Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A helyes laboratóriumi gyakorlat

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A helyes laboratóriumi gyakorlat"— Előadás másolata:

1 A helyes laboratóriumi gyakorlat
Good Laboratory Practice GLP

2 Mire vonatkozik? Vigyázat, legalább annyira lényeges az is, hogy mire nem vonatkozik! ugyanis „laboratórium” sokféle van...

3 Mire vonatkozik a GLP? A nem-klinikai egészségügyi és környezetbiztonsági vizsgálatokra Mi ez? Új anyagok biztonságos kezeléséhez ismerni kell bizonyos adatokat: Op, Fp, Lobbanáspont., toxicitás, lebomlás a környezetben, stb. az engedélyeztetésükhöz!

4 Milyen “engedélyezendő” új anyagokra vonatkozik?
gyógyszerek (humán, állat) növényvédő szerek ipari/háztartási “kemikáliák”

5 Tehát a GLP: olyan minőségügyi rendszer, amely a nem-klinikai egészségügyi és környezetbiztonsági vizsgálatok szervezésével és lefolytatásával foglalkozik, magában foglalja azok tervezését, végrehajtását, ellenőrzését, dokumentálását, archiválását és a zárójelentés kibocsátását

6 A GLP által ellenőrzött vizsgálatok típusai
Fizikai-kémiai Toxicitási (akut - krónikus, reprodukciós, magzati, karcinogenitás, lokális tolerancia, toxikokinetika) mutagenitási ökotoxikológiai vízi és szárazföldi szervezeteken (folytatódik)

7 A GLP által ellenőrzött vizsgálatok típusai (folytatás)
Vízben-talajban-levegőben lebomlás, bioakkumuláció szermaradvány (növényvédőszer) mikroklímára, természetes ökoszisztémákra való hatás az előzőekkel kapcsolatos analitikai-klinikai vizsgálatokra (klinikai: állat!)

8 Mire NEM vonatkozik a GLP?
Például analitikai laborokra (ha nem az előzőkkel kapcsolatban dolgoznak), ezekre a GMP/GCLP és az ISO szabványok vonatkoznak! Klinikai (orvosi) laboratóriumokra (ha humán klinikai vizsgálattal kapcsolatos, akkor arra a GCP!) USA: GLP for non-clinical lab’s... nálunk először az OLI-val akarták kidolgoztatni...

9 Különbségek: GMP-GLP-GCP
GMP: e nélkül nincs gyógyszer-gyártási engedély, el sem kezdhet dolgozni! GCP: akkor vállal ilyen vizsgálatot, amikor gondolja, s esetenként engedélyezik, ellenőrzik GLP: Nemzeti Program, évente kell jelentkezni a felvételre

10 Definíciók (Sok azonos a GMP-vel, pl. SZME, de „újak” is)
Vizsgálóhely Test facility - miért! személyek + helyiségek (labor) Többszínhelyű vizsgálóhely Multisite test facility az egyedi vizsgálóhelyek összessége, ha több helyen is folyik ekkor az a “vizsgálóhely”, ahol a vizsgálatvezető tartózkodik

11 Definíciók, 2 Egyedi vizsgálóhely Test site ahol a vizsgálat egy fázisa folyik Megbízó Sponsor aki megrendeli Vizsgálatvezető Study Director (nem azonos a vizsgálóhely vezetőjével!) aki egyszemélyben felelős a vizsgálatért

12 A vizsgálóhely vezetője
(vezetősége, Test facility management) felelős az egész vizsgálóhelyért (rendszerért), hogy az megfelelően működjön, megfelelően (tovább) képzett munkatársakkal, valamint kijelöli a vizsgálatvezetőt és a minőségbiztosítót Nézzük, hogyan is van ez kisebb laboratóriumban?

13 (kisebb labor) 1. vizsgálat 2. vizsgálat a vizsgálóhely vezetője
“kutatók” archiváló vizsg. vezető min. bizt. min. bizt. vizsg. vezető

14 Nagyobb vizsgálóhely Persze saját “állandó” minőségbiztosító részlege van, amelyik sohasem vesz részt a vizsgálatokban, csak ellenőrzi ezeket

15 Definíciók, 3 Helyszíni vizsgálatvezető Principal investigator több helyszínű vizsgálat esetén az adott helyszínen vezeti Főkönyv Master Schedule teljes adattár, amivel a laborban folyó (folyt) minden vizsgálat követhető

16 Definíciók, 4 Vizsgálati terv Study plan a vizsgálat tárgya és menete (a módosításokkal) Vizsgálati rendszer Test system (kémiai, biológiai, kombinált), amit használnak Nyers adat Raw data minden eredeti feljegyzés, regisztrátum, fénykép

17 Definíciók, 5 Vizsgálati minta Specimen anyag, amit a vizsgálatból nyertek analízis vagy feldolgozás céljából Kísérleti anyag Test item a vizsgálat tárgya Vivőanyag Vehicle amivel az előzőt keverik pl. az állatnak való beadáshoz (itt nem gyógyszert vizsgálnak!)

18 Definíciók, 6 GLP-ellenőrző hatóság (az OGYI)
GLP felügyelő Inspector (hatósági) Helyszíni ellenőrzés Inspection (folyik a laborban a vizsgálat) Felülvizsgálat Audit korábban elvégzett vizsgálat ellenőrzése a dokumentációja alapján: megfelelt-e a GLP-nek?

19 Vegyük észre: A GLP az a (szabályozott területen lévő) minőségbiztosítási rendszer, ahol az inspekció és az audit (= folyó vizsgálat helyszíni ellenőrzése ill. korábban elvégzett vizsgálat ellenőrzése a dokumentáció átnézésével) élesen szétválik!

20 Tisztázzuk tehát: hogyan lesz vizsgálat?
A labor jelentkezik a GLP Nemzeti Programba - felveszik, kihirdetik Megbízó felkeresi: vizsgálatot ajánl vizsgálati terv-javaslattal A vezetőség kijelöli a vizsgálat-vezetőt (helyszínieket is, ha kell) és a minőségbiztosítót maga nem vesz részt, s az archiválót A vizsg.vezető elfogadja a tervet

21 (folytatás) Elvégzik a vizsgálatot
A minőség-ellenőrzés dokumentált ellenőrzéseket végez, nyilatkozik, hogy megfelelt a GLP-nek (ez a zárójelentés része) A vizsgálatvezető megírja (aláírja) a zárójelentést

22 GLP Nemzeti Program Magyarországon
Az OGYI-nál kell jelentkezni Évente kihirdetés az Eü. és a Földm.ü. Közlönyökben: - az előző évi eredmény (ellenőrzések): ki felelt meg - az ez évi: ki jelentkezett az OGYI honlapján állandóan

23 A GLP tartalma A vizsgálóhely szervezet, felépítése
Itt is azzal kezdődik, hogy kinek mi a felelőssége! A vizsgálóhely vezetősége A vizsgálatvezető Helyi vizsgálatvezetők Minőségbiztosítás(i program)

24 A vizsgálóhely vezetősége
Felelősség Betartsák a GLP-t, erre vonatkozó nyilatkozat személyzet, hely, berendezés biztosítása a személyzet oktatása az adott feladatra, dokumentált továbbképzése SZME kidolgozása, rendelkezés-re bocsátása, a régi megőrzése

25 (folytatás) Működjön minőségbiztosítás
a vizsgálati terv rendelkezésre álljon a vizsgálatvezető, helyettese, helyszíni vizsgálatvezetők kijelölése archiválás: a személy kijelölése a főkönyv karbantartása

26 A vizsgálatvezető felelőssége
A vizsgálati terv/módosításai elfogadása, aláírással, keltezve (módosítás: torzíthatja-e a vizsgálatot?) A vizsgálat irányítása és a zárójelentés elkészítése Biztosítja, hogy a vizsg.terv a résztvevők (+ a minőségbiztosító) rendelkezésére álljon

27 (folytatás) A helyszíni vizsgálat-vezetők felelőssége
A zárójelentést keltezve aláírja, ebben igazolja, hogy a GLP szerint végezték A helyszíni vizsgálat-vezetők felelőssége Értelemszerűen ugyanez arra szakaszra, amit vezetnek

28 A minőségbiztosítás(i program) felelőssége
(A Vezetőség által kijelölt füg-getlen személy(ek), aki(k) nem vesz(nek) részt a vizsgálatban:  állandó  eseti (kijelölés) Dokumentáltan garantálja (szemé-lyes ellenőrzéseivel), hogy a vizs-gálatot a GLP szerint végezték el

29 Az ellenőrzések fajtái
Mire irányul? (dokumentáltan) egy adott vizsgálatra a vizsgálóhely egészére bizonyos munkafolyamat(ok)ra pl. folyadékkromatográfiás vizsgálatok, állatok súlyának ellenőrzése, stb.

30 (folytatás) A helyszíni ellenőrzések jegyző-könyvét 15 évig meg kell őrizni Ellenőrzi: a zárójelentés helyes-e, valóban a nyers adatokat tükrözi-e? Ennek részeként nyilatkozik: az ellenőrzésekről (ideje, tárgya), mikor küldte meg a kijelölt személyeknek

31 (folytatás) A minőségbiztosító az ellenőrzés eredményét jelenti:
a labor. Vezetőségének A Vizsgálatvezetőnek A helyszínieknek is, ha vannak

32 Helyiségek, 1 Lásd GMP: megfelelő… a külön-böző tevékenységek megfelelő elválasztása… a veszélyes anya-gokkal való tevékenység elkülö-nítve… a raktár elkülönítve a munkaterülettől… külön terület az anyagok fogadására, archivá-lására...

33 Helyiségek, 2 Készülék, anyagok, rea-gensek
Speciális: külön terület az álla-tok betegségének diagnózisára, hogy ez ne károsíthassa a vizsgálati rendszereket Készülék, anyagok, rea-gensek lásd GMP/GCLP! A készülékekről nyilvántartást kell vezetni!

34 Speciális követelmény: hulladékeltávolítás
SZME a módszerekkel, dokumentáció Elhullott állatok, fertőző anyagok, potenciálisan veszélyes anyagok… Pl. kazánházban elégetés...

35 Vegyi anyagok biológiai vizsgálati rendszerei
Emlősök (rágcsálók és nem rágcsálók) Halak Algák, kisrákok Bőr, szem Baktérium, vírus, gomba Sejtek, sejtvonalak

36 Egyéb vizsgálati rendszerek
Peszticidek növényi magvak ökoszisztémák Állatgyógyászati termékek: pl. szarvasmarha

37 Biológiai vizsgálati rendszerek, 1
Állati és növényi rendszerek: karantén, amíg az egészségügyi állapotukat értékelik Nehogy fertőzöttet vigyünk be Szokatlan pusztulás, betegség: ne használjuk, kíméletes elpusztítás

38 Biológiai vizsgálati rendszerek, 2
Dokumentálás: eredet, érkezési időpont, állapot Akklimatizálni kell az alkalmazás előtt (SZME) Azonos adatok a vizsgálaté is! legyenek a tartályokon, ketreceken, lehetőleg egyéni azonosító is tengerimalac átugrik, kontrollegér beleesik

39 Biológiai vizsgálati rendszerek, 3
SZME a tartály/ketrec tisztítására, fertőtlenítésére, az alomcserére mód, idő, ketrec aljának rudazása és a nyúl körme a rovar- és rágcsálóírtásra szabadföldi rendszerek: kerüljük el a más növények növényvédőszeres kezelését

40 Kísérleti és összehasonlító anyagok kezelése
Lásd GMP/GCLP, de külön hangsúly a stabilitásra (új anyag!), azonosítására nem korábbi “X anyag”! Ha vivőanyag van: a stabilitást ebben is meg kell határozni (esetleges a keverés, más, mint a gyógyszereknél!) - a vehiculum egy korábbi fordítása

41 SZME, 1 Mint a GMP-nél, de kell legalább:
az anyagok átvétele “ide tették az asztalra” készülékek karbantartás, tisztítás, kalibráció, reagensek címke, készítés számítógépek validálása mik a nyilvántartások helyiségek az adott vizsgálati rendszer előkészítésére

42 SZME, 2 biológiai vizsgálati rendszerek fogadása, előkészítése, megfigyelése a vizsgálat előtt, alatt, után mi lesz a kieső vagy elpusztult egyedekkel mintagyűjtés kórbonctani és hisztopatológiai is szabadföldi vizsgálatok: kihelyezés minőségbiztosítás

43 A vizsgálati terv Azonosító, stb. adatok a megbízó adatai
a vizsgálatvezető neve, címe a helyszínieké is időpontok a vizsg.terv elfogadása (amikor a vizsg.vezető aláírja), kezdés, befejezés pl. milyen SZME volt akkor hatályban A vizsgálati módszer azonosítása hogyan vesznek vért, patkány farka, nyúl füle...

44 A vizsgálati módszer értékelése
Jelválasz és toxicitás Nem torzul? fájdalomteszt-példa

45 A vizsgálati terv, 2 A vizsg.rendszer faj, törzs, altörzs, beszerzési forrás, mennyiség, testsúly, ivar, kor, tartály A kísérleti anyag adagolása, dózisok mintavétel, eredmény, az alkalmazott stat. módszer

46 A vizsgálati terv, 3 A megőrzendő jegyzőkönyvek (minden nyers adat, regisztrátum, SZME, munkaköri leírások a közreműködő kutatóké is, CV-k, kalibrációs adatok, minták - ha lehetséges) A zárójelentés a minőségbiztosítás nyilatkozata mit hol archiválnak megszűnik a labor, felvásárolják a megbízót, de a szer forgalomban van...

47 Zárójelentés spec. esete
Rövid idejű vizsgálat (nem lehet a helyszínen ellenőrizni) Miután itt csak ismert mérési eljárásokat használhatnak, megengedett állandó formátumú zárójelentés speciális, az adott vizsgálatra vonatkozó kiegészítéssel

48 Ellenőrzések Ne feledjük:
inspekció (helyszíni ellenőrzés): folyik a vizsgálat audit (utólagos felülvizsgálat): a vizsgálat már befejeződött, ellenőrzés a dokumentáció alapján. Része a vizsgálóval való elbeszélgetés is pl. “volt-e elég ideje…?”

49 Az inspekciók Fajtái (mire irányul): A GLP-ellenőr lehet
adott vizsgálatra magára a vizsgálóhelyre munkafolyamatra pl. Op-mérés A GLP-ellenőr lehet főállású (nálunk csak ilyen) részállású szerződéses szakértő (ha nincs érdekeltsége hasonló vizsgálatban)

50 Az inspektor hatásköre
Bizalmas adatkezelés, de: lefoglalhat jegyzőkönyveket, mintákat. Ezeket csak hatóságnak, a megbízónak vagy a vizsgálóknak mutathatja meg, hacsak el nem távolított belőlük minden üzletileg szenzitív elemet...

51 Mit vizsgál az inspektor?
A vizsgálat elvégzését a GLP követelményei szerint Nem feladata a vizsgálat céljának, szükségességének, a választott módszerek megfelelőségének vizsgálata!

52 Hogyan folyik az ins-pekció? (hasonlít a GMP-hez…)
Adatok bekérése, szervezeti felépítés, korábbi hibák… Nyitó megbeszélés (mit néz, milyen dokumentumok kellenek, fut-e más vizsgálat is? - inspekció vagy auditálás) Zárómegbeszélés: eredmények

53 Az inspektori jelentés
Hiba: enyhe, súlyos, kritikus Értékelés: egészében megfelel a GLP-nek nem felel meg függőben (magyarázat, javító intézkedés, ha lehet, vagy információkérés) Az engedélyező hatóságnak, az dönt, hogy figyelembe veszi-e a vizsgálatot! Kik ezek

54 A GLP nemzetközi rendszere
Gazdasági Fejlesztési és Együttműködési Szervezet Organisation for Economic Collaboration and Development GLP Munkacsoportja - elvben egymás ellenőrzéseinek kölcsönös elismerése EU GLP Inspektorok Munkacsoport - PECA

55 A GLP... …jogi szöveg része mind az EU-ban, mind Magyarországon
Az OECD sok “konszenzus dokumentumot” is kidolgozott, amelyben értelmezik a GLP szabályait

56 GLP konszenzus dokumentumok, pl.
a Minőségbiztosítás szerepe (összeszedi a különböző helyekről, és magyarázza) a labor.-nak anyagokat szállítók és a GLP (a Vezetőség a felelős az anyagokért, itt tanácsok mind neki, mind a szállítóknak, pl ISO-minőségbiztosítás bevezetését. Különös jelentőségű, hogy az állateledel minőségét rendszeresen ellenőrizzék és bizonylatolják)

57 A zárójelentés része... ...a minőségbiztosítás
GLP konszenzus dokumentumok A zárójelentés része... ...a minőségbiztosítás nyilatkozata arról, hogy a vizsgálat a GLP szerint történt (egyben: elfogadja-e a vizsgálatvezető hasonló nyilatkozatát!) mikor végzett helyszíni ellenőrzéseket, és volt-e olyan eltérés, amit a vezetőségnek jelentett

58 Hogyan értékelje a Minőségbiztosítás a zárójelentést
GLP konszenzus dokumentumok Hogyan értékelje a Minőségbiztosítás a zárójelentést A vizsgálatot a terv és a GLP szerint végezték? pl. más módszer alkalmazása A jelentés teljes és pontos? Nem hagytak ki valamit? Mindent tartalmaz, ami a GLP szempontjából lényeges lehet? A jelentésben nincsenek ellentmondások? “6 hónapos krón. tox. - az állatok leölése a 28. napon” Minden nyers adat fellelhető volt, és jól tükröződnek a jelentésben?

59 A vizsgálatvezető szerepe és felelőssége
GLP konszenzus dokumentumok A vizsgálatvezető szerepe és felelőssége A labor. Vezetőségének feladata, hogy a vizsgálatvezető továbbképzéseit dokumentálják (mind a vizsgáló módszerek, mind a GLP) Felelőssége: a résztvevők megértsék, hogy a távollétében bekövetkező eseményekről is értesítsék Az archiváló kijelölése a Vezetőség felelőssége, de a vizsgálatvezetőé, hogy a vizsgálat végén mindent ide átadjanak

60 GLP-vizsgálatok a terepen
GLP konszenzus dokumentumok GLP-vizsgálatok a terepen Pl. növényvédőszer-maradvány fotobomlás a szabadban  növény általi metabolizáció bioakkumuláció hatás egyéb élőlényekre  stb.

61 GLP konszenzus dokumentumok
GLP-vizsg. a terepen Ekkor pl. a kijelölt parcella (rét, szántó, stb.) is helyszíni vizsgálóhely és itt is van helyszíni vizsgálatvezető, a “vizsgálati rendszer” pedig az ott lévő teljes növényi-állati ökoszisztéma. Ott ált. nem “GLP-konform” személyzet, ezért a kiképzésük különösen fontos

62 GLP konszenzus dokumentumok
GLP-vizsg. a terepen A “ vizsgálati tervtől való eltérés” másként definiált, hiszen a terepen előre nem látható és modellezhető éghajlati viszonyok. Ezért ált. több helyszín: távolságok (több személy, mint ált.), néha nyelvi probléma is

63 Vége a GLP-nek

64 Mi lesz tételben?

65 Mire vonatkozik a Helyes Laboratóriumi Gyakorlat (GLP)?
Milyen típusú vizsgálatokra (2) Milyen új anyagokra (4) Soroljon fel tipikus, a GLP alá tartozó vizsgálat-típusokat Analitikai és klinikai laborban mikor kell GLP szerint dolgozni?

66 Személyek és felelősségük a GLP-ben
A vizsgálóhely vezetősége: miért felel, mi a feladata? A vizsgálatvezető – feladata? Helyszíni vizsgálatvezetők Minőségbiztosít (minőségbiztosítási program): mi a feladata?

67 Beszéljen a GLP szerinti vizsgálati tervről
Mi mindent tartalmaz? A megőrzendő jegyzőkönyvek, az archiválás

68 Jellemezze a GLP szerint a biológiai vizsgálati rendszereket
Milyenek lehetnek? Mire kell ügyelnünk érkezésükkör? Mit kell dokumentálni? Milyen speciális SZME-k vannak? A szabadföldi rendszerek specialitásai

69 Beszéljen a GLP-inspekciókról
Fajtái egyik szempont: mire irányulhat (3) másik szempont: az inspekció és az audit különbsége a GLP-ben Mit vizsgál az inspektor és mit nem; hatásköre Lefolytatása (fázisai: mit tesz az inspektor) Az inspektori jelentés (kinek?), a hibák osztályozása


Letölteni ppt "A helyes laboratóriumi gyakorlat"

Hasonló előadás


Google Hirdetések