Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Zsuzsanna Suranyi  … módszere azon alapul, hogy a megfigyelt jelenségeket általános elvek (hipotézisek, elméletek) alapján.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Zsuzsanna Suranyi  … módszere azon alapul, hogy a megfigyelt jelenségeket általános elvek (hipotézisek, elméletek) alapján."— Előadás másolata:

1 Zsuzsanna Suranyi zsuzsanna.suranyi@gmail.com

2  … módszere azon alapul, hogy a megfigyelt jelenségeket általános elvek (hipotézisek, elméletek) alapján próbáljuk megmagyarázni. A hipotézis segítségével előre jelezzük a folyamatokat, majd kísérletesen teszteljük, hogy helyes-e az előrejelzésünk. Ha nem helyes, akkor új hipotézist kell felállítanunk. A tudományos módszer lényege a reprodukálhatóság (ismételhetőség), szemben a hiedelmekkel, ahol ez nem kritérium.

3

4  Arra vágyom, hogy … 1. 2. 3.

5  Örülök, hogy nem … 1. 2. 3.

6 Nem dobott hatost Dobott hatost Elméleti eloszlás 5/6*5/6*5/6= 57% 100-57%= 43% Gyakorlati eloszlás

7  1. Bárcsak lett volna bátorságom a saját életemet élni, nem pedig a mások elvárásainak megfelelni.  2. Bárcsak ne dolgoztam volna olyan sokat.  3. Bárcsak lett volna bátorságom az érzéseim kimutatására.  4. Bárcsak ne hanyagoltam volna el a barátaimat.  5. Bárcsak megengedtem volna magamnak, hogy boldogabb legyek.

8 RACIONÁLIS MISZTIKUS  hit, hogy a világ teljes egészében megérthető  empirikus tényekre alapoz  a tudomány a megismerő tudat és a megismerendő dolog közé iktatja a formális logikát.  hit, hogy a világ teljes egészében megtapasztalható  az ember kellő letisztultsággal szert tehet arra a képességre, hogy tökéletesen egynek érzi magát a világgal

9 Mi is a tudomány?

10  1902 Bécs, 1994 Buckinghamshire, Anglia  PhD 1928, Bécsi Egyetem (M. Schlick hallgatója)  London School of Economics 1946-1969  Nemesi rang (Sir K. Popper) 1965

11  Logik der Forschug (1934) Logic of Scientific Discovery (1958) (A Tudományos Kutatás Logikája, Európa, 1997)  Conjectures and Refutations (1963)  Poverty of Historicism (1944)  Open Society and its Enemies I-II (1945)  Postcsript to the Logic of Scientific Discovery I.-III (1980)

12 Az empirikus tudományt a formális tudományoktól és a nem tudománytól (metafizika) nem az különbözteti meg, hogy verifikálható (igazolható), mert ez sosem lehetséges, hanem az, hogy falszifikálható (cáfolható) állításokat tesz. Falszifikacionista tudományfelfogás

13 …nem azt fogom egy tudományos rendszertől megkövetelni, hogy egyszer s mindenkorra pozitív értelemben kiválasztható legyen, hanem azt, hogy logikai formája tegye lehetővé a negatív kiválasztást tapasztalati ellenőrzések segítségével.: egy tapasztalati-tudományos rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a tapasztalat megcáfolja. K. Popper: A tudományos kutatás logikája (Európa, 1997) 49-50. old.

14 Popper: A verifikálhatósági elv elfogadása = indukció elfogadása Indukciós következtetés: egyedi állításokból univerzális állításokra következtetés X,Y,Z hattyúkat fehérnek figyeltem meg TEHÁT Minden hattyú fehér

15  Számszerűsíthető-e a lélek?  Pontosan lemérhetjük-e valakinek e „barátságosságát” önbevallós teszttel?  Pontosan lemérhetjük-e valakinek e „barátságosságát” egy agyi funkciókat mérő berendezéssel?  Miért jó, ha tudjuk, hogy 40-60%-ban genetika által meghatározott a barátságosság?

16

17

18

19 1888 British Society for Psychical Research (SPR)Society for Psychical Research 1930 J. B. Rhine1930 J. B. Rhine in the 1930s at Duke University's Parapsychology Laboratory

20

21  Kognitív pszichológia a tudat tanulmányozására használja  Mentális kronometria, kísérleti  Mélyen húzódó mechanizmusok mutatkoznak meg általa  Kvantitatív, jól elemezhető

22

23

24

25

26  Dr Marton Klára vezetésével New York-i egyetem kutatása  8-10 éves gyermekek tipikus és atipikus kognitív fejlődésének vizsgálata  Csoportok: -nyelvi zavart mutató gyermekek -hátrányos helyzetű gyermekek -hiperaktívitást mutató gyermekek -kontroll  Cél: egy új diagnosztikai programcsomag kifejlesztése

27 A KÍSÉRLETI HELYZET Kognitív rugalmasság vizsgálata: figyelmi váltások, gátlási funkciók, munkamemória és stratégiahasználat.

28 Madár Rigó Kenyér

29

30 http://www.dbem.ws/FeelingFuture.pdf

31

32 „Az intelligencia az egyéneknek az az összetett és globális képessége, amellyel képesek célszerűen cselekedni, ésszerűen gondolkodni és a környezethez hatékonyan alkalmazkodni.” David Wechsler

33

34  Binet (1904) Mentális Kor  Terman (1916) Intelligencia-hányados  Spearman(1927) két-faktoros elmélet (g és s)  Thurstone(1938) Többfaktoros elmélet: verbális képességek, verbális fluencia, számolási készség, téri feladatok, perceptuális képesség, induktív gondolkodás, memória.  Vernon (1950) Az Intelligencia Hierachikus Modellje: g faktor, major group faktorok, minor group faktorok, specifikus faktorok Az intelligencia pszichometriai megközelítései I.

35  Guilford (1967) Az Intelligencia Stuktúrája: 3 dimenziós műveletek, tartalmak, produktumok  Gardner(1983) Többszörös Intelligencia: nyelvi, zenei, logikai-matematikai, téri, testi- kinsztetikus, interperszonális, intraperszonális Az intelligencia pszichometriai megközelítései II.

36  Halstead (1961) központi integratív faktor, absztrakció, power faktor, directional faktor  Cattell (1963) fluid és kristályos intelligencia  Hebb (1972) A és B intelligencia Az intelligencia neurobiológiai megközelítései

37  Piaget (1950) szenzoromotor szakasz, műveletelőtti szakasz, konkrét műveleti szakasz, formális műveleti szakasz  Horn (1985) fejlődési hierarchia szenzoros recepció, asszociációs folyamatok, perceptuális szerveződés Az intelligencia fejlődési aspektusokra épülő megközelítései

38  Das, Kirby, & Jarman (1975) párhuzamos és szekvenciális feldolgozás  Sternberg (1985) Háromfaktoros Elmélet kontextuális intelligencia tapasztalati intelligencia komponenciális intelligencia: teljesítmény, ismeretek, metakomponens Az intelligencia információ- feldolgozási megközelítései

39 JELENTŐSEBB INTELLIGENCIATESZTEK l Wechsler Intelligenciateszt l Stanford-Binet Intelligenciateszt l Woodcock-Johnson III l IST-2000R l SON-R Nonverbális Intelligenciateszt l Raven Progresszív Mátrixok

40 Általános Intelligencia (g) KristályosFluidRövidtávú memória Verbális okfejtés Kvantitatív okfejtés Szókincs Megértés Abszurditások Szókapcsolatok Mennyiségi feladatok Számsorozatok Egyenlőségek Mintázat elemzés Másolás Mátrixok Papír hajtogatás Absztrakt/vizuális okfejtés Emlékezés mondatokra, számokra, tárgyakra

41 Mozaik-próba Mintázatok Analógiák

42

43

44

45 A WECHSLER INTELLIGENCIATESZTEK TÖRTÉNETE (KAUFMAN ÉS LICHTENBERGER NYOMÁN, 2000)

46 A WISC-IV FELÉPÍTÉSE g Feldolgozási sebesség Verbális Megértés Perceptuális Következtetés Munka- memória Szókincs Közös jelentés Általános ismeretek Képi-fogalomalkotás Mozaik-próba KépkiegészítésMátrix következtetés számolás Számterjedelem Betű-szám szekvencia Szimbólumkeresés Szótalálás Törlés Kódolás

47 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Kezdés Visszafordulás Megszakítás Pontozás

48 Értékelés Normák (N=1200) Konfidencia-intervallum Erősségek és gyengeségek Statisztikai becslések

49 http://flashfabrica.com/f_learning/brain/brain.html http://www.youtube.com/watch?v=zJAH4ZJBiN8

50

51  Ha két indián két perc alatt két nyilat lõ ki, akkor tíz indián tíz perc alatt hány nyilat lõ ki?

52 MÁTRIX-KÖVETKEZTETÉS

53

54 KÉPKIEGÉSZÍTÉS

55

56 "Egy éjjel egy ember álmot látott. Azt álmodta, Istennel mendegélt a tengerparton végig. Az égen feltűntek élete jelenetei. Minden jelenetre két pár lábnyomot látott a homokban. Egyik abból az övé volt, a másik meg Isten nyoma. Amint élete utolsó jelenetét látta maga előtt feltűnni, Visszapillantott a lábnyomokra a homokban. Észrevette, hogy élete egy hosszú szakaszán csak egy pár lábnyom volt látható. Észrevette, hogy az mindenekelőtt élete legrosszabb és legszomorúbb idején történt. Ez ámulatba ejtette őt valóban, s kérdezte Istent: Isten, Te azt mondtad, ha én egyszer elhatározom hogy követlek, Te egész úton elkísérsz. Mégis azt látom, hogy életem legnehezebb idejében csak egy pár lábnyom látható. Nem értem, miért hagytál el engem, amikor leginkább szükségem volt Rád. Isten felelte: Drága gyermekem, én szeretlek téged és soha nem hagynálak el. Tanulóéveidben és megpróbáltatásaid idején, amikor csak egy pár lábnyomot látsz, az azért van, mert én hordoztalak téged."

57 SÚLYBECSLÉS

58

59 MINTAKIRAKÓ

60


Letölteni ppt "Zsuzsanna Suranyi  … módszere azon alapul, hogy a megfigyelt jelenségeket általános elvek (hipotézisek, elméletek) alapján."

Hasonló előadás


Google Hirdetések