Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AMPEROMETRIA (VOLTAMMETRIA) a mérendő oldatba merülő (munka-) elektródra feszültséget kapcsolva, a rendszerben folyó áramot mérjük és ebből nyerünk analitikai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AMPEROMETRIA (VOLTAMMETRIA) a mérendő oldatba merülő (munka-) elektródra feszültséget kapcsolva, a rendszerben folyó áramot mérjük és ebből nyerünk analitikai."— Előadás másolata:

1 AMPEROMETRIA (VOLTAMMETRIA) a mérendő oldatba merülő (munka-) elektródra feszültséget kapcsolva, a rendszerben folyó áramot mérjük és ebből nyerünk analitikai információt Áram akkor folyik, ha mindkét elektródon e - átadás vagy átvétel (azaz kémiai reakció) játszódik le. Lényeges eltérés a potenciometriától: amperometria során a rendszert kibillentjük az egyensúlyi állapotából.

2 Az áram létrejöttének feltételei: e - leadásra ill. felvételre képes komponens (depolarizátor) megfelelő, az egyensúlyitól eltérő potenciál az elektródaktív komponensnek transzportja (az elektródra kell jutniuk ill. a reakció után onnan el kell távozni) Transzport folyamatok migráció (E-tér hatására töltéselmozdulás) diffúzió (koncentrációgrádiens) konvekció (kavarás) Az áram erősségét az elektronátmenetet megelőző egyes részfolyamatok közül a leglassúbb határozza meg.

3 Egyenáramú polarográfia (DC polarográfia) Munkaelektród: csepegő Hg-elektród (esetleg Pt vagy C, ill. Ga) - előnyei 1. polarizálható (  Ag/AgCl elektród v. Hg-tócsa elektród) 2. nagy rajta a H túlfeszültsége (-2,5 V) 3. anódos oldódása + 0,3-0,4 V-nál következik be (hátrány) 4. amalgámképzés (csökken a fémek redukciós potenciálja) 5. állandóan megújuló elektródfelület

4 A polarográfiás mérés eredménye a polarogram (I = f(V)) csepegő Hg-elektródon

5 A polarográf részei

6 A diffúzós áram migráció minimalizálása (inert vezetősó) konvekció minimalizálása (nem keverjük az oldatot) ekkor az elektród felületére depolarizátor csak diffúzió révén kerül - diffúziós áram Ilkovic egyenlet i d = KnD 1/2 m 2/3 t 1/6 c ; i d diffúziós határáram n depolarizátor vegyértéke D diffúziós állandó m higany kifolyási sebessége t csepp élettartama c depolarizátor koncentrációja i d =  c;  : Ilkovic állandó

7 Koncentrációmeghatározás DC polarográfiával kalibrációs egyenes felvételével standard addíciós módszerrel többszörös standard addícióval

8 Az elektródpotenciál (E) és a polarográfiás áram (i d ) intenzitása közötti összefüggés féllépcsőpotenciál meghatározása lehetséges belőle ox és red forma diffúziós állandóinak aránya (~konst.) ideális viselkedéstől való eltérés mértékének jellemzése  : átlépési tényező, reverzibilitás mértékét fejezi ki

9 A polarográfia néhány alkalmazása fémek minőségi és mennyiségi analízise fémkomplexek összetételének és egyensúlyi állandóinak meghatározása (de Ford-Hume egyenlet) szerves vegyületek mennyiségi analízise katódos redukció (alkének, aldehidek, karbonsavak) anódos oxidáció (hidrokinonok, endiolok) speciális polarográfiás módszerek DPP módszer inverz polarográfia (függő Hg-csepp)

10 Inverz polarográfia (ASV = anodic stripping voltammetry)

11 Amperometriás titrálások 1. Amperometriás titrálások egy polarizálható elektród alkalmazásával - példák a. Pb 2+ + CrO 4 2-  PbCrO 4 E = 0,0V (konst.) b. Pb 2+ + SO 4 2-  PbSO 4 E = 0,8V (konst.) c. Pb 2+ + CrO 4 2-  PbCrO 4 E = 0,8V (konst.)

12 Amperometriás titrálások 2. Amperometriás titrálások két polarizálható elektród alkalmazásával (biamperometriának is hívják)

13 Amperometriás titrálások 1. Csak akkor folyik áram, ha az oldatban egy reverzibilis redox rendszer mindkét formája jelen van az oldatban 2. Az áramerősséget a kisebb koncentrációban jelenlévő komponens határozza meg feszültség megválasztása főként I 2 /I - rendszerre használják “dead-stop” módszer titrálási görbék I 2 titrálása S 2 O 3 2- -mal KI/I 2 titrálása S 2 O 3 2- -mal S 2 O 3 2- titrálása I 2 -dal Fe(II) titrálása Ce(IV)-gyel

14 Coulombmetria (Szebellédy László) Az elektródreakció teljes lejátszódásához szükséges töltés mérésén alapuló analitikai módszer Faraday törvény: az elektrokémiai reakció során kivált anyag m tömege: ahol M: moltömeg; z: ion töltésszáma; F: Faraday állandó; Q: a reakció során elhasznált töltés feltétel a 100%-os áramkihasználás előny, hogy “árammal titrálunk” (automatizálható) előny, hogy reagenstermelésre is alkalmazható előny, hogy nagyon kicsiny anyagmennyiségek (ppm-körül) mérhetők hátrány, hogy nem szelektív direkt (közvetlen) coulombmetria indirekt (reagenstermelő) coulombmetria

15 Coulombmetria állandó áramerősség mellett 1. Direkt coulombmetria Q = It (időmérésre vezethető vissza) a mérés előrehaladtával a szükséges E növekszik egyéb komponensek is reakcióba léphetnek, emiatt ritkán alkalmazzák 2. Indirekt coulombmetria reagenstermelés Pl. As(III) ionok titrálása Br 2 -vel

16 Coulombmetriás mérőberendezés indirekt, I = áll. coulombmetriás méréshez

17 Coulombmetria állandó potencál mellett (ritkán használják) a mérés során az áramerősség folyamatosan csökken coulombméterre van szükség (stopper nem elég…) nincs szükség végpontjelzésre (maradékáram) szükség van viszont türelemre

18 A coulombmetria analitikai alkalmazásai H + (sav) ill. OH - (lúg) előállítása H 2 O elektrolízisével  acidi-alkalimetriás titrálás Ag + előállítása Ag anódos oxidációjával  halogenidek argentometriás titrálása Br 2 előállítása Br - anódos oxidációjával  brómozási reakciók Hg(II)EDTA katódos redukciója  komplexometriás titrálás Végpontjelzési módszerek az indirekt coulombmetriában vizuális potenciometria (üvegelektród vagy Pt-elektród) “dead-stop” módszer (biamperometria)

19 Elektrogravimetria (az elektrokémiai reakció során kivált anyag tömegének mérésén alapuló analitikai módszer)

20 Konduktometria (vezetőképesség mérés) Az oldatok elektromos vezetőképességének ill. vezetőképesség- változásainak mérésén alapuló analitikai módszer Elektromos vezetés: az elektrolit oldatban található ionok az E-tér hatására elmozdulnak, ionos vezetés játszódik le. Gelektromos vezetés (S) - additív; nem specifikus Relektromos ellenállás (  ) Aelektródok felülete delektródok távolsága  specifikus vezetőképesség

21 A specifikus vezetőképesség (  )  függ az oldatban (vezetőképességi cellában) levő ionok számától, vagyis az összkoncentrációtól, arányos vele Ekvivalens vezetőképesség ( ) Az ekvivalens vezetőképesség függ a koncentrációtól végtelen híg oldat ekv. vezetőképessége - anyagi minőségre jellemző állandó, csak T-től és az oldószertől függ egyes ionok hozzájárulása (független vándorlás)

22 Néhány ion   értéke vízben, 25 o C-on H + 314.5 SOH - 173.5 S K + 65.4 SI - 46.7 S Na + 43.4 SCl - 65.4 S Ag + 54.2 SNO 3 - 61.8 S Ca 2+ /251.2 SSO 4 2- /268.0 S NH 4 + 64.5 SCH 3 COO - 34.6 S H + és OH - kitüntetett szerepe növekvő tömeggel csökken K + és Cl - mozgékonysága azonos

23 A konduktometria gyakorlata Elektród: harangelektród (rögzített geometria) Alkalmazott feszültség: nem =, hanem kisfrekvenciás ~ (100-1000 Hz), azért, hogy –az elektródok ne polarizálódjanak –ne játszódjon le töltésátadás Közvetlen konduktometria –természetes ill. desztillált vizek minőségellenőrzése –csak vezető szennyezések kimutatására alkalmas 1. Kisfrekvenciás konduktometria (tradícionális)

24 A konduktometria gyakorlata Alkalmazott feszültség: nagyfrekvenciás ~1-10 MHz Elektródok körülveszik a mérendő oldatot –zárt edényben elvégezhető mérés –sorozatmérésekre alkalmas, automatizálható Nagyfrekvenciás rezgőkör Jósági tényező A rezgőkör “elhangolódása” Ma már ritkán alkalmazott módszer Magyar fejlesztés (Pungor E.) 2. Nagyfrekvenciás konduktometria (oszcillometria)

25 3. Konduktometriás titrálások (a konduktometria mint végpontjelzési módszer) Akkor (és csak akkor) alkalmazható ha a a titrálás során a vezető részecskék koncentrációja vagy mozgékonysága a titrálás során jelentősen megváltozik Példák: csapadékos titrálások erős sav - erős bázis titrálások gyenge sav - erős bázis titrálások gyenge sav - gyenge bázis titrálások nem alkalmazható: –redoxi titrálásoknál (nagy savfelesleg miatt) –komplexometriás titrálásoknál (puffer alkalmazása miatt) A konduktometria gyakorlata


Letölteni ppt "AMPEROMETRIA (VOLTAMMETRIA) a mérendő oldatba merülő (munka-) elektródra feszültséget kapcsolva, a rendszerben folyó áramot mérjük és ebből nyerünk analitikai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések