Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ÜZLETI TERVEZÉS ALAPJAI. Az üzleti terv felépítése Az alábbi séma megfelel az általános követelményeknek (Vecsenyi János: Kisvállalkozások indítása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ÜZLETI TERVEZÉS ALAPJAI. Az üzleti terv felépítése Az alábbi séma megfelel az általános követelményeknek (Vecsenyi János: Kisvállalkozások indítása."— Előadás másolata:

1 AZ ÜZLETI TERVEZÉS ALAPJAI

2 Az üzleti terv felépítése Az alábbi séma megfelel az általános követelményeknek (Vecsenyi János: Kisvállalkozások indítása és működtetése, 2009) I.Címlap II.Összefoglaló III.A vállalkozás általános bemutatása IV.Az iparág, a piac és a versenytársak elemzése V.Termékek és szolgáltatások

3 VI.Működési, üzemeltetési terv VII.Marketing terv VIII.Emberek és szervezet IX.Kockázatok és kockázatkezelés becslése X.Pénzügyi és finanszírozási terv XI.Mellékletek Az üzleti terv felépítése

4 A vállalkozós folyamata termék Ötlet Piac Termék Háttér Ismeretek Üzleti terv Start Működés –Kadocsa György: Vállalkozások szervezése Amicus Kiadó Budapest, 2003.

5 ~I. Címlap ~  Főként külső forrásszerzésnél lényeges, segíti az üzleti terv kezelését, nyilvántartását, elbírálását  Fontosabb adattípusok: – A vállalkozás neve, jogi formája – A vállalkozás székhelye, elérhetőségei – Vállalkozás alapításának év – Vállalkozás működési köre, profilja – A vezető(k), képviselő(k) neve, elérhetősége – Bankszámla-információk – A vállalkozás azonosító (adószám, cégjegyzékszám, KSH- azonosító stb.) – A terv bizalmas kezelésére vonatkozó igény

6 ~ II. Vezetői összefoglaló ~  Röviden (1-6 oldal) ismerteti a vállalkozást, a tevékenységi köröket, a célokat és a finanszírozást  Mi a vállalkozás sajátos tulajdonsága, ami képessé teszi a fennmaradásra  Miért érdemes befektetni - befektekő lehet, hogy csak ezt olvassa el  Az olvasónak megkönnyíti az üzleti terv értelmezését, előzetesen összefoglalja annak lényegét  Egyes esetekben önállóan alkalmas a figyelem felhívására  Csak a teljes terv elkészülte után írjuk meg!

7 ~ II. Vezetői összefoglaló ~  Megmutatja:  Terv célját  Termékek/szolgáltatások jellemzőit  Üzleti modellt  Várható piaci helyzetet  Piacra jutási stratégiát  Tulajdonosokat  Működtetés kulcsszereplőit  Gazdasági terv lényegét Nyereség Megtérülés Visszafizetés (hitel)

8 ~ III. Vállalkozás leírása ~  Tömör összefoglalás szükséges, a későbbiekben az egyes elemek még kifejthetők  A következők kerüljenek bemutatásra:  Kielégíteni kívánt igény  Termékek és szolgáltatások, kielégíteni kívánt igény  (A vállalkozás története, aktuális „fejlődési szakasza”, profilja, termékei, helye a piacon)  A rendelkezésre álló anyagi (pl. telephely, gépek) és humán (vállalkozó-munkatársak, szakképzetségük, tapasztalatuk) pénzügyi(vagyon, hitel) erőforrások  Forgalom  A vállalkozás céljai (pl. piaci helyzet stabilizálása, bizonyos árbevétel-szint elérése, új termékek bevezetése, új piac meghódítása)

9 ~ IV. Ágazati elemzés ~  Tartalmazza, hogy az ágazat milyen várható piaci terjedelmet, trendet, dinamikát „diktál” a vállalkozásnak  A mikro- és makro-környezet elemzése, benne a vállalkozás helyének, szerepének körvonalazása.  Célpiac konkretizálása  Lehetőségek az üzletágban  Fontos elemei: – Piacszegmentálás (vevőcsoportokra bontás) – A célpiac – vevőcsoport(ok) – kijelölése, akiknek a term/szolg fontos és hasznos – Versenyhelyzet elemzése – Pozícionálás (versenytársaktól való megkülönböztetés)

10 ~ IV. Ágazati elemzés ~ Javaslatok Világosan kell mutatnia, hogy Van piaci igény Van fizetőképes kereslet, vevőcsoport, akiknek a term/szolg fontos és hasznos Ki is képes a vállalkozás elégíteni ezt az igény Képes nyereséget elérni

11 ~ IV. Ágazati elemzés ~ Világosan kell mutatnia, hogy van piaci igény A. Iparági trendek és kilátások B. Célpiacok C. Célpiaci tapasztalatok D. A versenytársak elemzése E. Jogszabályi korlátozások

12 ~ IV. Ágazati elemzés ~ A. Iparági trendek és kilátások  Iparág leírása - Milyen igényeket milyen cége elégítenek ki?  Az iparág mérete és története  Az iparág jellemzői és trendjei  A főbb vevőcsoportok  Az iparág vonzereje  Az iparág kritikus sikertényezői

13 ~ IV. Ágazati elemzés ~ B. Célpiacok  A célpiac körülhatárolása  A célpiac mérete  Piaci térhódítás  Árazás, ár és haszonkulcs cél  A célpiac egyes azonosítási lehetőségei  Reklámhordozók  Vásárlási szokások és ciklusok  Az elsődleges célpiac várható változásai  Másodlagos célpiac jellemzői

14 ~ IV. Ágazati elemzés ~ C. Célpiaci tapasztalatok  Az eddigi vevőktől származó visszajelzések  A vevők változtatási igénye

15 ~ IV. Ágazati elemzés ~ D. A versenytársak elemzése  A versenytársak  Meglévő – piaci részesedés  Lehetséges új belépők  A vállalkozás versenyelőnye/versenyhátránya Vevői igény kielégítése Minőség Ár Idő Piaci térhódítás Hírnév Tőkeerő Kulcsemberek

16 ~ IV. Ágazati elemzés ~ D. A versenytársak elemzése  A célpiac fontossága a versenytárs(ak) számára  Új versenytársak megjelenésének korlátai

17 ~ IV Ágazati elemzés ~ E. Jogszabályi korlátozások  Hatósági előírások  Ezek várható változásai

18  Célja a fejezetnek, bmutassa a vállalkozásnak  Termékeit, szolgáltatásait kivülállók számára (technikai részleteket a mellékletbe)  Azt a különlegességét, amivel a piaci igényt kielégíti ~ V. Termékek és szolgáltatások ~

19 A. A termék/szolgáltatás a vevő szemszögéből B. A termék/szolgáltatás életciklus-jellemzői C. Szabadalom, védjegy D. K+F tevékenységek ~ V. Termékek és szolgáltatások ~

20  Sajátos előny a vevő számára  Vevő számára fontos jellemzők  Versenytársakhoz viszonyított előny  Kialakítás foka  Ötlet  Mintapéldány  Kis sorozat ... ~ V. Termékek és szolgáltatások ~ A. A termék/szolgáltatás a vevő szemszögéből

21  Termék/szolgáltatás helyzete az életgörbén  Az életgörbét várhatóan befolyásoló tényezők ~ V. Termékek és szolgáltatások ~ B. A termék/szolgáltatás életciklus-jellemzői

22  Létező vagy függőben lévő szabadalom  Szabadalmazható vagy védhető jellemzők  Nem szabadalmazható vagy védhető jellemzők  Jogi megállapodás a tulajdonosokkal és alkalmazottakkal  Nem kizárólagos megegyezés  Versenyt kizáró egyezmények ~ V. Termékek és szolgáltatások ~ c. Szabadalom, védjegy

23  Jelenlegi fejlesztések  Jövőbeli fejlesztési fejlesztések főbb állomása  A várható eredmények  Új termék/szolgáltatás  Meglévő termék/szolgáltatás új generációja  Kiegészítő termék/szolgáltatás  Mások K+F tevékenysége  Közvetett/közvetlen versenytársak  Vevők  Szállítók ~ V. Termékek és szolgáltatások ~ D. K+F tevékenységek

24 A. Az üzemeltetés/termelési folyamat B. Telephely C. Gépek, berendezések D. Alapanyag beszerzés E. Szállítás/teljesítés ~ VI. Működési és üzemeltetési terv ~

25  Technológia  Tapasztalat  Gazdaságos üzemnagyság  Közvetlen ktgcsökkentési lehetőség ~ VI. Működési és üzemeltetési terv ~ A. Az üzemeltetés/termeléi folyamat

26  Földrajzi hely  Megközelíthetőség  Kapcsolódás más üzletekhez ~ VI. Működési és üzemeltetési terv ~ B. Telephely

27  Kapacitás  Kapacitás bővítési lehetőségek ~ VI. Működési és üzemeltetési terv ~ C. Gépek, berendezések

28  Kritikus alapanyagok  Szállítási határidők  Fizetési feltételek  Kritikus hiányok az alapanyag-ellátásban  Kapcsolat a legfontosabb szállítókkal  JIT lehetőségei ~ VI. Működési és üzemeltetési terv ~ D. Alapanyag beszerzés

29  Teljesítési feltételek  Fizetési feltételek teljesítés esetén  Legfontosabb vevők, forgalmazók  Kapcsolat a legfontosabb vevők, forgalmazók ~ VI. Működési és üzemeltetési terv ~ E. Szállítás/teljesítés

30 ~VII. Marketing terv ~ Annak bemutassa, hogy a vállakozás képes értékesítési céljait megvalósítani A. Átfogó marketing stratégia B. Ár C. Értékesítés D. Eladásösztönzés

31 ~VII. Marketing terv ~ A. Átfogó marketing stratégia  A piac meghódításának stratégiája  A piac megtartásának stratégiája  A piacbővítés stratégiája  Forgalmazási csatornák  Kommunikáció

32 ~VII. Marketing terv ~ B. Ár  Ktg-nyereség központú ár vagy  Versenyár vagy  Piaci ár

33 ~VII. Marketing terv ~ c. Értékesítés 1. Az értékesítési apparátus  Értékesítéssel foglalkozók száma  Toborzás és betanítás  Javadalmazás 2. Az értékesítés tevékenysége  A potenciális vevők azonosítása  A potenciális vevők rangsorolása  A potenciális vevők megközelítésének meghatározása  A potenciális vevőkre fordítható összeg

34 ~VII. Marketing terv ~ D. Eladásösztönzés  Speciális eladásösztönző akciók  Hirdetések, reklámok

35 ~ VIII. Emberek és szervezet ~ A. A szervezet jogi formája B. Tulajdonos társak C. Tulajdonosok jogai D. A vállalkozás vezetőinek rövid életrajza, szakmai tapasztalata E. Munka- és felelősség megosztás

36 ~ VIII. Emberek és szervezet ~ A. A szervezet jogi formája  Egyéni vállalkozó  Bt  Kft  Zrt/Nyrt  Szövetkezet

37 ~ VIII. Emberek és szervezet ~ B. Tulajdonos társak  Nevek  Tulajdonhányad  Részvétel az irányításban

38 ~ VIII. Emberek és szervezet ~ c. Tulajdonosok jogai  Jogosítványok  Szavazati jogok

39 ~ VIII. Emberek és szervezet ~ D. A vállalkozás vezetőinek rövid életrajza, szakmai tapasztalata  Nevek  Beosztás  Hatás és felelősségi kör  Különleges szaktudás, képesség, szakma, vezetői tapasztalat  Jövedelem és egyéb juttatás

40 ~ VIII. Emberek és szervezet ~ E. Munka- és felelősségmegosztás  Szervezeti séma  Szervezeti séma szöveges ismertetése

41 Példa szervezeti sémára:

42 ~IX. Kockázatok ~ Mi van akkor, ha: A. A vállalkozás gyengeségei jelentősebbek a vártnál B. Kedvezőtlen külső körülmények C. Felkészülés az akadályelhárításra

43 ~IX. Kockázatok ~ A. A vállalkozás gyengeségei jelentősebbek a vártnál Gyengeség főbb területei:  Értékesítés  Üzemeltetés  Fejlesztés  Vezetés  Fizetőképesség

44 ~IX. Kockázatok ~ B. Kedvezőtlen külső körülmények  Keresletcsökkenés  Fizetéselmaradás  Verseny  Elvárások változása

45 ~IX. Kockázatok ~ C. Felkészülés az akadályelhárításra  Ellenstratégiák, kivédési megoldások  Akciók

46 ~X. Pénzügyi terv ~ A. Előzetes jövedelemterv és eredménykimutatás- terv B. Pénzforgalmi/likviditási terv C. Előzetes mérleg D. Fedezetszámítás E. A szükséges pénzforrás F. A pénzforrás felhasználása

47 ~XI. Mellékletek ~ A. Termékleírások, tervrajzok B. Piackutatási adatok, egyéb számítások C. Szerződések, hivatalos levelek, ajánlatok D. Szállítok árajánlata E. Hatósági engedélyek F. Egyéb a terv megalapozottságát alátámasztó dokumentumok, számítások

48 Felhasznált irodalom, forrás Kadocsa György: Vállalkozások szervezése Amicus Kiadó Budapest, 2003. Vecsenyi János: Kisvállalkozások indítása és működtetése, Perfect Kiadó 2009. Pető István: Az üzleti tervezés alapjai Szomor Tamás: Művelődésgazdaságtan


Letölteni ppt "AZ ÜZLETI TERVEZÉS ALAPJAI. Az üzleti terv felépítése Az alábbi séma megfelel az általános követelményeknek (Vecsenyi János: Kisvállalkozások indítása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések