Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Csepel Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Csepel Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola"— Előadás másolata:

1 Csepel Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola
Készítette : Várda Gergely

2 Egy kis történelem Iskolánk története visszanyúlik Csepel történetéhez, amely összekapcsolódik Weiss Manfréd nevével. Õ teremtette meg az iparosodás feltételeit akkor, amikor ide telepítette vállalatát. Az elmaradott kisközségbõl így lett a fõváros legnagyobb gépipari centruma ben már több mint 600 tanoncot oktattak a Weiss Manfréd Mûvek területén levõ üzemekben. A második világháború után került sor a szakképzés megújítására, melynek célja a szétszórt, esetleges szakképzésnek, megteremteni a szervezeti kereteit. Az 50-es években volt olyan esztendõ, amikor 2-3 ezer tanuló is járt ebbe az iskolába. Fõleg a gépész szakmunkások képzése volt a feladat, így sok száz géplakatos, marós, esztergályos, szerszámkészítõ, öntõ, kovács, hengerész szakmunkás hagyta el iskola falait. 1961-ben indult egy új középiskolai képzési forma, a szakközépiskola, melynek kettõs képzési célja volt: az érettségi és valamilyen szakma együttes elsajátítása. Iskolánkba 1971-ben a MüM 33-as, 1975-ben a Bajáki Ferenc Szakközépiskola, 1993-ban a Sziget Közgazdasági Szakközépiskola olvadt be, melynek demográfiai okai voltak. 1992-ben vettük fel a Csepel Mûszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképzõ nevet, amely a Fõvárosi Önkormányzat döntése nyomán a 2002/2003-as tanévtõl Csepel Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola lett. Az elmúlt 12 évben iskolánk teljes rekonstrukción esett át. A korszerû, megújult iskola még eredményesebben teljesítheti küldetésnyilatkozatában megfogalmazott céljait.

3 Változtatások és tudnivalók
Az elmúlt évek változásai megszüntették a szakképzõ rendszer stabilitását. Az 1990-es rendszerváltás idején az iskolák a létükért küzdöttek, mert megszûntek a nagyüzemi bázisüzemek, amelyek a szakképzés üzemi hátterét biztosították. Jelenleg már a gyermekekért is meg kell küzdenünk, mert egyre kevesebb az általános iskolát végzõk száma. A gazdasági átalakulás eredménye, hogy a gyermekek pályaorientációját ma már a munkaerõ-szükséglet és a munkanélküliség alakulása közvetlenül befolyásolja. Csak azok az iskolák élhetik túl ezt az átmeneti idõszakot, akik megfelelõen rugalmas, innovatív magatartást tanúsítanak, s jól alkalmazzák a legkorszerûbb technikát, oktatási módszereket, és képesek "becsalogatni" és iskolán belül megtartani a gyerekeket. Iskolánk folyamatosan érzékelte a változásokat. Új és új szerkezeti, tartalmi megoldásokat vezettünk be az elmúlt években. Azon intézmények közé tartoztunk, ahol a hagyományos hároméves szakmunkásképzés mellett bevezették az úgynevezett koncentrált tantervû szakképzést, amely megnyerte a szülõk és a gyerekek tetszését egyaránt, mert egy évvel "kitolta" a pályaválasztást. Beiskolázásunk adatai a jó marketing munkánkat támasztják alá. A gazdasági társadalmi változások következménye, hogy csökkent a szakmunkásképzés iránti kereslet, s mindenki szakközépiskolai képzésre szeretné beíratni gyermekét. Ezt a tendenciát a közoktatás távlati elképzelése is alátámasztja azáltal, hogy kiterjeszti a tankötelezettséget 18 éves korig.

4 A diákok nagy része a környezõ települések és Budapest általános iskoláiból jelentkezik hozzánk. Tanulmányi elõképzettségük nagyon változatos. Ennek oka, hogy iskolánk a szakmák közül nem csak a divatos szakmákat tanítja. A szakközépiskolai képzésünknél legnépszerûbbek a számítógépes programozó, számítógépes programozó - képesített könyvelõ, a világbanki típusú informatika szakcsoport osztályai. Az 1998-as tanévtõl megszûnt a hagyományos képzés mindkét tagozatunkon. Nálunk nincs felvételi és senkit nem tanácsolunk el a jelentkezõk közül, hanem igyekszünk az érdeklõdésüknek és képességüknek legjobban megfelelõ képzési formát biztosítani. Aki hozzánk jelentkezik három a világbanki modell alapján mûködõ szakközépiskolai képzésbõl választhat. Ezek az informatikai, elektronikai és a gépészeti szakmacsoportos képzéseink. E három szakcsoport bevezetésével sikeresen álltunk át a NAT-ra épülõ szakközépiskolai modellre. -mire is jelentkezzek???

5 Informatika Szakmacsoport
    Mindenki által ismert, és egyre inkább személyesen megtapasztalt tény, hogy a XX. század második fele az informatika robbanásszerű, a történelem során soha nem látható mértékű fejlődése jegyében telt el. Erre az időszakra esik iskolánk alapítása, és első ötven éve. Ez akár szimbolikus értelmet is kaphatna, hiszen 1949-ben -iskolánk alapításának évében- készítette el Wilkies professzor vezetésével a Cambridge Egyetem kutató-fejlesztő csoportja az első működő Neumann elvű elektronikus, belső programvezérlésű számítógépet, az EDSAC-ot (Elektronic Delay Storage Automatic Computer), amely 3000 elektroncsőből állt, 15 kW volt az energiafelvétele, 44 bites fixpontos számokkal dolgozott, egy összeadást 1,5 ms, egy szorzást 6 ms alatt végzett el, és osztálytermi méretű szoba kellett az elhelyezéséhez. Persze ez a technológia ekkor még nemcsak intézményünkben, de egész Kelet-Európában ismeretlen volt, ezért érdekes és fontos, hogy napjainkra iskolánk ebben a vonatkozásban Budapest egyik vezető középiskolájává lett, és bátran leírhatjuk, hogy számítógépparkja világszínvonalú gépekből áll, mely színvonal a folyamatos, évről-évre való fejlesztés segítségével tartható fenn.

6     Minden gép hálózatba van kötve, és több önálló vonalon tudunk csatlakozni az Internethez is, ezek működését teszik lehetővé a nagyteljesítményű szerver. Rendelkezünk egy E-10-es AS/400 IBM középgéppel is, ebben Magyarországon egyedülállóak vagyunk; és fontos megemlíteni, hogy ilyen típusú gép dolgozik a legtöbb hazánkban működő banknál és biztosítónál is.     Ezek az eszközök segítik a magas színvonalú oktatást az összes szakmacsoportban. A gépész területen a számítógépes tervezés, gyártás tanítását a Cadkey programcsomaggal valósítjuk meg. Az elektromos képzésben a Labwiev, az Elektronic Workbench szoftverek futnak számítógépeinket, mely szintén a tervezést és gyártást segítő olyan eszközök, melyet világszerte használnak az elektromos áramkörök előállításánál.     A számítástechnikai programozóknál tanítunk Pascal, Foxpro, C nyelveket, DOS, Windows, Linux operációs rendszereket, Novell hálózati ismereteket, továbbá Winword szövegszerkesztést, Excel táblázatkezelést, CorelDraw felhasználói ismereteket.     Mindezen eszközök iskolánk A és B épületének 11számítástechnikai szakkabinetjében állnak a tanulók rendelkezésére, melyekben a népszerű gyakorlati képzés folyik kiscsoportos rendszerben. Az említett szakmacsoportokban négy éves középfokú és két éves emelt szintű szakmai képzés folyik, melyből az emelt szintű, ún. poszt-szekunderi rendszerben az országban az elsők között vezettük be ezt a formát.

7    Az oktatás a szaktárgyak vonatkozásában elsősorban gyakorlat-orientált, a középfokon minden négy félcsoportos gyakorlati foglalkozásra esik egy teljes csoportos elméleti óra, az emelt szinten még inkább eltolódik a hangsúly a gyakorlat felé. Az emeltszintű poszt-szekunderi számítástechnikai programozó és gazdasági informatikus osztályokban szakdolgozatot kell készíteni, és ha azt elfogadják, államvizsgát kell tenni, melynek letételét hivatalos oklevéllel igazoljuk.     A nálunk végzett tanulók elhelyezkedési lehetőségei különösen a számítógépes területen tapasztalataink és a visszajelzések szerint jobbak a magyarországi átlagnál, továbbá viszonylag jók a továbbtanulási mutatónk is. Iskolánkra jellemző, hogy szívesen alkalmazza a nálunk végzett, megfelelő képesítéssel rendelkező fiatal kollégákat a modern szakterületek oktatásában, jelenleg négy fő frissen végzett tevékenykedik ilyenformán nálunk.     Természetesen ezen eredmények eléréséhez sok év és munka kellett, nagy volt az út, amit az első HT iskola-számítógépek 1986-ban történt beszerzése után a Commodore 64-eken keresztül mostanáig megtettünk, de megérte minden erőfeszítés, hiszen iskolánk a gyerekek és szülők körében népszerűbb, mint valaha, melyet a jelentkezési adatok, az elhelyezkedésről történt visszajelzések is bizonyítanak.

8 Elektronikai Szakmacsoport
A változatlanul népszerű számítástechnikai ágazat mellett igyekszünk megismertetni az iparban egyre inkább hiányzó villamos és gépipari szakmákat, amelyek évről évre nagyobb elhelyezkedési esélyt jelentenek. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az informatika nem válhat öncélúvá, az informatika fejlődése lehetetlen az elektronika és a gépipar hatalmas fejlődése nélkül. Az elektronikai és gépiparnak szüksége van szakmailag és informatikailag egyaránt jól képzett szakemberekre. Ők jelentik a jövő szakmai elitjét. Minden tanulónk részesül informatikai képzésben is, hogy a korszerű, számítástechnikai eszközökkel se valljanak szégyent leendő munkahelyükön Oktatóink, tanulóink tevékenyen közreműködnek iskolánk karbantartásában, eszközökkel való ellátásában, és jelentős feladatokat végeztek-végeznek el a felújítási munkák során is (villanyszerelés, lámpatestek készítése).

9 Produktív munkáikkal árbevételhez segítik iskolánkat, amely összegeket további fejlesztésekre tudunk fordítani. Régi, hasznos együttműködést ápolunk a Csepeli Erőmű Szak- és Átképző Kft-vel, ami bizonyítéka, hogy vállalkozások és iskolák képesek együtt dolgozni a szakoktatásban. Jó kapcsolatunk van a Kamarákkal, jelenleg végzett villanyszerelők továbbképzését, mestervizsgáztatását végezzük. Az idén három elektromos szakma, általános villanyszerelő, erősáramú berendezésszerelő és a háztartási gépszerelő szakmai versenyének döntőjét szerveztük iskolánkban, ami jelentős fejlesztést jelentett az elektromos szak-kabinetek számára. Iskolánk tanműhelye, amely a külső gyakorlóhelyek megszűnésével a gyakorlati alapképzés egyedüli lehetőségévé vált, egyre komolyabb, a kölcsönös érdekeket figyelembe vevő partnerévé válik a környező ipari üzemeknek. Igyekszünk tanulóinkat minél több (lehetséges) munkahellyel megismertetni, ha nem is tartós tanulói kihelyezéssel, de ismeretbővítésként rendelkezésünkre álló lehetőség ez. Vannak munkáltatók, akik rendszeresen visszajárnak és oktatóinkkal egyeztetve keresik tanulóink között leendő utánpótlásukat vállalkozásuk számára.   Az első négy év a széles alapú elektronikai alapképzésé, megemelt közismereti óraszámokkal érettségi vizsgára, továbbtanulásra készít fel. A negyedik év végén letehető szakmai vizsga a további szakmai ismeretek megszerzésének alapja. A közismereti tárgyak jelentős részében a gimnáziumhoz közeli képzés a továbbtanulás lehetőségét nyújtja. A széles szakmai alapozás sokirányú specializációt és rugalmas szakmaváltást tesz lehetővé, a számítástechnika tanulása és sokrétű alkalmazása, valamint a vállalkozási ismeretek tanítása jól hasznosítható képzést biztosít.

10 A konvertálhatóság szem előtt tartásával széles szakmai alapozás biztosítható a felsőfokú képzésbe való bekapcsolódáshoz, a gyors munkaerő-piaci átképzéshez, az életpálya során szükséges többszöri szakmaváltáshoz. Örvendetesen alakulnak kapcsolataink az elektromos vállalatokkal, vállalkozásokkal is. Megjelennek azok a támogatások, amelyeket a cégek a szakképzés korszerű eszközökkel való ellátására hoznak iskolánkba. Kiemelten jelentős támogatónk a Kontavill-Legrand, és a Groupe Schneider cég

11 Gépész Szakmacsoport A változatlanul népszerű számítástechnikai ágazat mellett igyekszünk megismertetni az iparban egyre inkább hiányzó gépipari szakmákat, amelyek évről évre nagyobb elhelyezkedési esélyt jelentenek. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az informatika nem válhat öncélúvá, az informatika fejlődése lehetetlen az elektronika és a gépipar hatalmas fejlődése nélkül. Az elektronikai és gépiparnak szüksége van szakmailag és informatikailag egyaránt jól képzett szakemberekre. Ők jelentik a jövő szakmai elitjét. Minden tanulónk részesül informatikai képzésben is, hogy a korszerű, számítástechnikai eszközökkel se valljanak szégyent leendő munkahelyükön. Oktatóink, tanulóink tevékenyen közreműködnek iskolánk karbantartásában, eszközökkel való ellátásában, és jelentős feladatokat végeztek-végeznek el a felújítási munkák során is (villanyszerelés, lámpatestek készítése). Produktív munkáikkal árbevételhez segítik iskolánkat, amely összegeket további fejlesztésekre tudunk fordítani. Régi, hasznos együttműködést ápolunk a Csepeli Erőmű Szak- és Átképző Kft-vel, ami bizonyítéka, hogy vállalkozások és iskolák képesek együtt dolgozni a szakoktatásban. Iskolánk tanműhelye, amely a külső gyakorlóhelyek megszűnésével a gyakorlati alapképzés egyedüli lehetőségévé vált, egyre komolyabb, a kölcsönös érdekeket figyelembe vevő partnerévé válik a környező ipari üzemeknek. Igyekszünk tanulóinkat minél több (lehetséges) munkahellyel megismertetni, ha nem is tartós tanulói kihelyezéssel, de ismeretbővítésként rendelkezésünkre álló lehetőség ez. Vannak munkáltatók, akik rendszeresen visszajárnak, és oktatóinkkal egyeztetve keresik tanulóink között leendő utánpótlásukat vállalkozásuk számára.

12 A gépészet hagyományos ismereteit kiegészítő automatika, CAD/CAM és elektronika oktatása a csúcstechnika elsajátítását jelenti. Iskolánk több, kiegészítő szakképesítés megszerzését is lehetővé teszi. (CNC -gépkezelő, -programozó, számítógép-kezelő, szoftverüzemeltető, stb.) 1996-tól folyamatosan integrálódik oktatásunkba a korszerű technológia. Képző központja lettünk a CADKEY CORPORATION -nak (USA -Marlborough). Tanulóink amerikai oklevelet szerezhetnek CAD technológiai ismeretekből, CADKEY és SURFCAM szoftvereken keresztül. Elköteleztük magunkat a szoftver független képzés mellett, így igyekszünk tanulóink számára minél több lehetőséget biztosítani a számítástechnikai alkalmazások használatára. Célunk, hogy minél szélesebb körű ismeretekkel kapcsolódhassanak be az épülő informatikai társadalomba 1998-ban a Világbanki támogatású "A" komponens keretében CAD/CAM informatikus projectünkkel pályázatot nyertünk, és megkezdtük felkészülésünket az "Ifjúsági szakképzés korszerűsítése" programban. Folyamatosan dolgozzuk ki korszerű tananyagainkat, segédleteinket. Tartósan igyekszünk megfelelni annak az ipari hihívásnak, hogy ugyan a korábbi éveknél lényegesen kevesebb, de sokkal alaposabb, univerzálisabb (profibb) képzettségű gépészre lesz szükség. Legkomolyabban a forgácsolás területén érezhető az elmúlt évek elmaradt szakmunkás utánpótlása. Generációk hiányoznak az ipari üzemekből. Örvendetesen alakulnak kapcsolataink az elektromos vállalatokkal, vállalkozásokkal is. Megjelennek azok a támogatások, amelyeket a cégek a szakképzés korszerű eszközökkel való ellátására hoznak iskolánkba.

13 VÉGSZÓ Az Iskola belsõ mûködésére jellemzõ a demokrácia, a nyitottság és a területenkénti önállóság. Olyan diákokat nevelnek, akik tisztában vannak a magyarság történelmi szerepével, bátran vállalják identitásukat, segítik a határon túli magyarokat az egyesült Európa szellemében. Céljuk, hogy a tanulók felismerjék és megértsék az egy életre szóló tanulás szükségességét.Ezen gondolatok jegyében szervezik mindennapi tevékenységünket a tanárok.


Letölteni ppt "Csepel Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola"

Hasonló előadás


Google Hirdetések