Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A diplomatikai források kiadásának kérdései és példái Magyarországon.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A diplomatikai források kiadásának kérdései és példái Magyarországon."— Előadás másolata:

1 A diplomatikai források kiadásának kérdései és példái Magyarországon

2 A diplomatikai források a középkor nagy jelentőségű forráscsoportja a középkor nagy jelentőségű forráscsoportja Magyarországon hiánypótló szerepű Magyarországon hiánypótló szerepű 1526 előttről kb. 300.000 maradt fenn 1526 előttről kb. 300.000 maradt fenn implikálja a teljességre törekvést (kutatás, kiadás) implikálja a teljességre törekvést (kutatás, kiadás) a kiadás elsődleges célja: kutathatóvá tétel a kiadás elsődleges célja: kutathatóvá tétel a forráskiadás akkor jó, ha a forráskiadás akkor jó, ha pragmatikus pragmatikus felhasználó centrikus felhasználó centrikus empatikus empatikus

3 A diplomatikai forráskiadványok csoportjai Kiadói elv (szövegközeliség)FormaTartalom facsimilemonografikus gyűjtőhely szerinti teljes szövegű közlés kiadványrész (melléklet, függelék, folytatásos közlés periodikában) kiadó szerinti teljes szövegű fordítás korszak szerinti regeszta irattípus szerinti

4 A facsimile kiadvány tejles alaki, tartalmi és anyagi hűség tejles alaki, tartalmi és anyagi hűség nem kutatáscentrikus nem kutatáscentrikus elsősorban anyagi hátteret igényel elsősorban anyagi hátteret igényel a diplomatikai források terén nem elterjedt a diplomatikai források terén nem elterjedt példa: Aranybulla (1990) példa: Aranybulla (1990)Aranybulla

5 Teljes eredeti szövegű közlés A kritikai kiadás a legtudományosabb közelítésű kiadási forma a legtudományosabb közelítésű kiadási forma filológiai részletességű kiadás filológiai részletességű kiadás a teljes kéziratos szöveghagyomány feltárása (stemma) a teljes kéziratos szöveghagyomány feltárása (stemma) a kiadások és fordítások teljeskörű számba vétele a kiadások és fordítások teljeskörű számba vétele a kapcsolódó kommentárok (szakirodalom) feltárása a kapcsolódó kommentárok (szakirodalom) feltárása szövegközlés (valamennyi alakváltozattal) szövegközlés (valamennyi alakváltozattal) példa: Diplomata Hungariae Antiquissima példa: Diplomata Hungariae AntiquissimaDiplomata Hungariae AntiquissimaDiplomata Hungariae Antiquissima DHA szövegformátum DHA szövegformátum

6 Teljes eredeti szövegű közlés a forrás modern nyomdai formátumú kiadása a forrás modern nyomdai formátumú kiadása egyetlen szövegváltozat alapján készül egyetlen szövegváltozat alapján készül eredeti (általában egy példány) eredeti (általában egy példány) > átírás(ok) > tartalmi átírás(ok) ~ másolat(ok) > átírás(ok) > tartalmi átírás(ok) ~ másolat(ok) a forma regnans kiválasztása a forma regnans kiválasztása ma már követelmény a tudományos apparátus ma már követelmény a tudományos apparátus igen terjedelmes közlési forma igen terjedelmes közlési forma formulás részek kérdése formulás részek kérdése

7 Teljes eredeti szövegű közlés elvi döntést igényel elvi döntést igényel (a középkor nem ismerte a helyesírás fogalmát) : a hangjelölés hűsége és módja a hangjelölés hűsége és módja a rövidítések feloldásának formája a rövidítések feloldásának formája központozás, kisbetű-nagybetű kérdése központozás, kisbetű-nagybetű kérdése egybeírás, különírás kérdése egybeírás, különírás kérdése

8 Teljes eredeti szövegű közlés MTA forráskiadási szabályzat (1920) MTA forráskiadási szabályzat (1920) általában a humanista írásmód a követendő, pl. általában a humanista írásmód a követendő, pl. fluvy, fluvij > fluvii fluvy, fluvij > fluvii posicio > positio posicio > positio wideo > video wideo > video Hungarie > Hungariae Hungarie > Hungariae az egybe- és különírást, az interpunkciót értelemszerűen kell alkalmazni az egybe- és különírást, az interpunkciót értelemszerűen kell alkalmazni a vulgáris szavakat teljes betűhűséggel kell közölni a vulgáris szavakat teljes betűhűséggel kell közölni

9 Forráskiadási szabályzatok gyűjteménye

10 Teljes eredeti szövegű közlés Két példa: Wenzel Gusztáv: Árpádkori új okmánytár Wenzel Gusztáv: Árpádkori új okmánytárÁrpádkori új okmánytárÁrpádkori új okmánytár (I-VIII., 1860-1878) Balogh István (gyűjt., átír.): Balogh István (gyűjt., átír.): Középkori oklevelek a SzSzB Megyei Levéltárban Középkori oklevelek a SzSzB Megyei Levéltárban(2000)

11 Teljes szövegű fordítás a felhasználó már elszakad az eredeti szövegtől a felhasználó már elszakad az eredeti szövegtől a felhasználó számára közvetlenül nem átlátszó (kiv. bilingvis kiadások) a felhasználó számára közvetlenül nem átlátszó (kiv. bilingvis kiadások) a fordító értelmező is (a fordítás nemcsak nyelvi feladat) a fordító értelmező is (a fordítás nemcsak nyelvi feladat)

12 Regeszta a regeszta tartalmi kivonat, amely a regeszta tartalmi kivonat, amely az oklevél valamennyi lényeges tartalmi elemét tartalmazza az oklevél valamennyi lényeges tartalmi elemét tartalmazza általában nemzeti nyelvű (lehet latin is) általában nemzeti nyelvű (lehet latin is) apparátussal ellátott apparátussal ellátott külső formai jegyek (íráshordozó, pecsétleírás, hátoldal stb.) külső formai jegyek (íráshordozó, pecsétleírás, hátoldal stb.) szöveghagyomány szöveghagyomány kiadás(ok) valamennyi formája (bibliográfiai adatok) kiadás(ok) valamennyi formája (bibliográfiai adatok) szükség esetén megjegyzések szükség esetén megjegyzések

13 Regeszta a regesztázásnak nincs rögzült kánonja a regesztázásnak nincs rögzült kánonja mintaadó regesztázási iskolák, műhelyek léteznek mintaadó regesztázási iskolák, műhelyek léteznek Anjou-kori oklevéltár (Szeged, Kristó Gyula †) Anjou-kori oklevéltár (Szeged, Kristó Gyula †) 21 kötetben 15182 számozott regeszta 21 kötetben 15182 számozott regeszta Zsigmondkori oklevéltár (Bp., Mályusz Elemér †) Zsigmondkori oklevéltár (Bp., Mályusz Elemér †) 7 kötetben 28204 számozott regeszta 7 kötetben 28204 számozott regeszta eltérő gyűjtőelv + formai eltérések eltérő gyűjtőelv + formai eltérések példa: Anjou-kori oklevéltár példa: Anjou-kori oklevéltárAnjou-kori oklevéltárAnjou-kori oklevéltár

14 Digitális forráskiadás az anyagi szempontokat degradálja az anyagi szempontokat degradálja széleskörű hozzáférés (online) széleskörű hozzáférés (online) a szöveg kiterjedt kereshetősége (fulltext) a szöveg kiterjedt kereshetősége (fulltext) a relációs adatbázis előnyei (lekérdezések) a relációs adatbázis előnyei (lekérdezések) többféle kiadási formát egyesíthet többféle kiadási formát egyesíthet példa: példa: Zsigmondkori oklevéltár Zsigmondkori oklevéltár Árpádkori új okmánytár Árpádkori új okmánytár

15 Szövegközeliség Kiadási költség regeszta teljes szövegű fordítás teljes szövegű kiadás kritikai kiadás facsimile Papíralapú oklevélkiadás 1.

16 Szövegközeliség Tudományos munkaerőigény regeszta teljes szövegű fordítás teljes szövegű kiadás kritikai kiadás facsimile Papíralapú oklevélkiadás 2.

17 Szövegközeliség Tudományos munkaerőigény regeszta teljes szövegű fordítás teljes szövegű kiadás kritikai kiadás facsimile Digitális oklevélkiadás Csak képfájlok Fulltext adatbázis teljes szövegű kiadás teljes szövegű fordítás regeszta Fulltext és relációs adatbázis Kiadási költség: konstans alacsony


Letölteni ppt "A diplomatikai források kiadásának kérdései és példái Magyarországon."

Hasonló előadás


Google Hirdetések