Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Kvalifikáció és Validáció (újabb általános szabályok) (A GMP további kiegészítő szabálya)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Kvalifikáció és Validáció (újabb általános szabályok) (A GMP további kiegészítő szabálya)"— Előadás másolata:

1 1 Kvalifikáció és Validáció (újabb általános szabályok) (A GMP további kiegészítő szabálya)

2 2 A hasonló fogalmak… validálomA tablettázási eljárást validálom kvalifikálomA tablettázógépet kvalifikálom kalibrálomA nyomásmérő készüléket kalibrálom hitelesíttetemAz ellenőrző mérleg súlyait hitelesíttetem (MKEH Metrológiai főo.)

3 3 Minden esetben: Valamilyen kísérlettel (ami lehet magába a folyamatba beépített, lásd később) ellenőrzöm, hogy megfelel-e arra a célra, amire használni akarom

4 A jobb megértéshez Gyártási folyamat, analitikai eljárás: megfelelő terméket (eredményt) produkál- e? Ezt validálom. (Ha nem megfelelő:ezer oka lehet, lásd hibaelemzés) Mérőműszer kalibrálása: etalonra beállítom a mért értéket (vagy korrekciós faktort határozok meg) Kvalifikáció: ha egy eszköz működését több paraméter határozza meg, s ezek együttes beállításától függ a teljesítmény

5 5 Kvalifikáció, példa Tablettázógép beállítható értékei Töltettérfogat Préselési nyomás Excenter/Forgótárcsa- sebesség „Tartózkodási” idő Granulátum-méret és adagolás Kilökési erő, lubrikáció

6 6 Írásos terv mind a kvalifikációra, mind a validációra (Qualification/Validation Master Plan) Ki végzi, mit, milyen gyakorisággal, mi történik, ha ilyen-olyan eredmény… Change controll: minden módosítás előtt értékelés: megéri-e, mi lehet a következménye a minőségre, kell-e újabb validáció és milyen Mindent írásba foglalni!

7 Validálás (vagy validáció) dokumentációja

8 8 Validálás Az eljárásvalidálás prioritásai Az eljárás Új Létező  Steril termékek  Nem-steril Követelmény Minden új eljárást, mielőtt rutinszerű bevezetésre jóváhagyják Minden eljárás, ami a sterilitást és a gyártási környezetet (a sterilizálási időszak alatt) befolyásolhatja Kis hatóanyagú tabletta, kapszula: keverés, granulálás, content uniformity (esetleg más paraméterek) Egyéb tabletta, kapszula: a tabletta- átlagtömeg (esetleg más paraméterek)

9 9 Validálás Milyen dokumentumok? Terv (Validation Master Plan VMP) Validációs típustervek (Validation protocols VP) Jelentések (Validation reports (VR) Szabványműveleti előiratok (Standard Operating Procedures SOP)

10 10 Töltsünk most el még egy kis időt az általános validálási tervvel (Validation Master Plan)

11 11 Validation Master Plan (Nem kötelező a szerkezet, ajánlás) Bemutatja a cég validációs politikáját és szükségleteit Bemutatja a validáció szervezésétnek kereteit Azaz: validáció (hat kérdésre válasz): –miért? –mit? –hol?  ki által? ä hogyan? ä mikor?

12 12 A típustervek (protokollok) és más dokumentumok formátumai A lényeges SOP-k listája (hogyan) Tervezés, időzítés (mikor) A helyet (hol) A becsült személyzet-igény (ki) Mellékletek VMP

13 13 Re-validálás Periodikus értékelés: az előző validáció eredményei meddig érvényesek (pl. volt-e változtatás…)

14 14 Milyen változtatás igényel re- validálást (Ajánlás) Software változások Gyártási hely- és működtetési változások Azonos helyen helyszín-változások Az anyagok beszerzési forrásainak változásai A gyártási eljárás változásai Lényeges változás a berendezésekben A kiszolgáló berendezések lényeges változásai

15 Kvalifikálás (kvalifikáció) dokumentumai

16 16 Hasonlóképpen, mint a validációnál: Kvalifikációs terv protokollok Jelentések SOP-ok…

17 17 Most beszéljünk a kvalifikáció,majd a validáció típusairól

18 18 Kvalifikáció

19 19 A kvalifikáció fajai 1.Tervezési (Design) 2.Beszerelési vagy beállítási (Installation) 3.Működési (Operational) 4.Teljesítmény (Performance) kvalifikáció

20 20 1. Tervezési kvalifikáció Értékelni kell a kialakítandó vagy vásárolandó berendezést (épületet, software-t, számítógépet, stb.), hogy megfelel-e majd a célra (GMP- szempontból is!) Tablettázógép teljesítőképessége és a várható termelés-igények - bírja-e a berendezés, hogy többen dolgozzanak rajta - kutatási elemanalizátor rutin célra - hálózatban többek által használt adatbázisok – WiFi rendszer vírustűzfal-frissítés lehetősége nélkül…

21 21 2. Beállítási kvalifikáció Új vagy javított készülék beállítjuk, összekapcsoljuk a részeit, rá az on-line vezérlést, ha van… összeszedjük a szállító kezelési- karbantartási utasításait kalibráljuk, ha kell minden megvan-e, az anyagok megfelelők hozzá, stb. példa: HPLC beállítása, van-e hozzá tiszta oldószer...

22 22 3. Működési kvalifikáció A gyártási eljárás ismeretében elvégezhető kísérletek (még nem valódi gyártás, gyártás-szerű kísérletek modellanyagokkal) A “legrosszabb eset” feltétel melletti működés minden paraméter valamelyik szélső értéken Kipróbáljuk a tisztítást, betanítás, megelőző karbantartás, végül a készülék “felszabadítása”

23 23 „Legroszabb eset” Pl. beállítható egy készüléken sebesség nyomás hőmérséklet Mindegyiknek megadják az optimális értékét + ingadozással: mindegyiket a szélső értékre (az alsó, majd a felső) állítjuk – így is megfelelően működik?

24 24 4. Teljesítmény-kvalifikáció Itt magával a gyártással (a gyártás során) tesztelünk Ha lehet, itt is beállítjuk a felső és alsó limiteket Előre megállapított időközönként megismételjük

25 25 Validáció

26 26 A validáció fajtái 1.Prospektív 2.Párhuzamosan végzett (Concurrent) 3.Retrospektív

27 27 Prospektív validáció Mielőtt elkezdjük a gyártást Az eljárás leírása a kritikus lépések (amikre a validáláskor figyelni kell) meghatározása mit használnak (készülékek, helyiségek, analitika, mintavétel) folyt.

28 28 Prospektív validáció (folyt.) mik az elfogadhatósági minőségi követelmények az időbeliség ezután “rutin” tételeket gyártok validációs célból. Ugyanaz a méret, 3 tétel. Lehetőleg engedjem a paraméterek normális ingadozását Külön döntés: ha GMP-szempontból is minden megfelel, esetleg forgalomba is hozható, de ez ritka

29 29 Párhuzamos validáció Pl., ha ritkán gyártanak, keveset, ezért nem logikus prospektív validációt végezni és 3 tételt kidobni (csak ilyenkor, kivételesen fogadható el) Azt jelenti, hogy kivételesen a forgalomba hozni szánt tételekkel végzik el tehát nem előzi meg a gyártást a validáció lépései azonosak a prospektív validációéval

30 30 Retrospektív validáció Olyan esetben, amikor a gyártási eljárás régi, jól ismert, ritka hibák, nem volt változás azt jelenti, hogy a korábbi gyártási adatokat dolgozzák fel időről-időre (itt is tervezés: mit néznek) Ha van ilyen: a meg nem felelő tételek adatai is szerepeljenek! 10-30 tétel adatait kell feldolgozni

31 31 Fontossága miatt külön beszélünk a tisztítási eljárások validálásáról („kimosás, takarítás”)

32 32 A tisztítási eljárások validációja = Analitikailag mutassuk ki, hogy nem maradt –sem –sem el nem távolított anyag (a gyártásból) –sem –sem tisztítószer (a kimutatás határának jelentősége!) Főleg azokat a felületeket, amelyek kontaktusba kerülnek a gyártott anyaggal itt is a “legrosszabb eset” vizsgálata is, s legalább 3 tisztításé!

33 33 Change-kontroll Írásos eljárás kell: hogyan döntenek kiindulási anyag gyártóhely készülék termelő/analitikai eljárás megváltoztatásáról Formális engedélyezés, a döntési folyamat és ennek alapja (kockázat-elemzés!) dokumentálva

34 34 Példák… Retardillin ® -szemcseméret elfolyó kenőcsök

35 35 Validálás a minőség- ellenőrzés során Módszervalidálás mi ez! Más az azonosításra, tisztasági- szennyezésvizsgálatra és hatóanyag- tartalomra! Pontosság, torzítás, ismételhetőség, reprodukálhatóság, lineáris tartomány, érzékenység, a kimutatás határa, idő, költség, reagensigény (környezetvédelem!) A referencia-anyag szerepe

36 36 Mi mit jelent? 1 Pontosság (véletlen hiba): a szórás (standard deviáció) Torzítás: szisztematikus hiba (lásd a következő ábrán) Ismételhetőség: ugyanaz az analitikus (labor), ugyanazt a mintát más időpontban Reprodukálhatóság: más analitikus (labor) ugyanazt a mintát

37 37 Mi mit jelent? Pontosság és torzítás Accurate AND Precise Torzított, de pontos Torzítatlan de pontatlan Torzított és pontatlan Torzítatlan és pontos

38 38 A torzítás validálása 1. Additív y=ax helyett y=ax+b b≠0 2. Multiplikatív y=ax helyett y=a’x a≠a‘ (Ezeket gyakran „mátrix-effektusnak” hívják) Ellenőrzése Standard addíció: csak 2.-re! Az 1.-re: ismert módszerrel valóösszehasonlítás, ismert hatóanyag- tartalmú minta mérése… Stabilitási vizsgálatoknál pl. fontos!

39 39 Mi mit jelent? 2 Lineáris tartomány a kalibrációs görbe lineáris szakasza Érzékenység : a kalibrációs görbe meredeksége! A kimutatás határa ( limit of detection, LoD ) : a jel-zaj viszony (Signal to Noise Ratio SNR) alapján megbízhatóan azonosítható jel (a legtágabb értelemben!) A meghatározhatóság határa ( limit of quantitation, LoQ): a kalibrációs görbének az a – legkisebb koncentrációkhoz tartozó – része, ahol még a meghatározás lehetséges

40 40 Table of values (x,y) xy # Reference material mg/ml Calculated mg/ml 10.01000.0101 20.01500.0145 30.02000.0210 40.02500.0260 50.03000.0294 60.04000.0410 Lineáris tartomány

41 41 LOQ, LOD and SNR példa noise Peak A LOD Peak B LOQ Baseline Egyes fogalmak

42 42 Mi mit jelent Robosztusság (robustness, ellentéte: ruggedness) mennyire érzékeny a körülmények „szokásos” változására (amiket nem lehet teljesen standardizálni) –analitikusonként –műszerenként –kromatográfiás oszloponként –reagens-készletenként (kit) –az analitikai reagensek instabilitására

43 A gyakorlatban: ha a módszer nem robosztus… A rutin laboratóriumi vizsgálatok között azt észlelik, hogy A szokásosnál többször kell ismételni Más időpontban gyakran más eredmény… Mivel nem-rutin körülmények között nem jelentkezik, az analitikai irodalom sokszor elhanyagolja…

44 44 Mi mit jelent Specifikusság specificity ha valóban csak arra kapunk jelválaszt, amit mérni szeretnénk (pl. papaverint mérünk vagy - általános alkaloida-meghatározással – minden, szerves oldószerrel extrahálható bázist?)

45 45 Mit kell validálni? Az analitikai módszerek különböző típusai „A” osztály: azonossági vizsgálat „B” osztály: szennyezések kimutatása és meghatározása „C” osztály: tartalmi meghatározás „D” osztály: a módszerjellemzők értékelése

46 46 * bizonyos mértékű torzítás megengedett Jellemző A B quant. B Limit test CD Torzítás X XX* Pontosság X XX RobosztusságXXXXX Lineáris tartomány X XX SpecifikusságXXXXX Kimutatási határ X Meghat. határa X Mit validáljunk

47 47 A referencia-anyag szerepe „Standard” anyag Szinte minden műszeres analitikai méréshez kell! Ha nem biztosítható, hogy minden érdekelt vizsgáló (labor) beszerezheti: értéktelen lenne a vizsgálat, mint ált. követelmény!

48 48 Referencia-anyag A „standard” valóban 100%-os? Forrása? (pl. Gyógyszerkönyvi, WHO – drága!) Elsőleges és másodlagos standard Miért „erőltet” több Gyógyszerkönyv szubsztancia mérésére titrálásokat – készítmények „standardja” ált. a szubsztancia

49 49 Újabb kiegészítő szabály: Felszabadítás

50 50 A meghatalmazott személy (személyek) általi felszabadítás és ennek bizonylatolása (certification)

51 51 Miért kell erre külön GMP- szabály? Több lépésben, több helyen folyhat a gyártás – mindenütt „felszabadítanak” Ugyanaz az intermedier, ömlesztett termék: több végtermékbe is kerülhet Tehát egy meghatalmazott személy nem kísérheti végig! A gyártó (gyógyszergyártási engedély jogosultja) és a forgalomba hozatali engedély jogosultja sokszor nem is azonos (szerződésen alapuló gyártás)

52 52 A végső felszabadító A forgalomba hozatali engedély jogosultjának meghatalmazott személye! Ő a felelős azért is, hogy az előző meghatalmazott személyek tevékenysége elfogadható Ha pl. szerződéses gyártás: elfogadhatja az előzőek minősítését, de: szerződéses alapon, amiben tisztázzák a részleteket!

53 53 Azaz: külön fejezet, mert A végső meghatalmazott személynek támaszkodnia kell más, előző meghatalmazott személy(ek) döntésére is, de meg kell bizonyosodnia, hogy ők megfelelően dolgoztak személyes ismeretség közös képzés szerződések helyszíni ellenőrzés

54 54 A meghatalmazottak közötti szerződés tartalmazza, hogy az előző átad minden szükséges dokumentációt (másolatot) beszámol az utóbbinak minden szokatlan (nem várt) eseményről, panaszról

55 55 Több lépéses gyártás, másik lehetőség (ritkább!) = A végterméket felszabadító meghat. személy maga ellenőrzi a korábbi lépéseket is – pl. időről-időre oda utazik… Elv: mindig csak 1 meghatalmazott személy felelős (termékfelelősség… perbe vonhatja...)

56 56 Az ömlesztett termék minőségi hibája esetén Az ömlesztett terméket gyártó meghatalmazott személye gondoskodik, hogy az ebből gyártott késztermékeket visszahívják (több ilyen gyártó is lehet) Hogyan: értesíti a késztermékek meghatalmazott személyeit

57 57 Ráadásul EU-gyakorlat Több gyártóhelyen is gyártják = több helyről is felszabadíthatják ugyanazt a gyógyszerkészítményt Persze vissza kell tudni nyomozni, hogy az adott tételt hol szabadították föl… (vége)

58 58 A GMP újabb speciális fejezete: Parametrikus felszabadítás

59 59 Parametrikus felszabadítás Mi ez: –“ igazolom, hogy megfelelő minőségű, mert olyan validált körülmények között gyártok, hogy igazoltan nem lehet más !” –a végső analízis alternatívája („ az előzőek miatt bizonyos végső minőségellenőrző vizsgálatokat el sem végzek ”), az átvevő/csomagoló cég elutasíthatja nem alkalmazható új termékre! a gyár régen bevezette a GMP-t sok IPC

60 Mikor érdemes ilyen felelőséget vállani? Nyilvánvalóan akkor, ha az elvégzendő minőségellenőrző vizsgálat hosszabb időt venne igénybe, s ez akadályozza a folyamatos gyártást

61 61 Parametrikus felszabadítás Tipikus példája a sterilitás-vizsgálat nélküli kiadás megfelelő validáció után Csak a végső tartályában végsterilezett termékreCsak a végső tartályában végsterilezett termékre, és (gőz- vagy száraz) hő- és ionizáló sugárzással való sterilizálás esetén

62 62 Parametrikus felszabadítás, sterilitás Állandóan jelen legyen (és a change- kontrollba is be legyen vonva): a sterilezést biztosító mérnök és mikrobiológus Ismerni kell a termék sterilezés előtti mikrobiológiai státuszát A sterilezési rekordokat 2 független személy, vagy 1 személy és számítógép kontrollálja!

63 63 Parametrikus felszabadítás, sterilitás Ha ilyen alapon működik a gyár, és bármi nem felel meg, nem lehet sterilitási vizsgálatot végezni és annak alapján felszabadítani! (vége)

64 64 Biológiai eredetű gyógyszerek speciális GMP-szabályai Múú!

65 65 Mik ezek? Tágabb értelemben minden: mikrobatenyészet, sejttenyészet által, biológiai szövetekből kivonva, embriókban vagy állatokban szaporított élő ágensekkel termeltetve vakcinák, immunszérum, antigén, hormon, enzim, más fermentációs termék, monoklonális antitest, rekombináns DNS- származék

66 66 Alapelv A gyártási eljárásnak a szokásosnál is nagyobb szerepe van (az ilyen készítményeknek nincs „generikuma”!) Különös elővigyázat kell, mert  a kiindulási anyag változékony  jó táptalaj  a biológiai értékmérésnek nagy a szórása (gyártással standardizálás!)

67 67 Gyógyszerminőség rögzítése GMP Bioló- giai modell- teszt Fizikai-kémiai vizsgálatok

68 68 Személyzet Speciális kiképzés (biológia, bakteriológia) Immunológiai státusz: rendszeres ellenőrzés! (beoltva - pl. gammaglobulin, betegek kizárása…) BCG, tuberkulin gyártása: rendszeres mellkasröntgen

69 69 Helyiségek, berendezések Speciális keresztszennyezési lehetőség a mikrobiológiai, tehát csak kampánymunka! BCG, tuberkulin, Bac. anthracis, Cl. botulinum és Cl. tetani (élő mikroorganizmus!) : csak dedikált helyiségek Elölt vakcina: csak inaktiválás után szabad többfélét egyszerre gyártani

70 70 Helyiségek (folyt.) Kampánymunka elfogadható még egyéb spongiform kórokozókkal való munkára (erre a típusra dedikált helyiségekben!). Szimultán gyártás lehet (zárt biofermentorokban) monoklonális antitestek gyártására

71 71 Helyiség, berendezés folytatás A tiszta területeken nyomáskülönbség, de ahol patogénnel folyik a munka, ott fordított! Élő kórokozóval munka: csak visszaforgatott légellátás, szűrt levegő esetén is!

72 72 Állattartás kell! Lásd GLP Termeléshez - polio-vakcina: majom - kígyómarás elleni szérum: ló, kecske - Lyssa-vakcina: nyúl, egér, hörcsög - gonadotróp hormon: ló Ellenőrzéshez - pertussis: egér - BCG: tengeri malac - pirogenitás: nyúl

73 73 A termelés sajátosságai Kiindulási anyag: forráshely, származás Oltócsíra-alapanyag és sejtállomány- rendszer. Mindig ezekből kell kiindulni, s a nemzedékek számát meghatározni, mert többszörös tenyésztés (szubkultúra) esetén a nem kívánt tulajdonságok elszaporodhatnak vírustenyésztés: aviánvírus-mentes SPF-tojások

74 74 Oltócsíra-alapanyag és sejtállomány Ezek stabilitását és újraélesztését dokumentálni kell Fontos: hőmérséklet (hűtő, folyadék, folyékony nitrogén) Az ezekhez való hozzáférés, belépés szabályozása… A táptalaj szaporítást serkentő képességének validálása

75 75 Termelés (folytatás) Centrifugálás, keverés: gáz nyelődhet el aerosol formájában: ne lehessen ezzel mikroorganizmus-átvitel! Zárt rendszer! Validált (kettős!) vírus-inaktiválás Ha kromatográfiás lépés: az dedikált legyen Egyes műveletek csak IPC-vel ellenőrizhetők: ezeket a mintákat is megőrzik

76 76 Újabb speciális szabályok: emberi vér, vérplazma feldolgozása gyógyszergyártás céljából

77 77 Speciális szabályok: emberi vér, vérplazma feldolgozása Mi van a vérben? vörös vértestek fehér vértestek vérlemezkék vérplazma, benne albumin globulinok vérfaktorok Stabil vérkészít- mények = gyógyszerek Nem stabil vér- készítmények (“szövet”)

78 78 Tehát mi NEM tartozik a stabil vérkészítmények, azaz a gyógyszerek közé? Az alacsonyabb feldolgozottsági fokú készítmények, azaz pl.: maga a teljes vér (pl. transzfúziós célra) a vérplazma (FFP-ként is) vértest-koncentrátumok vérlemezke-koncentrátumok

79 79 Speciális szabályok: emberi vér, vérplazma feldolgozása Alap: betegségátvivő tényezők kerülhetnek át: vírusok (hepatitis, AIDS) prion (TSE/CJD) Alap: „minőségüket” az egész gyártási folyamat megszabja - a GMP fontosabb, mint másutt!

80 80 A vér gyűjtése A GMP a vér/plazma gyűjtésével kezdődik, ez is a „gyártás” része Csak illetékes gyűjthet vért (OVSZ). Főállású min. ellenőr jelen van A GMP vonatkozik: véradó kiválasztás - véradás - vérvételi zsák - alvadásgátló oldatok Bőrfertőtlenítés fajtája

81 81 Biztonsági intézkedések vérvétel előtt Kérdőív ASA-t szedett-e, volt-eelőzetesenműtét, szex. szokások, utazások, betegségek Vizsgálat vér- és belgyógyászati nyilatkozat „vérem véradásra alkalmas” donor-azonosítás szuri előtt (a vér útját végig kell tudni követni véradó-vérzsák- orvos-akceptor - noha adatvédelem...)

82 82 Biztonsági intézkedések vérvétel előtt (folytatás) A bőr fertőtlenítése Külön vérvétel további laborvizsgálatra (mind a zsákon, mind a kémcsövön u. azok a jelzések, donornév, stb.)

83 83 Laboratóriumi vizsgálatok A donor vére is, plazma pool is HBsAG (hepa B antigén) ELISA, RIA HIV-1 és 2 ellenanyag HCV (hepat. C) ellenanyag (HCV RNS, nukleinsav-amplifikációs technológiával) szifilisz ellenanyag CJD - kikérdezés Más vírus szükség szerint

84 84 Vérgyógyszerek gyártása, 1 Kicsapásos fizikai (krioprecipitáció) fizikai-kémiai frakcionálás Kromatográfiás

85 85 Vérgyógyszerek gyártása, 2 Kicsapásos fizikai (fagyasztással, etanollal = krioprecipitáció) pl. VIII. faktor és fibrinogén NEM VÍRUSMENTESÍT Fizikai-kémiai: különböző konc. Etanollal frakcionálás pl. albumin, immunglobulinok BIZONYOS VÍRUSMENTE- SÍTÉST NYÚJT, lényeges a pontos alkohol- és proteinkoncentráció!

86 86 Vérgyógyszerek gyártása, 3 Kromatográfiás elválasztással gélszűrés (sótalanít is) ioncserés/hidrofób kromat. affinitás-kromat. (mátrixra kötött ellenanyagok), mire ügyeljünk: lásd kromatográfia: pH, oszlop állapota… adszorpciós szén, bentonit, kolloid Si-gél - pigmentek eltávolítására

87 87 EU-követelmény Lehetőleg európai vérből (WHO: ugyanabban a régióban gyűjtött…) Kettős vírusmentesítés alkohol más oldószer kromatográfia kémiai inaktivátorok

88 88 A gyártásból eredő szennyezők Baktériumok, vírusok (környezet!) szöveti enzimek (pepszin, thrombin) ha affinitás-kromatográfiás lépés volt: monoklonális ellenanyagok (leszakadhatnak a mátrixról) egyéb ellenanyagok felületaktív anyagok

89 89 Speciális vagy az általános GMP-től eltérő szabályok A vér-egyesítés (“pool-ozás”), felolvasztás legalább “D” környezetben A vírus-inaktiválás validálása kivételesen NEM a gyártóhelyiségekben történik (nehogy a validálási célra használt vírus szennyezhesse a gyártási tételeket)

90 90 Speciális SZME-k: mit tegyenek, pl. a véradó állomás hogyan értesítse a gyártót ha a véradás után derül ki, hogy a vér nem volt alkalmas (legalább 6 hónapig mindent megőrizni!) ha kiderül, hogy nem végezték jól a vírusmarker-vizsgálatokat ha a vérben új ellenanyag jelent meg ha vérrel átvihető ágenssel járvány tör ki ha az akceptor gyanús fertőzést (netán CJD-t) kap Ha a donornál jelentkezik később hasonló

91 91 Speciális SZME-k: mit tegyenek Minden esetben: tételes dokumentációvizsgálat a késztermék újraellenőrzése kivonás gyanú esetén is! Francia példa SZME a hőmérséklet monitorozására szállítás közben is

92 Mi lesz tételben?

93 Kvalifikáció és validáció a GMP-ben Mik ezek? A kvalifikáció fajtái (4) A validáció fajtái (3) Mi a „legrosszabb eset”? A tisztítási eljárások validálása (a 2 fő szempont, a felületek) Minőségellenőrző módszerek validálása Az írásos terv főbb fejezetei, változás- menedzsment (change kontroll)

94 A parametrikus felszabadítás GMP-szabályai Mi ez és minek az alternatívája? Ki dönt az elfogadásáról? Milyen gyártásokra vezethető be? Végsterilezés vagy aszeptikus gyártás esetén alkalmazható? Ilyenkor ki legyen jelen és hogyan értékelik a gyártási dokumentációt? Ha közben hiba történik, de az utólagos sterilitási vizsgálat megfelelő, a tétel felszabadítása?

95 Biológiai eredetű és emberi vérből készült gyógyszerek GMP-je Biológiai gyógyszerek Mik ezek? Miért fontos a GMP? Helyiségek, berendezések. A kampánymunka jelentősége, mikor fordított a nyomáskülönbség. Élő kórokozóra vonatkozó szabályok Oltócsíra-alapanyag és sejtállomány-rendszer, a nemzedékek számának jelentősége. A hozzáférés szabályozása. Mi a kettős vírus-inaktiválás Emberi vér(plazma) feldolgozása Stabil és nemstabil vérkészatmények Hol kezdődik a GMP? Speciális SZME-k, donorok vizsgálata A gyártás fő fajtái, melyik vírusmentesít is A gyártásból eredő szennyezők A poolozás helyiségére vonatkozó követelmények

96 A meghatalmazott személyek és felelősségük a GMP szerint Mi ezek feladata? Képzettségi követelmények (mind gyógyszerkészítmény, mind hatóanyag esetén) Több lépéses gyártás esetén a felelősség alakulása és hogyan végezhető a felszabadítás? Mi a teendő ömlesztett termék hibája esetén?


Letölteni ppt "1 Kvalifikáció és Validáció (újabb általános szabályok) (A GMP további kiegészítő szabálya)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések