Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ősök parkja Piliscsaba Andonis Theodokopoulos: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben Egy mondavilág életre kel…

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ősök parkja Piliscsaba Andonis Theodokopoulos: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben Egy mondavilág életre kel…"— Előadás másolata:

1 Ősök parkja Piliscsaba Andonis Theodokopoulos: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben Egy mondavilág életre kel…

2 Sas-szikla Piliscsaba Sólyom szállt a vállamra Fülembe súgott egy ősi jóslatot Előbb megírtam az Imát, S most megírom a Szózatot…

3 Boldogasszony kápolna, háttérben a Pilis Keresztje Pilisszántó Amikor fent az égnek még nem volt neve, Alant a Föld nem volt megnevezve, Nem volt sehol, nem köszönt még be, A Nap sem mosolyogott még a tengerre, Őt, aki az Arany trónon ült, Még senki sem köszöntötte…

4 Rózsika-forrás Solymár Fenn az Arany Házban arany trónon ül az Ősök Őse Fekete palástján ezernyi gyémánt szórja fényét szerte, Mellette ül neje, a Nagy Ős Anya, Fehér palástján fényét ezernyi gyémánt villogja.

5 Ősi templom romjai Balatonboglár Ő az Ősanyag melyből minden fogantatott, készült Ő az amivel a Jelen egyszer s mindenkorra kiegészült, A Kezdettől a Végig az idő háromszor folyik, Immár egy örökkévalóság óta voltak, vannak s lesznek Az elkövetkező örökkévalóságig.

6 Barát-barlang Balatonendréd Előttük áll gyermekük – fiuk, az aranyhajú nap Minden egyes fürtje szórja a sugarakat, Szétküldi a Fényt, ébresztgeti a magokat. Ő az aki a Magot gyúrja, a Gyurmag,

7 Különös mésztufaképződmény (a Bivalyfej) Kaposgyarmat Macgwr a keltáknak, Gyermek egy más Istent vallóknak Ő a szárnyas angyal, ami oly magasan szárnyal. Mert Napisten Ő, nevében büszkeséggel, bánattal A gyermek feltett egy kérdést, s már el is töprengett válaszán: - Mikor fogunk teremteni embereket, apám?

8 Igen magas löszfal Töröcskén A végtelen tenger hullámzik, tajtékozza a habokat, A hullámok táncolnak, mossák a partokat, Az Ősök Őse elgondolkodik fia kérdését halván Elmélázott, majd válaszát ekképp fogalmazván: - Teremtsünk hát! Saját világot az embereknek, Hogy legyen hol éljenek – gyermekeidnek.

9 Szökőkút és zenepavilon a Berzsenyi parkban Kaposvár Hogyan teremthetjük mindezt meg? A következőképpen – válaszolt az öreg. A kék tenger mélyén, ama Nagy Tengernek, az Öröknek, Ott vannak az alvó szemek, - hozd fel onnan őket.

10 Emlékművek a Szentesica- forrásnál Somogyvár Az alvó szemek álmodnak, álmodnak MAGokat, A MAGokból lesz az élet. Az alvó szemek a tengerágyból felkerültek Felébredtek, kinyitották álmos szemeiket, Felnőttek és élőlények lettek…

11 Koppány-emlékmű a Szentesica-forrásnál Somogyvár A végtelen tenger hullámzik, tajtékozza a habokat, A hullámok táncolnak, mossák a partokat, S mi most kérdezünk, és várjuk a feleletet, Kik voltak Ők s miről mesél még az eredet?

12 Sóbánya mélyén kialakított templom Parajd Mesél egy pásztorról, akit a többiek követtek, Aki ha városáról beszél, Megemlíti büszkén az “égi lenmezőket” (UR-RI-IN), Mesél egy vadászról, akit Nimrudnak neveztek, Mesél egy fiúról, akihez csillag vezetett, Aki hercegként jött világra, Hercege egy idegen nemzetnek(!)

13 Babás szerkövek 1. Kővágószőlős Mesél egy fiúról aki Galileai volt, “galil hag gojiim” Akit csak idegennek neveztek, S az idegenek benne Isten Fiát (Tur-An) tiszteltek, Mágus volt ő, s más hitéért üldöztetett, És még mielőtt földi ruhát cserélt Meghagyott egy ígéretet: „Veletek leszek a világ végezetéig! Elvégeztetett!”

14 Babás szerkövek 2. Kővágószőlős Aki ismerte őt tudta ki volt s mikor érkezett, Tudta azt is, miért rejtegetnek egy leplet, Tur-An Tur-Inban ölt testet, mert “Veletek leszek!” Később a herceg már jászolba született, Cserélt rangot vallást, népet, nemzetet.

15 Trianon-emlékmű a templom udvarán Nagyatád Mesél még… annyi mindent mesélt el nektek,… És mesél egy népről, akit mindenki csak megvet, Mesél félbeszakított történeteket, Eltitkolt meséket… Csak hallgassátok és figyeljetek!

16 Néhány tárgy a Trianon Múzeumból Várpalota Hol sírjaink domborulnak, Unokáink leborulnak, S áldó imádság mellett Mondják el szent neveinket:

17 Rákóczi-fa Romhány Orion, Nimród, Inanna – Az élet égi pásztora, A FÉNY és az ÉLET fia, Aki Fiait (nyáját) állandóan szemmel tartja(!), Hisz Fiainak otthona a Tejút másik oldala,

18 Pákozdi csata emlékműve Sukoró Lassan lassan összeáll a kép, Ikrek csillagképe, és a nép: Mah-gar - a tudás népe, A Kos, és népe Hun-gar (LU-HUN-GA) - az első nép. És még folytatódnak a mesék…

19 Kilátás a Zengőről Pécsvárad Keresitek a bizonyítékokat? Mi volt a Nílus a régi Egyiptomnak? Ami a Tejút a mostani civilizációnak. Egyiptom neve utal is erre, Isteneik szárnyainak mi értelme lenne?

20 Thury-vár Várpalota Ha a madár nem repül – szárnya miért nőne? Feleletek ezek fel nem tett kérdéseitekre, Égi hon az, mert földön van a fészke. Orion, Nimród, Gilgames, Árja, Földön a fészke, égben a hazája..

21 Műemlék ház a népi fazekasság szép termékeivel Tihany “Ama napon oltára lesz az Úrnak Egyiptom földének közepette és határán egy oszlop az Úrnak” Esaias 19:19

22 Bencés monostor romjai Pécsvárad Kleopátra tűje, az ég megsebzése Egyiptom közepén őrzik a titkot, A némán suttogó peremes piramisok Emlegetik az Atyát, az Anyát és Fiút, Az ORION ÖV-ét és a szent dátumot (10.500KrE) Ugyanazt a dátumot ami bevéste magát A Nap Kapujára, A kínai piramisra, Angkorra, És e dátum az amit a Húsvét sziget is titkolt, Nem messze tőlük találjuk az oszlopot, Szíriát oszlopait, vagy a nap városát, Heliopolist Letűnt korok hátra maradt tanúit.

23 Balla-barlang (ősemberleleteket találtak itt) Répáshuta Bárki kényszeríthet bármit, Mintha valaki félne, Mert elfeledtetik vele történelmit, Oszlopokat emelt, kőbe vésett, álmodott amott - emitt, Ugyanaz a dátum minduntalan ismétlődik Ugyanaz a nép tárja ránk titkait, Ugyanaz a kérdés minduntalan felvetődik, - KIK?

24 Monostori erőd Komárom S Kiket az utókor minduntalan a tisztátlanoknak nyilvánít. Tisztátlanok nem voltak ők soha, Az igazságot az Özönvíz le nem mossa. Érdekes, Platón is emlékszik róla, Avagy Sais papja, A Timaeus Atlantiszt említ, Egy rég múlt kor utolsó sorait. Egy kirakós játék immár kirakhatatlan darabjait…

25 Kilátás az Árpád-kilátóból Budapest A végtelen tenger hullámzik, hányja habjait, A hullámok táncolnak, mossák az idő lemoshatatlan partjait, Hullámzanak az évek, mosódnak az ezredek, Szövődnek a történelmek, régi írásokra újak kerülnek. Majd előlépnek a tündérek, szinte a semmiből jöttek, Hogy honnan – arról már nem beszélnek az írásemlékek, Hogy hova – arról csak némán szólnak a töredékek. Hazájukat úgy hívták Tündérhon, nevezték még Erdélynek, Ararátnak, Urartunak – Úr erdejének…

26 Ott ahol folyik a Négy folyó, Kokytos, Styx, Lethe, Ahkeron, Hiddekel, Eufrátesz, Gihon és Pison, Ott ahol a vén Turul szárnyakat szélesre kitár, Ott ahol a megoldott rejtély újabb megfejtésre vár. Ott ahol folyik a négy folyó, Vajon hol van ahol szenvedni jó? Budai Vár Budapest

27 Aquincum romjai Budapest S még csak most kezdenek érdekessé válni kérdéseink: Mely nép hívta Nap városának főbb városait? Nippurt, Napatát, Nazcát, Kolozsvárt, Heliopolist? Miért tárta ránk a Nap híres kapuját? Kiknek osztogatja tudása önzetlen sugarát?

28 Szent Korona másolata a Szent István bazilikában Budapest A Húsvét sziget (Te pito te henua) miért jelentette a világ köldökit? Milyen nyelven véste a roswelli űrhajó üzeneteit? És kiknek szánta Qumran eltitkolt tekercseit? Mit jelent a Maharadja? Mely nép volt a névadója?

29 Pest és Buda egyesítésének emlékműve Budapest Miért volt a herceg anyja Ma-ri-a? Az égi Anyától származó S minő véletlen, - éppen Lyra, Le(marja) egy korábbi civilizáció Melyik országnak törték ki kezét lábát? Melyik népet ostorozzák, átkozzák? És miért? Mert fel merte tárni emlékeit, Meg merte mutatni évezredes titkait?!

30 Országház Budapest Sólyom szállt a vállamra, Fülembe súgta ősi jóslatát, “Íme nép jön el az északi földről, És nagy nemzet serken fel a földnek végéről.” Jer 6:21-25

31 Turulos emlékmű a világháborús hősöknek Budapest Valami készül Hunniában! Valami készül csakugyan Az Idő már régóta vár Szárnycsapások hallatszanak onnan, Mert visszatér a Tur-ul madár!

32 MAGYAR IGAZSÁG KÚTJA Budapest “Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod órája. Mert íme, sötétség borítja a földet, és a népeket az éjszaka. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a neked feltámadt FÉNYességhez.” Esaias: 60 1-3

33 Gellért-hegy oldala Budapest Mert a MAGYAR név megint szép lesz, Méltó régi nagy híréhez, Mit ránk kentek a századok, Lemossuk a mocskot, a hazugságot, A felhalmozott gyalázatot, Feloldjuk az átkot!

34 Székelykapuk az Orbán Balázs síremlékéhez felvezető úton Szejkefürdő Nyíljatok szemek, ébredjetek MAGok! Álmaitokban eleget áldoztatok! Talpra Magyar, sír a haza, Itt az idő, a Most az Soha!

35 Megesküdtünk valamire, amit kényszeremlékek el nem törölnek, Nem törlik el sem eskünket sem a véres könnyeinket, Megesküdtünk egy világ előtt, megesküdtünk az Ősöknek, Megesküdtünk a múltnak, egy fáradt jelennek, Büszke sarjai egy meggyötört nemzetnek. Hányszor próbáltak eltüntetni minket, Hányszor akarták elfelejtetni Neved, S mi mégis itt állunk - előtted, Várod, hogy betartsuk ígéreteinket. Munkácsi Vár Kárpátalja

36 Mi Atyánk ki Vagy a Mennyekben Engedd meg, hogy szóljunk ismét a Te nevedben, Immár nem akarunk kérni tőled semmit, Most itt az idő, hogy mi is adjunk valamit, Itt az idő, hogy beváltsuk messzi idők jóslatait, őseink ígéreteit. FÉNYbe vetett tekintettel, TŰZben született Szent fogadalmait. Vereckei hágó Kárpátalja

37 Világfa-szobor Gödöllő Mert eljön a Te Országod, És meglesz a Te Akaratod, Mint a Mennyben, úgy a Földön is, Úgy ahogy mondtad volt és ígérted is, Együtt leszünk Veled… Akkor Te ígérted nekünk, Most mi ígérjük neked!


Letölteni ppt "Ősök parkja Piliscsaba Andonis Theodokopoulos: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben Egy mondavilág életre kel…"

Hasonló előadás


Google Hirdetések