Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bürotika1. előadás Kommunikáció –A kommunikáció fogalma –A verbális kommunikáció Beszéd Írás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bürotika1. előadás Kommunikáció –A kommunikáció fogalma –A verbális kommunikáció Beszéd Írás."— Előadás másolata:

1 Bürotika1. előadás Kommunikáció –A kommunikáció fogalma –A verbális kommunikáció Beszéd Írás

2 Kommunikáció fogalma Egyértelmű kapcsolat egy A tér- és időbeli világ, adó és egy B tér- és időbeli világ, vevő között …, amely magába foglalja az értelmezés, átadás fogalmát, és amely egy rendszerbe foglalt esemény-mezőtől a jelmezőig zajlik le. (Abraham Moles) A kommunikáció alapvető jellemzője a kölcsönösség, visszahatáson-visszacsatoláson alapszik.

3 A kommunikációs folyamat Üzenet2Üzenet3 Csatorna Közlő Befogadó Információátadás Visszacsatolás kódolásdekódolás Csatorna kódolásdekódolás Üzenet4Üzenet1

4 A kommunikációt akadályozó tényezők adó az üzenet bizonytalansága rossz kivitelezés megtévesztés csatorna zavar hiányzó / hiányos csatorna vevő nem érdekelt a kommunikációban hiányos visszajelzés véges befogadóképesség eltérő nyelv, kultúra

5 Kommunikáció problémája Küldő Befogadó Eredeti üzenet Értett üzenet Kódolás Dekódolás Továbbítás Információ minősége Idő Zaj 1 Zaj 2 Zaj 3  Zaj = Zaj 1+ Zaj 2+ Zaj 3 + (Kód és Dekód közötti nem megfelelés mértéke)

6 Primer csatorna A legegyszerűbb kommunikációs csatorna, ahol az üzenet közvetítésében nem vesz részt egyetlen technikai eszköz sem (az üzenettovábbító közeg csupán a levegő). K B Üzenet Csatorna: „levegő” kódolás Zaj (1) dekódolás Zaj (2) Üzenet

7 Szekunder csatorna A primer csatornánál bonyolultabb kommunikációs csatorna: a közlőnek vagy a befogadónak valamilyen technikai eszközre van szüksége ahhoz, hogy a kommunikációs interakció létrejöjjön. A szekunder csatorna esetében a kommunikációs aktus résztvevői többnyire térben és időben is távol vannak egymástól (tipikus szekunder csatorna: újság, plakát). Csatorna: Üzenet kódolás Zaj (1) dekódolás Zaj (2) K B Technikai eszköz „levegő” Zaj (3) Üzenet

8 Tercier csatorna A legbonyolultabb kommunikációs csatorna: mind a közlő, mind a befogadó technikai eszközt vesz igénybe az üzenet továbbításához, illetve fogadásához (tipikus tercier csatorna: televízió, rádió). Csatorna: Üzenet kódolás Zaj (1) dekódolás Zaj (2) K B Technikai eszköz Zaj (3) Technikai eszköz Üzenet

9 1., kommunikációban részt vevő személyek száma szerint intraperszonális, interperszonális, csoport- és tömegkommunikációt; Intraperszonális kommunikáció: (belső monológ) az adó, a közlő konkrét személy, a vevő, a címzett fiktív lény, információcsere, a tudattartalmak cseréje nincs. A csatorna rövidre van zárva, visszacsatolás nincs. Nem tartják kommunikációs folyamatnak a szakemberek. Kommunikáció osztályozása I. Küldő-Befogadó szerinti

10 2., közölt információ természetét és a befogadóra tett hatását illetően kognitív és affektív-emocionális, vagy egy másik felosztás szerint praktikus (gyakorlati), irányító és szórakoztató kommunikációt Kommunikáció osztályozása I. Küldő-Befogadó szerinti

11 Kommunikáció osztályozása II. Csatorna szerint „levegő” (beszéd) Papír-hordozó (pl. levél) Rádióhullámok (pl. morse távíró) Telekommunikáció (pl. telefon) Számítógépes kommunikáció (pl. e-mail) Kódoltsága szerint –Nyílt –titkos

12 Kommunikáció osztályozása III. Gyakoriság szerint Szándékos –Egyszeri –Rendszeres Nem szándékos

13 Kommunikáció osztályozása IV. Időbeli lefutás szerint Azonnali lefolyású (prompt) Rövid lefutású Hosszú lefutású … „fényévek”

14 Az emberi kommunikáció csatornáinak fejlődése Idő (évtől)Módszer 1 000 000 (Kr.e.)Kiabálás, mutogatás 10 000 (Kr.e.)Füstjelek 3000 - 800 (Kr.e.)Képírás, rovásírás 63 év (Kr.e.)Írás betűkkel 1450Könyvnyomtatás 1792Optikai telegráf 1837Morse távíró 1850Telefon 1900Elektroncső, rádió 1937Televízió 1960Teletex, telefax, Btx 1980ISDN 1990 Integrált szolgáltatások 1995Mobil telefonok 2000Mobil multimédia 2003-””- + extrák (GPS, érzékelők,

15 Bürotika1. előadás Kommunikáció –A kommunikáció fogalma  –A verbális kommunikáció Beszéd Írás

16 Verbális kommunikáció A verbális kommunikáció alapja a nyelv, melynek két formája a beszéd és az írás. A beszélt nyelv jellegzetességei: –vokális - auditív –irányhoz nem kötött átvitel - irányhoz kötött percepció –idő- és térbeli korlátok –azonnali visszacsatolás

17 Verbális kommunikáció /2 Kommunikáció jelentést hordozó összetevői: verbális: beszéd helyes hangsúly moduláció, dinamika, sebesség, éneklés gyakorlás helyes fogalmazás, rövid mondatok, szünetek változatos stílus szókincs jó szerkezeti felépítés tartalmi helyesség meggyőző erő

18 Verbális kommunikáció /3 nem verbális mimika tekintet testtartás távolságszabályozás mozgások, gesztusok érintés vokálisok szubvokálisok szimbolikus külső megjelenés (bajusz, szakáll) öltözet (vonatkozási csoport!) Megjelennek az alábbi kommunikációkban: Közvetett kommunikáció: nincs egyidejű jelenlét Közvetlen kommunikáció

19 Non verbális kommunikáció A non verbális kommunikáció eszközei látszólag csak másodlagos, kiegészítő kommunikációs eszközök, valójában a verbális kommunikáció eszközeivel egyenértékűek: Mimika (arckifejezések) Tekintet (szemkapcsolat) Vokális kommunikáció Mozgásos kommunikáció Testbeszéd (gesztusok,testtartás) Térköz (személyes tér, távolságtartás baráti : 50-150 cm, üzleti : 120-350 cm) Kulturális szignálok Érintés Csend

20 Metakommunikáció A verbális és non verbális kommunikációs eszközök összehangoltságát - a közlő és a befogadó attitűdjének, valamint az üzenet és a közvetítő csatorna sajátosságainak figyelembevételével alkalmazott kódrendszert - nevezzük metakommunikációnak.

21 Beszéd „Frissen lépj a szónoki emelvényre, jól nyisd ki a szádat és gyorsan hallgass el!'” Luther Márton Felkészülés mi a beszéd célja? ki a hallgatóság mi lesz a tartalom fizikai körülmények A beszélő magatartása a hallgatóság megnyerése természetesség kapcsolat a hallgatósággal (adás+vétel) megjelenés (öltözet, kipihent, magabiztos) humor

22 Az aktív hallgatás A hallgató feladatai a hallgatás során beleélés a beszélő helyzetébe a tartalom és érzelem figyelése a megértés ellenőrzése visszajelzések a beszélő számára Az aktív hallgatást gátló tényezők ellenséges beállítódás valamelyik fél részéről a megváltozás kockázata zavaró, ellenséges kijelentések pozitív beállítódás saját magunkra figyelés

23 Bürotika1. előadás Kommunikáció –A kommunikáció fogalma  – A verbális kommunikáció Beszéd  Írás

24 Verbális kommunikáció írott formában Az írott nyelv jellegzetességei: vizuális strukturáltság archiválhatóság térbeli kötetlenség reprodukálhatóság teljesebb szellemi koncentráció

25 Formai eszközök szöveg tagolás betűtípus, méret, stílus lapbeállítás táblázatok áttekinthetőség szerkezet logikusság elrendezés összehasonlíthatóság grafikonok diagramtípusok szoftverek ábrák üzenet

26 A hatékony írás helyesírás: „Valamely nyelv írásának közmegállapodáson alapuló és közérdekből szabályozott eljárásmódja, valamint az ezt rögzítő, visszatükröző és irányító szabályrendszer” helyesen írás, az stilisztikailag is helyes Szóhasználat (ki lesz a befogadó) Körmondat, felsorolás Kérdés, meghökkentés, ellentétek használata Üzenetek kiemelése Jelentések írása pontosság tömörség világosság

27 A hatékony olvasás átfutás átolvasás részletes tanulmányozás jegyzetelés megjegyzések kérdések döntés, elfogadás, elvetés Átlagos olvasás 160-250 szó/perc, 50-60% megértés Könyvolvasás Kereső olvasás Gyorsolvasás 700 szó/perc, 70-80%

28 Beszéd vs. írás ElőnyHátrány Beszéd Közvetlen, gyors Személyes ráhatás Non verbális eszközök Veszély a témától való eltérésre Negatív személyes hatás Írás Átgondolható, átfogalmazható Tanulmányozható Mentes a viselkedési kötöttségektől Megőrizhető, számon kérhető Többekhez eljut Nehezen korrigálható Félreérthető Nincs kísérő információ Elavulás Illetéktelen kezekbe kerülhet

29 Beszéd és az írás hasonlóságai Mindkettő jelrendszerként a nyelvet használja. Fontos bizonyos szabályok betartása. Szókincs fontossága mindkettőnél fontos. A megfogalmazás mindkét formában további jelentést hordoz. A rejtett jelentéstartalom mindkettőben megjelenik. A beszédben a hangsúly, az írásban a központozás és egyéb írásjelek megfelelő használatával érhetjük el.

30 Bürotika1. előadás Kommunikáció –A kommunikáció fogalma  – A verbális kommunikáció Beszéd  Írás 


Letölteni ppt "Bürotika1. előadás Kommunikáció –A kommunikáció fogalma –A verbális kommunikáció Beszéd Írás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések