Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SEED ALAPÍTVÁNY PROJEKT MENEDZSMENT A PROJEKT MENEDZSMENT ALAPJAI A PROJEKTEK TERVEZÉSE A PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SEED ALAPÍTVÁNY PROJEKT MENEDZSMENT A PROJEKT MENEDZSMENT ALAPJAI A PROJEKTEK TERVEZÉSE A PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA."— Előadás másolata:

1 SEED ALAPÍTVÁNY PROJEKT MENEDZSMENT A PROJEKT MENEDZSMENT ALAPJAI A PROJEKTEK TERVEZÉSE A PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA

2 SEED ALAPÍTVÁNY Pontosan meghatározott célok (eredmények) elérése megadott időre adott költségkeret mellett Kezdési és befejezési időpont adott Egyszeri tevékenység Összetettség, komplexitás Saját szervezeti háttér Tapasztalat alkalmazhatósága

3 SEED ALAPÍTVÁNY Projekt menedzsment funkciók I. Projekt tervezés –A projektvezető a közreműködő szervezeti egységekkel együtt team munkában végzi –Jellemző a kettős feladat: A megtervezendő rendszer kialakítása megfelelő módszerek, technikák segítségével Az ehhez megfelelő tervezési eljárás kidolgozása Projekt szervezés Team építés és fejlesztés A különböző team-ek tevékenységének szervezése, összehangolása (konfliktusok kezelése)

4 SEED ALAPÍTVÁNY Projekt menedzsment funkciók II. Projekt koordinálás –Kitűzött határidők betartása –Információáramlás biztosítása Projekt irányítás –A munkálatok terv szerinti lebonyolítása Projekt ellenőrzés –A projekt futását folyamatosan követő tevékenység (Ki kell terjedjen mennyiségi-, minőségi- és funkcionális szempontokra)

5 SEED ALAPÍTVÁNY Négy fázis: 1.Kezdeményezési (koncepcionális) fázis –Ötlet/igény felmerülése –Projektjavaslat elkészítése –Részletesebb piaci elemzések (megvalósíthatósági tanulmány) készítése 2.Tervezési fázis –Projekt célok definiálása –Projekt menedzsment létrehozása –Tevékenységek, erőforrások tervezése-ütemezése, integrálása minőségi-, illetve biztonsági előírásokkal, adminisztrációval –Életciklus-előrehaladás ellenőrzési tervek készítése

6 SEED ALAPÍTVÁNY Projekt életciklus (3 – 4) 3.Végrehajtási (implementációs) fázis –Tervek „üzembehelyezése” –Tevékenységek figyelemmel kísérése, irányítása –Előrehaladás (periodikus) vizsgálata, szükség szerinti reviziója 4.Lezáró (befejező) fázis –Projekt komplettálása –Átadás –Projekt kiértékelése –Nyomon követési feladatok

7 SEED ALAPÍTVÁNY 1. LÉTREHOZÁS 3. MEGVALÓSÍTÁS és NYOMONKÖVETÉS 4. ÉRTÉKELÉS 2. TERVEZÉS

8 SEED ALAPÍTVÁNY Milyen a jó projekt? Valós problémákra és lehetőségekre szabott Illeszkedik a pályázó hosszú távú fejlesztési terveihez Élvezi a partnerek és érintettek támogatását Megvalósítható Egyedi Jelentős hatása van a külső környezetre is

9 SEED ALAPÍTVÁNY A projekt létrehozása A PROJEKT LEGYEN Világosan átlátható Meggyőző és Mérhető! Ennek elérésére alkalmazzuk a PROJEKTTERVEZÉSI TECHNIKÁKAT: SWOT elemzés = MILYEN, aki csinálja Problémafa = MINEK az érdekében Célfa = MILYEN eredményért Logikai keretmátrix = MIT csinál

10 SEED ALAPÍTVÁNY Projekttervezés Végrehajtási struktúra elkészítése Erőforrások tervezése Logikai terv elkészítése (keretmátrix) Mérföldkövek és döntési pontok rögzítése Időtervezés Kockázatelemzés Kommunikációs terv elkészítése

11 SEED ALAPÍTVÁNY A SWOT-elemzés MICSODA? Táblázatos formában megjelenített gyorsfénykép, mely a szervezet aktuális állapotát mutatja be. Remek melléklet a pályázathoz! MIRE JÓ? A pályázat bírálója számára azonnal világossá válnak a pályázó szervezet fő fejlesztési lehetőségei és esetleges gondjai

12 SEED ALAPÍTVÁNY A SWOT felépítése ERŐSSÉGEK (Strengths) GYENGESÉGEK (Weaknesses) LEHETŐSÉGEK (Opportunities) VESZÉLYEK (Threats) Belső tényezők Külső tényezők + -

13 SEED ALAPÍTVÁNY Problémafa – példa Negyven feletti nők a munkaerőpiacon A negyven év feletti nők nem tudnak elhelyezkedni A negyven év feletti nőket diszkrimináció éri a munkaadók részéről Okozat Nem tudnak messzire járni dolgozni Nincs piacképes szakismeretük Nem értenek a számítógéphez Tradicionális családi munkamegosztás

14 SEED ALAPÍTVÁNY Célfa – példa A negyven év feletti nők munkaerőpiaci helyzete javul Eredmény A női esélyegyenlőség erősödik Az atipikus munkavégzési formák (önfoglalkozatás, távmunka) ismertebbek lesznek Képzésekkel nő a célcsoport tudása Informatikai képzéssel erősödik a munkaerőpiaci helyzetük Az önismereti, motivációs, kommunikációs képzés segít

15 SEED ALAPÍTVÁNY Logikai keretmátrix MICSODA? Egy 4x4-es táblázat, mely egy konkrét projektet tesz áttekinthetővé mind a tervező, mind a pályázat elbírálója számára Szintén pályázati melléklet. MIRE JÓ? –Segít a problémákra reagáló, mérhető eredményeket hozó, profi pályázat készítésében –Átlátható, logikus módon mutatja meg az összefüggéseket a tervezett tevékenységek és elérendő célok között –Bizonyítja, hogy a várt eredmények mérhetőek, és bemutatja, hogy hogyan –Segít felmérni és megfogalmazni a pályázat kockázati tényezőit

16 SEED ALAPÍTVÁNY Előkészítése: 1.Érintettek elemzése Célcsoportok azonosítása Kulcsproblémáik, lehetőségeik és korlátaik 2.Problémaelemzés Problémák meghatározása Ok-okozati összefüggések meghatározása 3.Célkitűzés-elemzés Projektstratégia meghatározása

17 SEED ALAPÍTVÁNY Tervezési lépései Beavatkozási logika meghatározása Előfeltevések és rizikófaktorok meghat.-a Indikátorok azonosítása Tevékenységütemezés készítése Költségvetés készítése

18 SEED ALAPÍTVÁNY Felépítése 1. Leírás 2. A sikeresség mutatói 3. Mutatók forrásai 4. Kockázatok és feltételezések 1. Stratégiai célok 2. Projektcél 3. Eredmények 4. Tevékenységek Források Költségek Előfeltételek

19 SEED ALAPÍTVÁNY A mérföldkövek mátrixba rendezése Sor- szám TevékenységFelelősMegvalósítás (hónapok) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1.Team létrehozásaX. Y. 2.Projekt előkészítéseZ. F. 3. 4.Beruházás 5. 6. 7.Folyamatos kommunikáció a partnerek között 8Projekt folyamatos nyomon követése.9Projekt pénzügyi monitoringja.10. 11.Záró beszámoló készítése

20 SEED ALAPÍTVÁNY A projekt végrehajtása Tulajdonképpen a projekttermék létrehozása Projekt monitoring, kontrolling (tervvel összehasonlítás) Erőforrások feladatokhoz hangolása Változások kezelése (esetleg válságmenedzselés) Kommunikáció Megbízó, projekt környezet és felelősök tájékoztatása - elvégzendőkről - dokumentációról - tanulságokról - korrekciókról

21 SEED ALAPÍTVÁNY A projekt lezárása A projekttermék dokumentált átadása Követési, karbantartási megállapodás Projekttagok visszahelyezése eredeti munkájukba Erőforrások reintegrációja Utólagos költségelszámolás készítése Tartalom, célok és módszerek elemzése Tapasztalatok rögzítése, összefoglaló készítése Záró értekezlet

22 SEED ALAPÍTVÁNY A projekt értékelése Elért szakmai eredmények elemzése - a rögzített célok - a megbízás tartalma és - a sikerkritériumok szempontjából Projektfolyamat értékelése Együttműködés elemzése Hatékonyság értékelése Értékelő jelentés összeállítása

23 SEED ALAPÍTVÁNY Az NFH által finanszírozott pályázatokat magyarul, géppel írottan kell benyújtani A projekt illeszkedjen a megpályázott program célkitűzéseihez A pályázat megfogalmazása legyen precíz, világos, könnyen érthető Az eredeti és másolati példányok egyenként legyenek lefűzve. Ügyeljünk a pályázati kiírásban foglaltak pontos betartására, mert az ezektől való legkisebb eltérés is kizáró ok lehet adott esetben - például a pályázatok leadási határideje, amely percre pontosan értendő (általában nem a postai bélyegző dátumát veszik alapul, hanem a hivatalba történő beérkezéséét).

24 SEED ALAPÍTVÁNY Lapozza át egy pihent kívülálló is Ellenőrző lista alapján össze kell gyűjteni a mellékleteket és alá kell írni a megfelelő helyen Az érintett intézmény jogilag felhatalmazott képviselője írhatja alá! (aláírási címpéldány) Csak olyasmire kérjünk támogatást, amire a terv megvalósításához feltétlenül szükség van. Reális árakon, reális bérekkel számoljunk. Nem érdemes megpróbálni minden áron kitölteni a pályázható keretösszegeket! Legyen kevesebb, de konkrét cél, jól körülhatárolt célcsoporttal, és lehetőleg mérhető eredményekkel.

25 SEED ALAPÍTVÁNY Tudnivalók a közbeszerzésről Május 1-től új törvény – www.IM.huwww.IM.hu A strukturális alapoknál már most is alkalmazni kell - 2004. jan. 1- dec. 31. árubeszerzés: 25 milliótól építési beruh. :65 milliótól szolgáltatás: 15 milliótól - 2005. jan. 1 – dec. 31. árubeszerzés: 25 milliótól építési beruh. :70 milliótól szolgáltatás: 20 milliótól Nettó összegek!!!

26 SEED ALAPÍTVÁNY Infrastrukturális beruházások pályázatai I.Megvalósíthatósági tanulmány (több lehetséges alternatíva összehasonlítása – pl.költségek, időigény, stb. alapján) - vezetői összefoglaló - Általános elemzés – HR, piac, stb. - műszaki megvalósítás, végrehajtás tanulmányterv - Környezeti hatások és beavatkozási területek - Pénzügyi megvalósíthatóság - Gazdasági és társadalmi elemzés: költség – haszon (ráfordítás/hozamok) mérése - Kockázat elemzés, érzékenység vizsgálat

27 SEED ALAPÍTVÁNY II. Környezetvédelmi hatásvizsgálat a beruházásra III. Műszaki tervek, engedélyek – építési engedély 8-10. hó IV. Gazdasági vizsgálat –költségek, önrész, előfinanszírozás

28 SEED ALAPÍTVÁNY ÍRJUNK VAGY ÍRASSUNK? A STRUKTURÁLIS ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PÁLYÁZATOKAT MINDENKI MOST TANULJA, EDDIG MAGYAR SZERVEZETNEK ILYEN TÍPUSÚ PÁLYÁZATBAN NEM VOLT LEHETŐSÉGE RÉSZT VENNI. Amennyiben külső céget veszünk igénybe, tájékozódjunk referenciáiról! Vegyük figyelembe, hogy általában fix díj + sikerdíjért dolgoznak, melyet ki kell termelni. A százalékos összegben megállapított tanácsadói díj nem elszámolható költség. (GVOP-ban a fix díj 10 M Ft pályázott értékig 50 E Ft; 10 M Ft felett 100 E Ft-ban maximált!)

29 SEED ALAPÍTVÁNY Két HEFOP pályázat 2004/ 3. 5. 4. A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló közművelődési intézmények rendszerszerű bevonásával 2004/ 3. 4. 2. A vállalkozói készségek fejlesztésének támogatása

30 SEED ALAPÍTVÁNY A feldolgozás menete az ESZA Kht.-nál Iktatás, formai ellenőrzés Megfelelés ellenőrzése alapvető szabályossági követelményeknek - eredeti és másolati példányok - elektronikus adathordozón is Azonosítószám kiadása Első hivatalos értesítés megküldése

31 SEED ALAPÍTVÁNY Lehetőségek 1.1. Formai értékelésre bocsátható 1.2. Ha nem bocsátható formai értékelésre, értesítés az elutasításról (ilyenkor az eredeti példányt az ESZA Kht. köteles megőrizni, a többit 2 héten belül elviheti a pályázó)

32 SEED ALAPÍTVÁNY A formai értékelés Teljességi - formanyomtatványok kitöltése teljes-e? - minden melléklet csatolva-e? KÖLTSÉGVETÉS, PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT, ADATLAP TÁMOGATÁSI DÖNTÉSRŐL, ÉLETRAJZOK, GARANCIÁK, PÉNZÜGYI TERV STB. Jogosultsági vizsgálat pályázó jogosult-e a támogatás elnyerésére?

33 SEED ALAPÍTVÁNY 3-féle eredmény lehet 2.1. Pályázat befogadása (ha teljes + jogosult) –Befogadásról értesítés küldése –Szakértői csoport értékeli (ez még nem jelenti a támogatás biztos elnyerését, csak a formai megfelelést igazolja)

34 SEED ALAPÍTVÁNY 2.2. Hiánypótlás –Ha pótolható melléklet hiányzik, faxon, vagy postai úton szólítják fel a pályázót a pótlásra. Ennek kézhez vételétől számított 5 nap alatt kell beküldeni faxon, vagy ha eredeti melléklet, akkor postán is. –Ezt követően értesítés - befogadásról, vagy - elutasításról

35 SEED ALAPÍTVÁNY 2.3. Elutasítás –Jogosultság hiánya esetén –Tartalmi elem hiányzik (pl. a formanyomtatvány nem hiánytalan), vagy –Hiánypótlási felszólítás ellenére sem érkezett be a pótolandó dokumentum Ezt a döntést 5-tagú értékelő bizottság hozza meg (az ESZA Kht. előterjesztése alapján) –Elnöke az Irányító Hatóság munkatársa –Titkára az ESZA Kht. munkatársa –3 szavazó tagja a szaktárcák delegáltja

36 SEED ALAPÍTVÁNY (Tanácskozási joggal a régiók, az érdekképviseleti szervek, civil szervezetek képviselői is jelen lehetnek, akiket felkérés, vagy delegálás útján választanak ki.)

37 SEED ALAPÍTVÁNY Szakmai értékelés A pályázati útmutatóban közzétett szempontrendszer szerint FÜGGETLEN SZAKÉRTŐK végzik a szakmai és pénzügyi értékelést Két szakértő egymástól is függetlenül értékel Javaslatukat az ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁG ülése vitatja meg és javaslatot tesz az Irányító Hatóság vezetőjének

38 SEED ALAPÍTVÁNY Ennek alapján hozza meg a TÁMOGATÁSI DÖNTÉS-t és erről az Irányító Hatóság értesíti a pályázót. - Pozitív támogatási döntés esetén megkezdődik a támogatási szerződés előkészítése, majd végbemegy a megkötése - Elutasítás esetén a pályázó értesítése

39 SEED ALAPÍTVÁNY További információk Értesítések postai úton történnek (kivétel a hiánypótlásra való felszólítás, ahol fax) Kérdések a hiánypótlással és az elbírálási folyamattal kapcsolatban e-mail-ben EUtamogatas@esf.huEUtamogatas@esf.hu vagy a pályázati útmutatóban közzétett telefonon Elutasításról küldött levél tartalmazza az indoklást. Ennek figyelembe vételével, kijavításával lehet és érdemes újból pályázni.

40 SEED ALAPÍTVÁNY Aktuális pályázatokról az egyes Operatív Programokat Irányító Hatóságok www.gkm.hu (GVOP és KIOP is!)www.gkm.hu www.fmm.gov.hu és www.hefop.huwww.fmm.gov.huwww.hefop.hu www.fvm.hu (AVOP)www.fvm.hu www.nth.hu (ROP) illetvewww.nth.hu Az ESZA Kht. által lebonyolított elbírálásokról www.esf.hu honlapon lehet tájékozódni.www.esf.hu

41 SEED ALAPÍTVÁNY Dokumentumtár Damjanovich Katalin – Hermándy-Berecz Judit [2003]: MATRA Projektfejlesztő Tréning a Regionális Fejlesztésért (Második blokk: projekttervezés) Tempus Közalapítvány Görög Mihály [2001]: Általános projektmenedzsment. AULA kiadó, Budapest Görög Mihály [2001]: Bevezetés a projektmenedzsmentbe. AULA kiadó, Budapest PHARE ACCES 2001 BCARN program – www.romacentrum.hu/ www.romacentrum.hu/ www.pm-mesterseg.hu/ www.tpf.hu/

42 SEED ALAPÍTVÁNY További hasznos linkek Egy projekttervező szoftver http://www.humansoft.hu/Szoftver/tempo/ http://www.humansoft.hu/Szoftver/tempo/ Projektvezetés http://www.szinergia.hu/ http://www.szinergia.hu/ Vállalatirányítási információs rendszerek Magyarországon - 2. kötet http://www.computerbooks.hu/vallir2/ http://www.computerbooks.hu/vallir2/ Projekttréningek http://www.poziteam.hu/ http://www.poziteam.hu/

43 SEED ALAPÍTVÁNY Köszönöm a figyelmet! Lányi Pál SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 22-24. V. 15. T/F.: 212-2179; 315-0195; 316-4987 E-mail: planyi@seed.hu; lanyipal@hotmail.complanyi@seed.hulanyipal@hotmail.com Webcím: www.vallakozo.hu/seedcomwww.vallakozo.hu/seedcom MAGÁNCÉG: EUTENDER BT. 1141 Komócsy u. 8. T: 222-0730; F: 422-0513; GSM: 20/421-7893


Letölteni ppt "SEED ALAPÍTVÁNY PROJEKT MENEDZSMENT A PROJEKT MENEDZSMENT ALAPJAI A PROJEKTEK TERVEZÉSE A PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések