Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Prolific and Priority Offenders – London Probation Speciális együttműködések és módszerek a rendszeres bűnismétlők (PPO) kezelésére – London Thirza Bloice.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Prolific and Priority Offenders – London Probation Speciális együttműködések és módszerek a rendszeres bűnismétlők (PPO) kezelésére – London Thirza Bloice."— Előadás másolata:

1 Prolific and Priority Offenders – London Probation Speciális együttműködések és módszerek a rendszeres bűnismétlők (PPO) kezelésére – London Thirza Bloice PPO Development Manager

2 PPO Scheme – National Picture PPO rendszer – országos kép 2004 PPO scheme to tackle 5000 ‘super’ prolific offenders who are nationally responsible for 9% of all crime Three Strands: Prevent and Deter, Catch and Bring to Justice, Resettle and Rehabilitate Premium Service Statutory and non statutory cases Public Service Agreements 2004 – a PPO rendszer létrehozása, amely az 5.000 legaktívabb bűnelkövetőre fókuszál, akik az országban elkövetett bűncselekmények 9%-áért felelősek 3 pillér: Megelőzés és Elterelés, Elfogás és Igazságszolgáltatás, Visszailleszkedés és rehabilitáció Kiemelt szolgáltatás Kötelező és nem kötelező esetek Közszolgáltatási Szerződések

3 London PPO Scheme A londoni PPO szervezet “London Model” Guidance – setting up and operating schemes in 32 London boroughs Covers structures and processes Multi-agency document Sets out best practice My role – link with national development into London PPO schemes “Londoni Modell” Irányítás – 32 londoni kerületben alakított ki és működtet PPO irodákat Lefedi a szervezeti és módszertani kérdéseket Intézményközi együttműködések Legjobb gyakorlatok feltérképezése Az én feladatom: az országos fejlesztések beépítése a londoni PPO irodák munkájába

4 Local Structures Helyi intézmények Crime and Disorder Reduction Partnerships PPO Steering Group PPO Panel – matrix to identify PPOs, selection and deselection of PPOs PPO Team – co-located – probation, police, drug worker Bűnmegelőzési partnerségek PPO irányító csoport PPO bizottság – a PPO elkövetők kiválasztási szempontjai PPO csoport – önálló irodában – pártfogó felügyelő, rendőr, drogkonzultáns

5 Why Multi-Agency? Miért intézményközi? MAPPA – experience of police, probation and prisons working together with sexual and violent offenders NOMS – National Offender Management Service Street Crime initiative and Persistent Offender scheme Concept of “Working Together” MAPPA (Multi-Agency Public Protection Arrangements) – tapasztalat a rendőrség, pártfogó felügyelet és bv. együttműködésére szexuális és erőszakos bűncselekmények elkövetőinél NOMS - Nemzeti Bűnelkövető Menedzsment Szolgálat Közterületi Bűnözés és Visszaeső Elkövetők programok Az „együttdolgozás” koncepciója

6 Other Partners Más partnerek 2007 – PPO/DIP (Drug Intervention Programme) alignment Youth Offending Teams – under 18 years Housing / supportive accommodation Children’s Services Education/Training/Employment Third Sector/Voluntary agencies 2007 – PPO/DIP (Kábítószer Elleni Program) összehangolása - Fiatal Bűnelkövetőkkel Foglalkozó Csoport (YOT) – 18 év alattiak ügyeiben Lakhatási kérdések/ támogató környezet Gyermekjóléti szervezetek Oktatás / képzés / munkavállalás Harmadik szektor/Önkéntes szervezetek

7 Interventions – Community Beavatkozás – a közösségben Court report – no mention of PPO status Community Order (Criminal Justice Act 2003) – option of 12 requirements including Drug Rehabilitation. Licences – additional conditions – drug testing, general PPO condition Enhanced Access to resources Enforcement – 4 weekly contacts, fast tracked through the Courts Bírósági jelentés – a PPO-nak nyilvánítás feltüntetése nélkül Közösségi Büntetés (2003-as Criminal Justice Act) – 12 előírható magatartási szabály, közte Drog Rehabilitáció Engedélyek – további feltételek – drogteszt, általános PPO feltételek A forrásokhoz, lehetőségekhez való kiemelt hozzáférés Végrehajtás – 4 hetente találkozás, a bírósági eljárás gyors végig vitele

8 Interventions - Custody Beavatkozás - a bv. intézetekben Offender Manager has overall responsibility for Sentence Plan both in the community and custody Offender Supervisor implements Sentence Plan in prison Enhanced access to resources in the prison Meeting at the Prison gate A Bűnelkövető Menedzser felelős a végrehajtási terv megvalósításáért mind a fogvatartás alatt, mind a közösségben Bűnelkövető Felügyelő a végrehajtási terv fogvatartás alatti megvalósításáért felel A börtönön belüli forrásokhoz, programokhoz való kiemelt hozzáférés Találkozás a Börtönkapuban

9 Case Study Esettanulmány Registered as PPO from 2005 to 2008 Prolific burglar to finance Class A drug use Often drug-free in prison – mentoring Community Order-residential drug treatment Relapses resulting in Breach and custody PPO team input - practical, close links with all agencies, enforcement PPO-ként volt nyilvántartva 2005 és 2008 között Rendszeres betörések a kemény drogozás finanszírozására A börtönben többször szermentes – mentorálás Közösségi Büntetés – bentlakásos drogelvonó kúra Visszaesés, amely a szabályok megszegéséhez és ismételt szabadságvesztéshez vezet PPO csoport ráfordítása – gyakorlati, szoros kapcsolat az összes szervezettel, végrehajtásban dolgozókkal

10 Recent Developments Legújabb eredmények, fejlesztések Performance Management - National Indicators PPO Thematic Inspection – July 2009 PPO – 5 Years On: Maximising the Impact Integrated Offender Management – Diamond Districts Vigilance Programme Teljesítményértékelés – országos indikátorok PPO tematikus vizsgálat – 2009. júliusa PPO – 5 éve működik: maximalizáljuk a hatást Integrált Bűnelkövető Menedzsment – Gyémánt Kerületek Éberség Program


Letölteni ppt "Prolific and Priority Offenders – London Probation Speciális együttműködések és módszerek a rendszeres bűnismétlők (PPO) kezelésére – London Thirza Bloice."

Hasonló előadás


Google Hirdetések