Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az innovációkat támogató pályázatok az Éltes EGYMI-ben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az innovációkat támogató pályázatok az Éltes EGYMI-ben."— Előadás másolata:

1 Az innovációkat támogató pályázatok az Éltes EGYMI-ben

2 Az intézmény székhelye: 2800 Tatabánya,Bánhidai ltp Telefon: 36 (34) Honlap: Igazgató: Bacsó Ágnes Telefon: 36 (20)

3 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) Általános Iskola, Speciális Szakiskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (EPSZ) Vezető: Csák ÁgnesVezető: Nagy JánosVezető: Belákovicsné Kuczmann Brigitta Intézményi alapfeladatok, szolgáltatások - gyógypedagógia tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás - fejlesztő felkészítés - utazó gyógypedagógiai szolgálat - szakmai szolgáltatások -sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi fogyatékos) tanulók általános és középfokú nevelése, oktatása - korlátozott számban az értelmileg akadályozott tanulók integrált oktatása - nevelési tanácsadás - logopédia - gyógytestnevelés szakszolgálati feladatok ellátása

4 Összintézményi létszám: 108, 85 fő 1 fő igazgató 1 fő iskolatitkár 2,5 fő gazdasági ügyintéző Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) Általános Iskola, Speciális Szakiskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (EPSZ) 5 fő gyógypedagógus52,35 fő gyógypedagógus26 fő pedagógus, gyógypedagógus 11 fő gyógyped. assz.2 fő adminisztrátor 6 fő technikai dolgozó2 fő technikai dolgozó

5 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) Általános Iskola, Speciális Szakiskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat korai fejlesztés: 1 főált. iskola: 138 főlogopédia: 630 fő fejlesztő felk.: 3 főszakiskola: 97 főnevelési tanácsadás: 1200 fő utazó gyógypedagógia óvoda: 20 fő ált. isk.: 360 fő középisk.: 85 fő napközis tanuló: 117 fő (49,78%) gyógytestnevelés: 900 fő Összesen ellátott gyermekek, tanulók száma éves szinten 469 fő235 fő2530 fő

6 Út a szegregált intézménytől …. az EGYMI standard alapján működő… … referencia intézményig.

7 2005. A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése – HEFOP/2005/2.1.6 pályázati kiírás: Másként – ugyanoda; az inkluzív oktatás bevezetése Tatabányán a munkaerőpiaci esélyegyenlőség megteremtéséért Támogatás összege: Ft A projekt időtartama: –

8 A projekt hosszú távú céljai: A sajátos nevelési igényű gyerekek inkluzív ellátó rendszerének megteremtése Tatabányán. Elősegíteni az esélyegyenlőség kibontakozását a sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív oktatási rendszerének kialakításával. A sajátos nevelési igényű egyének életkörülményeinek javítása, versenyképességük növelése a munkaerő-piaci lehetőségek biztosítása által.

9 A projekt rövid távú célja: SNI 3-18 éves gyerekek inkluzív oktatása. Városi szintű inkluzív nevelést megvalósító pedagógiai, tanácsadói szolgálat létrehozása. Intézményi hálózati együttműködés. Társadalmi szemléletváltás, a társadalom érzékenyítésének segítése. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyé alakulás (EGYMI).

10 A projekt tevékenységei: Városi szintű módszertani, tanácsadó csoport létrehozása. Utazó gyógypedagógiai szolgáltatás kidolgozása, működtetése – 110 integráltan oktatott SNI tanuló. Pedagógusok kompetencia fejlesztése – 4 képzés, 92 fő pedagógus. Kompetencia alapú programcsomagok adaptálása.

11 A projekt tevékenységei: Disszeminációk: jó gyakorlat, kiadvány, tájékoztatók. Társadalmi szemléletváltás, érzékenyítés. Hálózati együttműködés fejlesztése. Intézményi szerkezetváltás: EGYMI-vé alakulás.

12 Összes támogatásból ( Ft) felhasznált összegek Részt- vevők Összes támogatás 1 főre/int. jutó támogatás 1 főre/int., 1 hónapra jutó támogatás Szakmai megvalósítók33 fő Ft Ft Ft Fejlesztő eszközök 8 int Ft Ft Ft Kisértékű tárgyi eszköz8 int Ft Ft Ft Irodaszer8 int Ft Ft9.200 Ft Egyéb szolg. (tel., nyilv.) 8 int Ft Ft5.300 Ft Pedagógus képzés92 fő Ft Ft-

13 2008. Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében – TÁMOP /08/2 A támogatás összege: Ft A projekt időtartama: –

14 A projekt célja: az együttnevelés területén már kialakult szolgáltatások továbbfejlesztése új szolgáltatások kidolgozása, ezek elérhetőségének biztosítása széles körben a szolgáltatások kidolgozásával, terjesztésével egy egységes, befogadó közoktatási rendszer létrehozása városunkban, megyénkben és régiónkban hálózati együttműködés keretében.

15 A projekt tevékenységei: A HEFOP keretében kidolgozott, az SNI gyerekek együttnevelését támogató programok biztosítása. Kidolgozott egységes szakmai módszertani standardok adaptációja. Az együttnevelésben részt vevő intézmények felkészítése az együttnevelési gyakorlat kialakítására, fejlesztésére.

16 A projekt tevékenységei: Az SNI tanulók tanulócsoportba, osztályba való befogadásának támogatása, a résztvevők felkészítése a támogatásra. Az együttnevelés megvalósításához szükséges továbbképzési programok. Az intézményirányítás szereplői számára továbbképzési programok szervezése, megvalósítása.

17 A projekt tevékenységei: Pedagógiai szakszolg. és szakmai szolgáltatói tevékenységek fejlesztése, továbbfejlesztése. Az együttnevelésben érintett szereplők bevonása. Szakemberek felkészítése a tartósan beteg tanulók oktatásnak megszervezése érdekében. Az utazó pedagógiai szolgáltatás mechanizmusának és feltételrendszerének kidolgozása, továbbfejlesztése.

18 Összes támogatás ( Ft) Részt- vevők Összes támogatás 1 főre/int. jutó támogatás 1 főre/int., 1 hónapra jutó támogatás Szakmai megvalósítók 55 fő Ft Ft- Fejlesztő eszközök2 int Ft Ft Ft Kisértékű tárgyi eszköz 1 int Ft - Irodaszer1 int Ft Ft Egyéb szolg. (honlap, konf., kiadvány) 1 int Ft Ft Pedagógus képzés67 fő Ft Ft-

19 2008. „Gyöngyhalászat” a sajátos nevelési igényű tanulók tehetséggondozása tanulmányi verseny szervezésével, egyéni felkészítésükkel az esélyegyenlőségért című pályázat Iskolai tehetséggondozás – TÁMOP /2 Támogatás összege: Ft A projekt időtartama: –

20 A projekt céljai: Országos tanulmányi versenyrendszer kidolgozása, működtetése. A kidolgozott tehetséggondozási modell továbbadása. Tehetségpont létesítése. Kapcsolatépítés a civil szervezetekkel. A többségi iskolákban integráltan oktatott tanulásban akadályozott diákok tehetséggondozása.

21 A projekt tevékenységei: Tehetséggondozó modell kidolgozása az SNI tanulók számára. A tehetséggondozást végző pedagógusok felkészítése, képzése. Megyei szintű tanulmányi verseny megrendezése 4 intézmény diákjai számára. A tehetséggondozó modell régió, országos szintű kiterjesztése.

22 Összes támogatás ( Ft) Részt- vevők Összes támogatás 1 főre/int. jutó támogatás 1 főre/int., 1 hónapra jutó támogatás Szakmai megvalósítók 40 fő Ft Ft Ft Fejlesztő eszközök1 int Ft-- Kisértékű tárgyi eszköz ---- Irodaszer1 int Ft-- Egyéb szolg. (konf., nyilvánosság) 1 int Ft-- Pedagógus képzés2 fő Ft Ft-

23 2008. Gyöngyhalász Tehetségpont létrehozása és működtetése a sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok részére Iskolai tehetséggondozás – TÁMOP 3.4.4/B-08/1 Támogatás összege: Ft A projekt időtartama: –

24 A projekt céljai: Tehetségpont működtetése az SNI tanulók esélyegyenlőségének biztosítása érdekében. A speciális iskolákban a tehetséggondozás új alapjainak megteremtése. Az SNI tanulókkal foglalkozó pedagógusok szakmai támogatása.

25 A projekt tevékenységei: „Gyöngyhalász Tehetségpont” létrehozása. Tanácsadó szolgálat biztosítása: gyógypedagógus, pszichológus, szociálpedagógus. Weblap: Iroda: Tatabánya, Bánhidai ltp Zöld szám: 80/

26 Összes támogatás ( Ft) Részt- vevők Összes támogatás 1 főre/int. jutó támogatás 1 főre/int., 1 hónapra jutó támogatás Szakmai megvalósítók 4 fő Ft Ft Ft Fejlesztő eszközök---- Kisértékű tárgyi eszköz 1 int Ft Ft Irodaszer1 int Ft Ft Egyéb szolg. (konf., nyilv., weblap, szóról.) 1 int Ft Ft Pedagógus képzés----

27 2009. Pedagógusok fejlesztése, a pedagógiai kompetenciák szélesítése az Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményeiben című projekt Pedagógus képzések – TÁMOP /A/2 Támogatás összege: Ft A projekt időtartama: –

28 Összes támogatás ( Ft) Részt- vevők Összes támogatás 1 főre/int. jutó támogatás 1 főre/int., 1 hónapra jutó támogatás Szakmai megvalósítók 5 fő Ft Ft Ft Fejlesztő eszközök---- Kisértékű tárgyi eszköz 5 fő Ft Ft- Irodaszer1 int Ft Ft Egyéb szolg. (nyilv., kiadvány, szóról.) 1 int Ft Ft Pedagógus képzés----

29 TÁMOP – EGYMI szolgáltatásainak fejlesztése: Ft TÁMOP – SNI gyermekek,tanulók tehetséggondozása Ft TÁMOP – Tehetségpont működtetése: Ft TÁMOP – Pedagógus továbbképzés: Ft Pályázati támogatás összesen: Ft

30 Vállalt célkitűzésünk: „A minőségi oktatás olyan oktatás, amely inkluzív, mivel célja minden tanuló teljes részvétele. Az inkluzív oktatás: szemléletmód, az oktatási rendszerek, a tanulási környezet átalakítása, alkalmazkodás a tanulói sokféleséghez. Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All UNESCO, 2005).

31 Köszönöm a figyelmüket.


Letölteni ppt "Az innovációkat támogató pályázatok az Éltes EGYMI-ben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések