Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2003-2004 nevelési évtől az ajkai óvodák összevontan működnek, hét óvodában folyik a gyermekek nevelése. Az óvodáknak a neve és logója is jelzi a környezet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2003-2004 nevelési évtől az ajkai óvodák összevontan működnek, hét óvodában folyik a gyermekek nevelése. Az óvodáknak a neve és logója is jelzi a környezet."— Előadás másolata:

1

2

3 2003-2004 nevelési évtől az ajkai óvodák összevontan működnek, hét óvodában folyik a gyermekek nevelése. Az óvodáknak a neve és logója is jelzi a környezet iránti elkötelezettségünket: Alkalmazotti közösségünk létszáma 142 fő, a 81 fő óvónőből 33 fő rendelkezik szakvizsgával, 5 fő másoddiplomával, ebből 2 fő környezeti nevelő és 2 fő óvónő-úszóedzőt alkalmazunk gyermekuszodánkban.

4 Nevelésünkben központi helyet kap a játék, a kommunikáció és a külső világ tevékeny megismerése, óvodánk szakmai kínálatát két Montessori (Hétszínvirág Óvoda) és egy Waldorf csoport (Zöldikék Óvoda) színesíti. A Katica Óvodában játékos német nyelvű nevelés folyik, német nemzetiségi szakot végzett óvónő irányításával. A Vízikék óvodában gyermekuszodát működtetünk, a Patakparti Óvodában pedig egy, a kreativitásáról híres nevelőtestület működik. A Szivárvány Óvoda pedig falusi környezetben működik, ahol a gyermekeknek számtalan lehetősége nyílik a természetben történő közvetlen megfigyelésre.

5 A jó gyakorlat célja, olyan kulcs kompetenciák alakítása, amely arra irányul, hogy: A gyermekek ismerjék és védjék élő- és élettelen környezetüket Biztonsággal tájékozódjanak szűkebb környezetükben A képességfejlesztés a tevékenységeken keresztül valósuljon meg, a gyermek egyéni szükségleteihez igazodva Az egészséges életvitelt szokásainak alapozása Partnerkapcsolatok erősítése és továbbfejlesztése A Jó gyakorlat olyan átfogó módszertani ajánlás, amely biztosítja a „Zöld úton” való elindulást az óvodák számára. Útmutatást ad a nevelő közösség szemléletváltásához, megmutatja, hogyan építhetők be és valósíthatók meg a gyakorlatban a Zöld Óvoda kritériumai.

6 Jó gyakorlatunkban korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásával érjük el a gyermekek aktív részvételét a tanulási folyamatokban. Kooperatív technika A helyi Jó gyakorlatokat ötlettárban gyűjtjük

7 A kompetencia alapú óvodai programcsomag eszközrendszere eredményesen használható a környezeti célok eléréséhez, a Zöld Óvodák működtetéséhez. Az őket körülvevő környezettel kapcsolatban érzéseiket kifejezik, véleményt nyilvánítanak. Anyanyelvi kompetenciák választékos nyelvhasználat szókincs bővülése kifejezőkészség fejlődése Matematikai kompetenciák mennyiségi formai téri ismeretek és tapasztalatok Környezettudatos magatartás ökológiai szemléletmód alakítása Szociális kompetenciák problémamegoldó készség konfliktusmegoldó készség együttműködési képesség alakítása ……

8 A programokon keresztül a család környezettudatos és egészséges életvitellel kapcsolatos szemléletmódja változik, a család-óvoda kapcsolat erősödik.

9 Kiemelt figyelmet fordítunk a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás fontosságának tudatosítására.

10 2006 Zöld óvoda cím elnyerése (Bródy Imre u. 7., Bródy Imre u. 6., Úttörő u. 1/A. Az Ajka Városi Óvoda környezeti programjának bemutatása, - Országos konferencián, a „Zöld Óvoda” cím átadásán Folyamatos publikációk szakmai folyóiratokban: Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó, Óvodai élet, Óvodai nevelés, A Kisgyermek 2008 Zöld óvoda cím elnyerése (Vizikék Óvoda – Sport u. 10.) „Gondolkodj Egészségesen” Alapítvánnyal kapcsolat felvétel „Zöld óvodában, úton a Zöld Óvoda felé” országos továbbképzésen óvodánk jó gyakorlatának bemutatása 2009 Együttműködési megállapodás megkötése az ÖKO-iskolával Zöld óvoda cím elnyerése, (Patakparti óvoda - Béke u. 33. első ízben, megújítás (Bródy Imre u.7.,Katica óvoda-Bródy Imre u.6., Zöldikék óvoda- Úttörő u.1/A) Zöld Óvoda Hálózat – 2 napos Kistérségi fórum Ajkán. „A projektet támogatta Izland, Liechtenstein és Norvégia az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmuson keresztül” Zöld Óvoda Bázisintézmény cím elnyerése és működtetése a Közép-Dunántúli Régióban

11 Jó gyakorlatunk egy nyitott, innovatív nevelőtestület nevelőmunkáját segítheti és fejleszti, helyi nevelési programjába a megszerzett tapasztalatokat beépítheti. A Zöld Óvoda program csak akkor lehet eredményes a gyakorlatban, ha együttműködünk partnereinkkel. Ajánlom : a helyi települési önkormányzat és a Régió környezeti programjának a megismerését, és a Zöld Óvoda pályázatok valamint a továbbtanulási lehetőségek figyelemmel kísérését. (pl.: TÁMOP 3.1.5., környezeti nevelői képesítés megszerzése) HUMÁN ERŐFORRÁS IGÉNY

12 Szakkönyvek, határozókönyvek vizsgálódáshoz eszközök (terepasztal, földgömb, térkép, távcső, nagyító, mikroszkóp, stb.) a környezet megismerését segítő eszközök, gyermekméretű szerszámok természetes, környezetbarát anyagok, hulladékanyagok szelektív hulladékgyűjtéshez tárolók komposztáló kialakítása ESZKÖZIGÉNY

13 Magyar Pedagógiai Társaság Zöld Óvoda Kiadvány www.zoldovoda.hu

14 Óvodai Jó gyakorlatunk egyenlő hozzáférést biztosít valamennyi gyermek számára, a tehetséges, az SNI, a halmozottan hátrányos, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelése esetében is alkalmazható.

15 A Jó gyakorlat modulrendszere ALAPMODUL „Zöld Óvoda – Élhetőbb Jövő” I. Modul Egészséges életmód II. Modul Korszerű pedagógiai módszerek III. Modul Zöld jeles napok IV. Modul „Zöld kapcsolatok”

16 ALAPMODUL „Zöld Óvoda – Élhetőbb Jövő” I. Modul Egészséges életmód II. Modul Korszerű pedagógiai módszerek III. Modul Zöld jeles napok IV. Modul „Zöld kapcsolatok” Az alapmodul előadással és óvodalátogatással egybekötve, elektronikus formában kerül átadásra. A dokumentáció a következő elemeket tartalmazza: Ajánlások a Zöld Óvoda gyakorlati megvalósításához „Kollégák zöldítésének” elvei Szakmai munkaközösségek alakulásának, működésének feltételei (környezeti, egészséges életmód) Fénykép gyűjtemény Receptgyűjtemény Alapmodul Alapmodul „Zöld Óvoda – Élhetőbb Jövő!” Az alapmodul ára: 90.000.- Ft Az átadás-átvétel színvonalának megőrzése érdekében a résztvevők száma max. 10 fő lehet.

17 ALAPMODUL „Zöld Óvoda – Élhetőbb Jövő” I. Modul Egészséges életmód II. Modul Korszerű pedagógiai módszerek III. Modul Zöld jeles napok IV. Modul „Zöld kapcsolatok” I. Modul „Az vagy, amit megeszel” I. Modul Egészséges életmód „Az vagy, amit megeszel” A modul tartalma egy szakmai napon való részvétel, 8-12 óráig (4 óra), mely magában foglalja az egészséges táplálkozás szokásainak alakításáról szóló előadást, csoportban történő hospitálást, egyéni és csoportos konzultációs lehetőséget, szakmai dokumentáció átvételét, valamint reformételek kóstolóját. A modul ára: 70.000.- Ft Az átadás-átvétel színvonalának megőrzése érdekében a résztvevők száma max. 10 fő lehet.

18 ALAPMODUL „Zöld Óvoda – Élhetőbb Jövő” I. Modul Egészséges életmód II. Modul Korszerű pedagógiai módszerek III. Modul Zöld jeles napok IV. Modul „Zöld kapcsolatok” II. Modul II. Modul Korszerű pedagógiai módszerek A modul tartalma egy szakmai napon való részvétel, 8-12 óráig (4 óra), mely magában foglalja a választott módszer elméleti alapjairól szóló előadást, csoportban történő hospitálást, egyéni és csoportos konzultációs lehetőséget, szakmai dokumentáció átvételét papír alapon. Választható: PROJEKTMÓDSZER KOOPERATÍV TECHNIKA A modul ára: 70.000.- Ft Az átadás-átvétel színvonalának megőrzése érdekében a résztvevők száma max. 10 fő lehet.

19 ALAPMODUL „Zöld Óvoda – Élhetőbb Jövő” I. Modul Egészséges életmód II. Modul Korszerű pedagógiai módszerek III. Modul Zöld jeles napok IV. Modul „Zöld kapcsolatok” III. Modul III. Modul Zöld jeles napok A modul tartalma egy szakmai napon való részvétel, 8-12 óráig (4 óra), mely magában foglal egy előadást, csoportban történő hospitálást, egy választott jeles nap gyakorlati megvalósulásáról, egyéni és csoportos konzultációs lehetőséget, szakmai dokumentáció átvételét papír alapon. Választható jeles napok: Takarítási világnap szeptember 3. Állatok napja október 4 Víz világnapja március 22. Föld napja április 22. Madarak és fák napja május 10. A modul ára: 70.000.- Ft Az átadás-átvétel színvonalának megőrzése érdekében a résztvevők száma max. 10 fő lehet.

20 ALAPMODUL „Zöld Óvoda – Élhetőbb Jövő” I. Modul Egészséges életmód II. Modul Korszerű pedagógiai módszerek III. Modul Zöld jeles napok IV. Modul „Zöld kapcsolatok” IV. Modul IV. Modul „Zöld Kapcsolatok” A modul tartalma Egy szakmai napon való részvétel, 8-12 óráig (4 óra), mely magában foglal két előadást: Zöld Óvoda – Öko-iskola kapcsolata Zöld Kapcsolatok A modul tartalmaz továbbá egyéni és csoportos konzultációs lehetőséget, valamint együttműködési megállapodás mintát papír alapon. A modul ára: 60.000.- Ft Az átadás-átvétel színvonalának megőrzése érdekében a résztvevők száma max. 10 fő lehet.

21 Egyetértek Dr. Balogh János gondolataival, mely szerint: „…új nemzedéknek kell felnőnie. Olyan új nemzedéknek, amely szakít a múlt természetromboló módszereivel és kíméli, óvja a Földünk még megmaradt természeti értékeit! És ennek a nemzedéknek a neveléséért az idősebb generációknak kell minden erejét, tapasztalatát latba vetnie.”

22 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "2003-2004 nevelési évtől az ajkai óvodák összevontan működnek, hét óvodában folyik a gyermekek nevelése. Az óvodáknak a neve és logója is jelzi a környezet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések