Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadás November 5. Befektetés - beruházás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadás November 5. Befektetés - beruházás"— Előadás másolata:

1 Előadás 2007. November 5. Befektetés - beruházás
Gazdálkodás, jövedelmezőség, likviditás Finanszírozási források Kockázat Előadó: Pollák Gyöngyi

2 Beruházás → Befektetés
Műszaki-gazdasági tevékenység, amely tárgyi eszközök létesítésére irányul Pénzügyi vetületben a tárgyi eszközök létesítéséhez szükséges pénzügyi források előteremtése és befektetés útján történő finanszírozása A beruházások gazdasági hatékonyságának –befektetés megtérülésének értékeléséhez felhasznált mutatók: Statikus Dinamikus

3 Befektetések gazdaságossága
A magántőkés vállalkozás minimális jövedelemelvárása A kiadásokból származtatott költségek megtérülése Ezen felül minimálisan a tőke átlagos haszonlehetőségének megtérülése a bevételekből Az elvárt tőkehozam rátáját számszerűsítő kamatlábat a hazai szóhasználat jellemzően kalkulatív kamatlábnak nevezi. A kalkulatív kamatláb közgazdaságilag két fő részből tevődik össze: a tőkehasználat árából és a vállalkozói nyereségelvárásból. Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., o.

4 A tőke nyereségelvárása
A tőkehasználat ára - elvileg - az állampapírokba történő befektetés kockázatmentesen elérhető hozamrátája alapján számszerűsíthető Vállalkozói nyereségelvárás rátája = Kalkulatív kamatláb – tőkehasználat ára Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., o.

5 Kalkulatív kamatláb A vállalkozói nyereségelvárás a kockázatvállalás ellenértékeként elvárt tőkearányos hozamrátát jelenti: ahol: i = kalkulatív kamatláb, ih = a tőkehasználat ára (egységnyi tőkére), iv = a vállalkozói nyereségelvárás tőkebefektetésre vonatkoztatott rátája. Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., o.

6 Megtérülési számítások módszerei
Statikus módszerek Végtelenül leegyszerűsítő feltételezésekkel élnek Az időtényezőt, azaz az idő pénzértékét nem veszik figyelembe Kamatos kamatszámítási módszereket nem alkalmaznak Dinamikus módszerek A kamatos kamatszámítás elvén alapulnak Változatos időtényezőkkel és feltételezésekkel számolnak: Kamattényező Diszkonttényező Törlesztőfaktor az idő pénzértékének alkalmazására Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 113. o.

7 A statikus megtérülési számítások feltételei
Pillanatszerűen megvalósuló, úgynevezett pontberuházás Évről-évre állandó nyereséghozam A beruházott berendezés végtelen élettartama Ezek a leegyszerűsítő feltételek a valóságban soha nem fordulnak elő, de ...kiinduló alapot képeznek a dinamikus számításokhoz Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 113. o.

8 Statikus megtérülés-számítások 1.
A pénz időértékét nem veszi figyelembe költségek összehasonlítása nyereség összehasonlítása rentabilitás összehasonlítása megtérülési idő összehasonlítása

9 Statikus megtérülés-számítások 2.
A gazdaságosság statikus alapfeltétele: ahol: M = éves nyereség E = a befektetett tőke nagysága i = kalkulatív kamatláb Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 113. o.

10 Dinamikus -Időtényezők
Az időtényezők olyan szorzótényezők, amelyek a pénz időértékének hatását összevonják Kamatfaktor Diszkontfaktor Törlesztőfaktor ahol t = a figyelembe vett évek száma ahol n = a teljes időtartam, illetve élettartam Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 96. o.

11 Kamatfaktor A kamatfaktor azt mutatja meg, hogy
egységnyi befektetésnek „i” kamatláb mellett „t” év alatt mekkorára kell felnövekednie. Értéke = 1-től a végtelenig terjed. Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 97. o.

12 Diszkontfaktor A diszkontfaktor azt mutatja meg, hogy ma milyen összeget kell befektetni ahhoz, hogy az „i” növekedési ütem mellett „t” év alatt éppen egységnyi értékűre növekedjék. A diszkontfaktor értéke egységnyi jövőbeni befektetés mai értékének felel meg. Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 97. o.

13 Törlesztőfaktor A törlesztőfaktor olyan szorzótényező, amely megmutatja, hogy egységnyi tőkének „i” kamatlábbal, „t” év alatt időszakonként mekkora új pénzhozamot kell eredményeznie ahhoz,hogy abból: a befektetett összeg megtérüljön, és ezen felül: ... „i” kamatlábbal elvárt tőkenövekményt is hozzon Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 97. o.

14 Dinamikus megtérülés-számítások
Nettó jelenérték számítása NPV (diszkontált hozadékösszeg meghatározása) Évenkénti bevételek és kiadások különbségére épül Diszkonttényező alkalmazása Időszaki diszkontált hozadékok összegzése A megtérülés belső kamatlábának keresése Célja a beruházás valódi jövedelmezőségének vizsgálata A befektetés összegéből indul ki A teljes élettartam alatti éves átlagos %-os jövedelmezőséget mutatja meg Annuitás-számítás Törlesztőfaktor alkalmazása időtényezőként Pontberuházás feltételezése, n évig állandó éves hozammal Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 128. o.

15 Nettó jelenérték számítása
Célja: a beruházások jövőben várható hozamainak összegzése a mai időpontra, az időtényező figyelembevételével Évenkénti bevételek és kiadások különbségére épül Diszkonttényező alkalmazása Időszaki diszkontált hozadékok összegzése Gazdaságos a beruházás, ha NPV  0. Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 128. o.

16 NPV számítása példával
Co C1 C2 A 6.000 3.615 4.395 B 3.000 1.965 2.580 A következő befektetési lehetőségek valósíthatóak meg. r=15% (alternatív ktg.) Mekkora A és B befektetési lehetőség NPV-je?

17 Belső kamatláb meghatározása
Célja: a beruházás valódi jövedelmezőségének vizsgálata A befektetés összegéből indul ki E kamatláb mellett válik egyenlővé egymással a bevételi és kiadási sor összege A teljes élettartam alatti éves átlagos %-os jövedelmezőséget mutatja meg Keressük „i”-nek azt az értékét, amely mellett IRR = éppen 0 Az i és IRR közötti viszony hatása a beruházásra: IRR > piaci kamat akkor megvalósítom IRR < piaci kamat akkor nem valósítom meg IRR = i, közömbös Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 128. o.

18 IRR számítása példával
Próba: 0% a megtérülési ráta 50% a megtérülési ráta 25% a megtérülési ráta 28%-nál lesz 0 az NPV Co C1 C2 4.000 2.000

19 Annuitás-számítás Célja: a befektetéstől elvárt éves állandó hozamoknak, vagy hitelek éves törlesztőrészleteinek kiszámítása. Törlesztőfaktor alkalmazása időtényezőként Pontberuházás feltételezése, n évig állandó éves hozammal Gazdaságos a beruházás, ha az évi azonos nettó hozam nem kisebb az évi átlagos tőkeköltségnél és qn értéke: ahol: h = a beruházás évenkénti, azonos nagyságú hozama qn = törlesztőfaktor E = a beruházás összege E*qn = évi átlagos tőkeköltség Illés Mária (1997): Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp., 128. o.

20 Gazdálkodás Annak a célszerű tevékenységnek
előkészítését szervezését irányítását elemzését értjük, amely a szűkösen rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználására irányul Gazdálkodási tevékenységet végeznek: Állam Háztartások Gazdálkodó szervezetek pl.: vállalkozások Dr. Gálicz Tibor: Vállalati gazdálkodás KJF, o.

21 Gazdálkodás jellemzői
Összetett, bonyolult folyamat Résztevékenységek együttesen fejtik ki hatásukat Nagy súllyal szerepel az erőforrások hatékony felhasználásának alapkövetelménye Területei: Készletgazdálkodás Munkaerőgazdálkodás Állóeszköz gazdálkodás Pénzgazdálkodás Vállalati gazdálkodás Alapkövetlemények: Nyereség maximalizálás Vállalat piaci értékének növelése Fogyasztó orientáltság Tőke megtérülés

22 Jövedelmezőség és Gazdaságosság
Jövedelmezőség: a gazdálkodók működésének eredményességét fejezi ki (abszolút kategória), lényege: eredményelemzés eredményre ható tényezők eredményhányadok eredmény hatása a működésre Gazdaságosság (hatékonyság, termelékenység): a gazdálkodók erőforrásainak hozamtermelő képességét fejezi ki (relatív kategória)

23 Jövedelmezőségi mutató
Jövedelmezőségi mutató általános képlete: Eredmény Vetítési alap

24 Vetítési alap lehet Eredmény fajták Árbevétel
Árbevétel kiegészítve a többi bevétellel Saját tőke Jegyzett tőke Befektetett tőke Befektetett eszközök Összes eszköz Forgóeszközök Bérköltség Anyagköltség Információs költség Létszám Stb. Eredmény fajták Üzemi-üzleti tevékenység eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény Fedezeti összeg EBIT (Adózás és kamatfizetés előtti eredmény)

25 Fontosabb Jövedelmezőségi Mutatók
Vetítési alap szerint: Emberi erőforrás jövedelmezősége pl.: Adózott eredmény Átlagos állományi létszám Anyagi erőforrás-felhasználás jövedelmezősége pl.: Anyagköltség Információ-felhasználás jövedelmezősége pl.: Információs költség Eszközlekötés jövedelmezősége pl.: Üzemi eredmény Állóeszközök nettó értéke Saját tőke lekötés jövedelmezősége pl.: Saját tőke

26 Saját tőke jövedelmezősége (ROE)
Kifejezi, hogy milyen jövedelmezően működteti a tulajdonosi tőkét a vállalkozás. Leggyakoribb torzítások: Költségek csökkentése Az osztalék fizetés javítja a mutatót A saját tőke bővülése visszaforgatásból vagy tőkeemelésből származik? A tőkeleszállítás „javítja” a mutatót!

27 Példa a ROE számítására
Feltételezzük, hogy X cégben az összes részvény szám db 1 részvény könyvszerinti értéke Ft. A cég várható adózott eredménye 100 millió Ft. Számoljuk ki a ROE értékét!

28 Eszközarányos jövedelmezőség (ROA)
Megmutatja, hogy a vállalat teljes eszközállománya milyen hozamot biztosít, és hogy mekkora megtérülési ráta mellett működtették a cég vezetői. Leggyakoribb torzítások: Év végi vagy átlag érték Eredmény kozmetikázás Eszközök értékelése, esetleges átértékelése Mérlegen kívüli eszközök

29 Gazdasági Mutatók Rugalmasság Forgási sebesség Hatékonyság
1 %-os erőforrás változás hány %-os változást idéz elő a hozamban 1 %-os hozamnövekedéshez hány %-os erőforrás változás szükséges Forgási sebesség Számítható fordulatokban (árbevétel/erőforrás) Napokban (időszak napjai/fordulatok) Hatékonyság Erőforrás felhasználás: Hozam/Erőforrás vagy Erőforrás igényesség: Erőforrás/Hozam

30 Likviditás Arra kaphatunk választ, hogy a vállalkozás
egy naptári napon rendelkezik-e kötelezettségeinek teljesítéséhez elegendő pénzeszközzel, illetve vannak-e olyan eszközei amelyeket a fizetési kötelezettség esedékességének napjára fizető eszközzé tud átalakítani

31 Rövidtávú fizetőképességi vagy likviditási mutatók
az az eszköz,amely könnyen és lényeges veszteség nélkül készpénzzé konvertálható, a kötelezettség, ha azt a közeljövőben kell visszafizetni

32 A hagyományos likviditási mutatók
Annak a mértékét mérik, hogy a cég rövid távon esedékes kötelezettségei mennyire vannak lefedve a rövid távú eszközök által.

33 A likviditási mutatók a fizetőképesség fokát tesztelik,
alapvetően a rövid távú hitelezőknek érdekesek, segítséget nyújthatnak a vállalat működésének megítéléséhez hosszú távú finanszírozási források nyújtása esetében is, hosszú távú kötelezettség rövid távú probléma

34 1. Általános likviditási mutató
(current ratio)

35 2. Gyors likviditási mutató
(quick ratio, acid test)

36 3. Azonnali likviditási mutató
(cash ratio)

37 Likviditásmenedzselés 1.
Likviditásmenedzselés hosszabb távon célja, hogy a cég a viszonylag hosszú stratégiai időtávon tartósan elkerülje a fizetésképtelen állapot. Kulcseleme a pénzügyi helyzet folyamatos követése likviditási mutatók alapján, cash flow követési mechanizmusokkal, keresztmetszeti elemzésekkel, csődmodellekkel. Rendszerbe épített szűrők jelzik a kritikus sávokat, értékeket, időpontokat. Varsányi Judit-Virág Miklós: Cégstratégiák piaci, pénzügyi megalapozása. Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1997.

38 Likviditásmenedzselés 2.
A tartós likviditásnak fontos feltétele, hogy a cégvezetés tudatosan kialakított finanszírozási elveket és arányokat kövessen. Az árak és fizetési feltételek alakításával pl. a likviditás széles határokon belül látványosan befolyásolható. Annak, hogy ez kihasználható legyen, fontos feltétele a cég termékeinek piacképessége, s ennek folytán a cég erős alkupozíciója Varsányi Judit-Virág Miklós: Cégstratégiák piaci, pénzügyi megalapozása.Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1997.

39 Finanszírozás, mint a tőkeszerzés folyamata
A tőke megszerzése lehetséges külső finanszírozással részesedés finanszírozás idegen finanszírozás belső finanszírozással forgalmi bevételből leírásokból nyereség visszatartása tartalékolás vagyon átrendezése révén rövid vagy hosszú távra

40 Finanszírozási mérleg
A cég eszközeit és forrásait összevontan, a számviteli mérleghez képest kissé eltérő szerkezetben tartalmazza. Az eszköz és forrás állomány ugyan mindig egyensúlyt mutat értékben, de ez nem jelent finanszírozási egyensúlyt.

41 Illeszkedési elv Finanszírozási (tartalmi) egyensúlyról csak akkor beszélhetünk, ha a mérleg megfelel az „illeszkedési elvnek”. Az ”illeszkedési elv” azt a közgazdasági ésszerűséget fogalmazza meg, hogy a tartósan lekötött eszközöket tartós forrásból, az átmenetileg lekötött eszközöket pedig átmeneti forrásból célszerű finanszírozni.

42 Finanszírozási célterületek
Likviditásmenedzselés hosszabb távon Projektek finanszírozása A projektfinanszírozás eredményességének feltétele, hogy a cég széles körben mérje fel tőkeforrásait, s azokat gondosan igazítsa a projekt tényleges tőkeszükségletéhez - beleértve a pénzforrások időbeli eloszlásának szempontját A jó tőkeellátottságú projektek sikeres kivitelezésének feltétele a jó döntésmodellezés Stratégiai akciók finanszírozása A stratégiai akciók finanszírozása a projektfinanszírozás körébe tartozik akkor, ha az akció tartalma, jellege és jelentősége innovációs projektnek felel meg. Általában azonban az akcióprogramot előzetesen felül kell vizsgálni a finanszírozhatóság, pénzügyi erőforrások elosztása és az egyéb szempontok alapján Varsányi Judit-Virág Miklós: Cégstratégiák piaci, pénzügyi megalapozása. Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1997.

43 Finanszírozási formák lehetőségei
A saját befektetések pénzügyi háttere Az erőforrások allokációját az adott stratégiai akció piaci, megvalósíthatósági és finanszírozási szempontjainak figyelembevételével kell megtervezni Befektetések, beolvasztások, egyéb tőkeigényes akciók A tőkeallokációnak a tőkebővülési igényeken kell alapulnia A tőkeallokáció típusát a befektetési kínálat elemzése és sokoldalú hatásszimuláció alapján kell meghatározni Az átfogó forráskeresési és finanszírozási döntéseket az adott befektetési változatok különböző hasznossági elemzéseire és hatásszimulációira kell építeni Forrás: Varsányi Judit-Virág Miklós: Cégstratégiák piaci, pénzügyi megalapozása. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1997.

44 Innovációk finanszírozása
Akciófinanszírozás, projektfinanszírozás Akciófüggő finanszírozási ismérvek Forrásfüggő finanszírozási ismérvek Fundraising és forráshasznosítás Fundraising = forrásszerzés Pályázati rendszer, vegyes célú források Változó feltételrendszer = döntésmotiváló tényezők (hozzáférhetőség, előnyök, terhek, kockázatok) Pályázókészség nagy szerepe A pályázatírási készség fejlesztése Varsányi Judit - Menedzsment óravázlatok. Széchenyi István Egyetem, február

45 Akcióirányokhoz kötött pénzügyi megfontolások
Döntési szempontok és pénzügyi megfontolások Akcióirányok Közvetlen, gyors megtérülés, mérhető piaci hatásokkal Hatás a minőségre, mennyiségre, szervezhetőségre, fajlagosokra, amortizációra Ráfordítások időszerkezete, megtérülése és hatása a likviditásra Az ismeretszerzés célja és hatásai Alternatívák a piackutató kínálat költségességére és hatásosságára A marketingakció piacbefolyásoló képessége: hatás az erőviszonyokra, részarányokra Hatás az árpolitika mozgásterére és az eladható mennyiségre Jövedelmezőségi, likviditási hatások tömege és időbeli eloszlása Termékjelleggel meghatározott mozgástér Az értékesítési hálózatbővítés formái és hatásosságuk A bővülés fenntartásának forgóeszközigénye és finanszírozhatósága A megcélzott képességjavulás jellege Az akció tartalma, menedzselési igénye, alvállalkozói kínálat és ésszerűség Hatások számszerű és intuitív elemei, szinergiahatások, pénzügyi eredmény A környezetvédelmi akció célpontja és indokoltsága Finanszírozási forráslehetőségek és preferenciák Elvárások és a megtérülés kulcsszempontjai Gyártmány- fejlesztés Gyártás- fejlesztés Piac- kutatás Termék- pozicionáló marketing Piacbővítő marketing TQM akció Környezet- védelem Varsányi Judit-Virág Miklós: Cégstratégiák piaci, pénzügyi megalapozása. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1997.

46 Finanszírozási forráshoz kötött pénzügyi megfontolások
Pénzforrások Döntési szempontok és pénzügyi megfontolások Saját forrás Hosszú lejáratú bankkölcsön Kedvezményes célhitelek Kötvény- kibocsátás Idegen tulajdonosi tőke bevonása A saját forrás tömege, és a más irányú lehetőségek mérlegelése A saját tőke megtérülési követelménye Krízis esetére tartalékolandó saját tőke aránya Hitelterhek és biztosíték iránti igények Törlesztési kondíciók és a cég törlesztőképessége Forrás és hozzáférhetőségi feltételek Általános és speciális hitelkondíciók Kibocsátási feltételek és ígérvények Inflációs viszonyok és várakozások Visszafizetési és törlesztőképességi viszonyok Az innovációs lehetőség vonzereje és tartós hatásai Az idegen tulajdonos magatartása, messzebbre mutató szándékai A tulajdonarányok változásának hatása a jövedelmezőségre, osztalékra,, és a döntési struktúra alakulására Hosszú távú megtérülési és likviditási viszonyok Az innováció hatása a vagyonarányos nyereség alakulására Varsányi Judit-Virág Miklós: Cégstratégiák piaci, pénzügyi megalapozása. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1997.

47 A Kockázat Általános értelemben: egy kedvezőtlen esemény bekövetkezése. Pénzügyi értelemben: amikor egy befektetés jövőbeni hozama eltér a becsült (elvárt, várható) hozamtól. Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

48 Beruházási kockázat Beruházás gazdaságosságának vizsgálata mellett meg kell becsülni a kockázatot is: Optimista Pesszimista változat

49 A kockázat finanszírozása
Általános költség Tartalékok Külső források Biztosítási transzfer Személybiztosítás Vagyonbiztosítás Felelősségbiztosítás Jogvédelmi biztosítások Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

50 A kockázatkezelés-folyamata
Veszélyforrások meghatározása és elemzése Vagyoni, jövedelmi, felelősségi és személyes kockázatok A lehetséges károk nagysága, valószínűsége, gyakorisága és pénzügyi hatásai Intézkedési lehetőségek keresése Intézkedések a károk elkerülésére, megelőzésére vagy csökkentésére Pénzügyi megoldások keresése: tartalékképzés, biztosítások A legjobb módszerek kiválasztása Pénzügyi szempontok Egyéb vállalkozási szempontok A kiválasztott kockázatkezelési módszerek végrehajtása Vezetési intézkedések Technikai intézkedések Monitoring, és a program továbbfejlesztése Az eredmények megfigyelése és értékelése Szabványosított megoldások kidolgozása Szabó József (2003): Vállalatok, vállalkozások gazdaságtana. Egyetemi jegyzet. Universitas KHT, Győr.

51 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "Előadás November 5. Befektetés - beruházás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések