Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Minőségbiztosítás a szabványosított területen ISO szerint

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Minőségbiztosítás a szabványosított területen ISO szerint"— Előadás másolata:

1 Minőségbiztosítás a szabványosított területen ISO szerint

2 ISO Nemzetközi Szabványosítási Szervezet International Standardisation Organization, a nemzeti szabványügyi szervezetek szövetsége 9000-es sorozat (EN es) és es, es, es Európai Szabványügyi Bizottság European Committee for Standardization CEN (az elektronikusakra CENELEC)

3 ISO 9000 Szabványsorozat Az első (első változatát) 1987-ben fogadták el Több mint 100 országban használják A globális verseny egyik fegyverének tekintik Az ISO 9000 szabványsorozat szerint "dokumentáld, amit teszel, s aztán dolgozz a dokumentum szerint” 24

4 Mivel foglalkozik az ISO 9000 sorozat (példák)
Minőségirányítási szakszótár, általános minőségügyi irányelvek a vevő-gyártó-tanúsítói körben, a fejlesztés-gyártás-tanúsítás-vevőszolgálat modellje, a végellenőrzés modellje, mérő-berendezések minőségbiztosítása, a szoftverfejlesztésre való kiterjesztés, szolgáltatásra való kiterjesztés, stb.: 50 körül!

5 Például MSZ EN ISO 9000:2000 Minőségirányítási rendszerek - alapelvek és szakkifejezések MSZ EN ISO :2002 Környezetvédelmi minőségbiztosítás MSZ EN ISO :2002 Irányelvek a minőség- vagy környezetvédelmi minőségirányítási rendszerek auditjához

6 Teljeskörű minőségirányítás
(Total Quality Management, TQM) A Helyes Gyakorlatokkal (GXP) szemben mindenre kiterjed, pl. szállítás, adminisztráció (könyvelés), vevőszolgálat… Komoly szerep az önértékelésnek, ált. ezzel kezdi

7 Fogalommeghatározás Quality Assurance (QA): minőségbiztosítás, de: benne a bizalomkeltés is a minőség iránt = minőségirányítás (ez csak a szabványosított területen van így, pl. a GMP kissé másképp definiálja)

8 Minőségirányítás az ISO alapján
Fogalom-meghatározások Termék: tevékenység vagy folyamat eredménye (szellemi is) pl. ezért Szervezet és nem „vállalat” Ajánlat: felhívás termék szállítására Szerződés: szállító-vevő közötti elfogadott és továbbított követelmények stb.

9 Minőségbiztosítás ISO alapján
Hogyan végzem? Ki kell választani a sorozatból a megfelelő szabványt (pl. van-e a tevékenységemben tervezés, fejlesztés is, vagy csak gyártás, vonatkozik-e erre a szerződés, vagy csak a végellenőrzésre, stb.) Ebben a szabvány bevezető része, valamint külön, ezzel foglalkozó szabvány segít

10 Minőségügyi rendszer követelményei
A továbbiakban a főbb fejezetek felsorolása és értelmezése

11 ISO minőségügyi rendszer
1. Személyzet felső vezetés és feladatai szervezet-kialakítás minőségügyi vezető vezetői átvizsgálás 2. A minőségügyi rendszer általános rész eljárások, tervezés megfelelőség-szabályozás folytatódik

12 ISO minőségügyi rendszer
3. Szerződések 4. Műszaki tervezés 5. Dokumentáció 6. Beszerzés 7. A”termelés” szabályozása 8. Folyamatszabályozás 9. Vevőszolgálat 10. Mellékletek

13 1. Személyzet: felső vezetés
Akinek a végrehajtásban szerepe van (Management)

14 A felső vezetés feladatai
? A. Minőségpolitika A felső vezetés minőséggel kapcsolatos célja, elkötelezettsége, amit a munkatársaknak megmagyaráz, megértet velük Meg kell magyarázni! Amikor Magyarországon bevezették: “Majd ha ráérünk…” “Majd ha sok pénzünk lesz…”

15 Az NN szervezet minőségpolitikája
„Mission Statement” “Az NN folyamatosan törekszik az iparágon belüli helyének megtartására. Ennek érdekében az ISO 9001 alapú hatékony minőségbiztosítási rendszert vezeti be, s minőségbiztosítási szervezetet alakít ki. Tevékenységünk központjában a vevő áll. A vezetés minden szinten támogatja és elvárja a folyamatos önképzést…”

16 TQM, MSZ EN ISO 8402:1994 minőségközpontú mindenki részt vesz
célja a fogyasztó/vevő megelégedettsége által… …a szervezet hosszú távú sikeressége, ami… …a szervezet minden tagja, és… …a társadalom hasznára szolgál

17 Az OGYI Küldetési nyilatkozata www.ogyi.hu
Az Országos Gyógyszerészeti Intézet feladata, hogy biztosítsa a betegek rendelkezésre álló gyógyszerek – a tudomány mindenkori állása szerinti – lehető legjobb minőségét és terápiás előny/kockázat viszonyát, valamint a racionális alkalmazásukhoz szükséges információ

18 Az OGYI honlapon még A Minőségbiztosítás részben (hosszabb)
vezetői nyilatkozat (aláíró: főigazgató) minőségpolitika (aláíró: főigazgató és minőségbiztosítási vezető)

19 A felső vezetés feladatai
B. Szervezet kialakítása Felelősség, organogram: hatáskörök, kapcsolatok, (főleg azok, akik hibát észlelhetnek, megoldást javasolhatnak, ellenőriznek) saját maga főnöke? Mátrix-szervezet? Erőforrások (adott feladatra megfelelő számú képzett személyzet Auditálás - túlvállalás? (folytatódik)

20 Lehet már maga a felépítés is rossz!
N.N. főov. N.N. főov. N.N. ov. X.Y. ov. N.N. csop.v. akár jó is lehet (átmenetileg „magához vont hatáskör”) nem jó! („saját maga főnöke”)

21 „Mátrix-szervezet” munkatársak: A B C D E
piros: adott esetben vezető fekete: beosztott Hazai tevékenység: A BCDE Export tevékenység: B ACDE Import tevékenység: C ABDE Fejlesztő tevékenység: D ABCE

22 Mátrix szervezet Divatos: „mindenki főnök valamiben, nő a munkatársak érdekeltsége” ? De vezetés = a prioritások meghatározása! Előbb-utóbb A – D közül (mondjuk: B) a legtekintélyesebb, leginkább elfogadott személy prioritásai dominálnak: a „mátrix-szervezet” „magától” visszaalakul hagyományos szervezetté (de B-t, „a” vezetőt nem a felső vezetés jelölte ki, az „magától” alakult így…)

23 A felső vezetés feladatai
C. Megbízott, aki a minőségügyi rendszerért felel, a vezetőség tagja (Egyben újítási felelős, munkavédelmis -- “rokon szakmák”?) D. Vezetőségi átvizsgálás meghatározott időközönként, hogy a szervezet tényleg működik-e (az emberek “egymástól tanulják…”, “a szervezet önmozgása…”)

24 2. A minőségügyi rendszer
A. Általános rész: olyan minőségügyi rendszert működtet, ami biztosítja, hogy a termék megfelel B. Eljárások: a munkafolyamatok leírása (technológia, folyamatszabályozás) C. Tervezés: mi minden befolyásolhatja a minőséget? És megfelelőség-szabályozás: a vizsgálatok korszerűsítése, az ellenőrzés gyakorisága, mik az elfogadhatósági feltételek

25 Megfelelőség-szabályozás („minőség-ellenőrzés”) 1
Maga nem javítja a minőséget, de segít kiszűrni a selejtet 3 része: - bemeneti minőség - IPC (gyártásközi ellenőrzés, in-process control) - végtermék-ellenőrzés

26 Megfelelőség-szabályozás („minőség-ellenőrzés”) 2
Fontos része a zárolás! Színkódok (nem teljesen azonos a GMP-vel!) mi ez mi ez mi ez mi ez vizsgálandó: nincs címke vizsgálat alatt elfogadva elutasítva

27 Megfelelőség-szabályozás („minőség-ellenőrzés”) 3
Fontos kérdés a meg nem felelősség kezelése: átsorolás, ha más követelményrendszernek megfelel? engedély kivételes fölhasználásra? javítás? újra megmunkálás? selejtezés?

28 3. Szerződések 4. Szerződés átvizsgálása kiterjed-e minden lényeges kérdésre (pl. olvadáspont – de a mérési módszertől függ! – Valóban a szerint szállítanak?) 5. A szerződés módosítása - milyen eljárással, jóváhagyások, a részletek megőrzendők… (mikor milyen minőségi előirat szerint ment ki az anyag?)

29 4. Műszaki tervezés A tervezést is tervezni kell, írásban (50-es évek: újítás-börze, ma change-kontroll = változás-menedzsment) Mik a jogszabályok (pl. környezetvédelem) Átvizsgálás, más lehetőségek összehasonlítása (valóban „terveztek”? Dokumentált, hogy milyen más lehetőségeket vetettek el, és miért?)

30 Valóban történt-e tervezés?
Ha csak egyféle tervet vázoltak fel, akkor nem! Dokumentált tervezés: bemutatva és dokumentálva, hogy milyen lehetőségeket vázoltak föl, ezek közül miért azt választották („Alapos megfontolás után úgy döntöttünk, hogy ezt a műszert szerezzük be” – ez nem dokumentált tervezés, ez csak duma!)

31 Műszaki tervezés (folytatás)
Módosítás hogyan lehetséges Igazoló ellenőrzések Pl. “minőségbiztosított gyógyszerárrés-változtatás” -- lehet modellszámításokkal: változatlan forgalom vagy várható átstruktúrálódás, elemezve: eddig az árrés hatott-e az orvosi gyógyszerrendelésre, u.ez az OEP-beavatkozások, a hasonló eddigi számítások mennyire voltak helyesek...

32 5. Dokumentáció és adatkezelés
Általános: Mindenre írásban Kidolgozó és jóváhagyó. Azonosítható. Nyilvántartás. A módosítás menete hasonló, mi lesz a kiadáséval… Pl. kézzel beírt változások - ? Ki, mikor, miért, mi hatályos és mióta?

33 A dokumentáció rendszere
Szabályozó dokumentumok - külső pl. alapító okirat - belső pl. Szervezeti és Működési Szabályzat, SZMSZ Történéseket rögzítő feljegyzések

34 Dokumentumok Minőségpolitika ELŐÍRÓ Minőségügyi kézikönyv I. szint
Folyamatleírások II. szint Tervek, technológiai és karbantartási utasítások, módosítások III. szint REGISZTRÁLÓ IV. szint Feljegyzések, nyilvántartások

35 A III. szint: más, általánosító neve: eljárás-utasítások, lehetnek
minőségügyi termelési-technológiai támogató tevékenységre vonatkozó karbantartás

36 6. Beszerzés A beszállítók értékelése
Helyszíni ellenőrzés: hogyan választjuk ki, hogy mind mennyiségben, mind minőségben kielégítő legyen (ismét: hányat vettünk figyelembe miért azt választottuk!) Példák: régen: “az Ampullagyár” - referencia-ár: el tudja-e látni, ha azt rendelik?...

37 Kapcsolat a beszállítókkal
Kiválasztásuk (értékelés) Támogatásuk (pl. a minőségbiztosítási rendszer átadásával) Beszerzés utáni tevékenység (pl. a meg nem felelés okának feltárása) Mindez tervezetten!

38 Beszerzés (folytatás)
Egyértelműek-e a beszerzési adatok (“eddig szállított minőség” - Op. lásd előbb) A beszerzett termék ellenőrzése - pl. hol, melyik telephelyen? (HCl-ciszternába) A termék azonosítása és nyomonkövethetősége (miből mennyit mibe használtak)

39 7. A „termelés” szabályozása
Minőség-becslés - az érdekeltek elégedettségének becslése - minőségjellemzők alapján becslés Az igénykielégítés folyamatának szabályozása 3 szinten: - folyamatszabályozás - a termelés megfelelőség-szabályozása - a termelési folyamat minőségszabályozása a minőség-becslés alapján

40 Az ISO szabvány további fejezetei
8. Folyamatszabályozás. Minden folyamatot terveznek, karbantartási terv, gyártásközi ellenőrzés, stb. 9. Vevőszolgálat Működése 10. Mellékletek: a szervezeti felépítés, eljárások jegyzéke...

41 „Vevőszolgálat” Vásárlás előtt: a vevő megnyerése
Vásárlás alatt: annak körülményei (régi kereskedői mondás: „Könnyebb venni, mint eladni!”) Vásárlás után (követés, beállítás, karbantartás, panaszok kezelése, szavatosság, termékfelelősség, visszahívás, használt termék újrahasznosítása) Előre megtervezetten!

42 (Néhány fejezet kb. azonos a GMP-ével, ezért lásd ott, csak más a terminológia)
Tárolás. Nem lehet minőség/állag-romlás. A kiszállítások szabályozása Belső auditok Képzés

43 Minőségügyi kézikönyv
Szerkezete: vagy az ISO szabvány, vagy a termék életciklusa szerint Alakiság: jóváhagyó a vezető - keltezés - fejezetszám - oldalszám X/X - hány példány és ez hányadik - a kiadás sorszáma (pl. ha új, javított kiadás)

44 Összefoglalva: minőségügyi rendszer bevezetése
Megéri? Irodalmi tapasztalatok

45 Minőségügyi rendszer bevezetése, tapasztalatok
Ne felejtsük: nem kötelező! Közepes vállalat, külső szakértőkkel: hónap alatt vezethető be Kisvállalat, költség: 5+ millió Ft tanúsítás nélkül

46 Minőségügyi rendszer bevezetése, kérdőíves felmérés
A cég presztizse, piacképessége, a vevők bizalma, a belső folyamatok összekapcsolódása A munkatársak kötődése, érdekeltség a jobb munkavég-zésen, költségcsökkenés A papírmunka növekedése

47 for continuous improvement
ACT PLAN COMPARE DO CHECK for continuous improvement

48 Ishikawa részletezése
Determine goals and targets A P Take appropriate action Determine methods of reaching goals Engage in education and training Check the effects of implementation C D Implement work

49 Vegyünk egy példát Gyártók vagyunk, s nyersanyagot akarunk vásárolni egy „beszállítótól” (a tervezés és döntés már megtörtént) Auditálni akarjuk a beszállítót, ezt tervezzük meg PDCA szerint

50 A PDCA jelentkezése egy audit szervezésekor
Az auditor Az audit programjának tervezése P Az audit-program javítása A Az audit végrehajtása D Az audit értékelése C

51 Az auditprogramm tervezése, 1
Miért végzik? a vezetőség prioritásainak ellenőrzése? kereskedelmi célok? jogszabályi követelmények? az ügyfelek elvárásai? a szervezet létét veszélyeztető tényezők kiküszöbölése?

52 Az auditprogramm tervezése, 2
hány audit, milyen időtartam hol, mikor milyen pénzügyi források alapján az auditáló team és vezetője kijelölése „checklist” készítése - ha kell

53 Az auditprogramm végrehajtása, 1
a program bemutatása az auditálandónak ki, kivel, mikor, mit (milyen nyelvet használnak) mi álljon rendelkezésre pl. angolul! milyen feljegyzések születnek van-e kérdése az auditálandónak

54 Az auditprogramm végrehajtása, 2
a szükséges információ gyűjtése és helyességének ellenőrzése az írott dokumentáció, az elmondott és a tapasztalt tevékenységek összevetése az eredmény bemutatása az auditáltnak jelentés az auditról

55 Az auditprogram értékelése
“Teljesítőképességi” (performance) indikátorok kidolgozása e nélkül nem hatásos! Pl.: a program betartása az auditált visszajelzései az auditor minőségügyi és az auditált területre vonatkozó ismeretei elsősorban minőségügyi ismeret kell, de értenie kell valamennyire ahhoz a területhez is, amit auditált! Pl. indokolt-e nyitott technológia?

56 Az auditprogram(ok) javítása
Az összes előző kiértékelése révén: mit tehetünk jobban, pl. jobb nyelvtudás jobb időtervezés (pl. előre tájékozódunk, hány külső raktárat kellene meglátogatni) svéd példa, GLP, a raktár 100 km-re!

57 Teljesítőképességi (Performance) indikátorok
Pl. erre az oktatásra hallgatók létszáma az órán? A teszt (demo) eredménye? A hallgatók „megelégedettsége”? A vizsgaeredmények?

58 Újabb példa

59 A minőségügy “lelke”: az utasítások
Példa: intézmény Humánpolitikai osztályáról szóló minőségbiztosítási utasítás bemutatása Alakiság és tartalom!

60 Minőségbiztosítási utasítás 
OGYI-DOC-LF 05/01 A hatálybalépés dátuma Oldalszám: 1/4 A HUMÁNPOLITIKAI OSZTÁLY MŰKÖDÉSI RENDJE Készítette: Braun Éva Ellenőrizte: Keserű Jóváhagyta: Sándor István Braun Éva Dr. Keserű Péter Dr. Sándor István A minőségbiztosítási eljárás az Országos Gyógyszerészeti Intézet szellemi tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása írásos engedély nélkül tilos! FIGYELEM! Jelen eljárás bármely kinyomtatott formátumú változata csak akkor használható, ha az megegyezik a hálózat QA könyvtárában tárolt törzspéldányával! A módosítások jegyzékének ellenőrzésével kell meggyőződni a kinyomtatott formátum érvényességéről A példány sorszáma: A példány tulajdonosa: 1. Dr. Paál Tamás Felülvizsgálat Dátum Megfelel/nem felel meg Aláírás

61 Cél, területi érvényesség
1. Cél: az eljárás célja az OGYI bér- és munkaerő gazdálkodásával kapcsolatos ügyviteli feladatok lebonyolításának szabályozása 2. Területi érvényesség: az OGYI valamennyi szervezeti egysége (vannak külső dokumentumraktárak is!)

62 3. Fogalmak Munkaszerződés Munkaviszony megszüntetése Munkabér
Besorolás (közalkalmazottak!)

63 4. Eljárás-leírás, 1 Munkaerőfelvétel előkészítése
(A nyilvános pályázat kiírása, lebonyolítása (elnök, tagok), a bizottság előterjesztése, döntés (főigazgató), az alkalmazás feltételeit bizonyító dokumentumok bekérése, az “Alkalmazási előterjesztés” adatainak bekérése, a munkaszerződés előkészítése, a besoroláshoz adatszolgáltatás)

64 Eljárás-leírás, 2 Végleges munkaszerződés előkészítése (a munkatárs tájékoztatása, az “Adatfelvételi lap” adatainak bekérése, a dolgozó besorolása és nyilvántartásba vétele, szabadságának megállapítása, okmányainak tasakolása) Rendszeres és eseti megbízások előkészítése

65 Eljárás-leírás, 3 Kilépő munkatárssal kapcsolatos ügyek (a “Kilépési elszámolási lap” kitöltése, a dolgozó ellátása a jogszabály szerinti dokumentumokkal) Átsorolások előkészítése (a kötelezően előírt munkaügyi nyilvántartások alapján, átvezetése a nyilvántartásban, a jubileumi jutalom megállapítása)

66 Eljárás-leírás, 4 Tanulmányi szerződések előkészítése
Munkáltatói igazolás kiadása Munkaügyi adatok nyilvántartása (a bérszámfejtés, a tb-elszámolás adatai ORGWARE bérelszámolási szoftverrel) Havi számfejtés (alapja az aláírt és ellenőrzött jelenléti ív)

67 Eljárás-leírás, 5 Személyi juttatásokkal kapcsolatos feladatok (a főkönyvi könyvelés alapbizonylata a főkönyvi számlaszám és jogcím szerinti főösszesítője, ezt könyvelés céljából a Társosztályra továbbítják, a bérelszámolási lap 1 pld-t a dolgozó kapja, a munkatársak járandóságának banki átutalása)

68 Eljárás-leírás, 6 Egészségbiztosítási és nevelési ellátások (jogszabály szerinti megállapítás, számfejtés, pénzügyi visszaigénylés) A dolgozók személyi jövedelemadó-bevallásával kapcsolatos feladatok Bér- és munkaügyi adatszolgál-tatás (KSH, EüM, GYÓGYINFOK, a tb-ellátásról OEP és TÁH)

69 Eljárás-leírás, 7 Hivatkozások Munka Törvénykönyve
Közalkalmazotti tv. és Korm. r. TB- és családtámogatási jogszabályok Személyi jövedelemadóról tv. Kollektív szerződés

70 5. Mellékletek Formanyomtatványok és -ívek
Alkalmazási előterjesztés, adatfelvételi lap, kilépési elszámolási lap, nyilatkozat gyermekkedvezmény igénybe vételéről, munkáltatói igazolás, foglalkoztatói igazolás - mindegyiknek saját minőségbiztosítási kódszáma

71 Előzmények, elosztás 6. Előzmények (az ezt megelőző, hatályát vesztett utasítás azonosítója) 7. Elosztás (kik kapják a - számozott - példányokat)

72 Újabb konkrét példa Minőségbiztosítási ellenőrzés („belső audit”) jegyzőkönyve OGYI Gyógyszerminőségi főosztály, főosztályi szervezet, valamint a Gyógyszerelemző és a Növénykémiai osztályok

73 Jegyzőkönyv Helyszín, dátum
Résztvevők (minőségbiztosítási vezető, főosztályvezető, a két érintett osztály vezetője) Kapják: főig., ált. főig.h., főoszt.vez. Összefoglalás: általában rendben, de kisebb adminisztratív (folyamatleírásokat érintő) hiányosságok, amelyekre Hibajavító Intézkedési Kérelmet adott ki a minőségbiztosítási vezető

74 HIK-ek 1 a gyártási tételek forgalmazásának felfüggesztési eljárását leíró OGYI-SOP-SUSP 01 a jogszabály-változással elavult, de nem írták át a klinikai vizsgálatok engedélyezésével kapcsolatos dokumentáció ideiglenes tárolása nem biztonságos

75 HIK-ek 2 az egyes gyártási tételek lejárati ideje meghosszabbításának eljárását leíró OGYI-DOD 03/02 utasítás során használt sablon használati utasítása nem jó az OGYI-DOC-Q 09/02 utasítás (növénykémiai értékelések) nem tér ki a gyakorlatban már bevezetett formanyomtatvány használatára

76 Tanulság Bevezetett, jól működő minőségbiztosítási rendszer esetén is mindig találni elavult vagy hibás dokumentációt – javítani kell!

77 Na, ez tömény volt!

78 Mi lesz tételben?

79 Jellemezze az ISO minőségbiztosítási szabványsorozatot
Mi az ISO és a CEN? Minek a jelen az MSZ EN? A legfőbb ISO minőségbiztosítási szabványsorozat Mivel foglalkoznak (példák), kb. hány van belőlük? Hogyan választjuk ki a sorozatból a számunkra megfelelő szabványt?

80 A „felső vezetés” a minőségbiztosítási szabványokban
Kikből áll a „felső vezetés”? Mi az a két fő tevékenység, ami elvárható tőlük? Ki a minőségügyi megbízott és hova tartozzon?

81 Az ISO 9000 főbb fejezetei Sorolja fel ezeket (összesen 14)
Röviden jellemezze mindegyik tartalmát!

82 A Minőségügyi Kézikönyv és a dokumentumok szintjei a minőségbiztosítási szabványokban
A minőségügyi kézikönyv szerkezete (2 féle lehet) Beszéljen alakiságáról A dokumentumok szintjei, rövid magyarázattal


Letölteni ppt "Minőségbiztosítás a szabványosított területen ISO szerint"

Hasonló előadás


Google Hirdetések