Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó adózói kötelezettségek 2010. évi változásai Csősz József főosztályvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó adózói kötelezettségek 2010. évi változásai Csősz József főosztályvezető."— Előadás másolata:

1 A helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó adózói kötelezettségek 2010. évi változásai Csősz József főosztályvezető

2 I. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos hatáskörök változása (2009. évi LXXVII. tv.) 1. Önkormányzati adóhatóság hatásköre: /A 2009. év és az azt megelőző adóévek tekintetében/  2009. évi HIPA bevallási kötelezettség teljesítése  a 2010. III. 15-i előlegfizetési kötelezettség teljesítése (fizetési meghagyás alapján)  a 2010. V. 31-i elszámolási különbözet pénzügyi rendezése  A 2010. adóévet megelőző időszakokkal kapcsolatos adóztatási feladatok (ellenőrzés, végrehajtás, önellenőrzés, fizetési könnyítés, mérséklés)  elévülési idő korlátozása: 2 év, 2011. XII. 31.

3 2. Állami adóhatóság hatásköre: /A 2010. január 1-jétől kezdődő időszakot érintő ügyekben/ a 2010. IX. 15-i előlegfizetési kötelezettség teljesítése (a 2010. V.31-ig az önkormányzati adóhatósághoz benyújtott bevallásban megállapítottak szerint) a 2010. XII. 20-i adóelőleg-kiegészítési (feltöltési) kötelezettség  bevallása  pénzügyi rendezése a 2011. III. 15-i előlegfizetési kötelezettség teljesítése, stb. (a 2010. V. 31-ig benyújtott bevallás alapján) a 2010. évi bevallási kötelezettség teljesítése (hi.: 2011. V. 31.) a 2010. január 1-jétől kezdődő időszakot érintő  önellenőrzések benyújtása  ellenőrzés lefolytatása  adóvégrehajtás, beszedés  fizetési könnyítés, mérséklés  bejelentések, folyószámla, igazolások, stb.

4 II. Az egyes adókötelezettségek teljesítése 1. Bejelentkezési kötelezettség Hipa kötelezettség keletkezése, megszűnése – a bevételre jogosult települési önkormányzat megjelölésével – az adókötelezettség bekövetkeztétől (tevékenység megkezdésétől), illetve megszűnésétől számított 15 napon belül  állami adóhatósághoz  10THIPA nyomtatványon Az iparűzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel folytató adózó az adóköteles tevékenység megkezdése előtt, de legkésőbb a tevékenység megkezdése napján  állami adóhatósághoz  10THIPA nyomtatványon

5 2. Bevallási kötelezettség A 2009. adóévről szóló HIPA-bevallás benyújtása (hi. 2010. V. 31.)  önkormányzati adóhatósághoz, önkormányzatonként  az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresített nyomtatványon A 2010. adóévről szóló bevallás benyújtása (hi. 2011. V. 31.)  állami adóhatósághoz  1044. sz. bevalláson A 2010. adóévben kezdődő előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőlegek megállapítása, bevallása  Állami adóhatósághoz  1045. sz. bevalláson A társasági adóelőleg-kiegészítésről, az energiaellátók jövedelemadójának kiegészítéséről és a 2010. évi iparűzési adóelőleg- kiegészítéséről (hi. 2010. XII. 20.)  állami adóhatósághoz  1046. sz. bevalláson

6 Helyi iparűzési bevallások benyújtásának módja Aki az Art. 31.§ (2) bekezdése alapján elektronikus bevallásra kötelezett, a Hipa-bevallását is elektronikusan köteles benyújtani. Ha az adózó az Art. 8.sz. melléklete szerint összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, a Hipa-bevallását is elektronikusan köteles benyújtani. Mindezen körökbe nem tartozók: papíron, illetve 2D-s technikával. Sajátos szabályok A Hipa-bevallást vállalkozási szinten, települési önkormányzaton- ként részletezve kell kitölteni. A 2010. évben kezdődő adóév 3. hónapjának 15. napjáig esedékes előlegrészletet az önkormányzati adóhatóság által korábban kiadott „fmh” alapján kell megfizetni, az önkormányzati adóhatóság pénzforgalmi számlájára.

7 Önellenőrzés (ismételt önellenőrzés )  ugyanazon a nyomtatványon  adót, adóalapot érintő módosítás esetén  új adatokkal, teljes adatcserével, újra kitöltve!  az önellenőrzési pótlékot (hasonlóan az adóhoz, adóalaphoz) települési önkormányzatonként kell kiszámítani, bevallani  adóelőleget önellenőrizni nem lehet!  2010. jan. 1. előtti időszakra  helyi önk. adóhatósághoz (2 évig)  a rendszeresített önk. nyomtatványon

8 Felszámolási eljárás alatt álló adózók  Felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal lezárt időszakra (30 nap)  tevékenységet lezáró bevallás  Felszámolás befejezésekor: felszámolási záróbevallás (a fsz. zárómérleg elkészítésének napját követő napon kell benyújtani) Végelszámolás alatt álló adózók  Tevékenységet záró adóbevallás (lsd. felszámolás)  Végelszámolási záróbevallás (záró beszámoló közzétételére való megküldéssel egy időpontban)

9 A 1044. sz. bevallás benyújtására kötelezettek köre Akiket az adott településen terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség Ideiglenes jellegű iparűzési adó alanya  az adóköteles tevékenység végzésének utolsó napján A 1044.sz. bevallás benyújtásának határideje Fő szabály: - az adóévet követő év május 31-e Előtársaság: - a társaság bejegyzésének napját követő 90. nap Eltérő üzleti éves: - a mérlegforduló napját követő 150. nap Mg. őstermelő. – az adóévet követő év május 31-e Az ideiglenes tevékenység állandóvá válása esetén: - az adóévet követő év május 31-e Tevékenység bejezésekor: - a tevékenység végét követő 30 napon belül Ideiglenes tevékenység megszűnése: - a tevékenység végzésének utolsó napján Soron kívüli bevallási kötelezettség: - Art. 33.§ (3) bek. alapján

10 A 1045. sz. bevallására kötelezettek köre (Hipa-előlegbevallás) Akik a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv.(Htv.) 41§ (3) bek. szerint az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő, valamint átalakulással létrejött vállalkozó, továbbá ha az önkormányzat az adót 1. alkalommal vagy év közben vezeti be. Ezekben az esetekben az előlegbevallást a bejelentkezéssel (THIPA) egyidejűleg kell benyújtani. Nem kell 1045. sz. bevallást tennie előtársaságnak az adóköteles tevékenységét jogelőd nélkül kezdő vállalkozásnak az adókötelezettség keletkezésének évében az adóalanyként megszűnő vállalkozónak (ideértve az „fa”;”va” megszűnés esetét is) arra az időpontokra, amelyre az adózó már vallott adóelőleget

11 1046. sz. bevallás benyújtására kötelezettek köre (az adóelőleg-kiegészítésről) A Htv. alá tartozó adóalanyok, akik  a Tao. Törvény hatálya alatt állnak, és  a kettős könyvvitel szabályai szerint vezetik nyilvántartásaikat, és  az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevételük meghaladja az 50 millió Ft-ot. Az adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló bevallás benyújtási határideje december 20. (szabály) /egyben befizetési határidő is/ eltérő üzleti évesek: az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig Összege: az adóévi várható, éves fizetendő adó – évközbeni előlegfizetési kötelezettség

12 3. Adóelőleg-, adófizetési kötelezettség Előleg-fizetési határidők:  az adóév 3. hónapjának 15. napja (III.15.)  az adóév 9. hónapjának 15. napja (IX.15.) Előlegfizetési időszak:  az adóévről szóló bevallás benyújtási határidejét (V.31.) követő 2. naptári hónap 1. napjával kezdődő 12 hónapos időszak (VII.1.-VI.30.) Előlegfizetési kötelezettség számítása:  1045. bevallás esetén: a várható adó figyelembevételével, időarányosan  1044. sz. bevallás esetén:  - 1. részlet: az adóévet megelőző adóév adójának és az adóév 3. hónapja 15. napjára már bevallott adóelőleg-részlet pozitív különbözete  - 2. részlet: az adóévet megelőző adóév adójának ½-e Adófizetési kötelezettség teljesítése, visszaigénylése (különbözeti összeg, a 1044.sz. bevallás alapján)  az adóévet követő év május 31-e (az adóév utolsó napját követő 150. nap)

13 Adónemek, számlaszámok MegnevezésAdónemkód Költségvetési számla száma Helyi iparűzési adó64010032000-06057691 Helyi iparűzési adó késedelmi pótléka 64110032000-06057701 Helyi iparűzési adó önellenőrzési pótléka 64210032000-06057718 Helyi iparűzési adó mulasztási bírsága 64310032000-06057725 Helyi iparűzési adó adóbírsága64410032000-06057732

14 4. Fizetési kedvezmények, mérséklési kérelmek A 2010. adóévet megelőző időszakra vonatkozó kötelezettségek és a 2010. III. 15-ig teljesítendő előleg-kötelezettség vonatkozásában (helyi önkormányzati adóhatóság) A 2010. január 1-től kezdődő időszakot érintő kötelezettségek tekintetében (állami adóhatóság)  a fizetési könnyítés iránti kérelmeket az APEH-hoz kell előterjeszteni,  5 napon belül az állami adóhatóság az illetékes önkormányzati adóhatósághoz megküldi a kérelmet,  30 napon belül az önkormányzati adóhatóság nyilatkozik az APEH felé az álláspontjáról,  15 napon belül az APEH kiadmányozza a határozatot,  a jogorvoslati eljárást az APEH folytatja le (az eljárás nincs kötve az önkormányzati adóhatóság nyilatkozatához)

15 5. Az önkormányzatok adatszolgáltatási kötelezettsége a helyi iparűzési adóval kapcsolatban Benyújtási határidő Megnevezés Adatszolgáltatás típusa 2010. január 15. A 2010. január 1-jén hatályban lévő önkormányzati rendelettel kapcsolatos adatszolgáltatás, a Krtv. 215. § (3) bekezdése alapján 10A10 2010. január 15. annak a költségvetési számlaszámnak a közlése, amelyre az állami adóhatóság az önkormányzatot megillető helyi iparűzési adó, továbbá a helyi iparűzési adóval összefüggő késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság és mulasztási bírság átutalását teljesíti, a Krtv 215. § (4) bekezdése alapján 10THIPAÖSZ 2010. január 31. adatszolgáltatás az önkormányzat által 2010. január 1-jén nyilvántartott iparűzési adóalanyok adószámáról, székhelyéről és a Htv. szerinti telephelyéről, a Krtv. 215. § (2) bekezdése alapján 10THIPAÖ 2010. április 30. adatszolgáltatás a 2010. március 15-én esedékes és megfizetett helyi iparűzési adóelőleg összegéről, a Krtv. 215. § (1) a) pontja alapján 10A12

16 Benyújtási határidő Megnevezés Adatszolgáltatás típusa 2010. június 30.adatszolgáltatás a 2009. adóévről, a 2010-ben benyújtott bevallásban szereplő adóelőleg adatokról, bevallott adóösszegéről, azzal szemben elszámolt adóelőleg különbözetéről, valamint a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározásáról tett nyilatkozatról, a Krtv.215.§ (1) bek. c) pontja alapján 10A13 önellenőrzés benyújtásától számított 15 napon belül adatszolgáltatás a 2009. adóévet érintő, az önellenőrzéssel módosított adó és adóelőleg összegéről abban az esetben, ha azt az előlegfeltöltési kötelezettség teljesítését megelőzően nyújtotta be a vállalkozó, a Krtv. 215. § (1) b) pontja alapján 10A15 folyamatosan, kihirdetést követő 8 napon belül adatszolgáltatás a helyi iparűzési adót megállapító önkormányzati rendelet bevezetéséről, módosításáról és megszűnéséről, az Art. 52. § (18) bekezdése a) pontja alapján 10A14

17 Benyújtási határidő Megnevezés Adatszolgáltatás típusa folyamatosan, kihirdetést követő 8 napon belül adatszolgáltatás a helyi iparűzési adó bevezetése esetén az önkormányzat kincstár által használt azonosítószámáról, valamint költségvetési számlaszámáról, amelyre az állami adóhatóság a települési önkormányzatot megillető helyi iparűzési adó, továbbá a helyi iparűzési adóval összefüggő késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság és mulasztási bírság átutalását teljesíti, az Art 52. § (18) bekezdése b) pontja alapján 10THIPAÖSZ Folyamatosan, minden hónap utolsó napjáig adatszolgáltatás az illetékességi területén az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység kezdetének és befejezésének időpontjáról, továbbá az általa ismert, a helyi iparűzési adó megállapításához szükséges adatokról, különös tekintettel az ideiglenes (alkalmi) jellegű iparűzési tevékenység folytatásával összefüggő, általa kiadott engedélyekről, az Art. 52. § (19) bekezdése alapján 10THIPAÖ

18 PÉLDA a helyi iparűzési adó előlegének meghatározására Információk  Egy kereskedelmi tevékenységet végző gazdasági társaság 2 települési önkormányzat területén működtet nagykereskedelmi egységet.  A társaság tárgyévet megelőző évi (2008. évi) adóalapja meghaladta a 100 millió Ft-ot, ezért az adóalap-megosztás tekintetében a Htv. 3. sz. melléklete 2.1. pontja alapján a személyi jellegű ráfordítások és az eszközérték arányos együttes módszert kell alkalmaznia.  Az adó mértéke 2% (T 1 ÖK)  Adóelőlegre befizetett összeg (T 1 ÖK): 1.400.-Ft  Feltöltés (2009.XII.20.)100.-eFt  A társaság 2009. évi főbb adatai:  2010. III/16-ig fmh. alapján fizetendő adóelőleg (T 1 ÖK) 700.- eFt.

19 Nettó árbevétel: 2.000.000.-eFt ELÁBÉ: 1.800.000.-eFt Közvetített szolgáltatás értéke: 10.000.-eFt Anyagköltség: 20.000.-eFt Személyi jellegű ráfordítások: 100.000.-eFt (T 1 :40.000.-eFt, T 2 :60.000.-eFt) Tárgyi eszközök értéke: 500.000.-eFt (T 1 : 250.000.-Ft, T 2 : 250.000.-eFt) Feladat: A 2010. július 1 – 2010. június 30. közötti előlegfizetési időszakra állapítsa meg a 2010.IX/15-én, illetve 2011.III/15-én fizetendő adóelőleg összegét! T 1 települési önkormányzatnál.

20 Megoldás: 9. A 2009. évi iparűzési adófizetési kötelezettség megállapítása: T 1 önkormányzat: 911. A Htv. szerinti – vállalkozási – éves nettó árbevétel: 2.000.000.000-Ft 912. Eladott érték beszerzési értéke (ELÁBÉ): 1.800.000.000.-Ft 913. Közvetített szolgáltatások értéke: 10.000.000.-Ft 914. Anyagköltség: 20.000.000.-Ft 915. Htv. szerinti - vállalkozási szintű – adóalap: 170.000.000.-Ft [911-(912+913+914)] 920. Az önkormányzat illetékességi területére jutó települési szintű adóalap 82.166.700.-Ft

21 920. sor számítása: (Htv. 3. sz. melléklet 2.1. pontja szerint) AH = VA a VA a + VA b AH = 100.000.-eFt = 100.000.-eFt = 16,6667% 100.000.-eFt+500.000.-eFt 600.000.-eFt Adóalap 16,67 %-a = 170.000.-eFt X 0,1667 = 28.333,39.-eFt ~ 28.333.-eFt (személyi jellegű ráfordítást arányosan felosztani) Adóalap 83,33 %-a = 170.000.-eFt X 0,8333 = 141.666,61.-eFt ~ 141.667.-eFt Σ: 170.000.-eFt (eszközarányosan felosztani)

22 28.333.-eFt felosztása (személyi jellegű ráfordítással arányosan): T 1 ÖK T 2 ÖK 40.000.-eFt = 0,40=40% 60.000.-eFt = 0,60= 60%100.000.-eFt 28.333X0,40 = 11.333,2.-eFt28.333 X 0,60 = 16.999,8.-eFt 141.667.-eFt felosztása (eszközarányosan) 250.000.-eFt = 0,50 = 50%250.000.-eFt = 0,50 = 50%500.000.-eFt 141.667 X 0,50 = 70.833,5.-eFt141.667 X 0,50 = 70.833,5.-eFt Σ: T 1 ÖK= 82166,7.-eFt87833,3.-eFt 170.000.-eFt adóalap

23 923. Adóalapra jutó iparűzési adó összege (2 %):1.643.334 927. Adóelőlegre befizetett összeg:1.400.000 928. Feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg: 100.000 929. Még fizetendő adó: (2010.V/31.) 143.334 11. Adóelőleg bevallás 1. Előlegfizetési időszak: 2010.07.01 – 2011.06.30 2. Első előlegrészlet az előlegfizetési időszakban: 2010.09.15. 943.334.-Ft Számítása: 2009. évi adófizetési kötelezettség – a 2010.III/16-án fizetendő adóelőleg (fmh) = 1.643.322.-Ft – 700.000.-Ft = 943.334.-Ft 3. Második előlegrészlet az előlegfizetési időszakban: 2011.03.15. 821.667.-Ft Számítása: 2009. évi adófizetési kötelezettség fele = 1.643.322 X 0,50 = 821.667.-Ft Összesen fizetendő adóelőleg: 1.765.001.-Ft

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó adózói kötelezettségek 2010. évi változásai Csősz József főosztályvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések