Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KEOP Akciótervei : források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások Dr. Makai Martina osztályvezető Környezetfejlesztési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KEOP Akciótervei : források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások Dr. Makai Martina osztályvezető Környezetfejlesztési."— Előadás másolata:

1 A KEOP Akciótervei : források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások Dr. Makai Martina osztályvezető Környezetfejlesztési Főosztály Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium

2 Az operatív programok akciótervei „Az Új magyarország Fejlesztési Terv és az operatív programok részletes tartalmát és annak koordinációját a 2007-13-as programidőszakban nemzeti szinten elfogadandó akciótervek rögzítik.” (ÚMFT) Az akcióterveket: –az érintett szakminiszter illetve régió javaslatai alapján, egységes módszertant használva,a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség terjeszti a Kormány elé, –Tartalmazzák az operatív program illetve a prioritás(ok) megvalósításának bemutatását és ütemezését a teljes programozási időszakra –Tartalmazzák a támogatási konstrukciók részletes indoklását és bemutatását legalább két évre 8 prioritási tengely ~ 7 akcióterv: (A technikai segítségnyújtás prioritás tervezése ÚMFT szinten zajlik a Végrehajtás Operatív Program keretében, egységesen kezelve minden operatív program TA- keretét)

3 Az operatív programok akciótervei Az akcióterv struktúrája A dokumentum főbb részei: I. fejezet az OP prioritásainak szakmai tartalmát és stratégiai kereteit tartalmazza a 2007-2013 közötti programidőszak egészére vonatkozóan. Továbbá az intézkedésekkel kapcsolatos információkat 2 évre. II. fejezet – gördülő tervezéssel - kétéves időszakokra meghatározza az intézkedések és konstrukciók végrehajtásának részleteit. III. fejezet a kiemelt projektek IV. fejezet pedig a nagyprojektek listáját foglalja magában. mellékletek tartalmazzák : konstrukciók részletes indoklását (miért azt az eszköztárat alkalmazza adott konstrukció - melléklet 1), a gördülő tervezéssel (értékelés, felülvizsgálat) kapcsolatos feladatokat és ütemtervet (melléklet 2) a prioritás és konstrukció szinten kidolgozandó koordinációs követelményeket és az együttműködéseket más prioritásokkal és konstrukciókkal (melléklet 3) a pénzügyi kifizetési ütemterveket konstrukciónként 2 évre (melléklet 4).

4 Egészséges, tiszta települések prioritás Hulladékgazdálkodás, 2007-2008: 12,0 milliárd Ft KonstrukcióA projektek méreteönerő mértéke 1. Új, térségi szintű, települési szilárdhulladék- gazdálkodási rendszerek kialakítása nagyprojektek és kiemelt projektek Nagyprojektek: Kb. 6700 m Ft felett Kiemelt projektek: 1000 m Ft felett 10 -50 % 2. meglévő, működő, térségi szintű, települési szilárdhulladék-kezelési rendszer/rendszerek technológiai és/vagy területi kiegészítése kétfordulós pályázat 100 m Ft felett10 -50 % 3. Települési szilárd hulladékok szelektív gyűjtő-, begyűjtő- és szállítórendszerének fejlesztése egyfordulós pályázat 10 m Ft felett10 -50 % 4. Önkormányzati felelősségi körbe tartozó állati- eredetű hulladék gyűjtő-, begyűjtő-és szállítórendszerének kialakítása kétfordulós pályázat 15 m Ft felett10 -50 % 5. Házi komposztálás elősegítése egyfordulós pályázat 0,5 m Ft felett10 -50 %

5 Egészséges, tiszta települések prioritás HulladékgazdálkodásÁltalános: konstrukciók kedvezményezettjei: Települési Önkormányzatok, társulásokSpecifikus: 1.Új, térségi szintű, települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek kialakítása nagyprojektek és kiemelt projektek Nem képezik részét a konstrukciónak az anaerob rendszerekben történő biogáz termelésre irányuló fejlesztések, amennyiben a létesítményben a települési hulladékon kívül más hulladék kezelését is végzik, valamint a képződő biogázok energetikai hasznosítására irányuló fejlesztések. (Ez esetben a megújuló energiatermelésre irányuló konstrukciókat kell igénybe venni.) 2.meglévő, működő, térségi szintű, települési szilárdhulladék-kezelési rendszer/rendszerek technológiai és/vagy területi kiegészítése kétfordulós pályázat Jelen konstrukciónak nem képezik részét a hulladékkezelés ártalmatlanításra és égetéssel történő hasznosításra, tárolásra, valamint a begyűjtésre, gyűjtésre és a hozzájuk kapcsolódó szállításra irányuló beruházásai.

6 Egészséges, tiszta települések prioritás Szennyvízkezelés, 2007-2008: 58,4 milliárd Ft konstrukcióprojektek méreteönerő mértéke 1. Szennyvízelvezetés és - tisztítás, – kezelés és folyékony hulladékkezelés, szennyvíztisztító telepi elhelyezés – kiemelt és nagyprojekt Nagyprojekt: Kb. 6700 m Ft felett Kiemelt projekt: 400 m Ft – Kb. 6700 m Ft 15 -50 % 2. Szennyvízelvezetés és-tisztítás, folyékony hulladék kezelése és szennyvíztisztító telepi elhelyezése, iszapkezelés és -hasznosítás - kétfordulós pályázat 1. forduló - előkészítés a bruttó beruházási összköltség maximum 6%-a 2. forduló - megvalósítás 500 m Ft – Kb. 6700 m Ft 15 -50 % Általános: konstrukciók kedvezményezettjei: Helyi önkormányzatok és társulások; A magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet; A magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet és helyi önkormányzat(ok) közösen

7 Egészséges, tiszta települések prioritás Ivóvízminőség-védelem, 2007-2008 : 7,0 milliárd Ft konstrukcióprojektek méreteönerő mértéke 1. Ivóvízminőség-javítás komplex program - kiemelt és nagyprojekt Nagyprojektek: Kb. 6700 m Ft felett Kiemelt projektek: 1000 m Ft felett 10 -50 % 2. Ivóvízminőség-javítás program kétfordulós pályázat 1. forduló - előkészítés a bruttó beruházási összköltség max. 6 %-a 2. forduló -megvalósítás 20 m Ft – 3 mrd Ft 10 -50 % 2. A Nyugat-dunántúli Régió, a Közép-dunántúli Régió, a Közép- magyarországi Régió, valamint Heves és Nógrád megye területén lévő egyes települések Általános: Kedvezményezettek: helyi önkormányzatok és társulások; magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet; magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet és helyi önkormányzat(ok) közösenSpecifikus: A megvalósítás földrajzi területe 1. Az Észak-alföldi Régió, a Dél-alföldi Régió, a Dél-dunántúli Régió, valamint a Borsod-Abaúj- Zemplén megye területén lévő egyes települések

8 Vizeink jó kezelése prioritás konstrukcióprojektek méreteönerő mértéke 1. Tisza-völgyi árvízvédelmi fejlesztések (Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) kiemelt és nagyprojekt Nagyprojekt: Kb. 6700 m Ft felett Kiemelt projekt: 500 m Ft – Kb. 6700 m Ft 0% 2. Duna és egyéb vízfolyások állami tulajdonú árvízvédelmi létesítményeinek fejlesztése kiemelt és nagyprojekt Nagyprojekt: Kb. 6700 m Ft felett Kiemelt projekt: 500 m Ft – Kb. 6700 m Ft 0% 3. Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések Kétfordulós pályázat 100 m – 1 000 m Ft0% 4. Árvízi kockázati térképezés és stratégiai, kockázatkezelési terv készítés Egyfordulós pályázat 50 m – 1 000 m Ft0% 5. Tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése Kétfordulós pályázat -* Jó árvízvédelmi gyakorlat kialakítása, 2007-2008: 23,7 milliárd Ft * A konstrukció indítása előzetes feltételhez kötött ld. Akcióterv

9 Vizeink jó kezelése prioritás Jó árvízvédelmi gyakorlat kialakítása Specifikus: Lehetséges kedvezményezettek (1, 2, 4) Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI); Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok (KÖVIZIG-ek). (3) Az 1995. évi LVII. törvény (Vízgazdálkodási törvény) 16. §. alapján azok az önkormányzatok, önkormányzatok társulásai, amelyeknek árvízvédelmi kötelezettségük van (5) Települési önkormányzatok; Nemzeti Park Igazgatóságok; Vízgazdálkodási társulatok; mezőgazdasági termelők; vállalkozások, illetve ezek társulása A megvalósítás földrajzi területe (1) magyarország, a Tisza valamint a mellékfolyóinak nagyvízi medre, továbbá a 10/1997. (VII. 17.) KHVm rendelet 1. mellékletében nevesített Tisza-völgyi árvízvédelmi védvonalak, és az azokhoz tartozó öblözetek. (2 ) magyarország, a Duna valamint a mellékfolyók nagyvízi medre, továbbá a 10/1997. (VII. 17.) KHVm rendelet 1. mellékletében nevesített Duna-völgyi árvízvédelmi védvonalak, és az azokhoz tartozó öblözetek

10 Vizeink jó kezelése prioritás konstrukcióprojektek méreteönerő mértéke 1. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése kiemelt projekt 2 500 m Ft alatt0% 2. Komplex vízvédelmi beruházások kiemelt és nagyprojekt Nagyprojekt: Kb. 6700 m Ft felett Kiemelt projekt: 1000 m Ft – Kb. 6700 m Ft 0% 3. A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring fejlesztése egyfordulós pályázat 50 m – 500 m Ft0% 4. A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztése egyfordulós pályázat 50 m – 500 m Ft0% Komplex vízgyűjtő fejlesztés, 2007-2008: 14,1 milliárd Ft Lehetséges kedvezményezettek: (1, 2, 3, 4) Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) (1, 2, 4) Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium (KvVm) (3, 4) magyar Állami Földtani Intézet (mÁFI)

11 Vizeink jó kezelése prioritás konstrukcióprojektek méreteönerő mértéke 1. Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálatának elvégzése egyfordulós pályázat 50 m – 500 m Ft0% 2. Üzemelő vízbázisok biztonságba helyezése egyfordulós pályázat - *- *-* 3. Távlati vízbázisok diagnosztikai vizsgálatának elvégzése kiemelt projekt 200 m – 500 m Ft0% Vízbázis-védelem, 2007-2008: 2,6 milliárd Ft Lehetséges kedvezményezettek: (1, 2) Települési önkormányzatok, települési önkormányzati társulások (3) Területileg illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok (KÖVIZIG-ek) * A konstrukció indítása előzetes feltételhez kötött ld. Akcióterv

12 Vizeink jó kezelése prioritás konstrukcióprojektek méreteönerő mértéke 1. Szennyezett területek kármentesítési feladatainak elvégzése kétfordulós pályázat 25m – Kb. 6700m Ft0% Környezeti kármentesítés, 2007-2008: 8,31 milliárd Ft Lehetséges kedvezményezettek: Központi költségvetési szerv; Honvédelmi minisztérium szervei; ÁPV Rt.; Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok (KÖVIZIG-ek); Nemzeti Park Igazgatóságok, Kincstári Vagyonigazgatóság, Települési önkormányzat vagy települési önkormányzati társulás, amennyiben a kármentesítés kötelezettje. Konstrukció-specifikus szakmai jogosultsági szempontok: A Pályázó az illetékes környezetvédelmi hatóság által elfogadott tényfeltárási záródokumentációval rendelkezik, A Pályázó az illetékes környezetvédelmi hatóság által elrendelt kármentesítés műszaki beavatkozási szakaszára vonatkozó hatósági kötelezéssel rendelkezik, A projekt prioritási száma nagyobb 350-nél A szennyező jogutód nélkül megszűnt, vagy a szennyező nem ismert Nem támogatható, aki a kötelezést magánjogi szerződés keretében vállalta át

13 Vizeink jó kezelése prioritás konstrukcióprojektek mérete önerő mértéke 1. A települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése nagyprojektek és kiemelt projektek 650 m Ft – 10 000 m Ft 0% 2. Egyes települési szilárd hulladéklerakót, lerakókat érintő helyi szintű rekultivációs program, programok elvégzése kétfordulós pályázat 50m Ft – 1 000m Ft 0% 3. Állati hulladéktemetőket érintő (dögkút, dögtér, üzemi lerakók) térségi, kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése kétfordulós pályázat 8,75 m Ft – 250 m Ft 0% 4. Az ország teljes területén a bezárt, felhagyott földmedrű települési folyékony hulladék fogadóhelyek (iszaptavak) rekultivációja kétfordulós pályázat 5 m Ft – 250 m Ft 0% Rekultiváció, 2007-2008: 54,11 milliárd Ft Lehetséges kedvezményezettek: (1) Települési önkormányzati társulás (2,3,4) Települési önkormányzatok; települési önkormányzati társulások

14 Természeti értékeink jó kezelése konstrukcióprojektek mérete önerő mértéke 1. Élőhelyvédelem és -helyreállítás, élettelen természeti értékek megőrzése és helyreállítása, elektromos szabadvezetékek kiváltása Kétfordulós meghívásos projektek 50 m – 1500 m Ft. 0% 2. Élőhelyvédelem, -helyreállítás és fejlesztés pályázatos projektek 50 m – 200 m Ft 0-10% 3. Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése, helyreállítása pályázatos projektek 50 m – 200 m Ft 0-10% 4. Természet-közeli mező- és erdőgazdálkodás bevezetése pályázatos projektek 50 m – 200 m Ft 0-50% 5. Elektromos szabadvezetékek és a közlekedési infrastruktúra természetbarát átalakítása pályázatos projektek 30 m – 150 m Ft 0-10% 6. Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése pályázatos projektek 20 m – 180 m Ft 0-10% Természeti értékeink jó kezelése, 2007-2008: 11,2 milliárd Ft

15 Kedvezményezettek: Nemzeti park igazgatóságok – 1., 3., 4., 5. és 6. konstrukciók Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok – 1. és 5. konstrukciók Önkormányzatok és társulásaik – 2., 3., 4., 5. és 6. konstrukciók Állami erdőgazdasági ZRt.-k – 2., 3. és 4. konstrukciók Civil szervezetek – 2., 5. és 6. konstrukciók Közhasznú társaságok, közalapítványok – 2., 4. és 5. konstrukciók Egyéb központi költségvetési szervek – 3., 4., 5. és 6. konstrukciók GySEV, mÁV, Közútkezelő – 5. konstrukció Természeti értékeink jó kezelése

16 Szakmai szempontok: A fejlesztések kizárólag Natura 2000 és/vagy védett területekre irányulnak – 1., 2., és 4. konstrukciók Támogatások csak a kedvezményezett saját vagyonkezelésben vagy tulajdonában lévő területekre irányulhatnak – 1., 2., 4. és 6. konstrukciók Terület-vásárlásra csak védett, védelemre tervezett vagy Natura 2000 területek esetében van lehetőség – 1. és 2. konstrukciók Csak az egyedi jogszabállyal védett helyi vagy országos védettségű gyűjteményes kertek és történeti kertek jogosultak támogatásra – 3. konstrukció Elektromos szabadvezetékek földkábelre cserélése csak védett vagy fokozottan védett madárfajok állományainak védelmére irányulhat – 1. konstrukció Vonalas létesítmények fejlesztései csak a védett és/vagy az élőhelyvédelmi irányelv II. vagy IV. mellékletén szereplő fajok állományinak védelmére irányulhatnak - 5. konstrukció Csak regisztrált és a legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig a minősítést megszerző erdei iskolák fejlesztése támogatható – 6. konstrukció

17 A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése konstrukcióprojektek méreteönerő mértéke 1. Hő és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása egyfordulós pályázat 10 m Ft felett50-90% 2. Bio üzemanyagra történő átállás támogatáskidolgozás alatt Hatékony energia-felhasználás, 2007-2008: 11,1 mrd Ft Lehetséges kedvezményezettek: Kis- és középvállalkozások Központi költségvetési szervek és intézményeik Helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek és azok intézményei A közhasznú szervezetek (1997. évi CLVI. Tv) Önkormányzati ill. állami többségi tulajdonú gazdasági társaságok (pl.: távhőtermelők, távhőszolgáltatók) Egyházi jogi személyek és azok intézményei Civil szervezetek

18 Hatékony energia-felhasználás prioritás konstrukcióprojektek méreteönerő mértéke 1. Hatékony energia-felhasználás egyfordulós pályázat 1 m – 500 m Ft50-90% 2. Szemünk Fénye Programkidolgozás alatt Hatékony energia-felhasználás, 2007-2008: 8,91 mrd Ft Lehetséges kedvezményezettek: Kis- és középvállalkozások Központi költségvetési szervek és intézményeik Helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek és azok intézményei A közhasznú szervezetek (1997. évi CLVI. Tv) Önkormányzati ill. állami többségi tulajdonú gazdasági társaságok (pl.: távhőtermelők, távhőszolgáltatók) Egyházi jogi személyek és azok intézményei Civil szervezetek

19 Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése Konstrukcióprojektek méreteönerő mértéke 1. Fenntartható termelés egyfordulós pályázat50 m Ft felett40% felett Fenntartható termelés, 2007-2008: 1,7 milliárd Ft Lehetséges kedvezményezettek: Kis- és középvállalkozások (Gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók) Gazdálkodási tevékenységet végző non-profit szervezetek A fenti szervezetek együttműködései (konzorciumi formában)

20 Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése Fenntartható fogyasztás elősegítése, 2007-2008 : 1,6 milliárd Ft Lehetséges kedvezményezettek: Helyi önkormányzatok és helyi önkormányzati társulások; helyi költségvetési szervek és önkormányzati intézmények; társadalmi szervezetek (kivéve a politikai pártokat); egyházak; a fentiek konzorciuma; kis- és középvállalkozások (gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók) csak valamely fenti szervezet által vezetett konzorcium tagjaként. konstrukcióprojektek méreteönerő mértéke 1. Fenntartható fogyasztással, a fogyasztás környezeti és társadalmi hatásaival kapcsolatos kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) egyfordulós pályázat 10 m Ft felett5% felett 2. Fenntarthatóbb fogyasztási lehetőségeket, alternatívákat népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek, beruházások egyfordulós pályázat 50 m Ft felett5% felett

21 Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése Az e-környezetvédelem céljaihoz kapcsolódó fejlesztések, 2007-2008 : 5,2 milliárd Ft Lehetséges kedvezményezettek: Központi költségvetési szervek konstrukcióprojektek méreteönerő mértéke 1. A hazai Európai Környezeti Tájékoztató és megfigyelő Hálózat (EIONET) hálózat fejlesztése kiemelt projektek 100 m Ft – 300 m Ft0% - 20% 2. Informatikai, illetve térinformatikai rendszerek fejlesztése, kezelése, információszolgáltatás (OKIR) kiemelt projektek 90 m Ft -1500 m Ft0% - 20% 3. Települési és regionális együttműködések informatikai támogatása kiemelt projektek 100 m Ft – 300 m Ft0% - 20%

22 Projekt előkészítési prioritás konstrukcióProjektek mérete (Csak előkészítési költség) önerő mértéke 1. A 1067/2005 (VI. 30.) Korm. hat á rozat alapj á n t á mogat á si d ö nt é sben r é szes ü lt nagyprojektek elők é sz í t é si t á mogat á sa Kiemelt projekt 5– 2 500 m Ft25%, illetve központi költség- vetési szerv: 0% 2. Nagy- és kiemelt projektek előkészítésének támogatása Egyfordulós pályázat (meghívásos)* 5– 400 m Ft Beruházás várható összes elszámolható Ktg.max. 6%-a 3. Megh í v á sos k é tfordul ó s p á ly á zatok első fordul ó j á t k ö vetően t á mogat á si d ö nt é ssel rendelkező projektjavaslatok elők é sz í t é se Egyfordulós pályázat** 4. A k é tfordul ó s p á ly á zatok első fordul ó j á t k ö vetően t á mogat á si d ö nt é ssel rendelkező projektjavaslatok elők é sz í t é se Egyfordulós pályázat** *A konstrukcióban azon projektek kerülhetnek meghívásra, amelyek a későbbiekben az egyes szak-prioritások PEP Akciótervben felsorolt konstrukcióiban nevesítésre kerülhetnek **a szakprioritásokban meghirdetésre kerülő PEP AT leírt kétfordulós pályázati konstrukciók első fordulóját követő projektfejlesztési szakaszhoz kapcsolódóan Projekt előkészítés, 2007-2008 : 25,7 milliárd Ft

23 Projekt előkészítési prioritás Lehetséges kedvezményezettek: 1 konstrukció: Önkormányzatok, önkormányzati társulások, VKKI 2 konstrukció: Helyi önkormányzatok és helyi önkormányzati társulások; A magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet; A magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet és helyi önkormányzat(ok) közösen, Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI); Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok (KÖVIZIG-ek), Központi költségvetési szervek 3 konstrukció: Központi költségvetési szerv; Honvédelmi minisztérium szervei; ÁPV Rt.; Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok (KÖVIZIG-ek); Nemzeti Park Igazgatóságok, Kincstári Vagyonigazgatóság, Települési önkormányzat vagy települési önkormányzati társulás, amennyiben a kármentesítés kötelezettje 4 konstrukció: Helyi önkormányzatok és helyi önkormányzati társulások; A magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet; A magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet és helyi önkormányzat(ok) közösen, Nemzeti Park Igazgatóságok; Vízgazdálkodási társulatok; mezőgazdasági termelők; vállalkozások, illetve ezek társulása, Állami erdőgazdasági ZRt.-k; Civil szervezetek; Közhasznú társaságok; Közalapítványok

24 A tervezés folyamata További lépések: –2007. április-május: Az akciótervek társadalmi egyeztetése az NFÜ irányítása mellett megkezdődik) –és ezzel párhuzamosan lezajlik az akciótervek stratégiai környezeti vizsgálata (SKV) és az ex-ante értékelése. –2007. június végéig az akcióterveket véglegesíteni kell beépítve a véleményeket (partnerség, SKV, ex-ante) –2007. júliusában első körben a Fejlesztést Irányító Testület (FIT), majd a Kormány elé kerülnek jóváhagyás céljából. Az akciótervek véglegesítésének további feltétele, hogy az Európai Bizottság lezárja a tárgyalásokat mind az ÚMFT, mind a KEOP vonatkozásában és a jóváhagyja az operatív programot. Ez várhatóan 2007. április-május hónapjaiban megtörténik. A pályázati felhívások megjelenésének várható ideje: 2007. augusztus-szeptember

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A KEOP Akciótervei : források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások Dr. Makai Martina osztályvezető Környezetfejlesztési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések