TENGELY12345678 13,9515,3112,2113,5712,7911,4311,059,69 Q129,26Q225,78Q324,22Q420,74 KAPCSOLA T55,04TARTALOM44,96 DINAMIKU S53,49STABIL46,51 VEZETŐ52,71 MEGVALÓSÍT Ó47,29 2011.09.16.20 A tanító az ideális profil szerint extravertált, kifelé forduló személy, akinek fontos, hogy kik veszik körül és, hogy ő hatni tud a környezetére. Kíváncsi arra is, hogy mi történik körülötte, építi a kapcsolatait. Dinamikus, jól kezeli a váratlan helyzeteket. Az újdonságok felé nyitott, attitűdje elfogadó. Jellemző rá a lojalitás és elköteleződés. Vezetői kompetenciái erősebbek, a célt mindig szem előtt tartva halad. Optimista szellemiségével, együttműködésével el is éri azt.

21 A tanítói profil – egy példa RaDAr 1. tengely A tanító extravertált, kifelé forduló személy, akinek fontos, hogy kik veszik körül és, hogy ő hatni tud a környezetére. Kíváncsi arra is, hogy mi történik körülötte, építi és ápolja kapcsolatait. Tevékenységek Érdeklődik a tanítói szakma fortélyai, innovációi iránt. Szívesen ismerkedik meg új pedagógiai eljárásokkal, módszerekkel, és a napi gyakorlatában hajlandó is kipróbálni ezeket. A gyerekeket is tájékozódásra, érdeklődésre ösztönzi. A tanító jó kapcsolatokat alakít ki és tart fenn a kisiskolásokkal, a kollégákkal, a szülőkkel. 2011.09.16.21

22 A fejlesztés folytatása Területek Szereplők ÖnmagaTanulókKollégákSzülők Külső szereplők Tanulás, tanulásirá- nyítás, tudásme- nedzsment Szakmai együttmű- ködés, kommu- nikáció Felelősség- vállalás A műhelyek és a kérdőíves vizsgálat eredményeinek összevetése A profilok leírásának további részletezése és strukturálása Módszertani javaslatok, ajánlások megfogalmazása 2011.09.16.22

23 Szakmai dokumentumok elemzése – Eredmény: képzési profil Tanítói műhely oktatókkal és hallgatókkal: a működő gyakorlat elemzése – Eredmény: a képzési profil korrekciója A képzési és a szakmaprofil összevetése – Eredmény: fejlesztési javaslatok a képzés számára Képzésfejlesztés: a tanítóképzés 2011.09.16.23

24 A tanítóképzés programjának felülvizsgálata során a követelmények pontosítása Tananyagfejlesztés a kompetenciaelvárások alapján Az óvodapedagógus-képzés és a mentorképzés tartalmi fejlesztése Néhány eddigi alkalmazás 2011.09.16.24

25 Tényekre épülő képzés és fejlesztés – Egyéni kompetenciák – Elvárt kompetenciák – Célirányos képzés – Tapasztalatokra épülő képzésfejlesztés Illeszkedés a nemzetközi tendenciákhoz – Egy példa: igazgatói kompetenciák fejlesztése – transznacionális kompetenciastandardok http://www.tpf.hu/pages/books/index.php?page_id=35&books_id=241 http://www.tpf.hu/pages/books/index.php?page_id=35&books_id=241 Összegzés helyett… 2011.09.16.25

26 Köszönjük a figyelmet! 2011.09.16.26 „Mentor : A wise and trusted guide.”


Letölteni ppt "Dr. Baráth Tibor 2011. szeptember 16. A pedagógus kompetenciaprofilok fejlesztésének eljárása és első eredményei TÁMOP – 4.1.2-08/1/B „Mentor(h)áló – Pedagógusképzést."

Hasonló előadás


Google Hirdetések