Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Turisztikai desztináció menedzsment MIÉRT Utazási döntések: komplex turisztikai termékek alapján Turizmus menedzsment gyakorlata: vonzerők fejlesztése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Turisztikai desztináció menedzsment MIÉRT Utazási döntések: komplex turisztikai termékek alapján Turizmus menedzsment gyakorlata: vonzerők fejlesztése."— Előadás másolata:

1 Turisztikai desztináció menedzsment MIÉRT Utazási döntések: komplex turisztikai termékek alapján Turizmus menedzsment gyakorlata: vonzerők fejlesztése termékfejlesztés helyett Döntés – földrajzi közelítés elve alapján Területről – imázs alapján Konkrét szolgáltatóról – teljesítmény alapján Jövőbeli cél: komplex termékfejlesztés

2 Turisztikai desztináció menedzsment (TDM) Feladat: A TDM azon tevékenységek összessége, melyek ahhoz szükségesek, hogy egy turisztikai fogadótérség látogatókat vonzzon és számukra az ott tartózkodásuk során tökéletes utazási élményt nyújtson úgy, hogy közben a turizmus gazdasági és környezeti hatásai a desztináció közössége számára előnyösek legyenek rövid- és hosszú távon egyaránt. Cél: A TDM célja a fenntartható és versenyképes turizmus rendszerének kialakítása és működtetése egy turistákat fogadó térségben.

3 DESZTINÁCIÓ = FOGADÓTERÜLET Mely: Egy földrajzi egység A vendégek egy szegmense célterületként kiválasztja Rendelkezik a turisták igényeinek kielégítéséhez szükséges infrastruktúrával A turizmus legfontosabb versenyegységei – komplex kínálatot nyújtanak WTO megfogalmazás Turizmus elemzésének, szervezésének alapegysége Jól megkülönböztethető földrajzi terület Turisták felkeresik és ott turisztikai tevékenységet végeznek A turizmus a gazdaságban jelentős (vagy nagy potenciállal bír) Privát szektor és közszféra együttműködése jellemzi

4 DESZTINÁCIÓ MINT MÁRKA Állandó minőség Stabil ár-érték arány Könnyű elérhetőség Azonos megjelenési kép (szlogen, logo) – felismerhetőség, megkülönböztethetőség

5 DESZTINÁCIÓ - ELŐNYÖK Turisták számára: Azonosítható márka Márkához rendelt minőségi várakozások Állandó, kiszámítható turisztikai termék Egyedi arculat Desztináció számára: Célirányos marketing lehetősége Hatékony kommunikáció Fogyasztói igényekhez való alkalmazkodás Speciális, egyedi fejlesztési irányok Márkahű vendégkör kialakulása Piacon egyedi arculattal megjelenő termék

6 Desztináció menedzsment szervezet A desztináció turisztikai termékeit és egyéb szolgáltatásait egységben, komplex módon kezelő partnerek hosszú távú, szervezett együttműködése annak érdekében, hogy a turista élményét, illetve a turizmusból származó hatásokat optimalizáljuk a fenntarthatóság szempontjainak figyelembe vételével. Fő funkció: össztermék egységes arculatának megteremtése Legjellemzőbb feladat: koordináció szolgáltatók sajátosságainak és vendégek elvárásainak figyelembe vételével

7 Menedzsment tevékenység Fogalma –Szűken: vállalat irányítás –Tágan: erőforrások hasznosítása a szervezet céljainak hatékony kitűzése és a célok megvalósítása érdekében Funkciói: –Tervezés –Szervezés –Irányítás –Vezetés

8 Menedzsment VezetésVezetés Jövőkép, Irányok kitűzése Emberek fel- sorakoztatása Motiválás Tervezés Mit, hogyan Szervezés Feladatok, erőforrások Irányítás Követelmények, ellenőrzés, beavatkozás

9 Menedzsment funkciók Tervezés –Célok és hozzájuk vezető út megfogalmazása –Szükséges tevékenységek és erőforrások meghatározása –Elemzés - célkitűzés - program - ütemterv - költségvetés Szervezés –Célok hatékony elérése érdekében a tevékenységek és erőforrások összehangolása –Feladatok elosztása - kapcsolati háló kialakítása - erőforrások biztosítása Irányítás –A tevékenység ellenőrzése, célok megvalósítása, korrekciók –Követelmény - mérés - értékelés - beavatkozás Vezetés –Tagok viselkedésének tudatos befolyásolása a célok elérése érdekében

10 Menedzsment technikák Management by exception –Partnerek önállóságán alapul –Kivételes esetekben történő beavatkozások Management by results –Mérhető mutatókra koncentrál –Eltérés esetén beavatkozik Management by objectives –Célok közös megfogalmazása –Elkötelezettség a végrehajtásban Management by cooperation –Célok és tevékenységek közös megfogalmazása –Menedzser kiválasztása az együttműködő partnerek közül + Management by walking around

11 Menedzsment típusok Stratégiai menedzsment Termékmenedzsment Projekt menedzsment Krízismenedzsment

12 Mit jelent a desztinációs menedzsment Jól szervezett menedzsment, mely megteremti az összhangot mindazon szervezetek, partnerek között, melyek a desztináció arculatát alakítják. Fő feladatok:  A desztináció marketingtevékenységének szervezése  Úgy alakítsa a desztináció által kínált szolgáltatásokat, hogy azok találkozzanak a vendégelvárásokkal  Alakítson ki olyan vállalkozói környezetet, mely a turizmus fejlődéséhez hozzájárul  Vendégek magatartását igazítsa a helyi lakosság és a környezet érdekeihez

13 A hatékony desztináció-menedzsmenttel szemben támasztott követelmények J á ruljon hozz á ahhoz, hogy a l á togat ó knak megfelelő sz í nvonal ú tapasztalatai legyenek a t é rs é gről, melyek fel ü lm ú lj á k elv á r á saikat J á ruljon hozz á a helyi k ö z ö ss é g hossz ú -t á v ú j ó l é t é hez é s fejlőd é s é hez - munkahelyekkel, bev é telekkel, stb. Jav í tsa az ü zleti szektor nyeres é gess é g é t, legyen a desztin á ci ó valamennyi turisztikai r é sztvevője sz á m á ra n é lk ü l ö zhetetlen Optimaliz á lja a turizmus gazdas á gi, k ö rnyezeti- é s szoci á lis hat á sait, alak í tson ki felelőss é gteljes é s fenntarthat ó egyens ú lyt a gazdas á gi, szocio-kultur á lis é s k ö rnyezeti é rdekek k ö z ö tt. Legyen „ előregondolkod ó” - de ne egyed ü li ö tletgazda Legyen „ tan á csad ó” - d ne dikt á tor Legyen „ö sszek ö tő kapocs ” Legyen „ befogad ó”

14

15 FELADATOK 1 - Megfelelő környezet kialakítása Infrastruktúra kialakítása, tervezés Humán erőforrás fejlesztés Termékfejlesztés Technológiai fejlesztések Megfelelő partnerség a kapcsolódó ágazatokkal Az erős és önálló DMO szervezet elengedhetetlen feltétele annak, hogy ezeket a feltételeket megteremtse, gondoskodjon a vezetésről és koordinálja a folyamatokat

16 FELADATOK 2 - Marketing A desztináció promóciója, brand- és imázs kialakítása kampányok, akciók tervezése, lebonyolítása Pontos, megbízható információ szolgáltatás Foglalási rendszerek működtetése / támogatása CRM (Customer Relationship Management)

17 FELADATOK 3 - Menedzsment tevékenység Szervezés és menedzsment a minőségi szolgáltatások megteremtése érdekében Új termékek bevezetése Rendezvények, fesztiválok kialakítása és menedzsmentje Vonzerők fejlesztése és menedzsmentje Képzések, továbbképzések, tréningek Üzletviteli tanácsadás Stratégiaalkotás, kutatások és fejlesztési projektek

18 A DMO-k szerepe Vezetés – stratégiai irányok és magas színvonalú szaktudás Tervezés – Versenyelőny startégia kialakítása – Fejlesztési- és marketing tervek készítése – Üzleti tervezés Szervezés – A tervek megvalósításának szervezése és koordinálása – megfelelő szervezeti struktúra és szervezeti folyamatok kialakítása – Partnerkapcsolatok kialakítása – Biztonságos pénzügyi háttér – Előnyös vállalkozói környezet

19 A DMO-k szerepe - 2 - Teljesítménymenedzsment – Teljesítmény mérése és díjazása – Monitoring rendszer kialakítása és működtetése – Hiányosságok meghatározása és kiküszöbölése Legyen hiteles, mint a desztinációt sikeresen szervezni, irányítani képes szervezet Legyen képes hatékony és tartós partnerkapcsolatok kialakítására a vállalkozói- és közszféra területén is, hogy mindezen érdekelt szervezetek együttműködjenek a közös desztinációs jövőkép és imázs kialakításában

20 A szervezet kialakítása Nemzeti / regionális és helyi önkormányzat Gazdaságfejlesztési ügynökségek, kamarák Helyi hatóságok, érintett szervezetek Városi menedzsment szervezetek Közlekedési vállalatok, személyszállítók Nevezetességek, rendezvények és kulturális intézmények Szálláshely szolgáltatók Vendéglátóhelyek, kiskereskedések Egyéb turisztikai- és szabadidős szolgáltatók Utazásszervezők, konferencia szervezők Helyi turisztikai konzorciumok, társulások Business support agencies Szakmai oktatási, képző- és továbbképző intézmények


Letölteni ppt "Turisztikai desztináció menedzsment MIÉRT Utazási döntések: komplex turisztikai termékek alapján Turizmus menedzsment gyakorlata: vonzerők fejlesztése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések