Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A common law Anglián kívüli változatai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A common law Anglián kívüli változatai"— Előadás másolata:

1 A common law Anglián kívüli változatai
Szeged, szeptember 28. dr. Bóka János

2 A common law térhódítása
Brit Birodalom Angol nyelv Esetjogi szemlélet rugalmas helyi viszonyokra jól alkalmazható

3 A Brit Birodalom

4 Tipológia I. Terra nullius
jogát teljes egészében az angol telepesek alakították ki a szerkezet és a lényeges jogintézmények a common law-ra épülnek eltérések a sajátos körülmények és az önálló fejlődés (függetlenedés) alapján Ausztrália, Új-Zéland, Kanada (kiv. Québec), Egyesült Államok (kiv. Louisiana)

5 Tipológia II. Anglicizált helyi jog
a helyi jogot kiegészíti, az aggályosnak tartott területeken felváltja a common law angol közigazgatási és bíráskodási rendszer kodifikáció India (kiv. Goa), Malajzia, Szingapúr, Kenya, Nigéria, Zambia

6 Tipológia III. Vegyes jogrendszerek
az angolok megjelenésekor már létező európai (római-germán) jogrendszerek a római-germán intézmények továbbélnek, elsősorban a magánjogban anglicizált közigazgatási és bírósági rendszer Dél-Afrika (holland-római jog), Québec (francia jog), Louisiana (francia és spanyol jog)

7 Amihez mindenki ért: sport
Rugby Union Amerikai foci Rugby League Kanadai foci

8 Ausztrália

9 Rabok legyünk, vagy szabadok?
1770. – James Cook, Botany Bay 1788. – I. Flotta: 11 hajó, 1305 utas (736 elítélt) [1790/1791. – II. és III. Flotta] 1793. – az első nem elítélt telepes 1868. – az utolsó elítélt transzport az elítéltek barakkokban vagy szabad telepeseknek kiutalt munkaerőként dolgoztak szabad idejükkel maguk rendelkeztek szabadulásukat követően letelepedhettek, és földet/elítélt munkaerőt kaptak

10 Jog vagy korbács? 1788. július: Kable v. Sinclair
az elítéltek jogainak elismerése 1833.: volt elítéltek lehetnek esküdtek 1843.: volt elítéltek választójoga az elítéltek egymás közötti és a munkáltatóval szembeni vitái jogi útra tartoznak katona bíró+6 katona esküdt ( első kinevezett bíró) elítélt ügyvédek (1817-ig) 1722. – Privy Council: a lakatlan területre költöző angol alattvalókra az angol jogot kell alkalmazni Ausztráliát terra nullius-nak minősítik nem ismerik el a bennszülöttek szokásait és jogát nem ismerik el a bennszülöttek földtulajdonát a bennszülöttek jogérvényesítése gyakorlatilag kizárt rezervátumok atrocitások (Myall Creek – 1838., Coniston – 1928.)

11 A common law recepciója
1823. – New South Wales Act angol mintára szervezett bírósági rendszer 1828. – Australian Courts Act Anglia jogai és törvényei alkalmazandók Új-Dél-Wales [+Queensland és Victoria] és Tasmánia bíróságai előtt Nyugat-Ausztrália és Dél-Ausztrália későbbi dátumot alkalmaz

12 Vonzások és taszítások
szövetségi államszervezet common law és equity különállása 1972-ig megszűnik a fellebbezés a Privy Council-hoz ( ) függetlenedő jogalkotás: 1865.: Colonial Laws Validity Act 1942.: Statute of Westminster Adoption Act 1986.: Australia Act a teleologikus törvényértelmezés elsőbbsége solicitorok és barristerek különállása, a jogászi professzió szerkezete, bírói szerepfelfogás jogászi gondolkodásmód, jogintézmények, hagyományok az angol és ausztrál felsőbíróságok gyakorlatában továbbra is súlya van a másik ítéleteinek

13 A vegyes jogrendszer kezdetei?
Mabo v. Queensland (1992.) a common law elismeri az őslakosok sajátos földhasználati jogcímét (native title) e jogcím alapja a földhasználat vagy a hozzá fűződő hagyományos kapcsolat csak kifejezett és teljes tulajdonszerzés oltja ki az őslakosok jogcímét 1993. – Native Title Act hagyományos jog és szokás alapján fennálló jogosultság; a jogosultság alapján kapcsolat a területtel (Yorta Yorta, 2002.); és a common law ezt elismeri Wik Peoples v. Queensland (1996.) a földbérlet csak kizárólagos használati jog esetén oltja ki az őslakosok sajátos jogcímét egyébként a két jog egymás mellett létezik, konfliktus esetén a bérlet érvényesül További esetjog: a kioltott native title nem támad fel (Fejo, 1998.) kiterjed a tengerre és tengerfenékre (Yanner, 1999.) magában foglalja a vadászatot is (Yarmirr, 2001.)

14 India

15 Brit Kelet-Indiai Társaság I. (1600 – 1765.)
1726. – Mayor’s Courts (polgármester + 9 elöljáró): Bombay, Madras, Calcutta alkalmazandó jog: angol jog az évi állapotában, kivéve különleges rendelkezések helyi viszonyok fellebbezés:kormányzó - King-in-Council 1753.: Court of Requests kezdetben nem kívánt beavatkozni a helyi jogszolgáltatásba kereskedők és tisztviselők ügyeiben: angol jog társasági bíróságok (1 jogász – 2 kereskedő) 1668. – „ésszerű”, „lehetőség szerint közel áll az angol joghoz” A helyi lakosság ügyeiben a hagyományos jogszolgáltatás érintetlen: büntető ügyek: a bengáli nawab bíróságai az iszlám jog alapján, személyállapot, család: a személyes jog alapján egyéb: hagyományos helyi jogszolgáltatás a közösség joga és szokásai szerint

16 Brit Kelet-Indiai Társaság II. (1765-1858.)
1765 / – a Társaság megszerzi a teljes polgári és büntető igazságszolgáltatás koncesszióját a Mogultól és a Koronától elismerik a személyes jog alkalmazását bizonyos területeken más ügyeket (adózás, büntetőjog, igazgatás) területi jellegű joggal rendeznek széles diszkrecionális jogkör: méltányosság, lelkiismeret, igazságosság Cornwallis Code (1793.) 1772. – Warren Hastings öröklés házasság kasztrendszer vallási szertartások és intézmények hagyományos szövegek fordítása panditok és kádik alkalmazása kodifikáció

17 Versengő jogrendszerek
Polgári Fellebbviteli Főbíróság Polgári Fellebbviteli Bíróság Polgári Elsőfokú Bíróság Büntető Fellebbviteli Főbíróság Kerületi Bíróság Büntetőbíróság Privy Council Supreme Court Court of Requests a common law-t alkalmazza főbíró + 3 bíró (barristerek); 1773-tól

18 India a Korona alatt (1858 – 1947.) - Raj
a common law alapvetően átalakítja India jogrendszerét: a helyi jogalkotás közvetlen londoni kontrollja a common law fogalmain és technikáin alapuló kodifikáció magánjog: öröklés (1859., 1925.), szerződések (1872.), tulajdonátruházás (1882.) stb. büntetőjog: BTK (1860.), büntetőeljárás (1861.) stare decisis (hivatalos döntvénytárak óta) megszüntetik a panditok és kádik alkalmazását (1864.) „A méltányosság és lelkiismeret az angol jog szabályait jelenti.” (1887.) 1861. – átfogó bírósági reform aTársaság bíróságait felszámolják a bírósági szervezet és személyzet szigorúan az angolszász modellt követi a hierarchia csúcsán a Privy Council áll 1935-ig nincsen szövetségi bíróság, így az önálló indiai jogfejlesztésnek nincsen központi fóruma

19 A common law Indiában 1947-ig
sohasem léteztek külön equity bíróságok (a trust fogalma Indiában más) a dologi jog csak a common law fogalmait kölcsönzi a szerződési jogban számos ősi hindu elem és újítás polgári ügyekben nincsen esküdtszék Kísérletek egyes hindu jogintézmények reformjára Sati Regulation (1829.) Caste Disabilities Removal Act (1850.) Hindu Widows’ Remarriage Act (1856.) Hindu Wills Act (1870.) Child Marriage Restraint Act (1929.) A hivatalos és a szokásjog közötti különbség nem tűnik el: a szokásjog fragmentálódása a raj bíróságainak bojkottja

20 A független India és a common law
Alkotmány (1950.) kimondja a korábbi jog hatályban tartását a jog vonatkozásában az angol marad a hivatalos nyelv szövetségi jogalkotás és igazságszolgáltatás csak angolul egyes tagállamokban a legfelsőbb igazságszolgáltatás a tagállam hivatalos nyelvén (hindi, tamil) 1947. – megszűnik a fellebbezés a Privy Council-hoz a stare decisis marad, de a Legfelsőbb Bíróság tekintetében enyhül a jogászi professzió sok tekintetben amerikai mintára alakul át alapjogi katalógus, normakontroll a hindu jog korrekciója, egységesítése és modernizációja az esküdtszékek eltörlése a büntetőügyekben

21 Québec „Je me souviens Que né sous le lys Je croît sous la rose.”
(Eugène-Étienne Taché)

22 A kezdetek 1534. – Jacques Cartier
A jog: személyes jog a származás helye alapján a helytartó és utazó bírák (papok) ítélkeznek 1534. – Jacques Cartier 1608. – Samuel de Champlain (Québec) 1627. – XIV. Lajos kiterjeszti a feudális rendszert Új-Franciaországra [társaságok] 1663. – Új-Franciaország királyi tartomány

23 Francia jog Québecben (1663-1760.)
Magánjog: Coutume de Paris a római jog Domat ( ) és Pothier ( ) magyarázatában római katolikus kánonjog királyi rendeletek polgári eljárásjog (1667.) kereskedelem (1673.) hajózás (1681.) végrendeletek (1735.) helyi szabályzatok, rendeletek (Tanács, intendáns) Büntetőjog: királyi rendeletek alapján (pl. a büntetőeljárásról [1670.]) teljes mértékben egyezik az anyaország jogával

24 Sajátos polgári jogszolgáltatás Québecben
1678. – az ügyvédi hivatásrend eltörlése szegénység nagy távolságok képzett ügyvédek hiánya a felek közösen jogtanácsadást vehetnek igénybe első jogi iskola: 1733. a jogi pozíciók betöltéséhez alacsony képzettségi előírás adásvétele nem alakul ki többségét az anyaországból érkezők töltik be királyi bíróságok (Québec, Montréal, Trois-Rivières); egyházi bíróságok; hűbérúri bíróságok (vidéken) Tanács (Conseil supérieur) Parlement de Paris (elvi lehetőség) Az eljárás a gyakorlatban az ókori római eljáráshoz hasonul: a bíró (juge) választottbírót (arbitre) jelöl ki [kereskedő, közjegyző stb.] a Tanács döntéseinek elvi irányító jellege van, de nincs precedensrendszer

25 Brit hatalomátvétel – brit jog (1760 – 1774.)
brit katonai, majd polgári igazgatás 1764. – brit bíróságok (King’s Bench; Common Pleas) kezdenek ítélkezni a common law alapján 1766. – megjelennek az első ügyvédek a katolikus kanadaiakat kizárják a közhivatalokból a francia ajkú lakosság bojkottálja a polgári igazságszolgáltatást, és a régi jog (ancien droit) alapján rendezi a vitás ügyeit

26 A vegyes jogrendszer megalapozása (1774 – 1866.)
1774. – Québec Act angolszász büntető igazságszolgáltatás „Kanada joga” alkalmazandó magánjogi ügyekben Miért? kanadai ellenállás (ez nem mutatkozott a büntetőjoggal szemben) biztosítani a hátországot a 13 amerikai gyarmattal szemben 1791. – az angolszász többségű területek leválasztása (Ontario) 1854. – a feudális birtokrendszer felszámolása első kodifikációs periódus (1857 – 1867.) bizonytalan és nyelvileg eltérő források modern kommentárok hiánya a francia és louisianai kódexek vonzereje fellebbezés a Privy Council-hoz (1949-ig)

27 Alsó-Kanada Polgári Törvénykönyve (1866.)
Szerkezetében és stílusában a francia Code civilre (1804.) épül Tartalmában jelentős eltérések: elutasít bizonyos „forradalmi” változtatásokat (pl. válás) megtart egyes régi jogintézményeket (pl. hitbizomány) kodifikálja egyes angolszász jogintézmények recepcióját (pl. gazdasági társaságok, végrendelkezés) Francia és angol nyelven íródott kétség esetén az a verzió irányadó, amely az alkalmazott joggal leginkább összhangban van Két fontos társadalmi – kulturális bázis kibékítése: francia ajkú konzervatív vidék jórészt angol ajkú városi (Montréal) gazdasági elit

28 Québec Polgári Törvénykönyve – 1994.
csaknem négy évtizedes előkészítő munka megtartja a hagyományos stílust és struktúrát utat enged egyes modernizációs törekvéseknek (családi jog, személyállapot) újabb angolszász intézményeket emel be a törvénybe trust ingó jelzálog forum non conveniens szövetségi jogalkotás tárgya, és így a common law-ra épül: szellemi alkotások joga adójog közigazgatási jog

29 Az egyensúlyteremtés művészete I.
Legfelsőbb Bíróság Québeci Fellebbviteli Bíróság Québeci Felsőbíróság Québeci Bíróság Québeci Közigazgatási Bíróság Szövetségi Fellebbviteli Bíróság Adóügyi Bíróság Szövetségi Bíróság Szövetségi Közigazgatási Bíróság

30 Az egyensúlyteremtés művészete II.
Common law bírák kinevezése az angolszász rendszer szerint a québeci Bar/Barreau hasonul az amerikai intézményhez az esetjogi szemlélet térnyerése a jogalkalmazásban az eljárásjogi törvények anglicizálódása szövetségi jogalkotás angol tervezetek alapján Civiljog a Legfelsőbb Bíróság 9 bírája közül 3 québeci, a vonatkozó ügyekben előadó bírák önálló törvényhozás élő kétnyelvűség (citáció, kommentárok, eljárások, jogi oktatás) szövetségi harmonizációs és értelmező rendelkezések a civiljog a québeci identitás meghatározó része


Letölteni ppt "A common law Anglián kívüli változatai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések