Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közösségi Programok A Bizottság kezdeményezései Valamennyi tagállam, sőt tagjelöltek és akár önkéntes befizetők számára (Románia, Bulgária, Norvégia, stb.)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közösségi Programok A Bizottság kezdeményezései Valamennyi tagállam, sőt tagjelöltek és akár önkéntes befizetők számára (Románia, Bulgária, Norvégia, stb.)"— Előadás másolata:

1 Közösségi Programok A Bizottság kezdeményezései Valamennyi tagállam, sőt tagjelöltek és akár önkéntes befizetők számára (Románia, Bulgária, Norvégia, stb.) Nemzetközi együttműködésben –Nyelvtudás elengedhetetlen Nemzetközi verseny a támogatásokért Általában innovatív jelleg Itt is önrész!

2 Közösségi Programok 2. Centralizáltság eltérő mértékű pályázatonként –Benyújtás helye –Bírálat helye A pályázat nyelve is függhet tőle! Jellemzően minél centralizáltabb, annál… –nagyobb volumenű –magasabb önrész –Komolyabb elvárások és verseny A programok kiegészítik egymást! –Szakmaterületi komplementaritás

3 Közösségi programok: oktatás- képzés (TKA) SOCRATES: minden, ami oktatás –Közoktatás, felsőoktás, felnőttoktatás, nyitott- és távoktatás, oktatáspolitika, nyelvoktatás stb. –Fejlesztési projektek, mobilitás, tanulmányutak TEMPUS: felsőoktatás, kedvezményezett országok Vállalkozások is részt vehetnek! –Kedvezményezetti jellegű státuszban partnerként jellemzően KKV-k Különböző volumenű és „nehézségű” projektek –a pályázó kapacitásaihoz mérten válasszunk

4 Oktatás Egész életen át tartó tanulás: Comenius a közoktatást, az Erasmus a felsőoktatást, a Leonardo a szakmai képzést (a felsőoktatási szint kivételével), a Grundtvig pedig a felnőttoktatást támogatja 2008-2010 Fejlesztési projektek, mobilitás (szakmai gyakorlatok), hálózatok, referencia-anyagok www. tpf.hu (Tempus Közalapítvány)

5 Közösségi programok: ifjúság Ifjúság 2000-2006 –15-25 év közötti fiataloknak és a velük foglalkozó szakembereknek –csoportos cserék, helyi kezdeményezések, külföldi önkéntes szolgálat, illetve külföldi önkéntes fiatalok fogadása, tanulmányutak, fiatalokkal foglalkozó szakemberek továbbképzése –interkulturális tanulási lehetőségek, általános viták, kiscsoportos beszélgetések, Európa jövője, stb. –Általában itt is önrész –Komplementaritás: NEM képzés, formális oktatás (Mobilitás Ifjúsági Szolgálat) www.mobilitas.huwww.mobilitas.hu, www.eurodesk.orgwww.eurodesk.org

6 Közösségi programok: kultúra Kultúra 2000 –Európai kulturális együttműködés kulturális párbeszéd, kreativitás és a kultúra nemzetek közötti terjesztése rendezvénysorozatok, kulturális díjak, jelentősebb kulturális események, mobilitás, továbbképzés, stb. Kulturális szereplők (magánszemély nem!), min. 40% önrész Kultúra 2007-2013 Célkitűzések: a kulturális szektorban dolgozók nemzetközi mobilitásának elősegítése, a műalkotások és kulturális javak nemzetközi áramlásának ösztönzése, a kultúraközi párbeszéd ösztönzése a tagállamok között. A keretprogram célja átfogni az egész kulturális ágazatot, erősítve az európai szintű kulturális együttműködést, ezáltal (az alkotók elképzelése szerint) az európai azonosságtudatot is. Az új keretprogram három fejezetből áll: kulturális együttműködések támogatása, európai jelentőségű és méretű kulturális szervezetek támogatása, tanulmányok készítésének, valamint a kulturális együttműködéssel kapcsolatos információk gyűjtésének és terjesztésének támogatása. – nagy volumenű, európai szinten is jelentős projektek –Komplementaritás: NEM oktatás, NEM film (MEDIA) (KultúrPont Iroda, www.kulturpont.hu)

7 EU 7. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramja (2007-2013) Cél: Európai Kutatási Térség kialakítása és az innováció előmozdítása –Integrálás, strukturálás, megerősítés négy specifikus program: Együttműködés, Ötletek, Emberi erőforrás, KapacitásokEgyüttműködésÖtletek Emberi erőforrásKapacitások Kiválósági hálózatok, integrált projektek, kutatási infrastruktúra, mobilitás, KKV projektek, stb. Kutatóegységek (vállalatok, oktatási intézmények, kutatóintézetek) és kutatók Pályázatok egyéni kutatási ösztöndíjtól a nemzetközi hálózatokig www.cordis.europa.eu Mo-n: OM, BME OMIKK, Tempus (ösztöndíjak) –Előkészítési pályázat (OM) ösztöndíjakhoz is

8 EU 7. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramja (2007-2013) Együttműködés A program célja a határokon átívelő európai és Európán kívüli együttműködések támogatása, mind közös kutatási tevékenységek, mind a kutatási programok koordinációja által. 32,365 milliárd eurós költségvetésével a 7. Keretprogramban nyújtható támogatások majd 60%-át ez a program biztosítja. Kutatási területek: –Egészségügy –Élelmiszer, mezőgazdaság, biotechnológiaÉlelmiszer, mezőgazdaság, biotechnológia –Információs és kommunikációs technológiákInformációs és kommunikációs technológiák –Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudományok és új gyártási technológiákNanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudományok és új gyártási technológiák –EnergiaEnergia –Környezetvédelem és éghajlati változásokKörnyezetvédelem és éghajlati változások –Közlekedés és repüléstechnikaKözlekedés és repüléstechnika –Társadalomgazdasági tudományok és humán tudományokTársadalomgazdasági tudományok és humán tudományok –BiztonságBiztonság –Űrkutatás Kutatási együttműködések építésére együttműködési projektek, kiválósági központok, koordináló és támogatási akciók

9 EU 7. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramja (2007-2013) Ötletek A program célja az alapkutatás / felderítő kutatás (frontier research) erősítése és támogatása, az európai kutatás dinamizmusának, kiválóságának előmozdítása. A program költségvetése 7,46 milliárd euró. A program alapelvei: Az egyes kutatócsoportok támogatása minden tudományterületen, beleértve a mérnöki, társadalmi és humán területeket is. Versenyszellem kialakítása Kiválóság támogatása Kreativitás, új tudás létrehozása a társadalmi, gazdasági kihívások kezelésére

10 EU 7. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramja (2007-2013) Kapacitások A program az európai kutatási és innovációs kapacitások és lehetőségek maximális kihasználását tűzte ki célul. A program költségvetése 4,217 milliárd euró. A program 6 főbb területet foglal magában: A kutatási infrastruktúra javítása A kis- és középvállalkozások javára végzett kutatások Tudásrégiók kialakítása, regionális kutatási klaszterek támogatása A kutatási potenciál kiaknázása az átalakuló régiókban Tudomány a társadalomban Nemzetközi együttműködés A program továbbá elő kívánja segíteni az Együttműködések programhoz és a közösségi döntéshozáshoz kapcsolódó politikák összehangolt fejlesztését. Emellett a regionális és kohéziós politikákhoz, a strukturális alapokhoz, az oktatás-képzés témaköréhez, illetve a Versenyképesség és Innováció Keretprogramhoz való illeszkedés is a célok között szerepel.

11 EU 7. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramja (2007-2013) Emberi erőforrások (Marie Curie akciók) A program a kutatói mobilitás és a kutatók továbbképzésének középpontba állításával négy fõbb területre összpontosít: Kezdő kutatók továbbképzése: a Marie Curie hálózatok keretében, amelyek a tudás- és technológia-transzfer útján egy kutatási tématerületen képeznek tovább kutatókat Élethosszig tartó tanulás (LLL) és karrierfejlesztés: az egyéni ösztöndíjak keretében európai és nemzetközi kutatóintézetekben van lehetőség kutatásokat folytatni és a kutatási időszak után visszatérni a küldő intézménybe. Ipar hatékonyabb bevonása a kutatási együttműködésekbe a humánerőforrás- fejlesztés területén Nemzetközi dimenzió megerősítése: kiváló 3. országbeli kutatók Európába hívása A Marie Curie akciók célja továbbá, hogy a tehetséges kutatók továbbképzésén keresztül népszerűsítse a kutatói életpályát, és ösztönözze mind a fiatal, mind a tapasztalt kutatókat az Európán belüli és nemzetközi tapasztalatcserében való aktív részvételre. A Marie Curie hálózatok keretében létrehozott szellemi termékek hasznosítása a Közösség versenyképességének növeléshez járul hozzá. A program költségvetése 4,728 milliárd euró.

12 LIFE+ program: környezetvédelem LIFE+ Természet és Biodiverzitás, LIFE+ Környezetvédelmi Politika és Irányítás LIFE+ Információ és Kommunikáció Környezetvédelem – innovatív mintaprojektek és demonstratív tevékenységek az ipar és a helyi hatóságok számára Természet megőrzése – az EU érdekkörébe tartozó, a természetes élőhelyek és a vadon élő növény- és állatvilág megőrzését szolgáló tevékenységek 92/43/EEC (számú irányelv a természetes élőhelyek, illetve a vadon élő növény- és állatvilág megőrzéséről) illetve a 79/409/EEC (a vadon élő madarak védelméről) számú irányelvek alapján Támogatás: 50(normál)-75%(prioritás) Természetes és jogi személyek –kis léptékű, helyi színtű, nem kormányzati kezdeményezések társfinanszírozása is! ( Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, LIFE Iroda, www.fi.kvvm.hu)

13 EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus A 2004. május 1-jén hatályba lépett EU-EGT szerződés értelmében az EGT nem EU- tag országai (Norvégia, Liechtenstein és Izland) díjat fizetnek a belső piaci részvételért. Ez a hozzájárulás képezi az EGT Finanszírozási Mechanizmus elnevezésű, új támogatási forma alapját. A támogatás teljes összege 5 éven keresztül - a tíz újonnan csatlakozott országra (továbbá Spanyolországra, Portugáliára, Görögországra) - évi 120 millió euró, ebből Magyarország részesedése 10%, tehát évente mintegy 12 millió euró. Prioritások: Környezetvédelem Fenntartható fejlődés Az európai örökség megőrzése Humánerőforrás-fejlesztés és oktatás Egészségügy Gyermek és ifjúság Regionális fejlesztés és határon átnyúló együttműködés Bel- és igazságügyi együttműködés Tudomány, kutatás, közös kutatási tevékenység

14 Svájci Hozzájárulás Az Európai Bizottság és Svájc 2006. február 27-én kétoldalú megállapodást írt alá a svájci kormány által létrehozott Svájci Hozzájárulásról. A megállapodás értelmében Svájc a 10 újonnan csatlakozott ország részére egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként 5 éven keresztül összesen 1 milliárd svájci frank hozzájárulást biztosít. Ebből Magyarország részesedése 130.738.000 svájci frank (mintegy 20 milliárd forint). A támogatás felhasználásnak feltételeiről az egyeztetések Svájc és Magyarország között jelenleg folyamatban vannak. A kétoldalú megállapodás a Svájci Hozzájárulásból támogatható négy fő prioritásterületet rögzít az alábbiak szerint: 1. Biztonság, stabilitás, reformok 2. Környezetvédelem és infrastruktúra 3. A magánszektor támogatása 4. Humánerőforrás- és társadalomfejlesztés

15 Információforrások 1. Internet (friss, részletes, interaktív) –www.nfu.gov.hu –Általános EU-s oldalak, eu.lap.hu –Pályáztatók –Társpályázók (jó példák, tanácsok) –Tanácsadó cégek –www.europa.eu.… Emailes hírlevelek –Pályáztatók, szakma, szféra (pl. civilek)

16 Információforrások 2. Pályázati sajtó Közlöny Napi sajtó (országos és megyei) –Hirdetések, hírek Szakmai lapok, magazinok –Felhívások és sikersztorik TV és rádió –A fentiek mellett ismeretterjesztő sorozatok, magazinok Szakmai fórumok, rendezvények, kiállítások …nyitott szemmel járni!

17

18


Letölteni ppt "Közösségi Programok A Bizottság kezdeményezései Valamennyi tagállam, sőt tagjelöltek és akár önkéntes befizetők számára (Románia, Bulgária, Norvégia, stb.)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések