Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

OM-OMFB szoftver-ipar kutatás - Deák János (D+R Bónusz Bt) 1 A MAGYAR SZOFTVER-IPAR KUTATÁS-INDÍTÓ TÉZISEK a szakértői megbeszélések tapasztalatainak felhasználásával.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "OM-OMFB szoftver-ipar kutatás - Deák János (D+R Bónusz Bt) 1 A MAGYAR SZOFTVER-IPAR KUTATÁS-INDÍTÓ TÉZISEK a szakértői megbeszélések tapasztalatainak felhasználásával."— Előadás másolata:

1 OM-OMFB szoftver-ipar kutatás - Deák János (D+R Bónusz Bt) 1 A MAGYAR SZOFTVER-IPAR KUTATÁS-INDÍTÓ TÉZISEK a szakértői megbeszélések tapasztalatainak felhasználásával

2 OM-OMFB szoftver-ipar kutatás - Deák János (D+R Bónusz Bt) 2 A KUTATÁS INDOKAI Az információs társadalom kialakulása során az információtechnológia átstukturálja a gazdaságot, új lehetőségeket kínál, a fejlesztések jelentős hányada a szoftver területére esik, nagyméretű, folyamatosan bővülő IT piac van kialakulóban, ugyanakkor jelentős munkaerő-hiány van, a lehetőségeket meg kell ragadnia a magyar szoftver- iparnak, ehhez egy világos, strukturált helyzetkép, helyzetértékelés és jövőkép felvázolása szükséges.

3 OM-OMFB szoftver-ipar kutatás - Deák János (D+R Bónusz Bt) 3 A KUTATÁS CÉLJA Bemutatni a magyar szoftver-ipar felhasználói, fejlesztői- gyártói-szolgáltatói oldalát és működésének feltételrendszerét, felvázolni továbbfejlődésének lehetséges és kívánatos irányait (nemzetközi trendek, prognózisok figyelembe vételével), előkészíteni egy átfogó bemutató anyagot a potenciális befektetők, az államigazgatás, az érdeklődő közvélemény számára.

4 OM-OMFB szoftver-ipar kutatás - Deák János (D+R Bónusz Bt) 4 A KUTATÁS INDÍTÁSA Kutatási célok, előzetes kutatási program, felhasználói igények, preferenciák előzetes (Internetes) felmérése, szakértői megbeszélések, indító tézisek, mint kezdeti eredmények, vitatható megállapítások, nyitott kérdések, végleges kutatási program (vizsgálandó témák, területek, kérdőívek, interjúk stb.).

5 OM-OMFB szoftver-ipar kutatás - Deák János (D+R Bónusz Bt) 5 MI A SZOFTVER-IPAR? Az információ technológiai ipar része, az információs társadalom technológiáinak része, a társadalom információval való ellátását segítő iparág, a tudás-ipar egyik szegmense, szűkebb értelemben az az üzleti terület, ahol kifejlesztik, programozzák, előállítják a szoftver-termékeket.

6 OM-OMFB szoftver-ipar kutatás - Deák János (D+R Bónusz Bt) 6 A SZOFTVER-IPAR TÁGABB ÉRTELEMBEN Tartalmazza mindazon elemeket is, amelyek szükségesek a szoftverek hatékony alkalmazásához szolgáltatások (adaptálás, lokalizálás, konfigurálás, paraméterezés, integrálás stb.), felhasználói támogatás, disztribúció, tanácsadás (érdemi szolgáltatásokkal). Praktikus okokból a tágabb értelmezést fogadjuk el, de differenciáltan kezeljük az elemeket.

7 OM-OMFB szoftver-ipar kutatás - Deák János (D+R Bónusz Bt) 7 A MAGYAR SZOFTVER- IPARHOZ TARTOZNAK-E A multik magyarországi cégei? a szellemi bedolgozás, ami külföldön hasznosul? a tartalom-ipar? a WEB szolgáltatások? az IT tanácsadás?

8 OM-OMFB szoftver-ipar kutatás - Deák János (D+R Bónusz Bt) 8 A SZOFTVER-IPAR STRUKTURÁLÁSA Csoportképző szempontok a termékek sajátossága, felhasználási terület, a felhasználás jellege, a szoftveres tevékenység típusa, jellege, az iparon belüli működési jellemzők, a cégek stratégiai céljai, a termékek, szolgáltatások felhasználásának földrajzi (belföld, külföld) helye.

9 OM-OMFB szoftver-ipar kutatás - Deák János (D+R Bónusz Bt) 9 VERSENYTÉNYEZŐK A SZOFTVER-PIACOKON A versenytényezők alapján döntenek a vevők az egymással versenyző termékek és szolgáltatások között. Tipikus versenytényezők: minőség, megbízhatóság, megkülönböztethetőség, könnyű alkalmazhatóság, széleskörű felhasználhatóság, integrálhatóság, komplex szolgáltatások, design, ár / teljesítmény viszony, szoftver-ergonómiai tényezők, kiegészítő szolgáltatások, beszerzési, fizetési feltételek, újdonságérték, jó referenciák, a cég good-will-je

10 OM-OMFB szoftver-ipar kutatás - Deák János (D+R Bónusz Bt) 10 SIKERTÉNYEZŐK A sikertényezők megléte biztosítja a megfelelő versenyképességet adott piacokon, például: tőkeerő, tőkebevonási képesség, kapcsolatrendszer, megfelelő piaci részesedés, lobby-erő, szakképzett munkaerő, (bővíthető) emberi erőforrások, felismerhető tudásbázis, többféle tudás kombinálásának képessége, rugalmas szervezet, szervezettség, innovációs készség, minőségbiztosítási rendszer, minőségtanúsítási rendszer, TQM, totális marketing, projekt-menedzsment, csoportmunka, tanuló szervezet, értékesítési, disztribúciós hálózat, felhasználóbarát kiegészítő szolgáltatások

11 OM-OMFB szoftver-ipar kutatás - Deák János (D+R Bónusz Bt) 11 ALAPVETŐ KÉPESSÉGEK A képesség fogalom alatt értjük többek között a releváns szakmai tudást és tapasztalatokat, ezek alkalmazási készségét, az erre vonatkozó szándékot, motivációt. Az alapvető képességek (core competence) révén hatékonyan láthatók el olyan tevékenységek, amelyek alapvető jelentőségűek az adott termék, szolgáltatás hasznossága szempontjából és döntően hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezet sikeres legyen az adott piacokon (be tudjon lépni az adott piacra, megfelelő versenystratégiát tudjon kialakítani és megvalósítani, stb.).

12 OM-OMFB szoftver-ipar kutatás - Deák János (D+R Bónusz Bt) 12 VERSENYKÉPESSÉG ÉS FELTÉTELRENDSZER Vizsgálati szintek: szoftver-termékek és -szolgáltatások, a szoftver-ipar szervezetei (a gazdasági vállalkozások), az iparág (szakágazat) egésze, az ezt megjelenítő funkciók, szervezetek (pl. szakmai szövetségek), az állam, az államigazgatás azon funkciói és szervezetei, amelyek kapcsolatban állnak a szoftver-iparral (szabályozói, támogatói, megrendelői stb. pozíciók), nemzetközi szint (a világ "szoftver-ipara", a szoftver-piac, nemzetközi, regionális szabályozások, stb.).

13 OM-OMFB szoftver-ipar kutatás - Deák János (D+R Bónusz Bt) 13 A VERSENYKÉPESSÉG JAVÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI A versenyképesség javításának jelentős tényezői: a szükséges munkaerő biztosítása megfelelő oktatási rendszer kialakításával és működtetésével (minden iskolatípusban és képzési formában), a marketing-szemlélet térnyerésének elősegítése, a marke- ting-tevékenység erősítése, a piaci folyamatok követése, vonzó vállalkozói környezet (jogi szabályozás, megfelelő infrastruktúra, jól működő tőkepiac, kiszámítható állami magatartás, működő gazdasági intézményrendszer).

14 OM-OMFB szoftver-ipar kutatás - Deák János (D+R Bónusz Bt) 14 ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS Az állami szerepvállalás kívánatos területei: jogi szabályozás, gazdálkodói, vállalkozói környezet, oktatási rendszer, kormányzati szolgáltatások, állami, önkormányzati megrendelések, intézmény-fejlesztés.

15 OM-OMFB szoftver-ipar kutatás - Deák János (D+R Bónusz Bt) 15 VERSENYKÉPESNEK MARADNI Alapvető kérdés, hogy milyen területen tud versenyképes maradni a magyar szoftver-ipar a szoftver-termékek fejlesztésével, gyártásával, (a szűkebb értelemben vett szoftver-iparban), és/vagy a "szoftveres " szolgáltatások, a felhasználói támogatások területén, és/vagy a szoftverfejlesztő tudás értékesítése révén (a multinacionális cégek ezt keresik !).

16 OM-OMFB szoftver-ipar kutatás - Deák János (D+R Bónusz Bt) 16 MEGKÖZELÍTÉSI IRÁNYOK Három megközelítési irány, súlypontképzési lehetőség kínálkozik a vizsgálatokhoz: Szervezeti (egyéni) szintű, pénzügyi, befektetői megközelítés:a meglévő eszközöknek milyen hatékony hasznosítási lehetőségei vannak? Gazdaságpolitikai megközelítés: a magyar gazdaság működőképességének javításához mit kellene tenni a szoftver-iparnak és ehhez milyen erőforrások szükségesek? Társadalompolitikai megközelítés: az információs (tudás) társadalom milyen igényeket támaszt a szoftver-iparral szemben, ezt hogyan lehet kielégíteni, kihasználni?


Letölteni ppt "OM-OMFB szoftver-ipar kutatás - Deák János (D+R Bónusz Bt) 1 A MAGYAR SZOFTVER-IPAR KUTATÁS-INDÍTÓ TÉZISEK a szakértői megbeszélések tapasztalatainak felhasználásával."

Hasonló előadás


Google Hirdetések