Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az üzleti tervezés alapjai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az üzleti tervezés alapjai"— Előadás másolata:

1 Az üzleti tervezés alapjai

2 Az üzleti terv felépítése
Az alábbi séma megfelel az általános követelményeknek (Vecsenyi János: Kisvállalkozások indítása és működtetése, 2009) Címlap Összefoglaló A vállalkozás általános bemutatása Az iparág, a piac és a versenytársak elemzése Termékek és szolgáltatások

3 Az üzleti terv felépítése
Működési, üzemeltetési terv Marketing terv Emberek és szervezet Kockázatok és kockázatkezelés becslése Pénzügyi és finanszírozási terv Mellékletek

4 A vállalkozós folyamata
Piac termék Termék Működés Ötlet Háttér Start Ismeretek Üzleti terv Kadocsa György: Vállalkozások szervezése Amicus Kiadó Budapest, 2003.

5 ~I. Címlap ~ Főként külső forrásszerzésnél lényeges, segíti az üzleti terv kezelését, nyilvántartását, elbírálását Fontosabb adattípusok: A vállalkozás neve, jogi formája A vállalkozás székhelye, elérhetőségei Vállalkozás alapításának év Vállalkozás működési köre, profilja A vezető(k), képviselő(k) neve, elérhetősége Bankszámla-információk A vállalkozás azonosító (adószám, cégjegyzékszám, KSH- azonosító stb.) A terv bizalmas kezelésére vonatkozó igény

6 ~ II. Vezetői összefoglaló ~
Röviden (1-6 oldal) ismerteti a vállalkozást, a tevékenységi köröket, a célokat és a finanszírozást Mi a vállalkozás sajátos tulajdonsága, ami képessé teszi a fennmaradásra Miért érdemes befektetni - befektekő lehet, hogy csak ezt olvassa el Az olvasónak megkönnyíti az üzleti terv értelmezését, előzetesen összefoglalja annak lényegét Egyes esetekben önállóan alkalmas a figyelem felhívására Csak a teljes terv elkészülte után írjuk meg!

7 ~ II. Vezetői összefoglaló ~
Megmutatja: Terv célját Termékek/szolgáltatások jellemzőit Üzleti modellt Várható piaci helyzetet Piacra jutási stratégiát Tulajdonosokat Működtetés kulcsszereplőit Gazdasági terv lényegét Nyereség Megtérülés Visszafizetés (hitel)

8 ~ III. Vállalkozás leírása ~
Tömör összefoglalás szükséges, a későbbiekben az egyes elemek még kifejthetők A következők kerüljenek bemutatásra: Kielégíteni kívánt igény Termékek és szolgáltatások, kielégíteni kívánt igény (A vállalkozás története, aktuális „fejlődési szakasza”, profilja, termékei, helye a piacon) A rendelkezésre álló anyagi (pl. telephely, gépek) és humán (vállalkozó-munkatársak, szakképzetségük, tapasztalatuk) pénzügyi(vagyon, hitel) erőforrások Forgalom A vállalkozás céljai (pl. piaci helyzet stabilizálása, bizonyos árbevétel-szint elérése, új termékek bevezetése, új piac meghódítása)

9 ~ IV. Ágazati elemzés ~ Tartalmazza, hogy az ágazat milyen várható piaci terjedelmet, trendet, dinamikát „diktál” a vállalkozásnak A mikro- és makro-környezet elemzése, benne a vállalkozás helyének, szerepének körvonalazása. Célpiac konkretizálása Lehetőségek az üzletágban Fontos elemei: Piacszegmentálás (vevőcsoportokra bontás) A célpiac – vevőcsoport(ok) – kijelölése, akiknek a term/szolg fontos és hasznos Versenyhelyzet elemzése Pozícionálás (versenytársaktól való megkülönböztetés)

10 ~ IV. Ágazati elemzés ~ Javaslatok
Világosan kell mutatnia, hogy Van piaci igény Van fizetőképes kereslet, vevőcsoport, akiknek a term/szolg fontos és hasznos Ki is képes a vállalkozás elégíteni ezt az igény Képes nyereséget elérni

11 ~ IV. Ágazati elemzés ~ Világosan kell mutatnia, hogy van piaci igény
Iparági trendek és kilátások Célpiacok Célpiaci tapasztalatok A versenytársak elemzése Jogszabályi korlátozások

12 ~ IV. Ágazati elemzés ~ A. Iparági trendek és kilátások
Iparág leírása - Milyen igényeket milyen cége elégítenek ki? Az iparág mérete és története Az iparág jellemzői és trendjei A főbb vevőcsoportok Az iparág vonzereje Az iparág kritikus sikertényezői

13 ~ IV. Ágazati elemzés ~ B. Célpiacok
A célpiac körülhatárolása A célpiac mérete Piaci térhódítás Árazás, ár és haszonkulcs cél A célpiac egyes azonosítási lehetőségei Reklámhordozók Vásárlási szokások és ciklusok Az elsődleges célpiac várható változásai Másodlagos célpiac jellemzői

14 ~ IV. Ágazati elemzés ~ C. Célpiaci tapasztalatok
Az eddigi vevőktől származó visszajelzések A vevők változtatási igénye

15 ~ IV. Ágazati elemzés ~ D. A versenytársak elemzése
Meglévő – piaci részesedés Lehetséges új belépők A vállalkozás versenyelőnye/versenyhátránya Vevői igény kielégítése Minőség Ár Idő Piaci térhódítás Hírnév Tőkeerő Kulcsemberek

16 ~ IV. Ágazati elemzés ~ D. A versenytársak elemzése
A célpiac fontossága a versenytárs(ak) számára Új versenytársak megjelenésének korlátai

17 ~ IV Ágazati elemzés ~ E. Jogszabályi korlátozások
Hatósági előírások Ezek várható változásai

18 ~ V. Termékek és szolgáltatások ~
Célja a fejezetnek, bmutassa a vállalkozásnak Termékeit, szolgáltatásait kivülállók számára (technikai részleteket a mellékletbe) Azt a különlegességét, amivel a piaci igényt kielégíti

19 ~ V. Termékek és szolgáltatások ~
A termék/szolgáltatás a vevő szemszögéből A termék/szolgáltatás életciklus-jellemzői Szabadalom, védjegy K+F tevékenységek

20 ~ V. Termékek és szolgáltatások ~ A
~ V. Termékek és szolgáltatások ~ A. A termék/szolgáltatás a vevő szemszögéből Sajátos előny a vevő számára Vevő számára fontos jellemzők Versenytársakhoz viszonyított előny Kialakítás foka Ötlet Mintapéldány Kis sorozat ...

21 ~ V. Termékek és szolgáltatások ~ B
~ V. Termékek és szolgáltatások ~ B. A termék/szolgáltatás életciklus-jellemzői Termék/szolgáltatás helyzete az életgörbén Az életgörbét várhatóan befolyásoló tényezők

22 ~ V. Termékek és szolgáltatások ~ c. Szabadalom, védjegy
Létező vagy függőben lévő szabadalom Szabadalmazható vagy védhető jellemzők Nem szabadalmazható vagy védhető jellemzők Jogi megállapodás a tulajdonosokkal és alkalmazottakkal Nem kizárólagos megegyezés Versenyt kizáró egyezmények

23 ~ V. Termékek és szolgáltatások ~ D. K+F tevékenységek
Jelenlegi fejlesztések Jövőbeli fejlesztési fejlesztések főbb állomása A várható eredmények Új termék/szolgáltatás Meglévő termék/szolgáltatás új generációja Kiegészítő termék/szolgáltatás Mások K+F tevékenysége Közvetett/közvetlen versenytársak Vevők Szállítók

24 ~ VI. Működési és üzemeltetési terv ~
Az üzemeltetés/termelési folyamat Telephely Gépek, berendezések Alapanyag beszerzés Szállítás/teljesítés

25 ~ VI. Működési és üzemeltetési terv ~ A
~ VI. Működési és üzemeltetési terv ~ A. Az üzemeltetés/termeléi folyamat Technológia Tapasztalat Gazdaságos üzemnagyság Közvetlen ktgcsökkentési lehetőség

26 ~ VI. Működési és üzemeltetési terv ~ B. Telephely
Földrajzi hely Megközelíthetőség Kapcsolódás más üzletekhez

27 ~ VI. Működési és üzemeltetési terv ~ C. Gépek, berendezések
Kapacitás Kapacitás bővítési lehetőségek

28 ~ VI. Működési és üzemeltetési terv ~ D. Alapanyag beszerzés
Kritikus alapanyagok Szállítási határidők Fizetési feltételek Kritikus hiányok az alapanyag-ellátásban Kapcsolat a legfontosabb szállítókkal JIT lehetőségei

29 ~ VI. Működési és üzemeltetési terv ~ E. Szállítás/teljesítés
Teljesítési feltételek Fizetési feltételek teljesítés esetén Legfontosabb vevők, forgalmazók Kapcsolat a legfontosabb vevők, forgalmazók

30 ~VII. Marketing terv ~ Annak bemutassa, hogy a vállakozás képes értékesítési céljait megvalósítani Átfogó marketing stratégia Ár Értékesítés Eladásösztönzés

31 ~VII. Marketing terv ~ A. Átfogó marketing stratégia
A piac meghódításának stratégiája A piac megtartásának stratégiája A piacbővítés stratégiája Forgalmazási csatornák Kommunikáció

32 ~VII. Marketing terv ~ B. Ár
Ktg-nyereség központú ár vagy Versenyár vagy Piaci ár

33 ~VII. Marketing terv ~ c. Értékesítés
Az értékesítési apparátus Értékesítéssel foglalkozók száma Toborzás és betanítás Javadalmazás Az értékesítés tevékenysége A potenciális vevők azonosítása A potenciális vevők rangsorolása A potenciális vevők megközelítésének meghatározása A potenciális vevőkre fordítható összeg

34 ~VII. Marketing terv ~ D. Eladásösztönzés
Speciális eladásösztönző akciók Hirdetések, reklámok

35 ~ VIII. Emberek és szervezet ~
A szervezet jogi formája Tulajdonos társak Tulajdonosok jogai A vállalkozás vezetőinek rövid életrajza, szakmai tapasztalata Munka- és felelősség megosztás

36 ~ VIII. Emberek és szervezet ~ A. A szervezet jogi formája
Egyéni vállalkozó Bt Kft Zrt/Nyrt Szövetkezet

37 ~ VIII. Emberek és szervezet ~ B. Tulajdonos társak
Nevek Tulajdonhányad Részvétel az irányításban

38 ~ VIII. Emberek és szervezet ~ c. Tulajdonosok jogai
Jogosítványok Szavazati jogok

39 ~ VIII. Emberek és szervezet ~ D
~ VIII. Emberek és szervezet ~ D. A vállalkozás vezetőinek rövid életrajza, szakmai tapasztalata Nevek Beosztás Hatás és felelősségi kör Különleges szaktudás, képesség, szakma, vezetői tapasztalat Jövedelem és egyéb juttatás

40 ~ VIII. Emberek és szervezet ~ E. Munka- és felelősségmegosztás
Szervezeti séma Szervezeti séma szöveges ismertetése

41 Példa szervezeti sémára:

42 ~IX. Kockázatok ~ Mi van akkor, ha:
A vállalkozás gyengeségei jelentősebbek a vártnál Kedvezőtlen külső körülmények Felkészülés az akadályelhárításra

43 ~IX. Kockázatok ~ A. A vállalkozás gyengeségei jelentősebbek a vártnál
Gyengeség főbb területei: Értékesítés Üzemeltetés Fejlesztés Vezetés Fizetőképesség

44 ~IX. Kockázatok ~ B. Kedvezőtlen külső körülmények
Keresletcsökkenés Fizetéselmaradás Verseny Elvárások változása

45 ~IX. Kockázatok ~ C. Felkészülés az akadályelhárításra
Ellenstratégiák, kivédési megoldások Akciók

46 ~X. Pénzügyi terv ~ Előzetes jövedelemterv és eredménykimutatás- terv
Pénzforgalmi/likviditási terv Előzetes mérleg Fedezetszámítás A szükséges pénzforrás A pénzforrás felhasználása

47 ~XI. Mellékletek ~ Termékleírások, tervrajzok
Piackutatási adatok, egyéb számítások Szerződések, hivatalos levelek, ajánlatok Szállítok árajánlata Hatósági engedélyek Egyéb a terv megalapozottságát alátámasztó dokumentumok, számítások

48 Felhasznált irodalom, forrás
Kadocsa György: Vállalkozások szervezése Amicus Kiadó Budapest, Vecsenyi János: Kisvállalkozások indítása és működtetése, Perfect Kiadó Pető István: Az üzleti tervezés alapjai Szomor Tamás: Művelődésgazdaságtan


Letölteni ppt "Az üzleti tervezés alapjai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések