Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2008-2009-es tanév Záró értekezlet. Napirend 9 ó -9,30 p intézeti beszámoló 9,45 -10,30 szakmai beszámolók 10,30 p – 11,15 csop.vez.-k pr. 11,20 p - 12.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2008-2009-es tanév Záró értekezlet. Napirend 9 ó -9,30 p intézeti beszámoló 9,45 -10,30 szakmai beszámolók 10,30 p – 11,15 csop.vez.-k pr. 11,20 p - 12."— Előadás másolata:

1 2008-2009-es tanév Záró értekezlet

2 Napirend 9 ó -9,30 p intézeti beszámoló 9,45 -10,30 szakmai beszámolók 10,30 p – 11,15 csop.vez.-k pr. 11,20 p - 12 ó egyebek (benne tantárgyfelosztás, nyári menetrend, aug.-i hét progr., határozatok) 12 ó zárás, ebéd

3 2008/2009-es tanévi célkitűzések és megvalósulásuk értékelése 1.A nem szakrendszerű oktatás bevezetése az alapozó (5. évfolyam) szakaszon Szakmai ellenőrzés: 2009. márc. Oktatás szervezés (tantárgyi rendszer; csopbontás; heti 1 nap) Szöveges értékelés, óralátogatások 5.a osztály: nem szakrendszerű matematika óra – Tóth Eszter kerületi bemutató tanítás 5. évfolyam bemeneti és kimeneti mérés matematikából, magyarból 2.Az alapfokú nevelés-oktatás kezdő és alapozó szakasza közötti átmenetnek a megkönnyítése tanulóink számára – a konkrét feladatra, problémamegoldásra szerveződő szakmai team-munka kezdeményezése, erősítése Az alábbi területeken szerveződött, dolgozott együtt team: kezdő szakaszon tanító kollégák, alapozó szakaszon tanító kollégák, uniós pályázat (4 ország, 4 iskola) „My Wellness Plan” mérési feladatok előkészítése, lebonyolítása, értékelése, német nemzetiségi osztály – felvételi eljárásrend, iskolakostólgató – elsős beíratkozás, középiskolai felvételik, pályaorientáció

4 3. A HEFOP „Változz a világgal” a sajátos nevelési igényű tanulók inkluzív nevelsésének-oktatásának megvalósítása és fenntartása intézményi együttműködés keretében Zuglóban c. pályázatban vállaltak fenntartása – a projektoktatás kiterjesztése, népszerűsítése; az integrációhoz szükséges új módszerek, eszközök alkalmazása, a szakmaközi együttműködés változatos formáinak kipróbálása; szülőklubok működtetése

5 Regionális konferencia – Benedek EGYMI 2009. ápr. Ayres terápia – Varga Éva, Zsenitsné Baróthy Andrea tanítók 7 fő részére A kerületi fejlesztő pedagógusok munkaközösségének bemutató foglalkozás tartása Projekt: A mi városunk Fodorné Király Izabella, Csordás Attila és a 2. l osztály

6 4. A sajátos nevelési igényű tanulók együttneveléséhez szakmai kapcsolatok ápolása, erősítése (Benedek EGYMI; Nevelési Tanácsadó; Logopédiai Intézet; Szakértői Bizottság, Gyermekjóléti Szolgálat, befogadó intézmények) A 2008/2009-es tanév I. félévében a 6. b osztályban a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai és az iskolapszichológus tartott irányított csoportmunkát. A cél az osztályon belüli együttműködés elősegítése volt, önismereti, személyiségfejlesztési elemekkel kiegészítve.

7 5. Az ötödik évfolyamon a logopédiai osztályokból átkerült tanulók sikeres integrálása A tavalyi negyedik évfolyamon végzett összehangolt felkészítő munka (a negyedikes és a leendő osztályfőnökök), valamint az idén az évfolyamon tanító kollégák és az utazó gyógypedagógus közös erőfeszítése nyomán eredményes tanulmányi munkáról és sikeres beilleszkedésről számolhatunk be.

8 7. A nyolcadik évfolyamon a sajátos nevelési igényi tanulók középiskolai beiskolázása 7. A nyolcadik évfolyamon a sajátos nevelési igényi tanulók középiskolai beiskolázása A 8. évfolyamon 6 sajátos nevelési igényű tanulónk van. A segítő szakemberek közreműködésével a tanulók beiskolázása megtörtént.

9 8. Az országos és kerületi tantárgyi méréseken átlag körüli vagy afeletti eredmények elérése lásd a mérési beszámolót lásd a mérési beszámolót Zugló Kupa 4. helyezés

10 9. Az első négy évfolyamon a sportági alapozás feltételeinek biztosítása

11 Fő feladatok A német nemzetiségi program folyamatos népszerűsítése – óvodai előkészítő, hagyományőrző programok, a tatai Nemzetiségi Múzeum meglátogatása, obervellachi erdei iskola (5.n,6n) A lengyel testvériskolával a kapcsolat ápolása (levelezés, ősszel gyerekcsoport fogadása, közös projekt előkészítése) A Magyar Hospice Alapítvánnyal az együttműködés folytatása, rendezvényeiken a további részvétel; A Kézenfogva Alapítvány rendhagyó osztályfőnöki órái A 2008/2009-es tanévben „Fogadd el, fogadj el!” címmel 4. évfolyamtól 8. évfolyamig osztályonként két tanítási órában külső szakember és ún. tapasztalati szakértők (értelmi sérült fiatalok) által tartott programban vettek részt tanulóink.

12 Középiskolai felvételik 8 osztályos gimnázium: 1 fő (86 fő; 1 %) 6 osztályos gimnázium: 3 fő (63 fő; 5 %) 4 osztályos gimnázium: 23 fő (71 fő; 32,5 %) Szakközépiskola: 30 fő (71 fő; 42 %) Szakiskola: 11 fő (71 fő; 15,5 %) Még fel nem vett: 7 fő (71 fő; 10 %) 1. helyen megjelölt isk.-ba 38 fő (71 fő; 53 %)

13 Kétanáros modell további népszerűsítése iskolában, kerületben, pedagógus továbbképzés keretében (sajátos nevelési igényű tanulókat befogadó osztályokban) Kétanáros modell további népszerűsítése iskolában, kerületben, pedagógus továbbképzés keretében (sajátos nevelési igényű tanulókat befogadó osztályokban) 1. a osztály: magyar óra – Varga Éva tanító, Pekk Emese utazó gyógypedagógus 5. a osztály: matematika – Tóth Eszter tanár, Forrai Mária utazó gyógypedagógus „Egyéni fejlesztési terv” c. tanfolyam hallgatóinak

14 Elsős beiratkozás 1. a osztály 25 fő (számított létszám: 25fő); osztálytanító: Szekeresné Szádoczky Ildikó osztálytanító: Szekeresné Szádoczky Ildikó napközis nevelő: Apróné Gyetvai Gyöngyi 1. b osztály 22 fő; (számított létszám: 25 fő) tanító: Paál Krisztina napközis nevelő: Paál György napközis nevelő: Paál György 1. l osztály 13 fő (számított létszám: 26 fő) tanító: Mikóné Nagyiványi Csilla napközis nevelő: Szőkéné Bohun Andrea logopédus: Deák Gabriella napközis nevelő: Szőkéné Bohun Andrea logopédus: Deák Gabriella 1. n osztály 26 fő (számított létszám: 26 fő) tanító: Szilas Ádámné napközis nevelő: Pálosné Gyöngyösi Zsuzsanna

15 5. évfolyam 5. a osztály fő (számított létszám: 36 fő) osztályfőnök: Békési Lászlóné magyar-ének szakos tanár 5. b osztály fő (számított létszám: 36 fő) 5. b osztály fő (számított létszám: 36 fő) osztályfőnök: Bódi Zsuzsanna rajz-földrajz szakos tanár 5. n osztály 24 fő (számított létszám: 25 fő) osztályfőnök: Ujvárosi Zsuzsanna matematika-fizika- informatika szakos tanár

16 Szakértői ellenőrzések Átfogó tanügyigazgatási- humánerőforrás- és szakmai vizsgálat - 2008. okt. 06.-nov.10. A sajátos nevelési igényű tanulók ellátásáról végzett helyzetfeltáró vizsgálat – 2008. nov. Nem szakrendszerű oktatás – 2009.márc.

17 Nevelési értekezlet – 2009. márc.23. Interaktív tábla használat, digitális tananyagok bemutatása A vizualitás és ennek fejlesztési lehetőségei A részképességek és dominancia vizsgálata Auditív fejlesztés

18 Továbbképzések Egyéni fejlesztési terv készítése 30 ó -Kliszkiné Varga Anikó; Szekeresné Szádóczky Ildikó  Mindenki iskolája – az együttnevelés gyakorlata és elméleti háttere 50 ó - Tóthné Orbán Zsuzsanna; Hegedűs Andrea

19 Továbbképzések Agresszió kezelése a kamaszkorban 30 ó -Krénuszné Lukács Mária; dr. Pattantyúsné Tóth Gyöngyi  Zuglói Ped.-i Napok  NSZO  Német Nemzetiségi

20 Iskolai gyakorlat Szociálpedagógus hallgatók (3 fő) -Tóthné Orbán Zsuzsanna; Gálfi Anikó Tanítóképzős hallgatóTanítóképzős hallgató -Steinné Zagyvai Ildikó; Némethné Korom Edit Vezetőképzős hallgatók (12 fő)Vezetőképzős hallgatók (12 fő) - Horváth Gizella; Szilas Ádámné

21 Létszámadatok Tanév elején (okt.1.)616 fő Tanév végén625 fő Számított létszám752 fő Év közben érkezett 49 fő Év közben távozott 13 fő

22 SNI Alsó tagozat logopédiai osztályok54 fő integráltan 3 fő Össz.: fő Össz.:57 fő  Felső tagozat integráltan29 fő Iskola össz.:86 fő

23 Nevelési Tanácsadós szakvélemény Alsó tagozat18 fő Felső tagozat24 fő Összesen:42 fő

24 Tanulócsoportok Alsó tagozat évfolyamangol német nemzetiség logopédia első211 második211 harmadik211 negyedik211

25 Tanulócsoportok Felső tagozat évfolyamangol német nemzetiségi ötödik21 hatodik21 hetedik21 nyolcadik21

26 Személyi változások Munkaközösségvezetők (oszt.f.;alsós) Pályakezdő kollégák Nyugdíjazás (portások, kertész) Távozás (áthelyezés Kertész Margit Takarítók Közhasznú fogl.

27 Határozatok Intézményi beszámoló elfogadás Csengetési rend változtatása (ebédelés) Órarend (A+B)


Letölteni ppt "2008-2009-es tanév Záró értekezlet. Napirend 9 ó -9,30 p intézeti beszámoló 9,45 -10,30 szakmai beszámolók 10,30 p – 11,15 csop.vez.-k pr. 11,20 p - 12."

Hasonló előadás


Google Hirdetések