Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Globalizáció és hatása a gazdaságpolitikára

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Globalizáció és hatása a gazdaságpolitikára"— Előadás másolata:

1 Globalizáció és hatása a gazdaságpolitikára

2 Globalizáció Folyamat, amely: Összetett Totális Képlékeny Dinamikus

3 Fogalma? Mit értünk alatta?
A tér- és az idő összezsugorodása Döntően nem államok, hanem vállalatok, elsősorban transznacionális társaságok irányítják. A vállalati szintről kiindulva mozog lefelé és felfelé. Ér- és idegrendszerét hálózatok alkotják Hatása eltérő sebességgel és időben bontakozik ki az egyes területeken Lopakodva terjed Beszűkíti a politika cselekvési tartományát, a nemzeti gazdaságpolitikák autonómiája csökken Részben erodálja, részben és mindenekelőtt erőteljes újraértelmezésre készteti a klasszikus nemzetállami kompetenciákat. Az államnak új szerepköre alakul ki. A befele orientálódó magatartást felváltja az egyre inkább nemzetközi térben mozgó állam a nemzeti értékek hagyományos értéktartalma is jelentősen módosul

4 Új vagy régi jelenség? Többféle álláspont:
Az emberiség története egészében véve globalizáció Az elmúlt évtizedek terméke, mely különösen a bipoláris rendszer felbomlása után i időszakban vált egyértelművé és visszafordíthatatlanná

5 Globalizációt kiváltó okok:
Vonzást kifejtő erők: A protekcionista gazdaságpolitika visszaszorulása A piaci erőkbe vetett bizalom erősödése Az ázsiai és a csendes-óceáni térség fellendülése Földrajzi eltolódás a világ technológiai erőforrásainak terén Az új termékek bevezetésének növekvő költsége A fogyasztói igények globalizálódása

6 Globalizációt kiváltó okok:
A feltételeket megteremtő erők: Technikai újítások megjelenése A szállítási költségek csökkenése Az információs technológiák terjedése, színvonalának emelkedése, költségeinek csökkenése Világméretűvé vált tájékoztatás A tömegtermelés és a tömegtermékkel kereskedők megerősödése Globális pénzpiacok kialakulása

7 Globalizációt kiváltó okok:
Fenyegető erők: Offshore cégek versenye A protekcionizmus nem teljes körű felszámolása A valutaárfolyamok állandósult változékonysága A technológiai újítások gyorsuló üteme Egyre több vállalat alkalmaz globális stratégiát

8 Jellemzői (Veress József):
A világgazdaság egyközpontúvá válása (USA hegemón szerepe a világpolitikában ) Az ország kategória folyamatos relativizálódása A pénzügyi- és a reálgazdaság megváltozott viszonya, az előző dominálja a gazdaságot Információs forradalom, amely kommunikációs forradalommal jár együtt

9 A világgazdaság alakulása (vásárlóerő paritáson)
GDP (milliárd dollár) GDP/FŐ (dollár) Kína 8 110 19 370 6 200 13 580 Japán 4 008 4 497 31 460 36 420 EU 27 12 816 17 752 26 200 35 640 USA 12 475 19 040 42 120 56 660 Világ 58 858 9 320 13 500

10 Export Import Egyenleg EU 25 1071 1177 -106 Kína 477 451 26 Japán 455 366 89 USA 730 1226 -497

11 Termelékenység alakulása
ország % EU 25 100 Japán 92,6 USA 136,1

12 Négypólusú világ? Négy igazán nagy gazdasági hatalom marad „állva” a következő másfél évtizedet meghatározó globális gazdasági versenyben: Kína, India, EU és USA Kína válhat a legnagyobb gazdasággá A várható négypólusú világban az országok két egymást metsző tengely mentén helyezkednek el: a) demokráciákat és a parancsuralmai rendszereket elválasztó tengely b) másik tengely elválasztja azokat az országokat, amelyek hatalmi egyensúlyokra építenék a világrendet, és azokat, amelyek politikájának rendező elve a nemzetközi jog és a multilaterális intézmények primátusa Forrás: HVG2007. március 24.

13 A globalizáció gazdasági vetületének főbb jellemzői:
Világméretű liberalizáció, amely egyszerre nyit piacot és ugyanakkor szűkítheti a versenyt Kiteljesíti a versenyt és felértékeli a versenyképességet A versenyképességet új elemekkel gazdagítja (gazdasági, politikai, jogi, intézményi összetevők) A verseny torzulása – világméretekben is értelmezhető monopolhelyzetek kialakulása Jelentősen csökken a vállalatok nemzeti jellege. A mai vállalatok egy globális háló részei A transz- és multinacionális vállalatok szerepének és befolyásának növekedése (lobbi erejük nagy, beszállítók kiszolgáltatottsága)

14 Jellemzői: A tőkeallokációs döntések a világpiac egészének figyelembevételével történnek A gazdasági szereplők jövedelmei is egyre inkább nemzetköziesednek Felértékelődik a tudástőke szerepe Leértékelődik a szakképzetlen munkaerő Új analfabetizmus alakul ki Az alkalmazkodási és adaptációs készségek jelentősége megnő, felértékelődnek a kognitív képességek és a stratégiai gondolkodás

15 A globalizáció tartalmát alkotó folyamatok:
A pénzügyek globalizációja, a nemzeti pénzpiacok deregulációja és a tőkeáramlások nemzetközivé válása A verseny és a vállalatok globalizációja Szabályozó mechanizmusok globalizációja

16 Hatása Nem univerzális és nem homogén felgyorsult hektikus

17 A globalizáció kulcsszereplői
Nemzetközi pénzügyi intézmények - Világbank - Nemzetközi Valutaalap (IMF) A WTO és regionális kereskedelmi szervezetek, egyezmények - OECD - Kereskedelmi Világszervezet (WTO) Nemzetek feletti vállalatok

18 Állam szerepe A globalizáció részben erodálja, részben pedig újraértelmezésre készteti a nemzetállami kompetenciákat. Előtérbe kerülnek: Jövedelemtermelést ösztönző és A keretfeltételeket megteremető feladatok Következő feladatcsoportok: Nemzetközi standardoknak megfelelő gazdaságpolitika folytatása, a támadhatósági pontok és a különböző kockázatok csökkentése Az ország optimális elhelyezése a radikálisan átalakuló termelési és szolgáltatási mezőkben, a technológiai és innovációs előtérben. A súlypontok kijelölése, s ezeknek alárendelni a konkrét gazdaságpolitikai lépéseket. Olyan szektorok, profilok, kutatások menedzselése, támogatása, amelyek a világ élvonalát jelentik, vagy jelenthetik, így az adott ország megkülönböztető jegyeit reprezentálhatják A kormány és az üzleti szféra egy irányba húzásának biztosítása

19 Globalizáció - régiók A világgazdaságban ma két látszólag ellentétes tendencia figyelhető meg: A nemzeti dimenzió jelentősége csökken, ugyanakkor a régiók jelentősége nő. A regionális együttműködés különféle jellegű és eltérő mélységű formái szaporodnak.

20 Megítélése Álláspontok:
elkerülhetetlen, minden jó és minden gazdagság forrása A globalizációnak pozitív és negatív következményei egyaránt vannak A transznacionális tőke világméretű összeesküvése, amely minden rossz forrása

21

22 Dilemmák A gyorsuló átalakulási sebesség és az ezt egyre kevésbé követni tudó alkalmazkodási sebesség közötti ellentmondás Hosszú távú stratégiai döntések szükségessége, ugyanakkor az újratermelődé konfliktusok tűzoltásszerű, kárkorlátozó mechanizmusai közötti ellentmondás A nemzeti gazdaságpolitikák autonómiájának csökkenése, ugyanakkor felelősségének növekedése

23 „ A napjainkan kibontakozó globalizációs folyamatok egyszerre jelentenek esélyt és veszélyt, kitörési lehetőséget éppúgy, mint végletes és végzetes lemaradást. Azt pontosan tudjuk, hogy aki ebből a folyamatból kimarad az gyakorlatilag kiesik a most születő új világból és kilátástalan helyzetbe kerül. Azt azonban nem ismerjük, hogy hogyan alakul annak a sorsa aki bent marad a főáramban.” Inotai Andrs


Letölteni ppt "Globalizáció és hatása a gazdaságpolitikára"

Hasonló előadás


Google Hirdetések