Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Makai Martina osztályvezető Környezetfejlesztési Főosztály

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Makai Martina osztályvezető Környezetfejlesztési Főosztály"— Előadás másolata:

1 A KEOP Akciótervei: források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások
Dr. Makai Martina osztályvezető Környezetfejlesztési Főosztály Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium

2 Az operatív programok akciótervei
„Az Új magyarország Fejlesztési Terv és az operatív programok részletes tartalmát és annak koordinációját a as programidőszakban nemzeti szinten elfogadandó akciótervek rögzítik.” (ÚMFT) Az akcióterveket: az érintett szakminiszter illetve régió javaslatai alapján, egységes módszertant használva,a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség terjeszti a Kormány elé, Tartalmazzák az operatív program illetve a prioritás(ok) megvalósításának bemutatását és ütemezését a teljes programozási időszakra Tartalmazzák a támogatási konstrukciók részletes indoklását és bemutatását legalább két évre 8 prioritási tengely ~ 7 akcióterv: (A technikai segítségnyújtás prioritás tervezése ÚMFT szinten zajlik a Végrehajtás Operatív Program keretében, egységesen kezelve minden operatív program TA- keretét)

3 Az operatív programok akciótervei
Az akcióterv struktúrája A dokumentum főbb részei: I. fejezet az OP prioritásainak szakmai tartalmát és stratégiai kereteit tartalmazza a közötti programidőszak egészére vonatkozóan. Továbbá az intézkedésekkel kapcsolatos információkat 2 évre. II. fejezet – gördülő tervezéssel - kétéves időszakokra meghatározza az intézkedések és konstrukciók végrehajtásának részleteit. III. fejezet a kiemelt projektek IV. fejezet pedig a nagyprojektek listáját foglalja magában. mellékletek tartalmazzák : konstrukciók részletes indoklását (miért azt az eszköztárat alkalmazza adott konstrukció - melléklet 1), a gördülő tervezéssel (értékelés, felülvizsgálat) kapcsolatos feladatokat és ütemtervet (melléklet 2) a prioritás és konstrukció szinten kidolgozandó koordinációs követelményeket és az együttműködéseket más prioritásokkal és konstrukciókkal (melléklet 3) a pénzügyi kifizetési ütemterveket konstrukciónként 2 évre (melléklet 4).

4 Egészséges, tiszta települések prioritás
Hulladékgazdálkodás, : 12,0 milliárd Ft Konstrukció A projektek mérete önerő mértéke 1. Új, térségi szintű, települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek kialakítása nagyprojektek és kiemelt projektek Nagyprojektek: Kb m Ft felett Kiemelt projektek: 1000 m Ft felett % 2. meglévő, működő, térségi szintű, települési szilárdhulladék-kezelési rendszer/rendszerek technológiai és/vagy területi kiegészítése kétfordulós pályázat 100 m Ft felett 3. Települési szilárd hulladékok szelektív gyűjtő-, begyűjtő- és szállítórendszerének fejlesztése egyfordulós pályázat 10 m Ft felett 4. Önkormányzati felelősségi körbe tartozó állati-eredetű hulladék gyűjtő-, begyűjtő-és szállítórendszerének kialakítása kétfordulós pályázat 15 m Ft felett 5. Házi komposztálás elősegítése egyfordulós pályázat 0,5 m Ft felett

5 Egészséges, tiszta települések prioritás
Hulladékgazdálkodás Általános: konstrukciók kedvezményezettjei: Települési Önkormányzatok, társulások Specifikus: 1.Új, térségi szintű, települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek kialakítása nagyprojektek és kiemelt projektek Nem képezik részét a konstrukciónak az anaerob rendszerekben történő biogáz termelésre irányuló fejlesztések, amennyiben a létesítményben a települési hulladékon kívül más hulladék kezelését is végzik, valamint a képződő biogázok energetikai hasznosítására irányuló fejlesztések. (Ez esetben a megújuló energiatermelésre irányuló konstrukciókat kell igénybe venni.) 2.meglévő, működő, térségi szintű, települési szilárdhulladék-kezelési rendszer/rendszerek technológiai és/vagy területi kiegészítése kétfordulós pályázat Jelen konstrukciónak nem képezik részét a hulladékkezelés ártalmatlanításra és égetéssel történő hasznosításra, tárolásra, valamint a begyűjtésre, gyűjtésre és a hozzájuk kapcsolódó szállításra irányuló beruházásai.

6 Egészséges, tiszta települések prioritás
Szennyvízkezelés, : 58,4 milliárd Ft konstrukció projektek mérete önerő mértéke 1. Szennyvízelvezetés és - tisztítás, – kezelés és folyékony hulladékkezelés, szennyvíztisztító telepi elhelyezés – kiemelt és nagyprojekt Nagyprojekt: Kb m Ft felett Kiemelt projekt: 400 m Ft – Kb m Ft % 2. Szennyvízelvezetés és-tisztítás, folyékony hulladék kezelése és szennyvíztisztító telepi elhelyezése, iszapkezelés és -hasznosítás - kétfordulós pályázat 1. forduló - előkészítés a bruttó beruházási összköltség maximum 6%-a 2. forduló - megvalósítás 500 m Ft – Kb m Ft Általános: konstrukciók kedvezményezettjei: Helyi önkormányzatok és társulások; A magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet; A magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet és helyi önkormányzat(ok) közösen

7 Egészséges, tiszta települések prioritás
Ivóvízminőség-védelem, : 7,0 milliárd Ft konstrukció projektek mérete önerő mértéke 1. Ivóvízminőség-javítás komplex program - kiemelt és nagyprojekt Nagyprojektek: Kb m Ft felett Kiemelt projektek: 1000 m Ft felett % 2. Ivóvízminőség-javítás program kétfordulós pályázat 1. forduló - előkészítés a bruttó beruházási összköltség max. 6 %-a 2. forduló -megvalósítás 20 m Ft – 3 mrd Ft Általános: Kedvezményezettek: helyi önkormányzatok és társulások; magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet; magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet és helyi önkormányzat(ok) közösen Specifikus: A megvalósítás földrajzi területe 1. Az Észak-alföldi Régió, a Dél-alföldi Régió, a Dél-dunántúli Régió, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén lévő egyes települések 2. A Nyugat-dunántúli Régió, a Közép-dunántúli Régió, a Közép-magyarországi Régió, valamint Heves és Nógrád megye területén lévő egyes települések

8 Vizeink jó kezelése prioritás
Jó árvízvédelmi gyakorlat kialakítása, : 23,7 milliárd Ft konstrukció projektek mérete önerő mértéke 1. Tisza-völgyi árvízvédelmi fejlesztések (Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) kiemelt és nagyprojekt Nagyprojekt: Kb m Ft felett Kiemelt projekt: 500 m Ft – Kb m Ft 0% 2. Duna és egyéb vízfolyások állami tulajdonú árvízvédelmi létesítményeinek fejlesztése kiemelt és nagyprojekt 3. Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések Kétfordulós pályázat 100 m – m Ft 4. Árvízi kockázati térképezés és stratégiai, kockázatkezelési terv készítés Egyfordulós pályázat 50 m – m Ft 5. Tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése Kétfordulós pályázat -* * A konstrukció indítása előzetes feltételhez kötött ld. Akcióterv

9 Vizeink jó kezelése prioritás
Jó árvízvédelmi gyakorlat kialakítása Specifikus: Lehetséges kedvezményezettek (1, 2, 4) Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI); Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok (KÖVIZIG-ek). (3) Az évi LVII. törvény (Vízgazdálkodási törvény) 16. §. alapján azok az önkormányzatok, önkormányzatok társulásai, amelyeknek árvízvédelmi kötelezettségük van (5) Települési önkormányzatok; Nemzeti Park Igazgatóságok; Vízgazdálkodási társulatok; mezőgazdasági termelők; vállalkozások, illetve ezek társulása A megvalósítás földrajzi területe (1) magyarország, a Tisza valamint a mellékfolyóinak nagyvízi medre, továbbá a 10/1997. (VII. 17.) KHVm rendelet 1. mellékletében nevesített Tisza-völgyi árvízvédelmi védvonalak, és az azokhoz tartozó öblözetek. (2 ) magyarország, a Duna valamint a mellékfolyók nagyvízi medre, továbbá a 10/1997. (VII. 17.) KHVm rendelet 1. mellékletében nevesített Duna-völgyi árvízvédelmi védvonalak, és az azokhoz tartozó öblözetek

10 Vizeink jó kezelése prioritás
Komplex vízgyűjtő fejlesztés, : 14,1 milliárd Ft konstrukció projektek mérete önerő mértéke 1. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése kiemelt projekt 2 500 m Ft alatt 0% 2. Komplex vízvédelmi beruházások kiemelt és nagyprojekt Nagyprojekt: Kb m Ft felett Kiemelt projekt: 1000 m Ft – Kb m Ft 3. A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring fejlesztése egyfordulós pályázat 50 m – 500 m Ft 4. A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztése egyfordulós pályázat Lehetséges kedvezményezettek: (1, 2, 3, 4) Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) (1, 2, 4) Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium (KvVm) (3, 4) magyar Állami Földtani Intézet (mÁFI)

11 Vizeink jó kezelése prioritás
Vízbázis-védelem, : 2,6 milliárd Ft konstrukció projektek mérete önerő mértéke 1. Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálatának elvégzése egyfordulós pályázat 50 m – 500 m Ft 0% 2. Üzemelő vízbázisok biztonságba helyezése egyfordulós pályázat - * -* 3. Távlati vízbázisok diagnosztikai vizsgálatának elvégzése kiemelt projekt 200 m – 500 m Ft Lehetséges kedvezményezettek: (1, 2) Települési önkormányzatok, települési önkormányzati társulások (3) Területileg illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok (KÖVIZIG-ek) * A konstrukció indítása előzetes feltételhez kötött ld. Akcióterv

12 Vizeink jó kezelése prioritás
Környezeti kármentesítés, : 8,31 milliárd Ft konstrukció projektek mérete önerő mértéke 1. Szennyezett területek kármentesítési feladatainak elvégzése kétfordulós pályázat 25m – Kb. 6700m Ft 0% Lehetséges kedvezményezettek: Központi költségvetési szerv; Honvédelmi minisztérium szervei; ÁPV Rt.; Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok (KÖVIZIG-ek); Nemzeti Park Igazgatóságok, Kincstári Vagyonigazgatóság, Települési önkormányzat vagy települési önkormányzati társulás, amennyiben a kármentesítés kötelezettje. Konstrukció-specifikus szakmai jogosultsági szempontok: A Pályázó az illetékes környezetvédelmi hatóság által elfogadott tényfeltárási záródokumentációval rendelkezik, A Pályázó az illetékes környezetvédelmi hatóság által elrendelt kármentesítés műszaki beavatkozási szakaszára vonatkozó hatósági kötelezéssel rendelkezik, A projekt prioritási száma nagyobb 350-nél A szennyező jogutód nélkül megszűnt, vagy a szennyező nem ismert Nem támogatható, aki a kötelezést magánjogi szerződés keretében vállalta át

13 Vizeink jó kezelése prioritás
Rekultiváció, : 54,11 milliárd Ft konstrukció projektek mérete önerő mértéke 1. A települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése nagyprojektek és kiemelt projektek 650 m Ft – m Ft 0% 2. Egyes települési szilárd hulladéklerakót, lerakókat érintő helyi szintű rekultivációs program, programok elvégzése kétfordulós pályázat 50m Ft – 1 000m Ft 3. Állati hulladéktemetőket érintő (dögkút, dögtér, üzemi lerakók) térségi, kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése kétfordulós pályázat 8,75 m Ft – 250 m Ft 4. Az ország teljes területén a bezárt, felhagyott földmedrű települési folyékony hulladék fogadóhelyek (iszaptavak) rekultivációja kétfordulós pályázat 5 m Ft – Lehetséges kedvezményezettek: (1) Települési önkormányzati társulás (2,3,4) Települési önkormányzatok; települési önkormányzati társulások

14 Természeti értékeink jó kezelése
Természeti értékeink jó kezelése, : 11,2 milliárd Ft konstrukció projektek mérete önerő mértéke 1. Élőhelyvédelem és -helyreállítás, élettelen természeti értékek megőrzése és helyreállítása, elektromos szabadvezetékek kiváltása Kétfordulós meghívásos projektek 50 m – 1500 m Ft. 0% 2. Élőhelyvédelem, -helyreállítás és fejlesztés pályázatos projektek 200 m Ft 0-10% 3. Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése, helyreállítása pályázatos projektek 4. Természet-közeli mező- és erdőgazdálkodás bevezetése pályázatos projektek 0-50% 5. Elektromos szabadvezetékek és a közlekedési infrastruktúra természetbarát átalakítása pályázatos projektek 30 m – 150 m Ft 6. Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése pályázatos projektek 20 m – 180 m Ft

15 Természeti értékeink jó kezelése
Kedvezményezettek: Nemzeti park igazgatóságok – 1., 3., 4., 5. és 6. konstrukciók Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok – 1. és 5. konstrukciók Önkormányzatok és társulásaik – 2., 3., 4., 5. és 6. konstrukciók Állami erdőgazdasági ZRt.-k – 2., 3. és 4. konstrukciók Civil szervezetek – 2., 5. és 6. konstrukciók Közhasznú társaságok, közalapítványok – 2., 4. és 5. konstrukciók Egyéb központi költségvetési szervek – 3., 4., 5. és 6. konstrukciók GySEV, mÁV, Közútkezelő – 5. konstrukció

16 Természeti értékeink jó kezelése
Szakmai szempontok: A fejlesztések kizárólag Natura 2000 és/vagy védett területekre irányulnak – 1., 2., és 4. konstrukciók Támogatások csak a kedvezményezett saját vagyonkezelésben vagy tulajdonában lévő területekre irányulhatnak – 1., 2., 4. és 6. konstrukciók Terület-vásárlásra csak védett, védelemre tervezett vagy Natura 2000 területek esetében van lehetőség – 1. és 2. konstrukciók Csak az egyedi jogszabállyal védett helyi vagy országos védettségű gyűjteményes kertek és történeti kertek jogosultak támogatásra – 3. konstrukció Elektromos szabadvezetékek földkábelre cserélése csak védett vagy fokozottan védett madárfajok állományainak védelmére irányulhat – 1. konstrukció Vonalas létesítmények fejlesztései csak a védett és/vagy az élőhelyvédelmi irányelv II. vagy IV. mellékletén szereplő fajok állományinak védelmére irányulhatnak - 5. konstrukció Csak regisztrált és a legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig a minősítést megszerző erdei iskolák fejlesztése támogatható – 6. konstrukció

17 A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése
Hatékony energia-felhasználás, : 11,1 mrd Ft konstrukció projektek mérete önerő mértéke 1. Hő és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása egyfordulós pályázat 10 m Ft felett 50-90% 2. Bio üzemanyagra történő átállás támogatás kidolgozás alatt Lehetséges kedvezményezettek: Kis- és középvállalkozások Központi költségvetési szervek és intézményeik Helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek és azok intézményei A közhasznú szervezetek (1997. évi CLVI. Tv) Önkormányzati ill. állami többségi tulajdonú gazdasági társaságok (pl.: távhőtermelők, távhőszolgáltatók) Egyházi jogi személyek és azok intézményei Civil szervezetek

18 Hatékony energia-felhasználás prioritás
Hatékony energia-felhasználás, : 8,91 mrd Ft konstrukció projektek mérete önerő mértéke 1. Hatékony energia-felhasználás egyfordulós pályázat 1 m – 500 m Ft 50-90% 2. Szemünk Fénye Program kidolgozás alatt Lehetséges kedvezményezettek: Kis- és középvállalkozások Központi költségvetési szervek és intézményeik Helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek és azok intézményei A közhasznú szervezetek (1997. évi CLVI. Tv) Önkormányzati ill. állami többségi tulajdonú gazdasági társaságok (pl.: távhőtermelők, távhőszolgáltatók) Egyházi jogi személyek és azok intézményei Civil szervezetek

19 Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése
Fenntartható termelés, : 1,7 milliárd Ft Konstrukció projektek mérete önerő mértéke 1. Fenntartható termelés egyfordulós pályázat 50 m Ft felett 40% felett Lehetséges kedvezményezettek: Kis- és középvállalkozások (Gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók) Gazdálkodási tevékenységet végző non-profit szervezetek A fenti szervezetek együttműködései (konzorciumi formában)

20 Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése
Fenntartható fogyasztás elősegítése, : 1,6 milliárd Ft konstrukció projektek mérete önerő mértéke 1. Fenntartható fogyasztással, a fogyasztás környezeti és társadalmi hatásaival kapcsolatos kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) egyfordulós pályázat 10 m Ft felett 5% felett 2. Fenntarthatóbb fogyasztási lehetőségeket, alternatívákat népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek, beruházások egyfordulós pályázat 50 m Ft felett Lehetséges kedvezményezettek: Helyi önkormányzatok és helyi önkormányzati társulások; helyi költségvetési szervek és önkormányzati intézmények; társadalmi szervezetek (kivéve a politikai pártokat); egyházak; a fentiek konzorciuma; kis- és középvállalkozások (gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók) csak valamely fenti szervezet által vezetett konzorcium tagjaként.

21 Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése
Az e-környezetvédelem céljaihoz kapcsolódó fejlesztések, : 5,2 milliárd Ft konstrukció projektek mérete önerő mértéke 1. A hazai Európai Környezeti Tájékoztató és megfigyelő Hálózat (EIONET) hálózat fejlesztése kiemelt projektek 100 m Ft – 300 m Ft 0% - 20% 2. Informatikai, illetve térinformatikai rendszerek fejlesztése, kezelése, információszolgáltatás (OKIR) kiemelt projektek 90 m Ft m Ft 3. Települési és regionális együttműködések informatikai támogatása kiemelt projektek Lehetséges kedvezményezettek: Központi költségvetési szervek

22 Projekt előkészítési prioritás
Projekt előkészítés, : 25,7 milliárd Ft konstrukció Projektek mérete (Csak előkészítési költség) önerő mértéke 1. A 1067/2005 (VI. 30.) Korm. határozat alapján támogatási döntésben részesült nagyprojektek előkészítési támogatása Kiemelt projekt 5– m Ft 25%, illetve központi költség-vetési szerv: 0% 2. Nagy- és kiemelt projektek előkészítésének támogatása Egyfordulós pályázat (meghívásos)* 5– 400 m Ft Beruházás várható összes elszámolható Ktg.max. 6%-a 3. Meghívásos kétfordulós pályázatok első fordulóját követően támogatási döntéssel rendelkező projektjavaslatok előkészítése Egyfordulós pályázat** 4. A kétfordulós pályázatok első fordulóját követően támogatási döntéssel rendelkező projektjavaslatok előkészítése Egyfordulós pályázat** *A konstrukcióban azon projektek kerülhetnek meghívásra, amelyek a későbbiekben az egyes szak-prioritások PEP Akciótervben felsorolt konstrukcióiban nevesítésre kerülhetnek **a szakprioritásokban meghirdetésre kerülő PEP AT leírt kétfordulós pályázati konstrukciók első fordulóját követő projektfejlesztési szakaszhoz kapcsolódóan

23 Projekt előkészítési prioritás
Lehetséges kedvezményezettek: 1 konstrukció: Önkormányzatok, önkormányzati társulások, VKKI 2 konstrukció: Helyi önkormányzatok és helyi önkormányzati társulások; A magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet; A magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet és helyi önkormányzat(ok) közösen, Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI); Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok (KÖVIZIG-ek), Központi költségvetési szervek 3 konstrukció: Központi költségvetési szerv; Honvédelmi minisztérium szervei; ÁPV Rt.; Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok (KÖVIZIG-ek); Nemzeti Park Igazgatóságok, Kincstári Vagyonigazgatóság, Települési önkormányzat vagy települési önkormányzati társulás, amennyiben a kármentesítés kötelezettje 4 konstrukció: Helyi önkormányzatok és helyi önkormányzati társulások; A magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet; A magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet és helyi önkormányzat(ok) közösen, Nemzeti Park Igazgatóságok; Vízgazdálkodási társulatok; mezőgazdasági termelők; vállalkozások, illetve ezek társulása, Állami erdőgazdasági ZRt.-k; Civil szervezetek; Közhasznú társaságok; Közalapítványok

24 A tervezés folyamata További lépések: 2007. április-május: Az akciótervek társadalmi egyeztetése az NFÜ irányítása mellett megkezdődik) és ezzel párhuzamosan lezajlik az akciótervek stratégiai környezeti vizsgálata (SKV) és az ex-ante értékelése. 2007. június végéig az akcióterveket véglegesíteni kell beépítve a véleményeket (partnerség, SKV, ex-ante) 2007. júliusában első körben a Fejlesztést Irányító Testület (FIT), majd a Kormány elé kerülnek jóváhagyás céljából. Az akciótervek véglegesítésének további feltétele, hogy az Európai Bizottság lezárja a tárgyalásokat mind az ÚMFT, mind a KEOP vonatkozásában és a jóváhagyja az operatív programot. Ez várhatóan április-május hónapjaiban megtörténik. A pályázati felhívások megjelenésének várható ideje: augusztus-szeptember

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Dr. Makai Martina osztályvezető Környezetfejlesztési Főosztály"

Hasonló előadás


Google Hirdetések