Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bürotika1. előadás Kommunikáció –A kommunikáció fogalma –A verbális kommunikáció Beszéd Írás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bürotika1. előadás Kommunikáció –A kommunikáció fogalma –A verbális kommunikáció Beszéd Írás."— Előadás másolata:

1 Bürotika1. előadás Kommunikáció –A kommunikáció fogalma –A verbális kommunikáció Beszéd Írás

2 Kommunikáció fogalma Egyértelmű kapcsolat egy A tér- és időbeli világ, adó és egy B tér- és időbeli világ, vevő között …, amely magába foglalja az értelmezés, átadás fogalmát, és amely egy rendszerbe foglalt esemény-mezőtől a jelmezőig zajlik le. (Abraham Moles) A kommunikáció alapvető jellemzője a kölcsönösség, visszahatáson-visszacsatoláson alapszik.

3 A kommunikációs folyamat Üzenet2Üzenet3 Csatorna Közlő Befogadó Információátadás Visszacsatolás kódolásdekódolás Csatorna kódolásdekódolás Üzenet4Üzenet1

4 A kommunikációt akadályozó tényezők adó az üzenet bizonytalansága rossz kivitelezés megtévesztés csatorna zavar hiányzó / hiányos csatorna vevő nem érdekelt a kommunikációban hiányos visszajelzés véges befogadóképesség eltérő nyelv, kultúra

5 Kommunikáció problémája Küldő Befogadó Eredeti üzenet Értett üzenet Kódolás Dekódolás Továbbítás Információ minősége Idő Zaj 1 Zaj 2 Zaj 3  Zaj = Zaj 1+ Zaj 2+ Zaj 3 + (Kód és Dekód közötti nem megfelelés mértéke)

6 Primer csatorna A legegyszerűbb kommunikációs csatorna, ahol az üzenet közvetítésében nem vesz részt egyetlen technikai eszköz sem (az üzenettovábbító közeg csupán a levegő). K B Üzenet Csatorna: „levegő” kódolás Zaj (1) dekódolás Zaj (2) Üzenet

7 Szekunder csatorna A primer csatornánál bonyolultabb kommunikációs csatorna: a közlőnek vagy a befogadónak valamilyen technikai eszközre van szüksége ahhoz, hogy a kommunikációs interakció létrejöjjön. A szekunder csatorna esetében a kommunikációs aktus résztvevői többnyire térben és időben is távol vannak egymástól (tipikus szekunder csatorna: újság, plakát). Csatorna: Üzenet kódolás Zaj (1) dekódolás Zaj (2) K B Technikai eszköz „levegő” Zaj (3) Üzenet

8 Tercier csatorna A legbonyolultabb kommunikációs csatorna: mind a közlő, mind a befogadó technikai eszközt vesz igénybe az üzenet továbbításához, illetve fogadásához (tipikus tercier csatorna: televízió, rádió). Csatorna: Üzenet kódolás Zaj (1) dekódolás Zaj (2) K B Technikai eszköz Zaj (3) Technikai eszköz Üzenet

9 1., kommunikációban részt vevő személyek száma szerint intraperszonális, interperszonális, csoport- és tömegkommunikációt; Intraperszonális kommunikáció: (belső monológ) az adó, a közlő konkrét személy, a vevő, a címzett fiktív lény, információcsere, a tudattartalmak cseréje nincs. A csatorna rövidre van zárva, visszacsatolás nincs. Nem tartják kommunikációs folyamatnak a szakemberek. Kommunikáció osztályozása I. Küldő-Befogadó szerinti

10 2., közölt információ természetét és a befogadóra tett hatását illetően kognitív és affektív-emocionális, vagy egy másik felosztás szerint praktikus (gyakorlati), irányító és szórakoztató kommunikációt Kommunikáció osztályozása I. Küldő-Befogadó szerinti

11 Kommunikáció osztályozása II. Csatorna szerint „levegő” (beszéd) Papír-hordozó (pl. levél) Rádióhullámok (pl. morse távíró) Telekommunikáció (pl. telefon) Számítógépes kommunikáció (pl. ) Kódoltsága szerint –Nyílt –titkos

12 Kommunikáció osztályozása III. Gyakoriság szerint Szándékos –Egyszeri –Rendszeres Nem szándékos

13 Kommunikáció osztályozása IV. Időbeli lefutás szerint Azonnali lefolyású (prompt) Rövid lefutású Hosszú lefutású … „fényévek”

14 Az emberi kommunikáció csatornáinak fejlődése Idő (évtől)Módszer (Kr.e.)Kiabálás, mutogatás (Kr.e.)Füstjelek (Kr.e.)Képírás, rovásírás 63 év (Kr.e.)Írás betűkkel 1450Könyvnyomtatás 1792Optikai telegráf 1837Morse távíró 1850Telefon 1900Elektroncső, rádió 1937Televízió 1960Teletex, telefax, Btx 1980ISDN 1990 Integrált szolgáltatások 1995Mobil telefonok 2000Mobil multimédia 2003-””- + extrák (GPS, érzékelők,

15 Bürotika1. előadás Kommunikáció –A kommunikáció fogalma  –A verbális kommunikáció Beszéd Írás

16 Verbális kommunikáció A verbális kommunikáció alapja a nyelv, melynek két formája a beszéd és az írás. A beszélt nyelv jellegzetességei: –vokális - auditív –irányhoz nem kötött átvitel - irányhoz kötött percepció –idő- és térbeli korlátok –azonnali visszacsatolás

17 Verbális kommunikáció /2 Kommunikáció jelentést hordozó összetevői: verbális: beszéd helyes hangsúly moduláció, dinamika, sebesség, éneklés gyakorlás helyes fogalmazás, rövid mondatok, szünetek változatos stílus szókincs jó szerkezeti felépítés tartalmi helyesség meggyőző erő

18 Verbális kommunikáció /3 nem verbális mimika tekintet testtartás távolságszabályozás mozgások, gesztusok érintés vokálisok szubvokálisok szimbolikus külső megjelenés (bajusz, szakáll) öltözet (vonatkozási csoport!) Megjelennek az alábbi kommunikációkban: Közvetett kommunikáció: nincs egyidejű jelenlét Közvetlen kommunikáció

19 Non verbális kommunikáció A non verbális kommunikáció eszközei látszólag csak másodlagos, kiegészítő kommunikációs eszközök, valójában a verbális kommunikáció eszközeivel egyenértékűek: Mimika (arckifejezések) Tekintet (szemkapcsolat) Vokális kommunikáció Mozgásos kommunikáció Testbeszéd (gesztusok,testtartás) Térköz (személyes tér, távolságtartás baráti : cm, üzleti : cm) Kulturális szignálok Érintés Csend

20 Metakommunikáció A verbális és non verbális kommunikációs eszközök összehangoltságát - a közlő és a befogadó attitűdjének, valamint az üzenet és a közvetítő csatorna sajátosságainak figyelembevételével alkalmazott kódrendszert - nevezzük metakommunikációnak.

21 Beszéd „Frissen lépj a szónoki emelvényre, jól nyisd ki a szádat és gyorsan hallgass el!'” Luther Márton Felkészülés mi a beszéd célja? ki a hallgatóság mi lesz a tartalom fizikai körülmények A beszélő magatartása a hallgatóság megnyerése természetesség kapcsolat a hallgatósággal (adás+vétel) megjelenés (öltözet, kipihent, magabiztos) humor

22 Az aktív hallgatás A hallgató feladatai a hallgatás során beleélés a beszélő helyzetébe a tartalom és érzelem figyelése a megértés ellenőrzése visszajelzések a beszélő számára Az aktív hallgatást gátló tényezők ellenséges beállítódás valamelyik fél részéről a megváltozás kockázata zavaró, ellenséges kijelentések pozitív beállítódás saját magunkra figyelés

23 Bürotika1. előadás Kommunikáció –A kommunikáció fogalma  – A verbális kommunikáció Beszéd  Írás

24 Verbális kommunikáció írott formában Az írott nyelv jellegzetességei: vizuális strukturáltság archiválhatóság térbeli kötetlenség reprodukálhatóság teljesebb szellemi koncentráció

25 Formai eszközök szöveg tagolás betűtípus, méret, stílus lapbeállítás táblázatok áttekinthetőség szerkezet logikusság elrendezés összehasonlíthatóság grafikonok diagramtípusok szoftverek ábrák üzenet

26 A hatékony írás helyesírás: „Valamely nyelv írásának közmegállapodáson alapuló és közérdekből szabályozott eljárásmódja, valamint az ezt rögzítő, visszatükröző és irányító szabályrendszer” helyesen írás, az stilisztikailag is helyes Szóhasználat (ki lesz a befogadó) Körmondat, felsorolás Kérdés, meghökkentés, ellentétek használata Üzenetek kiemelése Jelentések írása pontosság tömörség világosság

27 A hatékony olvasás átfutás átolvasás részletes tanulmányozás jegyzetelés megjegyzések kérdések döntés, elfogadás, elvetés Átlagos olvasás szó/perc, 50-60% megértés Könyvolvasás Kereső olvasás Gyorsolvasás 700 szó/perc, 70-80%

28 Beszéd vs. írás ElőnyHátrány Beszéd Közvetlen, gyors Személyes ráhatás Non verbális eszközök Veszély a témától való eltérésre Negatív személyes hatás Írás Átgondolható, átfogalmazható Tanulmányozható Mentes a viselkedési kötöttségektől Megőrizhető, számon kérhető Többekhez eljut Nehezen korrigálható Félreérthető Nincs kísérő információ Elavulás Illetéktelen kezekbe kerülhet

29 Beszéd és az írás hasonlóságai Mindkettő jelrendszerként a nyelvet használja. Fontos bizonyos szabályok betartása. Szókincs fontossága mindkettőnél fontos. A megfogalmazás mindkét formában további jelentést hordoz. A rejtett jelentéstartalom mindkettőben megjelenik. A beszédben a hangsúly, az írásban a központozás és egyéb írásjelek megfelelő használatával érhetjük el.

30 Bürotika1. előadás Kommunikáció –A kommunikáció fogalma  – A verbális kommunikáció Beszéd  Írás 


Letölteni ppt "Bürotika1. előadás Kommunikáció –A kommunikáció fogalma –A verbális kommunikáció Beszéd Írás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések