Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

L. A. Senecae Tragoediae. Seneca 1. felv. Oedipus (= O.) aggódik a járvány és megjósolt végzete miatt; visszautasítja Iocastének a gyávaság vádját 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "L. A. Senecae Tragoediae. Seneca 1. felv. Oedipus (= O.) aggódik a járvány és megjósolt végzete miatt; visszautasítja Iocastének a gyávaság vádját 1."— Előadás másolata:

1 L. A. Senecae Tragoediae

2 Seneca 1. felv. Oedipus (= O.) aggódik a járvány és megjósolt végzete miatt; visszautasítja Iocastének a gyávaság vádját 1. dal A járvány pusztítása Thébában 2. felv.Creo (= Cr.) hírül adja a delphoi jóslatot: Laius gyilkosának el kell hagynia Thébait. O. átka az ismeretlen gyilkosra. Tiresias (= T.) lánya, Manto elbeszéli a jós- áldozatot. T. – nem tudva megnevezni a gyilkost – Laius szellemének megidézését javasolja 2. dalBacchus dicsérete 3. felv.Cr. híradása a nekromanteiáról: Laius O.-t vádolja a gyilkossággal és a vérfertőzéssel. O. lefogatja Cr.-t a T.-szal való összeesküvés miatt 3. dalKar éneke: a járvány oka nem O., hanem az istenek haragja Théba ellen 4. felv.O. kikérdezi a) Iocastét, b) az öreg korinthosit (aki magához vette a csecsemőt), c) Phorbas pásztort (aki a korinthosinak adta a csecsemőt) – az igazság felismerése 4. dalA mértéktartó szerencse dicsérete 5. felv. 1. jel.A Hírnök elbeszéli O. ön-megvakítását kardal-betét – a végzet hatalmáról 2. jel.Iocaste beszéde O.-hoz és öngyilkossága. O. száműzetésbe megy Oedipus Rex Albert Greiner mint megvakított Oidipus (1896)

3 Seneca 1. felv.Tantalus (= T.) Alvilából feljött árnyát a Fúria felszólítja, hogy vigye bűnbe Argos királyi házát 1. dal Kar imája: az isten vessen véget a véteknek T. utódai között; T. alvilági bűnhődésének leírása 2. felv.Atreus (= A.) ösztökéli magát a fivére elleni bosszúra, és a lakoma mellett dönt: megbékélést színlelve hazahívni készül Thyestést (= Th.) fiaival együtt a száműzetésből 2. dal:»Az igazi királyság nem a (mások feletti) időleges hatalomban, hanem az ön-uralomban áll«. A Kar ideálja: egyszerű, visszahúzódó élet 3. felv.Th. meggondolja magát a hazatérést illetően, ám fia rábeszéli az út folytatására. A. nagylelkűen fogadja őt, és királyi ruhába öltözteti 3. dalA Kar reflexiói a hirtelen váltásra háborús készülődés és béke között. »Egy helyzet sem tartós, a szerencse sem.« 4. felv.A Hírnök elbeszélése: A. feládozta Th. fiait, megfőzte húsukat, és megetette Th.-szel 4. dalA Kar a nap visszafordulására reagál: vajon a csillagképek és a kozmosz összeomlásának jele ez? 5. felv.Th. igyekszik élvezni a lakomát, de nem tud szabadulni rossz megérzéseitől. A. némi gúnyolódás után feltárja előtte, mit tett. Th. imája az isteni bosszúért válasz nélkül marad Thyestes színházi maszk római festményen (Thyestés-típus?) oderint, dum metuant (Accius: Atreus, Kr. e. 140 k.) vágy / éhség avido fugaces ore captantem cibos (2) accerse et imple Tantalo totam domum (53) superbis fratribus regna excidant | repetantque profugos (32sk.) bosszú és uralom non satis magno meum | ardet furore pectus, impleri iuvat | maiore monstro, 252-4 sic dirus Atreus capita devota impiae | speculatur irae, 712sk. „video meliora proboque, deteriora sequor” (Ov. Met. 7,20sk.) rebus incertissimis,| fratri atque regno, credis ac metuis mala | iam victa (423-5) bűn vs. természeti/emberi világ non classibus piscamur et retro mare | iacta fugamus mole, nec uentrem improbum | alimus tributo gentium; nullus mihi | ultra Getas metatur et Parthos ager;| non ture colimur nec meae excluso Ioue | ornantur arae (459-464)

4 Aischylos 1. felv.Az Őr panaszkodik Klytaimnéstra és Aigisthos uralkodása miatt, és örömmel fogadja az Agamemnón hazatértét jelző fényjelet Kardal A vének kara aggódva idézi fel az Atreidák és seregük Trójába indulását: az Atridák bosszújának jogosságát, Artemis haragját, Iphigeneia feláldozását, és Zeus igazságát hirdeti: »szenvedve tanulunk« 2. felv.Klytaimnéstra (=Kl.) fáklyajelek révén hírt ad Trója bukásáról, és kifejezi reményét, hogy a győztesek hazatérnek Kardal»Tróját az istenek megbüntették vétkéért, de a görög veszteségek miatt az Atreidákra is haragszik a város – a nagyság veszélyes« 3. felv.A Hírnök felidézi a Trója alatti viszontagságokat, a görög sereg viharbeli szétszóratását, és boldogan hirdeti Ag. jöttét. Kl. örömét fejezi ki, és üzenetében hűségéről biztosítja Ag.-t KardalDal Helené hitványságáról; »a rossz rosszat, a jó jót szül« 4. felv.Kl. Agamemnónt (=Ag.) fogadja: bíborszőnyegre lépteti, öröme kifejezése mellett rejtve utal közelgő tettére KardalA Kar gyásztól tart, amit a túl nagy boldogság veszélyével indokol, és az istenek bosszúját helyezi kilátásba gyilkosság esetén 5. felv.Kassandra víziója a Pelopidák és Agamemnón vétkeiről, a maga és Agamemnón mindjárt bekövetkező haláláról és Orestés majdani bosszújáról KardalA vének kara tanakodva hallja a palotából Ag. halálkiáltását 6. felv. Kl. kilépve leleplezi addigi alakoskodását, Ag. gyerekgyilkosságával (Iphigeneia) és hűtlenségével (Chryséis, Kassandra) indokolja férje megölését, s mire a Kar őt is halállal fenyegeti meg, ki akar egyezni a családi átokkal. Aigisthos apja, Thyestés miatti bosszúval indokolja Ag. megölését. A Kar megfenyegeti őt, mire Kl. megtörten az ölés és a bajok végét kívánja. Agamemnón

5 1. felv.Thyestes árnya megjelenik Argosban, és megjósolja Agamemnon (= A.) halálát 1. dal »A királyi hatalom Fortuna alárendeltje: akár mert a hatalom megrontja az erkölcsöt, akár mert minden nagy dolog önmagában is ingatag« 2. felv.Clytemnestra (= C.) cselekvésre ingerli önmagát, felidézve A. iránti sérelmeit: Iphigeneia feláldozását, nő- kalandjait, köztük a Trójából magával hozott Cassandrát (=Ca.). Aegisthus (=Ae.) megjelenésére C. megbánja bűnös szándékát, de végül mégis tett-közösségre lép Ae.-szal 2. dalArgosi nők kara hálahimnuszt zeng A. hazatértéért 3. felv.Eurybatés hírnök hírt ad A. közeli érkezéséről, vmint a görög hajóhad nagy részének viharbeli pusztulásáról 3. dalTrójai nők kardala az emberi életvágyról és a halálba menekülés méltóságáról, és visszaemlékezése a Tróját elpusztító faló-cselre 4. felv.Ca. szintén Tróját gyászolja, ám látomása támad a közelgő bosszúról. A megérkező A. nem érti, miért hasonlítja Ca. Argost Trójához 4. dalegy másik argosi hős, Héraklés győzelmeiről 5. felv.Ca. víziója A. palota-beli megöléséről. Electra egy hű barátra, Strophiusra bízza öccsét, Orestest, majd C.-val és Ae.- szal folytatott szópárbaja után börtönbe vonul. Ca.-t kivégzésre viszik, de örül, hogy bekövetkezett a bosszú Tr. bukásáért Iphigeneia feláldozása (fresko Pompeiből, Kr. u. 62 után; Nápoly) – balra betakart fővel Agamemnón Seneca Agamemnon J. M. Collier (1850-1934): Clytemnestra (London)

6 Euripidés 1. felv. Dajka átkozza az Argó hajót és hírt ad Iasón nászáról; a Nevelő hírt ad Kreón (=Kr.) szándékáról; Medea (=M.) fiai, Iasón és saját halálát kívánja 1. dal Kar M. pártját fogja; M. bentről I. és Kreusa halálát kívánja, saját vétkeit – otthona elhagyását és öccse megölését – idézi, és keserű számvetést ad az asszonyi sorsról 2. felv.Kr. – bosszúját megelőzendő – száműzi M.-t; M. gyengének és jó szándékúnak mondja magát, és dolgai elrendezésére egy nap haladékot kér; M. (magában) a méreg mellett dönt 2. dal:»az isteni és férfiúi szó megbízhatatlan: a hírnév az asszonyoké« 3. felv.M. felidézi I.-nak jótéteményeit, önfeláldozását és kilátástalan helyzetét; I. kisebbíti ezeket, gondoskodást ígér M.-nak és fiaiknak száműzetésükben 3. dala mértéktartó Aphrodité dicsérete, és ima a házasság védelmében 4. felv.Aigeus athéni király befogadást ígér M.-nak; M. feltárja konkrét tervét a Karnak: 4. dalAthén, a béke és bölcsesség, sophia és erós dicsérete 5. felv. M. I.-t híva gyermekeinek maradást kér, ajándékot küldve velük az új arának 5. dalKar a gyilkosság okozójaként I.-t vádolja, és szánja M.-t 6. felv. Nevelő hírt ad: a fiúk maradhatnak; M. elbúcsúzik fiaitól, és bűne tudatában szenvedélyére hivatkozik 6. daldal a női szív kiismerhetetlenségéről és a gyermektelenség dicsérete 7. felv.Hírnök elbeszéli M.-nak Kr. és lánya halálát a mérgezett ruhától 7. daldal a gyermekgyilkosság borzasztó mivoltáról 8. felv.I. a gyermekeiért jön, és szidja M.-t, aki a fiúk holttestével szemrehányva távozik Médeia római szarkofág Médeia történetének ábrázolásával (Kr. u. 150-170 k.; Róma, Museo delle Terme)

7 Seneca 1. felv. Medea (=M.) az istenek bosszúját kéri Creusa, Creon (=Cr.) és Iason (=I.) ellen 1. dal nászdal I. és Creusa esküvőjére 2. felv.M. a Dajkának mentegeti I.-t, és Cr.-t hibáztatja. Cr. jön, és száműzi M.-t; M. az argonauták – Iason – megmentésére hivatkozik; Cr. aznap végéig ad haladékot a távozásra 2. daldal a hajózás vakmerőségéről: nincsenek többé határok 3. felv.M. emlékezteti I.-t jótéteményeire; I. Acastustól (Pelias!) való félelmével magyarázza M. eltaszítását, és nem hajlandó odaadni M.-nak közös fiaikat; M. a gyermekeken keresztül akar bosszút állni I.-on 3. dal»egy megcsalt asszony ereje nagyobb, mint a természet erői; a meghalt argonauták a tenger bosszúját tanusítják«; ima I. biztonságáért, aki mindkettő ellen vétett 4. felv.M. mérgeket gyűjt varázslattal, a méregbe mártott ruhákat esküvői ajándékként elküldi fiaival Creusának 4. dala Kar fél M. jelenléte miatt 5. felv.a Hírnök elmondja Creusa és Cr. halálát és a palota lángra gyúlását M. ajándéka miatt; M. heves belső tusa után, megöli egyik fiát; I. megérkezik követőivel, M. I. szeme láttára öli meg másik fiát, majd sárkányfogaton távozik Medea Medea-ábrázolás herculaneumi falfestményen (Kr. u. 70-79 k.)


Letölteni ppt "L. A. Senecae Tragoediae. Seneca 1. felv. Oedipus (= O.) aggódik a járvány és megjósolt végzete miatt; visszautasítja Iocastének a gyávaság vádját 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések