Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Kompetencia alapú oktatás, egyenl ő hozzáférés megvalósítása innovatív intézményekben Tiszaalpáron” „Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Kompetencia alapú oktatás, egyenl ő hozzáférés megvalósítása innovatív intézményekben Tiszaalpáron” „Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz."— Előadás másolata:

1 „Kompetencia alapú oktatás, egyenl ő hozzáférés megvalósítása innovatív intézményekben Tiszaalpáron” „Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki, hogy maga fedezze fel a dolgokat” Galileo Galilei TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0037 PROJ EKTINDÍTÓ SZAKMAI KONFERENCIA

2 ELŐZMÉNY Az önkormányzat az új óvoda megépítésére sikerrel pályázott. A 200 millió Ft-os támogatási összeg felhasználásának feltétele volt: részvétel a TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) 3.1.4/08/2 – „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázatán. A kompetencia alapú oktatás bevezetésére az óvodában és az iskolában is be kellett nyújtani pályázati projektet. TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0037

3

4 Az önkormányzat által elnyert támogatás összege: 31.475.480.- Ft Általános Iskola és Könyvtár programjának megvalósítására 24.478.364.- Ft, Napközi Otthonos Óvoda programjának megvalósítására 6.997.116.- Ft

5 A PÁLYÁZAT ÉLETÚTJA Pályázat benyújtása 2008.12.30. Pályázat beérkezése 2009.01.08 Hiánypótló dokumentum beérkezése 2009.03.24 Jogosultsági és teljességi ellenőrzés, értékelés 2009.04.07 Támogató döntés 2009.05.05 Értesítő levél megküldésének dátuma 2009.05.14 Szerződés hatályba lépése 2009.06.25 PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA: 2009. június 02-2010. augusztus 31. TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0037

6 „vállalt felelősség” megbízási szerződés alapján projektmenedzser 20 óra/hét pénzügyi vezető 20 óra/hét projektasszisztens 20 óra/hét szakmai vezetők megvalósítók TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0037 „ örökölt felelősség” polgármester – támogatási szerződés aláírója intézményvezető – együttműködési megállapodás aláírója – szakmai feladatterv aláírója – költségvetés aláírója – vezetői felelősség alapján Ki és miért felelős?

7 TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0037 PROJEKTMENEDZSER FELADATA: Irányítja a projekt cselekvési ütemtervében meghatározott feladatok végrehajtásáról. Menedzseli a projekttevékenységek megvalósítását végzők munkáját. Elősegíti a közbeszerzési folyamatok szervezését, a szerződések megkötését. Szervezi, koordinálja a projektben résztvevő pedagógusok szakmai felkészítését és mentorálását. Kapcsolatot tart A szakmai és pénzügyi szervezetekkel. Működteti a kommunikációs rendszert. Gondoskodik a program nyilvánosságáról Elkészíti a Projekt előrehaladási jelentéseket. Intézkedik a költségvetési előirányzatok felhasználásáról. A projekt zárásához kapcsolódó szakmai és gazdasági elszámolást elkészíti.

8 TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0037 PÉNZÜGYI VEZETŐ Gondoskodik a pénzügyi feladatok végrehajtásáról: költségvetés nyomon követése, számlák ellenőrzése, besorolása. Kapcsolatot tart megvalósítását segítő és nyomon követő szakmai és pénzügyi szervezetekkel. Közreműködik a Projekt előrehaladási jelentések elkészítésében. Közreműködik a projekt zárásához kapcsolódó szakmai és gazdasági elszámolás elkészítésében

9 TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0037 PROJEKTASSZISZTENS FELADATA Gondoskodik a projektnapló vezetéséről, a pénzügyi és szakmai dokumentumok kezeléséről és rendezéséről, továbbításáról Segíti a programban résztvevők és az intézménnyel együttműködő társintézmények rendszeres tájékoztatását Kapcsolatot tart szakmai és pénzügyi szervezetekkel Előkészíti a projektdokumentumok jóváhagyását, ellátja ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat. Segíti a Projekt előrehaladási jelentések elkészítését.

10 TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0037 SZAKMAI VEZETŐ FELADATA szakmai feladatterv ismerete szakmai irányítás szakmai feladatok koordinálása szakmai tevékenység nyomonkövetése szakmai tevékenységnapló vezetése szakmai tevékenység ellenőrzése

11 TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0037 KELL EGY CSAPAT!

12 Projekt-menedzsment tagjai: projekt menedzser: Gibárszki Sándorné projekt asszisztens: Szabó Gabriella pénzügyi munkatárs: Kelemenné Utasi Melinda óvodai program szakmai vezetője: Palásti Józsefné általános iskolai program szakmai vezetője: Kővágóné Kálmán Klára TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0037

13 Projekt megvalósításában részt vev ő pedagógusok: Általános Iskola és Könyvtár: Bársony Andrásné, Deák Lajosné, Ivicz Lázárné, Suba Jánosné, Sz ő ke Éva, Tóthné Mátyus Monika Napközi Otthonos Óvoda: Ballabásné Somkúti Anita, Bontovics Istvánné, Novákné L ő rincz Ildikó, Zsigó Józsefné. TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0037

14 Komplex óvodai program, programcsomag bevezetése 2 csoportban Ballabásné Somkuti Anita Bontovics Istvánné Novákné L ő rincz Ildikó Zsigó Józsefné SZAKMAI PROGRAM AZ ÓVODÁBAN

15 Kompetencia alapú oktatási program bevezetése Tantárgytömbö sített oktatás bevezetése Műveltségterül et tantárgyi bontás nélküli oktatása Pedagógiai módszertan alkalmazása Szövegértés „A” Matematika „A” Életpálya- építési „C” 1.aBársony Andrásné modul 1.bIvicz Lázárnéprojekt 3.bTóthné Mátyus Monika témahét 4.bIvicz Lázárnéprojekt 5.aSuba Jánosné modul 5.bDeák Lajosnétémahét 6.aSuba Jánosné Szőke Éva Suba Jánosnétémahét 7.aSzőke ÉvaSuba Jánosné Szőke Éva projekt témahét 7.bSuba Jánosné Szőke Éva témahét TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0037

16 Továbbképzések az óvodában általános pedagógiai módszertani továbbképzések kooperatív tanulás2 fő tevékenységközpontú pedagógiák2 fő differenciálás heterogén csoportban2 fő hatékony gyermek-megismerési technikák2 fő kompetenciafejlesztő óvodai oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés4 fő informatikai alapozó képzés2 fő Óvodai IPR alkalmazására felkészítő tantestületi képzés8 fő IPR alkalmazását támogató módszertani képzés az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése8 fő menedzsmentképzés I. változásmenedzsment, projektmenedzsment1 fő

17 TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0037 Továbbképzések az iskolában A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés6 fő új tanulásszervezési eljárások alkalmazása6 fő Általános pedagógiai módszertani továbbképzés 2: kooperatív tanulás1 fő tanórai differenciálás heterogén csoportban1 fő osztályzat nélküli pedagógiai értékelés1 fő drámapedagógia1 fő óvoda-iskola átmenet1 fő tanulás tanulása1 fő Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatási alkalmazását segítő képzés6 fő Mérés-értékelés képzés2 fő menedzsmentképzés I-II.3 fő SNI gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés2 fő IPR alkalmazását támogató tantestületi módszertani képzés20 fő SNI gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés28 fő

18 TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0037 Tanácsadói szolgáltatások Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés, komplex fejlesztési folyamat) szakért ő i tevékenység 126 szakért ő i óra. Kompetenciaterületi mentor szaktanácsadó szakért ő i tevékenység 190 szakért ő i óra. IPR módszertani mentortanácsadó szakért ő i tevékenység 100 szakért ő i óra. m ű helyfoglalkozás mentorálása (kompetencia alapú óvodai programcsomag a gyakorlatban) 1 db m ű helyfoglalkozás mentorálása –iskola (a jó gyakorlatok átvétele- a m ű helyfoglalkozásokhoz segítségül hívott moderátor költsége) 2 db m ű helyfoglalkozások mentorálása –iskola (innováció -saját fejlesztések, a kompetencia alapú oktatás megvalósításához vásárolt szolgáltatások: erdei iskola, 3 hetes projekt, témahét megvalósítása) 3 db

19 TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0037

20 2010. augusztus 31. ???

21 TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0037 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "„Kompetencia alapú oktatás, egyenl ő hozzáférés megvalósítása innovatív intézményekben Tiszaalpáron” „Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések