Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK JANUÁR 1

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK JANUÁR 1"— Előadás másolata:

1 A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1
A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI

2 A jogszabály módosítás célja:
Cél: A vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése egy bevallás (települési önkormányzatonként részletezve) egy befizetés Eredmény: önkormányzati adóhatóságok terheinek csökkenése a helyi iparűzési adó továbbra is az azt bevezető önkormányzat bevételét képezi

3 II. Az iparűzési adóhoz kapcsolódó adóztatási feladatok megoszlása, különös tekintettel a 2010 – 2011-es években Az önkormányzati adóhatóság feladatai: a év még átmeneti időszak a évről a bevallást még az önkormányzatokhoz kell benyújtani (2010. május 31-ig) a március 15-i előleget az önkormányzati adóhatósághoz kell megfizetni (behajtás) a tevékenységüket december 31-éig megszüntető adózókkal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóságok végzik a január 1-jét megelőző adóévekben esedékes kötelezettségek tekintetében az önkormányzati adóhatóság jár el hitelezőként elévülés: január 1-jét megelőző adómegállapítási időszakot érintő adó megállapításához való jog legkésőbb december 31-én elévül (ellenőrzés, önellenőrzés)

4 Az állami adóhatóság feladatai
Hatáskörét a január 1-jétől kezdődő adóéveket érintően gyakorolja a március 15-én esedékes, az önkormányzatokhoz megfizetendő adóelőleget a saját nyilvántartása szerint megfizetettnek és teljesítettnek tekinti a szeptember 15-én esedékes előleg megfizetését az adózó már az állami adóhatósághoz teljesíti a tevékenységüket december 31-ét követően megszüntető adózók január 1. utáni időszakot érintő adóügyeiben jár el hitelezőként a települési (a fővárosban a fővárosi) önkormányzatot megillető helyi iparűzési adó követelések tekintetében a december 31-ét követő adóévekben esedékessé váló követelések tekintetében jár el hitelezőként a csődeljárásban, a felszámolási eljárásban, a végelszámolásban, a vagyonrendezési és adósságrendezési eljárásban a települési (a fővárosban a fővárosi) önkormányzatot megillető helyi iparűzési adó követelések tekintetében jár el, illetve ezen követelések tekintetében a végrehajtási eljárásban a végrehajtás foganatosítója

5 Az adózók kötelezettségeit érintő változások
bejelentési kötelezettség: adókötelezettség keletkezése illetve megszűnése (15 napon belül) az iparűzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel folytató adózó adóköteles tevékenységének megkezdése előtt, de legkésőbb a tevékenység megkezdésének napján bevallási kötelezettség 2009. adóévről az önkormányzatokhoz nyújtja be 2010. adóévről az állami adóhatósághoz egy bevallás önkormányzatonként részletezve adóelőleg-kiegészítés összegéről (tárgyév utolsó hónap 20. napjáig) adófizetési kötelezettség egy számlára kell megfizetni előlegfizetés határideje nem változik önellenőrzési pótlékot önkormányzatonként kell megállapítani előleg-kiegészítés megfizetésének határideje nem változik ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után az iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napján 2010. március 15-én esedékes előleget és a május 31-én esedékes elszámolandó különbözetet még az önkormányzati adóhatóság felé kell rendezni

6 Az adózók kötelezettségeit érintő változások
2010-ben fizetendő előlegek: a vállalkozónak a helyi iparűzési adóra a évben kezdődő adóév harmadik hónapjának 15. napjáig esedékes előlegrészletet az önkormányzati adóhatóság által korábban kiadott fizetési meghagyás alapján, az önkormányzati adóhatóság által megjelölt pénzforgalmi számlára kell megfizetnie; a adóévben kezdődő előlegfizetési időszakra fizetendő első adóelőleg-részletet a évben kezdődő adóév adója és az önkormányzati adóhatóság által a évben kezdődő adóév harmadik hónapjának 15. napjáig előírt adóelőleg-részlet pozitív különbözetével egyezően kell bevallani az önkormányzati adóhatósághoz, megfizetni azonban az állami adóhatóságnak kell; a évben kezdődő adóévben esedékes adóelőleg-fizetési időpontokat követően bekövetkező adókötelezettség-keletkezés esetén az előlegfizetési időszakra fizetendő egyes adóelőleg-részleteket iparűzési adó esetén az állami adóhatósághoz kell bevallani

7 III. Az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási feladatai
Egyszeri adatszolgáltatások 2010. január 15-ig: a 2010-ben hatályos helyi iparűzési adót szabályozó önkormányzati rendeletekről arról a költségvetési számlaszámról, amelyre az állami adóhatóság a helyi iparűzési adóval összefüggő utalásokat teljesíti 2010. január 31. napjáig: a január 1-jén nyilvántartott iparűzési adóalanyok adószámáról, székhelyéről, telephelyéről 2010. április 30. napjáig: a március 15-én esedékes és megfizetett helyi iparűzési adóelőleg összegéről, valamint az önkormányzati adóhatóság által előlegmérséklés címén módosított előleg összegéről 2010. június 30. napjáig: a adóévről, 2010-ben benyújtott bevallásban szereplő adóelőleg adatokról, bevallott adó összegéről és az azzal szemben elszámolt adóelőleg (ideértve a megfizetett adóelőleg-kiegészítés összegét is) különbözetéről (előjel helyesen), az adózó a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározásáról tett – nyilatkozatáról az önellenőrzés benyújtásától számított 15 napon belül: a adóévet érintő, az előlegfeltöltési kötelezettség teljesítését megelőzően benyújtott önellenőrzés esetén az önellenőrzéssel módosított adó és adóelőleg összegéről eltérő üzleti évesekre: speciális határidők

8 Az önkormányzatokat terhelő adatszolgáltatási kötelezettségek
Rendszeres adatszolgáltatások kihirdetéstől számított 8 napon belül önkormányzati rendelet bevezetéséről, módosításáról, megszüntetéséről a helyi iparűzési adó bevezetése esetén az önkormányzat kincstár által használt azonosítószámát, valamint költségvetési számlaszámát, amelyre az állami adóhatóság a helyi iparűzési adóval összefüggő átutalását teljesíti. minden hónap utolsó napjáig a rendelkezésre álló, különösen az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés keretében beszerzett adatok alapján az illetékességi területen ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység kezdetének és befejezésének időpontjáról, továbbá az általa ismert, a helyi iparűzési adó megállapításához szükséges adatokról (ideiglenes (alkalmi) jellegű iparűzési tevékenység folytatásával összefüggő, általa kiadott engedélyekről) (adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés: az önkormányzati bevételek biztosítása érdekében jogalkotó hatáskört biztosít az önkormányzati adóhatóság számára ideiglenes (alkalmi) iparűzési tevékenységet végző adózók vonatkozásában adatgyűjtésre irányuló helyszíni ellenőrzés folytatására)

9 IV. Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása
5 főszámla: önkormányzatonként megbontva helyi iparűzési adó helyi iparűzési adóval összefüggő késedelmi pótlék helyi iparűzési adóval összefüggő önellenőrzési pótlék helyi iparűzési adóval összefüggő adóbírság helyi iparűzési adóval összefüggő mulasztási bírság

10 Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása
befizetések elszámolása: a befizetést az adózók egy adónemszámlára teljesítik elszámolási szabály: a kimutatott kötelezettségek alapján először a korábban esedékes tartozásokra azonos esedékességű tartozások esetén azok arányában a túlfizetés összege nem kerül felosztásra felosztás: a bevételre jogosult települési önkormányzatok között a bevallásban (határozatban) megállapított összes adó és az önkormányzatokat megillető adó arányában a befizetés teljesítésétől számított 30 napon belül a kötelezettségeket és a teljesítéseket az adózó adószámláján az állami adóhatóság önkormányzatonként kimutatja utalás: felosztást követő 5 napon belül késedelmes utalás esetén az állami adóhatóság késedelmi pótlékkal megegyező mértékű kamatot fizet

11 Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása
„Előlegutalások” az esedékességet megelőző munkanapon települési önkormányzat költségvetési számlájára az eltérő üzleti évesek esetében az esedékességi időpontok az eltérő üzleti évhez igazodnak 2010. szeptember 15. utalás szeptember 14-én adózó által bevallott szeptember 15-i előleg összegét ha az adózó a bevallott előleget nem fizeti meg, az állami adóhatóság elszámol az adózóval 2010. december 20. utalás december 17-én az adóévet megelőző évre az adózó által bevallott adó, valamint az adóévre bevallott és megfizetett adóelőleg különbözetének összegét ha az adózó a bevallásában feltüntetett adóelőleg-kiegészítés összege megegyezik az adóhatóság által átutalt összeggel, de az adózó a bevallott összeget nem fizeti meg az állami adóhatóság elszámol az adózóval ha az adózó bevallásában kimutatott adóelőleg összege eltér az állami adóhatóság által kiutalt összegtől, az állami adóhatóság elszámol az önkormányzattal

12 Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása
2011. március 15. utalás március 15-ét megelőző munkanapon adózó által bevallott március 15-i előleg összegét (amelyet a június 30-i adatszolgáltatás alapján kell felkönyvelni) ha az adózó a bevallott előleget nem fizeti meg, az állami adóhatóság elszámol az adózóval 2011. május 31. utalás május 30-án a adóévre benyújtott bevallás alapján a települési önkormányzatonként nettó módon megállapított pozitív előjelű elszámolási különbözetet ha az adózó a bevallásában feltüntetett adóelőleg-kiegészítés összege megegyezik az adóhatóság által átutalt összeggel, de az adózó a bevallott összeget nem fizeti meg az állami adóhatóság elszámol az adózóval ha az adózó bevallásában kimutatott adóelőleg összege eltér az állami adóhatóság által kiutalt összegtől, az állami adóhatóság elszámol az önkormányzattal

13 V. Az állami adóhatóság és az önkormányzat közötti elszámolás
ha az önkormányzatnak helyi iparűzési adó visszafizetési kötelezettsége keletkezik (pl: önellenőrzés vagy ellenőrzés következtében) a törvényben meghatározott szabályok szerint

14 VI. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos további eljárási szabályok
Ellenőrzés: adókülönbözet, adóhiány, adóbírság, késedelmi pótlék megállapítása települési önkormányzatonként Fizetési könnyítés, adómérséklés: a kérelem tárgyában döntés első fokon az önkormányzati adóhatóság – törvényben maghatározott jogvesztő határidőn belül előterjesztett – nyilatkozata alapján történik, az első fokú határozatot az állami adóhatóság ezen önkormányzati adóhatósági nyilatkozat alapján kiadmányozza az önkormányzat számára nyitva álló 30 napos jogvesztő határidő elmulasztása esetén a kérelem elbírálására az állami adóhatóság – az önkormányzat nyilatkozata nélkül – jogosult a jogorvoslati eljárás lefolytatására az állami adóhatóság jogosult, amely eljárásban nincs kötve az önkormányzati adóhatóság nyilatkozatához

15 Helyi iparűzési adó Adatszolgáltatások

16 Jogszabályi háttér A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló évi LXXVII. törvény (továbbiakban Krtv.) A helyi adókról szóló évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 2009. évi CXVI. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról

17 Az önkormányzatok adatszolgáltatási kötelezettsége (1)
2010. január 15-ig történő benyújtási határidővel, a január 1-jén hatályban lévő önkormányzati rendelettel kapcsolatos adatszolgáltatás, a Krtv. 215.§ (3) bekezdése alapján, (10A10. sz. adatszolgáltatás) 2010. január 15-ig közli azt a költségvetési számlaszámot, amelyre az állami adóhatóság az önkormányzatot megillető helyi iparűzési adó, továbbá a helyi iparűzési adóval összefüggő késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság és mulasztási bírság átutalását teljesíti, a Krtv § (4) bekezdése alapján (10THIPAÖSZ sz. adatlap) 2010. január 31-ig adatot szolgáltat az általa január 1-jén nyilvántartott iparűzési adóalanyok adószámáról, székhelyéről és a Htv. szerinti telephelyéről, a Krtv § (2) bekezdése alapján (10THIPAÖ sz. adatlap)

18 Az önkormányzatok adatszolgáltatási kötelezettsége (2)
2009. adóévet érintő, az önellenőrzéssel módosított adó és adóelőleg összegéről is be kell nyújtani adatszolgáltatást – az önellenőrzés benyújtásától számított 15 napon belül – abban az esetben, ha azt az előlegfeltöltési kötelezettség teljesítését megelőzően nyújtotta be a vállalkozó, a Krtv § (1) b) pontja alapján, (10A15. sz. adatszolgáltatás) 2010. április 30-ig be kell küldeni a március 15-én esedékes és megfizetett helyi iparűzési adóelőleg összegét tartalmazó adatszolgáltatást, a Krtv § (1) a) pontja alapján (10A12. sz. adatszolgáltatás)  2010. június 30-i benyújtási határidővel ad számot a adóévről, a 2010-ben benyújtott bevallásban szereplő adóelőleg adatokról, bevallott adóösszegéről, azzal szemben elszámolt adóelőleg (ideértve a megfizetett adóelőleg-kiegészítés összegét is) különbözetéről , valamint a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározásáról tett nyilatkozatról, a Krtv § (1) c) és d) pontja alapján, (10A13. sz. adatszolgáltatás)

19 Az önkormányzatok adatszolgáltatási kötelezettsége (3)
folyamatosan kerül benyújtásra az adatszolgáltatás a helyi iparűzési adót megállapító önkormányzati rendelet bevezetéséről, módosításáról és megszűnéséről, az Art. 52. § (18) bekezdése a) pontja alapján. (10A14. sz. adatszolgáltatás) folyamatosan kerül benyújtásra adatszolgáltatás a helyi iparűzési adó bevezetése esetén az önkormányzat kincstár által használt azonosítószámáról, valamint költségvetési számlaszámáról, amelyre az állami adóhatóság a települési önkormányzatot megillető helyi iparűzési adó, továbbá a helyi iparűzési adóval összefüggő késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság és mulasztási bírság átutalását teljesíti, az Art. 52. § (18) bekezdése b) pontja alapján (10THIPAÖSZ sz. adatlap) folyamatosan, minden hónap utolsó napjáig adatot szolgáltat az illetékességi területén az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység kezdetének és befejezésének időpontjáról továbbá az általa ismert, a helyi iparűzési adó megállapításához szükséges adatokról, különös tekintettel az ideiglenes (alkalmi) jellegű iparűzési tevékenység folytatásával összefüggő, általa kiadott engedélyekről, az Art. 52. § (19) bekezdése alapján

20 Önkormányzatokat érintő új rendelkezések
Az Art. 52. §-a a következő új (20)–(22) bekezdésekkel egészül ki: „(20) Az önkormányzati adóhatóság a helyi iparűzési adóüggyel összefüggő valamennyi iraton – ideértve az elektronikus úton megküldött iratot is – feltünteti az érintett települési önkormányzat kincstár által használt azonosítószámát. (21) A költségvetési számlaszám közlésére vonatkozó kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítése esetén az ebből eredő kárt az érintett települési önkormányzat viseli, és ez esetben az állami adóhatóság a késedelmes átutalás miatt kamatot nem fizet. (22) Az önkormányzati adóhatóságot terhelő adatszolgáltatási kötelezettséget körjegyzőség esetén települési önkormányzatonként kell teljesíteni.”

21 A benyújtás részletes menete (1)
A számítógépre telepíteni kell a Java futtatókörnyezet legalább 1.5 verzióját. Ehhez segítséget kaphat az APEH honlapjának "http://www.apeh.hu/ebevallas/abevjava/internetes_ html" oldalán. A Java futtatókörnyezet meglétének vizsgálata Futtassuk a "java -version" parancsot. Ha a parancs végrehajtása során 1.5 vagy ennél magasabb verziót jelez ki a gépe, akkor nincs szükség telepítésre A Java futtatókörnyezet telepítése Böngészőprogrammal a "http://www.java.com" címről ingyenesen letölthető és telepíthető.

22 A benyújtás részletes menete (2)
A számítógépre telepíteni kell az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programot. Ezt a böngészőprogrammal a címről lehet megtenni. (Itt is le lehet tölteni a Java keretprogramot) A legegyszerűbb, ha a telepítés közben feltett kérdésekre elfogadjuk a program által felajánlott lehetőséget.

23 A benyújtás részletes menete (3)
C/ A nyomtatványok programjainak letöltése Önkormányzatok által beküldendő adatszolgáltatások nyomtatványainak számai: 10A10 : ADATSZOLGÁLTATÁS 10A12 : ADATSZOLGÁLTATÁS 10A13 : ADATSZOLGÁLTATÁS 10A14 : ADATSZOLGÁLTATÁS 10A15 : ADATSZOLGÁLTATÁS A keresett nyomtatványkitöltő programot úgy éri el leggyorsabban, ha kiválasztja a keresőben (Bevallás száma legördülő menüből) a nyomtatvány számát. Ennek hiányában, kérjük, használja az összetett keresést.

24 A benyújtás részletes menete (4)
D/ A nyomtatványkitöltő (ÁNYK és konkrét nyomtatványok) programok letöltése: az Általános Nyomtatványkitöltő program segítségével. az APEH honlapjáról (http://www.apeh.hu/bevallasok/nyomtatvany) Nyomtatványok telepítése: A nyomtatvány számának kiválasztását követően megjelenik a bevallás számához tartozó nyomtatvány letöltési lehetősége. A telepítésre kattintva megkezdődik a nyomtatvány kitöltő programjának telepítése. Ajánljuk az aktív súgó telepítését is.

25 A benyújtás részletes menete (5)
A nyomtatványok kitöltése: az Általános Nyomtatványkitöltő program segítségével A nyomtatvány teljes kitöltése és a csatolmányok kezelése után a program Ellenőrzések/Ellenőrzés menüpontjára kattintva kell a kitöltés helyességét megvizsgálni A kitöltő által kifejlesztett programmal A megfelelően elnevezett (nyomtatványjel_ adózó adószáma_adózó neve_a technikai leírásban ismertetett módon kialakított szám.enyk) állományt kell a számítógépen a felhasználó könyvtárában található abevjava\mentesek könyvtárba elhelyezni. A csatolmányok a felhasználó könyvtárában található abevjava\csatolmanyok könyvtárba kerülnek.

26 A benyújtás részletes menete (6)
F/ A nyomtatványok feladása a hivatali portálra : A hivatali portál meghívható: böngészőprogrammal közvetlenül a "http:\magyarország.hu" címről az Általános Nyomtatványkitöltő program Kapcsolat az Ügyfélkapuval/Hivatali kapuval menüjének Elektronikus küldés a Hivatali kapun keresztül menüpontja használatával.

27 A benyújtás részletes menete (7)
A hivatali portál felkínálja a számítógépen a felhasználó könyvtárában található abevjava\krtitok könyvtárban lévő állományokat beküldésre. Kijelölés és elfogadás esetén az állományok a portálon beküldésre kerülnek. Erről EBEV nyugtát, beérkeztetési igazolást ad az ügyfélnek. Az állami adóhatóság az előbbiekben leírt módon hozzá eljuttatott nyomtatványok vizsgálata ( érkeztetése) után az ügyfélnek az értesítési tárhelyre üzenetet küld a hibátlan vagy a hibás nyomtatvány beérkezéséről.

28 AZ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL
BŐVEBBEN AZ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL

29 Adatszolgáltatások jellemzői: (1)
az adatszolgáltatások csak elektronikus formában nyújthatók be, az önkormányzatokat a Magyar Állam Kincstár által alkalmazott 6 jegyű számmal (PIR) azonosítjuk, Az önkormányzatok által benyújtandó adatszolgáltatások határideje nem jogvesztő, az adatszolgáltatás tartalmazza az adatszolgáltatás készítésére kötelezett önkormányzati adóhatóság adatait: - az önkormányzat azonosítószámát, - az önkormányzati adóhatóság nevét, címét; - az adatszolgáltatás jellegét; - az adóhatóság által hibásnak minősített adatszolgáltatás vonalkódját; - valamint annak az ügyintézőnek a nevét és telefonszámát, aki az adatszolgáltatás kitöltésére, kijavítására jogosult.

30 Adatszolgáltatások jellemzői: (2)
Az adatszolgáltatás jellegének meghatározását szolgáló kódkocka legördülős részében a következők választhatók: Alap adatszolgáltatás, ebben az esetben a kódkocka üresen marad; Módosítás esetén a kódkockába „M” betűt kell jelölni; Javítás esetében a kódkocka üresen marad, azonban a fejlécben található „Az adóhatóság által hibásnak minősített adatszolgáltatás vonalkódja” kódkockába be kell írni az eredeti adatszolgáltatás 10 jegyű vonalkódját, mely a javításra való felhívást tartalmazó levélben található meg.

31 Adatszolgáltatások jellemzői: (3)
Módosításnak akkor van helye, ha az önkormányzat utóbb észlelte, hogy az adóhatóság által elfogadott adatszolgáltatásból kimaradt valamely adat, az adatszolgáltatás nem teljes körű. Módosítás esetén a módosított, „új” adatokkal együtt, valamennyi – a módosítással érintett adatszolgáltatáson szerepeltetett – adatot ki kell tölteni. Azokat az adatokat, amelyeket a módosítás nem érint, az eredeti (alap) adatszolgáltatásban feltüntetett módon meg kell ismételni. Ha már a módosított adatszolgáltatást kell módosítani,akkor „M” betűt kell jelölni az „adatszolgáltatás jellege” kódkockában.

32 Adatszolgáltatások jellemzői: (4)
Az adatszolgáltatás javítása Az adóhatóság az adatszolgáltatás helyességét megvizsgálja, és amennyiben az adatszolgáltatás az adatszolgáltató közreműködése nélkül nem javítható ki – megfelelő határidő kitűzésével az adatszolgáltatót javításra (hiánypótlásra) szólítja fel. A felhívást az adatszolgáltatás benyújtásával érintett önkormányzat elektronikus tárhelyére küldi az állami adóhatóság. Az adatszolgáltatás javítása esetén az „adatszolgáltatás jellege” kódkockát nem kell kitölteni, üresen marad. Minden egyes adatszolgáltatás „érkeztető nyugtát” kap. Amennyiben az önkormányzat adatszolgáltatásában az állami adóhatóság hibát észlel (például: a törzskönyvi azonosítószám elírásra került) az elektronikus tárhelyre küldött levéllel értesíti az adatszolgáltatást beküldő önkormányzati adóhatóságot.

33 10A10. számú adatszolgáltatás, helyi iparűzési adóval kapcsolatos rendelet(tek)ről
Az önkormányzati adóhatóság elektronikus úton, az állami adóhatóság által közzé tett formában, megküldi a jén hatályos helyi iparűzési adót szabályozó rendeletét/rendeleteit. A rendeletben foglaltakat fel kell sorolni, mind az állandó, mind az ideiglenes jellegű tevékenységhez fűződő adómértékeket, mind az adókedvezmény és adómentesség lehetőségét. Az adatszolgáltatás mellé csatolmányként be kell nyújtania a rendelet szöveges formátumát is. A rendelet alapján ellenőrzési szempontok kerülnek - az adóhivatal által alkalmazott feldolgozói programba – beépítésre arra vonatkozóan, hogy adózó a helyi iparűzési adóbevallását a települési önkormányzat által megadott adómértékek szerint készítette-e el. Az adatszolgáltatások kontroll adatként is szolgálnak. Az adatszolgáltatás benyújtási határideje: január 15.

34 Csatolmány (önkormányzati rendelet )
Piaci és vásá rozó Építő-ipar és kuta-tás egyéb Csatolmány (önkormányzati rendelet )

35 10A12. számú adatszolgáltatás a 2010
10A12. számú adatszolgáltatás a március 15-én esedékes és megfizetett helyi iparűzési adóelőleg összegéről A március 15-én esedékes helyi iparűzési kötelezettséget még az önkormányzati adóhatóság felé kell teljesítenie az adózónak. Az állami adóhatóság a március 15-én esedékes helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség teljesítése során ezt az előleget a saját nyilvántartása szerint megfizetettnek és teljesítettnek tekinti. Abban az esetben, ha ezt az előleget az adózó nem fizette meg, a különbözet végrehajtását az önkormányzati adóhatóság végzi. Bevallást, önellenőrzést elfogadni ezen előlegek tekintetében nem lehet. Ezeket az előleg összegeket a hivatal megfizetettnek tekinti. Az adatszolgáltatás két lapból áll. A második – 01 lap – dinamikus lap.

36 A főlapon levő blokkban a következő adatokat kell szerepeltetni:
- az adatszolgáltatás készítésére kötelezett önkormányzati adóhatóság adatait: - az önkormányzat azonosítószámát, - az önkormányzati adóhatóság nevét, címét; - az adatszolgáltatás jellegét; - az adóhatóság által hibásnak minősített adatszolgáltatás vonalkódját; valamint annak az ügyintézőnek a nevét és telefonszámát, aki az adatszolgáltatás kitöltésére, kijavítására jogosult.

37 Nem könyvelődik, tájékoztató adat
Dinamikus lap A d) oszlopba a fizetési meghagyással megállapított március 15-én esedékes adóelőleg összegét kell beírni. Az e) oszlopban a március 15-én megfizetett helyi iparűzési adóelőleg összegét kell szerepeltetni. Az a), b), c) oszlop tartalmazza az önkormányzati adóhatóság illetékességi területén nyilvántartott helyi iparűzési adóalanyok nevét (elnevezését), adószámát, székhelyét, telephelyét.

38 10A12. számú adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan (1)
Az a), b), c) oszlop tartalmazza az önkormányzati adóhatóság illetékességi területén nyilvántartott helyi iparűzési adóalanyok nevét (elnevezését), adószámát, székhelyét, telephelyét. A d) oszlopba a fizetési meghagyással megállapított március 15-én esedékes adóelőleg összegét kell beírni. Az e) oszlopban a március 15-én megfizetett helyi iparűzési adóelőleg összegét kell szerepeltetni. Az f) oszlopban pedig az előlegmérséklés címén módosított előleg összegét. Amennyiben az adóelőleg határozattal módosításra került, úgy a d), és e) oszlopban a határozattal módosított összeget kell feltüntetni. A március 15-én esedékes települési önkormányzat által előírt helyi iparűzési adóelőleg megfizetését még az önkormányzati adóhatóság felé kell teljesíteni.

39 10A12. számú adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan (2)
Az április 30-ig teljesítendő adatszolgáltatások határidejére megállapított törvényi határidő nem jogvesztő, de az önkormányzat akkor jár el jogszerűen, ha ezen törvényi határidőben teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét. Amennyiben az adatszolgáltatás hibás kiértesítő levélben kell az önkormányzati adóhatóságot megkeresni. Amennyiben az önkormányzati adóhatóság kimutatása szerint a március 15-én esedékes helyi iparűzési adóelőleget az adózó hiánytalanul nem fizette meg, a különbözet végrehajtása érdekében az önkormányzati adóhatóság járhat el! A 01-lap: 20 fő helyi iparűzési adókötelezettséggel bíró adózóra vonatkozó adat vihető fel.

40 10A13. számú adatszolgáltatás a 2009
10A13. számú adatszolgáltatás a adóévről, 2010-ben benyújtott bevallásban szereplő adóelőleg adatokról, bevallott adóösszegéről, azzal szemben elszámolt adóelőleg (ideértve a megfizetett adóelőleg-kiegészítés összegét is) különbözetéről , valamint a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározásáról tett nyilatkozatról. a szeptember 15-én esedékes és a március 15-én esedékes adóelőleg összege elválaszthatatlan részét képezi az adózók által benyújtandó bevallásoknak. Az adatok adózónként összesítve (fő-adónemen), illetve az al-adónemekre, HIPA-kódokra lebontva az önkormányzatonként is megjelennek. A helyi iparűzési adó előlegek önkormányzatok felé történő utalása az esedékességet megelőző napon történik. A d) e) f) oszlopok adatait nyilvántartjuk, nem könyvelődnek, a g) és a h) oszlop adatait könyveljük adózónként és HIPA kódonként.

41 A főlapon levő blokkban a következő adatokat kell szerepeltetni:
A főlapon levő blokkban a következő adatokat kell szerepeltetni: - az adatszolgáltatás készítésére kötelezett önkormányzati adóhatóság adatait: - az önkormányzat azonosítószámát, - az önkormányzati adóhatóság nevét, címét; - az adatszolgáltatás jellegét; - az adóhatóság által hibásnak minősített adatszolgáltatás vonalkódját; valamint annak az ügyintézőnek a nevét és telefonszámát, aki az adatszolgáltatás kitöltésére, kijavítására jogosult.

42 Dinamikus lap Könyvelődő tételek Tájékoztató adatok

43 10A13. számú adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan (1)
Az a), b), c) oszlopba az önkormányzati adóhatóság illetékességi területén nyilvántartott helyi iparűzési adóalanyok nevét (elnevezését), adószámát, székhelyét, telephelyét kell beírni. A d) oszlopba a adóévről, 2010-ben benyújtott bevallásban bevallott, a évre vonatkozó adókötelezettség összegét kell beírni. Az e) oszlopba a évben benyújtott bevallásban bevallott, a évre vonatkozó adókötelezettség összegéből a bevallással egyidejűleg megfizetett adó összegét kell rögzíteni. Az f) oszlopba a adóévről a évben benyújtott bevallásban megállapított - előjel helyesen - az elszámolási különbözet összegét szükséges beírni. Ebben az oszlopban csak pozitív szám szerepelhet.

44 10A13. számú adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan (2)
A g) oszlopba a szeptember 15-én esedékes adóelőleg összegét, az h) oszlopba a március 15-én esedékes adóelőleg összegét kell beírni. Figyelem! A d) e), az f), a g), a h) oszlopokban a nulla értéket is szerepeltetni szükséges.

45 10A13. számú adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan (3)
A helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározásáról tett nyilatkozat blokk kitöltése A i) oszlopba amennyiben az adózó a Htv. 39/A. §-ának (2) bekezdése, szerinti - a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározásáról tett – nyilatkozatot, „X”-el kérjük jelölni. A j) oszlopba, ha az adózó a Htv. 39/A. §-ának (3) bekezdése, szerinti - a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározásáról tett – nyilatkozatot, „X”-el kérjük jelölni. Az k) oszlopba, amennyiben az adózó a Htv. 39/B. §-ának (2) bekezdése, szerinti - a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározásáról tett – nyilatkozatot, „X”-el kérjük jelölni. Az i), j), k) oszlopok közül csak egy jelölhető!

46 10A14. számú adatszolgáltatás, helyi iparűzési adót megállapító rendelet bevezetésével, módosításával, megszűntetésével kapcsolatosan Az önkormányzati rendeletek változásának esetén nyújtják be az önkormányzatok (bevezetés, módosítás, megszüntetés), a b. pontban legördülő menüben választható, hogy melyik eseményről van szó. Egyéb adataiban megegyezik a 10A10 adatszolgáltatási lappal. Az önkormányzatnak a rendelet módosítását követő 8 napon belül a változásról az állami adóhatóságot tájékoztatnia kell. A rendelet szövegét csatolmányként meg kell küldenie az önkormányzatnak.

47 1. érték – bevezetés, 2. érték – módosítás 3. érték – megszüntetés Az adatlap a 10A10. számú adatlaphoz képest annyiban mutat változást, hogy a rendelet hatályát bontottuk hatály kezdetre és hatály vége dátumra.

48 10A14. számú adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan (1)
Ha az a), b) oszlopban szerepel adat, akkor kérjük a c) vagy d) oszlopot is töltse ki, továbbá az önkormányzati rendelet bevezetése és módosítása esetében vagy az e) oszlopban, vagy az f), g), h) oszlopban is tüntessen fel adatot. Az önkormányzati rendelet megszüntetése esetén csak az a), b) és d) oszlop lehet kitöltött. az adatszolgáltatási lap mellé minden esetben csatolni kell az önkormányzati rendelet szövegét pdf formában, melyet a „Csatolmány” kódkockában – X-jelzéssel - jelölni szükséges. Az adatszolgáltatás benyújtási határideje: amennyiben az önkormányzat rendeletét módosította, vagy helyi iparűzési adót rendelettel bevezette, illetve megszüntette, a rendelet számát, illetve a rendelet szövegét az állami adóhatóságnak a kihirdetéstől számított 8 napon belül köteles megküldeni.

49 Az 10A15. számú önkormányzatok adatszolgáltatása a 2009
Az 10A15. számú önkormányzatok adatszolgáltatása a adóévet érintő, az előlegfeltöltési kötelezettség teljesítését megelőzően benyújtott önellenőrzés esetén az önellenőrzéssel módosított adó és adóelőleg összegével kapcsolatosan Az adatszolgáltatás 2 lapból áll, főlapból és 01-es lapból Az adatszolgáltatás benyújtási határideje: A évre vonatkozó önellenőrzés benyújtásától számított 15 napon belül

50 A főlapon levő blokkban a következő adatokat kell szerepeltetni:
- az adatszolgáltatás készítésére kötelezett önkormányzati adóhatóság adatait: - az önkormányzat azonosítószámát, - az önkormányzati adóhatóság nevét, címét; - az adatszolgáltatás jellegét; - az adóhatóság által hibásnak minősített adatszolgáltatás vonalkódját; valamint annak az ügyintézőnek a nevét és telefonszámát, aki az adatszolgáltatás kitöltésére, kijavítására jogosult.

51 Az a), b), c) oszlop tartalmazza az önkormányzati adóhatóság illetékességi területén nyilvántartott helyi iparűzési adóalanyok nevét (elnevezését), adószámát, székhelyét/telephelyét. az e) oszlopba a szeptember 15-i előleg önellenőrzéssel módosult összegét kell feltüntetni; az f) oszlopba a március 15-i előleg önellenőrzéssel módosult összegét kell beírni.

52 10A15. számú adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan (1)
Az a), b), c) oszlop tartalmazza az önkormányzati adóhatóság illetékességi területén nyilvántartott helyi iparűzési adóalanyok nevét (elnevezését), adószámát, székhelyét/telephelyét. A d) oszlopba a adóévet érintő, az előlegfeltöltési kötelezettséget megelőzően benyújtott önellenőrzés esetén az önellenőrzéssel módosított adó összegét kell beírni.

53 10A15. számú adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan (2)
Az e) és f) oszlopokban a adóévet érintő, az előlegfeltöltési kötelezettséget megelőzően benyújtott önellenőrzés esetén az önellenőrzéssel módosított adóelőlegek összegeit kell szerepeltetni az alábbi bontásban: az e) oszlopban a szeptember 15-i előleg önellenőrzéssel módosult összegét kell feltüntetni; az f) oszlopba a március 15-i előleg önellenőrzéssel módosult összegét kell beírni. A d), az e) és az f) oszlopokban az adatok értéke (összege): pozitív és negatív értéket tartalmazhatnak, nulla érték kivételével.

54 Adóalany-nyilvántartás A ‘THIPAÖ jelű adatlap képe I.

55 Adóalany-nyilvántartás A ‘THIPAÖ jelű adatlap képe II.

56 Kitöltési Útmutató 1. 10THIPAÖ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ADÓHATÓSÁGAI SZÁMÁRA a helyi iparűzési adóval kapcsolatos adatszolgáltatáshoz Tisztelt iparűzési adóbevételre jogosult települési önkormányzat adóhatósága! Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) január 1-étől hatályos módosításával a helyi iparűzési adó beszedésével kapcsolatos hatáskörök az Adó – és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz kerültek. Az Art. 52. § (19) bekezdése – havi adatszolgáltatás az ideiglenes (alkalmi) iparűzési tevékenységet folytatókról -, és a évi LXXVII. törvény 215. § (2) bekezdése szerinti – egyszeri adatszolgáltatás az állandó iparűzési adóalanyokról – az önkormányzati adóhatóságok számára adatszolgáltatási kötelezettségeket állapít meg. Az Art. szerint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási kötelezettségének az állami adóhatóság által közzétett módon és formátumban tesz eleget. Jelen adatlap az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez alkalmazható. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal TÁJÉKOZTATÓ a bejelentő lap benyújtásának módjáról Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatlapot elektronikus úton, a hivatali kapun keresztül, egy példányban kell benyújtania az állami adóhatósághoz. Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor tájékozódhat az APEH internetes honlapjáról (http://www.apeh.hu), vagy a – bármely mobilhálózatból hívható – 40/ kék számon is érdeklődhet. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az adatlapot a főlapon keltezéssel és aláírással kell ellátni. A földrajzi címeket tartalmazó rovatoknál az irányítószámot kötelező feltüntetni. A város, község neve nem rövidíthető. A címadatoknál a közterület nevéhez az elnevezést (pl. Petőfi); jellegéhez az utca, tér stb. megnevezéseket szükséges feltüntetni. A bejelentett adatokat igazoló okiratot (pl. meghatalmazás) másolatban, szkennelt formában csatolhatja az adatlaphoz. Az okirat csatolása elősegítheti a bejelentett adatok valódiságának megállapítását. Az okirat csatolásának hiányában – a tényállás tisztázása érdekében – utólagos adategyeztetés válhat szükségessé.

57 Kitöltési Útmutató 2. 10THIPAÖ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ADÓHATÓSÁGAI SZÁMÁRA a helyi iparűzési adóval kapcsolatos adatszolgáltatáshoz FŐLAP1. blokk:Az adóhatósági értesítés alapján javítani kívánt adatlap nyilvántartási számaHa adóhatósági értesítés alapján hibás (hiányos) adatlap helyett ismételten, a helyes (teljes körű) adatokkal nyújtja be az adatlapot, fel kell tüntetni a hibás adatlap nyilvántartási számát. Ha a korábbi adatlap hibája az adóalanyra vonatkozó bejelentési hibára volt visszavezethető, az értesítésben szerepelt, hogy melyik sorszámú lap, melyik rovatában szereplő bejelentést kell javítani. Ilyenkor a főlap adatait teljes körűen, a 01. és 02. számú részletező lapnak pedig csak a javítandó rovatait kell megismételni, valamennyi adat bejelentésével. 2. blokk:A bevételre jogosult önkormányzat jelölésére szolgáló 6 jegyű azonosítót a Magyar Államkincstár állapította meg az önkormányzatok részére. A hatjegyű kód beírásával a helyhatóság neve automatikusan megjelenik a név mezőben. A települési önkormányzat kezdőbetűinek beírásával megjelennek a kezdőbetűknek megfelelően választható önkormányzatok. A D) és E) sorokba („Ügyintéző neve és telefonszáma”) adja meg az önkormányzati adóhatóság azon munkatársának nevét és telefonszámát, akivel az adóhatóság fel tudja venni a kapcsolatot. 3. blokk:Az adatlaphoz benyújtott részletező lapok számát az egyes részletező lapok melletti kódkockába írt számokkal jelölje.Az adatlap a helységnév, a kitöltés dátumának feltüntetésével és az aláírással válik okirattá. Az adatlap aláírás nélkül érvénytelen. Az adatlapot az önkormányzat fő/jegyzője vagy helyettesítésével megbízott személy írhatja alá. Kérjük, hogy „az önkormányzat képviselőjének neve” sor fölé nyomtatott betűkkel szíveskedjék az aláíró nevét megadni. Ha a nyomtatványt nem a fő/jegyző írja alá, akkor az önkormányzati adóhatóság nevében eljáró személynek az eljárási jogosultságát igazoló iratot csatolnia kell a nyomtatványhoz, és ezt az aláírás melletti kód­kockában x-szel kell jelölni. 10THIPAÖ-01. számú lap HAVI adatszolgáltatás az ideiglenes (alkalmi) iparűzési tevékenységről Az Art. 52. § (19) bekezdése értelmében az önkormányzati adóhatóság az adószám feltüntetésével az állami adóhatóság által közzétett módon és formátumban minden hónap utolsó napjáig - a rendelkezésre álló, különösen az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés keretében beszerzett adatok alapján - adatot szolgáltat az illetékességi területén az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység kezdetének és befejezésének időpontjáról továbbá az általa ismert, a helyi iparűzési adó megállapításához szükséges adatokról, különös tekintettel az ideiglenes (alkalmi) jellegű iparűzési tevékenység folytatásával összefüggő, általa kiadott engedélyekről. Az 1. számú lap az ideiglenes (alkalmi) jellegű iparűzési tevékenységre vonatkozó adatszolgáltatás során alkalmazható. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 01. számú részletező lapot csak abban az esetben kell benyújtani az állami adóhatósághoz, amennyiben az adott hónapra vonatkozóan az önkormányzat rendelkezik ideiglenes (alkalmi) iparűzési tevékenységgel kapcsolatos bejelentés alá eső adattal.

58 Kitöltési Útmutató 3. 10THIPAÖ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ADÓHATÓSÁGAI SZÁMÁRA a helyi iparűzési adóval kapcsolatos adatszolgáltatáshoz Lap teteje:Jelölje „Az adatszolgáltatással érintett tárgyév és hónap” rovatban, hogy az adatszolgáltatás melyik hónapra vonatkozik. Az első adatszolgáltatást január hónapról január 31-ig kell teljesíteni, ezért e rovatba január hónapnál korábbi dátum nem írható. Adózók adatainak bejelentésére szolgáló rovatok: Amennyiben a lapon lévő rovatok a bejelentés teljesítéséhez nem elegendőek, lehetséges a 10THIPAÖ-01. számú lapból továbbiakat is csatolni. A) és B) sorok:Az adózó neve/elnevezése és adószáma rovatot kötelező kitölteni. C) sor:Az adózó adóazonosító jele rovatot csak akkor kell kitölteni, ha az adat az önkormányzat rendelkezésére áll. D) sor:Az iparűzési tevékenység kezdete rovatot – az F rovathoz fűzött útmutatóban foglalt kivételektől eltekintve - kötelező kitölteni. Amennyiben van olyan adózó, aki/amely ideiglenes jellegű tevékenységét évben kezdte el és a tevékenység végzése áthúzódik évre – az ilyen adatok közlése érdekében - ebben a rovatban megadható január 1-jét megelőző dátum is. E) sor: Az iparűzési tevékenység befejezése rovatot csak akkor kell kitölteni, ha az adat az önkormányzati adóhatóság számára ismert. Amennyiben a rovatot nem tölti ki és az időpont később ismertté válik, erről új adatlap kitöltésével, az adózóra vonatkozó valamennyi adat megismétlésével kell adatot szolgáltatnia. Mivel az önkormányzat adatszolgáltatási kötelezettsége csak január 1-jét követő időpontra vonatkozik, e dátumot megelőző időpont ebben a rovatban nem szerepeltethető. Példa: február 28-án bejelenti az önkormányzat, hogy HIPA Kft február 1-jétől megkezdte ideiglenes iparűzési tevékenységét. Március 10-én az önkormányzati adóhatóság tudomására jut, hogy a szervezet március 5-ével befejezte tevékenységét. Ekkor a március hónapra vonatkozó 01. számú részletező lapon be kell jelentenie valamennyi, a HIPA Kft-re vonatkozó korábbi adatot – köztük a február 1-jei kezdési dátumot is – és az E) rovatba meg kell adnia az önkormányzat által időközben megismert adóköteles tevékenység befejezése időpontját is. Mindaddig, amíg a tevékenység befejezése adat nem válik ismertté, vagy egyéb változás nem jut az önkormányzati adóhatóság tudomására, az adózót nem kell szerepeltetni a havi adatszolgáltatásban. F) sor: Az engedély kiadásának időpontja rovatot akkor kell kitölteni, ha az önkormányzat az iparűzési tevékenységgel összefüggésben engedélyt adott ki az adózó részére és ezt kívánja bejelenteni az adatlapon. A rovat kitöltése esetén, amennyiben a dátumok még nem ismertek, a D) és E) rovatok kitöltése nem kötelező. Amint az adókötelezettséggel kapcsolatos időpontok ismertté válnak, kérjük, erre vonatkozóan szíveskedjen adatot szolgáltatni új adatlap kitöltésével.

59 Kitöltési Útmutató 4. 10THIPAÖ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ADÓHATÓSÁGAI SZÁMÁRA a helyi iparűzési adóval kapcsolatos adatszolgáltatáshoz G) sor:Az adatbejelentés jellege sor csak adatok törlése esetén tölthető ki. Amennyiben hibásan jelentett be adózói adatokat, a korábbi adatlapon megadott adatokat töröltetnie kell és a következő blokkban kell megadnia a helyes adatokat ismét.Példa: február 28-án bejelenti az önkormányzat, hogy HIPA Kft február 1-jétől megkezdte ideiglenes iparűzési tevékenységét. Március 10-én az önkormányzati adóhatóság tudomására jut, hogy a kezdési dátum nem február 1-je, hanem február 11-e. Ekkor a 01. számú részletező lapon be kell jelentenie valamennyi, a HIPA Kft-re vonatkozó korábbi adatot – köztük a téves február 1-jei kezdési dátumot is – és a G) rovatba a „T” betűt kell elhelyeznie. Ezt követően a következő blokkban meg kell adnia a HIPA Kft. valamennyi adatát ismét, de a kezdési dátumot már helyesen kell szerepeltetnie. 10THIPAÖ-02. számú lap Az önkormányzat iparűzési adóalanyokra vonatkozó EGYSZERI adatszolgáltatása A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló évi LXXVII. törvény 215. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati adóhatóság az állami adóhatóság által közzétett módon és formátumban január 31-éig adatot szolgáltat az általa január 1-jén nyilvántartott iparűzési adóalanyok adószámáról, székhelyéről és a helyi adókról szóló törvény szerinti telephelyéről. A 02. számú lap az önkormányzatok egyszeri adatszolgáltatására vonatkozik. Kérjük, hogy a 02. számú részletező lapot az állandó iparűzési adóalanyok bejelentésére alkalmazzák, az ideiglenes (alkalmi) iparűzési adóalanyokat a 01. számú részletező lapon keresztül jelentsék be. Amennyiben a lapon lévő rovatok a bejelentés teljesítéséhez nem elegendőek, lehetséges a 10THIPAÖ-02. számú lapból továbbiakat is csatolni. A) és B) sorok:Az adózó neve/elnevezése, illetve az adószám rovat kitöltése kötelező. C) sor:Az adózó adóazonosító jele rovatot akkor kell kitölteni, ha az az önkormányzati adóhatóság előtt ismert. D) sor:Az adatszolgáltatásnak az Art. Htv. szerinti székhelyre kell vonatkoznia.

60 Kitöltési Útmutató 5. 10THIPAÖ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ADÓHATÓSÁGAI SZÁMÁRA a helyi iparűzési adóval kapcsolatos adatszolgáltatáshoz E) sor:Az adatszolgáltatásnak a Htv. szerinti telephelyre kell vonatkoznia. Amennyiben az adózónak adott települési önkormányzat területén több telephelye van, akkor telephelyenként új blokkot kell kitölteni, a teljes adattartalom megismétlésével. Jelezzük, hogy az adókötelezettség keletkezésének időpontját nem változtatja meg új telephely megnyitása, tehát ez az időpont mindig változatlan marad.Példa: HIPA Kft október 14-én nyitott az önkormányzat területén telephelyet, mivel székhellyel ezen az önkormányzat területén nem rendelkezik, helyi iparűzési adókötelezettsége ekkortól keletkezett. Október 20-án nyitott egy új telephelyet, majd február 8-án egy harmadikat az önkormányzat területén. Adókötelezettsége a többi telephely megnyitásának időpontjától függetlenül is október 14-én keletkezett, akkor is, ha időközben az első telephelyét már lezárta (már csak a többi telephelyén működik). F) sor:Az adókötelezettség keletkezését a kódkockákba beírt dátum-adatokkal adhatja meg. G) sor:Az adatbejelentés jellege sor csak adatok törlése esetén tölthető ki. Amennyiben hibásan jelentett be adózói adatokat, a korábbi adatlapon megadott adatokat töröltetnie kell és a következő rovatban kell megadnia a helyes adatokat ismét. Példa: január 31-én bejelenti, hogy HIPA Kft február 1-étől kezdte állandó iparűzési tevékenységét. Március 10-én az önkormányzati adóhatóság tudomására jut, hogy a kezdési dátum nem február 1-je, hanem február 11-e. Ekkor a 02. számú részletező lapon be kell jelentenie valamennyi, a HIPA Kft-re vonatkozó korábbi adatot – köztük a téves február 1-jei kezdési dátumot is – és a G) sorba a „T” betűt kell elhelyeznie. Ezt követően a következő blokkban meg kell adnia a HIPA Kft. valamennyi adatát ismét, de a kezdési dátumot már helyesen kell szerepeltetnie.

61 Adóalany-nyilvántartás
A települési önkormányzatok adatbejelentési kötelezettségei Települési önkormányzat (=önkormányzati adóhatóság) adatszolgáltatása saját magára nézve Az önkormányzat 6 jegyű törzskönyvi nyilvántartási száma A körjegyzőség minden egyes települése külön törzskönyvi számot kap (Pl. Csengersima, Szamosbecs, Komódtótfalu) Az önkormányzat költségvetési számlaszámát vezető pénzintézet adatai Az önkormányzatok azonosításához, adózókra vonatkozó adatszolgáltatásaik teljesítésének ellenőrzéséhez nyilvántartásba vételük szükséges. Erre egy külön nyilvántartást tervezünk létrehozni (HIPABANK), amelyben rögzítenénk: az önkormányzatok nevét, székhelyét, MÁK-azonosító számát, HIPA-kódjait, Technikai azonosító számát, és költségvetési számlaszámukat, terveink szerint megtudható lesz ebből, hogy melyik önkormányzat milyen adatlapot adott be és azon mely adózók, adatok szerepeltek. Az önkormányzati bejelentéshez külön adatlapot, a THIPAÖSZ jelűt rendszeresítjük. Ezt az adatlapot is a hivatali kapun keresztül, elektronikusan kell benyújtani, a 6 jegyű MÁK nyilvántartási szám feltüntetésével. A Magyar Államkincstárral egyeztetés alatt áll az a kérdés, hogy valamennyi önkormányzat rendelkezik-e törzskönyvi nyilvántartási számmal? A honlapon lekérdezhető felület szerint például Csengersima, Szamosbecs, Komódtótfalu Községek Körjegyzőségének, ezek közül Csengersimának és Szamosbecsnek van külön-külön nyilvántartási száma, Komódtótfalu Községnek viszont nincsen. Kimondható-e (beleírhatjuk-e a kitöltési útmutatóba), hogy amennyiben az önkormányzat helyi iparűzési adót vezet be – és a rendelet hatályba lépését követő 8 napon belül ezt be kívánja jelenteni az adóhatósághoz (lásd lentebb) – ahhoz, hogy ezt megtehesse, a MÁK-tól törzskönyvi nyilvántartási számot kell igényelnie? Az adóhatósághoz bejelentendő költségvetési számla: Az Art január 1-jétől hatályos módosításával a helyi iparűzési adó beszedésével kapcsolatos hatáskörök az Adó – és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz kerültek. Az Art. 43. § (10) bekezdése értelmében az állami adóhatóság köteles felosztani a megfizetett helyi iparűzési adóból, illetve az azzal összefüggő késedelmi pótlékból, önellenőrzési pótlékból, adóbírságból, mulasztási bírságból származó bevételeket a bevételre jogosult települési önkormányzatok között. Az állami adóhatóság a felosztást követően 5 napon belül átutalja a települési önkormányzat költségvetési számlájára az önkormányzatot megillető összeget. Az állami adóhatóság előtt nem ismert a települési önkormányzat költségvetési számlaszáma, amely feltétele a felosztott összegek kifizetésének. Az Art. 52. § (18) bekezdése értelmében az önkormányzati adóhatóság helyi iparűzési adó bevezetése esetén a rendelet kihirdetését követő 8 napon belül bejelenti az állami adóhatósághoz kincstári azonosító számát és költségvetési számlaszámát. A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló évi LXXVII. törvény 215. § (4) bekezdése alapján továbbá a helyi iparűzési adót alkalmazó önkormányzat adóhatóságának január 15-ig közölnie kell költségvetési számlaszámát. Az új törvény kimondja, hogy a költségvetési számlaszám közlésére vonatkozó kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítése esetén az ebből eredő kárt az érintett települési önkormányzat viseli, és ez esetben az állami adóhatóság a késedelmes átutalás miatt kamatot nem fizet. Az önkormányzatok azonosítása: MÁK azonosító: Mivel a bejelentéseket a hivatali kapun keresztül kell teljesítenie az önkormányzatoknak és az csak a MÁK által képzett 6-jegyű azonosító (törzskönyvi nyilvántartási szám) alapján lehetséges, az adatlapon az önkormányzatot ez az azonosító szám fogja azonosítani. Az azonosító számokat egyébként leendő törvényi felhatalmazás alapján a MÁK adja át induló állományként, de a törvényjavaslat előírja azt is, hogy ha egy önkormányzat iparűzési adót vezet be, jelentse be az állami adóhatósághoz MÁK-azonosítóját. Technikai azonosító szám: Mivel az adatszolgáltatások állami adóhatóságnál való feldolgozása egyébként adószám központú, ezért a MÁK azonosító számokra egyenként technikai azonosító számot kell képezni, mely a későbbiekben semmilyen adatközlés alkalmával sem alkalmazható az önkormányzatok azonosítására. A MÁK azonosítót és a technikai adószámot az APEH folyószámla kezeléséhez szükséges HIPA – kódnak is meg kell feleltetni. (Az adózóktól érkező HIPA bevallások, és adatbejelentő-lapok csak a „HIPA-kódot” tartalmazhatják.) Az önkormányzatok azonosítása MÁK-azonosító = adatlap hivatali kapun benyújtása Technikai azonosító = önk. adóhatósági rendszerekben való azonosíthatósága, HIPA-kód

62 Adóalany-nyilvántartás A ‘THIPAÖSZ jelű adatlap képe

63 Kitöltési Útmutató 1. 10THIPAÖSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA Költségvetési számlaszámuk és törzskönyvi nyilvántartási számuk adóhatósági bejelentésére A települési önkormányzat a költségvetési számlaszáma és törzskönyvi nyilvántartási száma bejelentésére vonatkozó kötelezettségét elektronikus úton, a hivatali kapun keresztül teljesítheti a székhely szerint illetékes elsőfokú állami adóhatósághoz. Az adatlapot egy példányban kell benyújtani. Tisztelt iparűzési adóbevételre jogosult települési önkormányzat! Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) január 1-jétől hatályos módosításával a helyi iparűzési adó beszedésével kapcsolatos hatáskörök az Adó – és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz kerültek. Az Art. 43. § (10) bekezdése értelmében az állami adóhatóság köteles felosztani a megfizetett helyi iparűzési adóból, illetve az azzal összefüggő késedelmi pótlékból, önellenőrzési pótlékból, adóbírságból, mulasztási bírságból származó bevételeket a bevételre jogosult települési önkormányzatok között. Az állami adóhatóság a felosztást követően átutalja a települési önkormányzat költségvetési számlájára az önkormányzatot megillető összeget. Az állami adóhatóság előtt nem ismert a települési önkormányzat költségvetési számlaszáma, amely feltétele a felosztott összegek kifizetésének. Az Art. 52. § (18) bekezdés b) pontja értelmében az önkormányzati adóhatóság helyi iparűzési adó bevezetése esetén a rendelet kihirdetését követő 8 napon belül az állami adóhatóság részére elektronikus úton, az állami adóhatóság által közzétett formában megküldi kincstár által használt azonosító számát és költségvetési számlaszámát, amelyre az állami adóhatóság a települési önkormányzatot megillető helyi iparűzési adó, továbbá a helyi iparűzési adóval összefüggő késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság és mulasztási bírság átutalását teljesíti. A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló évi LXXVII. törvény 215. § (4) bekezdése alapján továbbá a helyi iparűzési adót alkalmazó önkormányzat adóhatóságának január 15-ig közölnie kell költségvetési számlaszámát. Felhívjuk a figyelmet, hogy a költségvetési számlaszám közlésére vonatkozó kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítése esetén az ebből eredő kárt az érintett települési önkormányzat viseli, és ez esetben az állami adóhatóság a késedelmes átutalás miatt kamatot nem fizet. Az adatlap a kincstári azonosító szám, illetve a számlaszám és utóbbi megváltozásának bejelentésére szolgál. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatlapot kizárólag egy példányban kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül. Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor tájékozódhat az APEH internetes honlapjáról (http://www.apeh.hu) is, vagy a – bármely mobilhálózatból hívható – 40/ kék számon is érdeklődhet.

64 Kitöltési Útmutató 2. 10THIPAÖSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA Költségvetési számlaszámuk és törzskönyvi nyilvántartási számuk adóhatósági bejelentésére KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az adatlapot a főlapon keltezéssel és aláírással kell ellátni. Az adatlapot az önkormányzat székhelye szerint illetékes elsőfokú adóhatósághoz kell benyújtani. A földrajzi címeket tartalmazó rovatoknál az irányítószámot kötelező feltüntetni. A város, község neve nem rövidíthető. A címadatoknál a közterület nevéhez az elnevezést (pl. Petőfi); jellegéhez az utca, tér stb. megnevezéseket szükséges feltüntetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet 101. § (1), (3) bekezdései és a 103. § (2) bekezdése alapján ezt a számlát a Magyar Államkincstár vezeti, illetve bármely hitelintézetnél megnyitható, de csak költségvetési elszámolási számla lehet. 1. blokk:Az adóhatósági értesítés alapján javítani kívánt adatlap nyilvántartási számaHa adóhatósági értesítés alapján hibás (hiányos) adatlap helyett ismételten, a helyes (teljes körű) adatokkal nyújtja be az adatlapot, fel kell tüntetni a hibás adatlap nyilvántartási számát. A nyilvántartási számot az adóhatóság értesítésében közölte. Az ismételten benyújtott adatlapon nem elegendő a helyes adatot feltüntetni (pótolni). Ismételten meg kell adni minden olyan adatot, amelyre a bejelentés (változás-bejelentés) vonatkozott. 2. blokk:A bevételre jogosult önkormányzat jelölésére szolgáló 6 jegyű azonosítót a Magyar Államkincstár állapította meg az önkormányzat részére. A hatjegyű kód beírásával a helyhatóság neve automatikusan megjelenik a B) („Adatszolgáltató önkormányzat megnevezése”) mezőben. Amennyiben a kódot nem ismeri, írja be az önkormányzat nevét a rovatba, a kezdőbetűk beírásával megjelennek a kezdőbetűknek megfelelően választható önkormányzatok. A D) és E) sorokba („Ügyintéző neve és telefonszáma”) adja meg az önkormányzati adóhatóság azon munkatársának nevét és telefonszámát, akivel az adóhatóság fel tudja venni a kapcsolatot. 3. blokk:A pénzintézet adatai és a számlaszám bejelentésére szolgáló rovat kitöltése kötelező. A D) sorban lévő kódkockában jelölje „V” betűvel, ha a számlaszám megváltozását szeretné bejelenteni. Változás-bejelentés esetén az „E) Változás hatálya” sorban szereplő dátum azt jelenti, mikortól utalható az önkormányzatot megillető bevétel az újonnan bejelentett számlaszámra. Változás-bejelentés esetén az „E” sor kitöltése kötelező. Kérjük, ha a számlaszámot első esetben jelenti be, a D) és E) sorokat hagyja kitöltetlenül .Az adatlap a helységnév, a kitöltés dátumának feltüntetésével és az aláírással válik okirattá. Az adatlap aláírás nélkül érvénytelen. Az adatlapot az önkormányzat fő/jegyzője vagy helyettesítésével megbízott személy írhatja alá. Kérjük, hogy „az önkormányzat képviselőjének neve” sor fölé nyomtatott betűkkel szíveskedjék az aláíró nevét megadni. Ha a nyomtatványt nem a fő/jegyző írja alá, akkor az önkormányzati adóhatóság nevében eljáró személynek az eljárási jogosultságát igazoló iratot csatolnia kell a nyomtatványhoz, és ezt az aláírás melletti kód­kockában X-szel kell jelölni.

65 ÖNKORMÁNYZAT NYILATKOZATA
FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI (ART. 133/B.§, 134/A.§) KÉRELEM ÖNKORMÁNYZAT APEH 5 NAP APEH ÖNKORMÁNYZAT NYILATKOZATA Art. 133/B § (1) Az állami adóhatóságnál települési önkormányzatonként kimutatott és nyilvántartott helyi iparűzési adót érintő fizetési könnyítés engedélyezése vagy annak elutasítása első fokon az önkormányzati adóhatóság nyilatkozata alapján történik. A fizetési könnyítés iránti kérelmet az állami adóhatósághoz kell előterjeszteni. Az állami adóhatóság a kérelem megalapozottságát érdemben nem vizsgálja. Az állami adóhatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 napon belül megküldi az önkormányzati adóhatósághoz, és a nála nyilvántartott és az adott önkormányzatra kimutatott helyi iparűzési adóról, bírságról, pótlékról tájékoztatja az önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság a kérelem megalapozottságát érdemben megvizsgálja és a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül elektronikus úton megküldött nyilatkozat útján értesíti az állami adóhatóságot a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról. A önkormányzati adóhatóság nyilatkozata részletesen indokolja a fizetési könnyítés feltételeit (esedékességi időpont, részletek összege, pótlékszámítás, stb.) vagy az elutasítás okait, illetve a fizetési könnyítés iránti kérelem elbírálásához szükséges és az általa feltárt tényállást. Az állami adóhatóság a fizetési könnyítés iránti kérelem tárgyában rendelkező elsőfokú határozatot az önkormányzati adóhatóság nyilatkozata alapján, a nyilatkozat beérkezésétől számított 15 napon belül kiadmányozza. (2) Az önkormányzati adóhatóság rendelkezésére álló, a nyilatkozat elküldésére meghatározott határidő jogvesztő, ennek elmulasztása esetén a kérelem elbírálására az állami adóhatóság – az önkormányzat nyilatkozata nélkül – jogosult. (3) A fizetési könnyítésről rendelkező első fokú határozat ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás lefolytatására az állami adóhatóság jogosult, ideértve a jogorvoslati eljárás eredményeként elrendelt új eljárást is. A jogorvoslati eljárásban az állami adóhatóság nincs kötve az önkormányzati adóhatóság nyilatkozatához. (4) Ha az adózó a fizetési könnyítési kérelmet az önkormányzati adóhatósághoz nyújtja be, az önkormányzati adóhatóság elektronikus úton haladéktalanul értesíti az állami adóhatóságot, amelyik – ha a feltételek fennállnak – intézkedik a végrehajtás szüneteltetése iránt. Az értesítés kézhezvételétől számított öt napon belül az állami adóhatóság a nála nyilvántartott és az adott önkormányzatra kimutatott helyi iparűzési adóról, bírságról, pótlékról tájékoztatja az önkormányzati adóhatóságot. (5) Ha az önkormányzati adóhatóság fizetési könnyítést engedélyez és a fizetési könnyítéssel érintett tartozás összegét az állami adóhatóság a 43/B. § alapján előlegként átutalta az önkormányzatnak, az állami adóhatóság haladéktalanul intézkedik a fizetési könnyítéssel érintett tartozás 43/A. § szerinti visszakövetelése érdekében. LÉNYEGBEN EZZEL AZONOS A MÉRSÉKLÉSI KÉRELMEK KEZELÉSÉNEK MENETE. 30 NAP 15 NAP HATÁROZAT JOGORVOSLAT

66 FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
APEH: - ADÓZÓ KÉRELMÉT 5 NAPON BELÜL TOVÁBBÍTJA AZ ÖNKORMÁNYZAT FELÉ AKTUÁLIS FOLYÓSZÁMLA ADATOKRÓL TÁJÉKOZTATJA AZ ÖNKORMÁNYZATOT ÖNKORMÁNYZAT: A HOZZÁ ÉRKEZETT KÉRELMEKRŐL HALADÉKTALANUL TÁJÉKOZTATJA AZ APEH-ET 30 NAPOS JOGVESZTŐ HATÁRIDŐN BELÜL RÉSZLETESEN INDOKOLT NYILATKOZATTAL KÖZLI A FELTÁRT TÉNYÁLLÁST, DÖNTÉSÉT, ANNAK INDOKAIT (elutasít, engedélyez, pótlékmentesen, pótlékkötelesen, feltételesen stb.) ELEKTRONIKUSAN

67 FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT KAPCSÁN ÉRVÉNYESÜLŐ ÁLTALÁNOS ART SZABÁLYOK KÉRELEMHEZ KÖTÖTTSÉG NEM ENGEDÉLYEZHETŐ: FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS A MEGFIZETETT HELYI ADÓRA [133.§ (3) b)] MÉRSÉKLÉS A KIEGYENLÍTETT ADÓRA [134.§, 134/A. §] NEM VÁLLALKOZÓ MAGÁNSZEMÉLY MÉRSÉKLÉSI KÉRELME ESETÉBEN NEM SZABHATÓ FELTÉTEL [134.§(3)] RÉSZLETEK NEM TELJESÍTÉSE ESETÉN A KEVDEZMÉNYT ELVESZTI AZ ADÓZÓ [133.§ (9)]

68 FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
APEH: AZ ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZATTAL EGYEZŐEN KIADMÁNYOZZA A HATÁROZATOT NYILATKOZAT HIÁNYÁBAN ÖNÁLLÓAN DÖNT KÖNYVELI A DÖNTÉST AZ ADÓZÓ FOLYÓSZÁMLÁJÁN FIGYELEMMEL KÍSÉRI A TELJESÍTÉST, NEM TELJESÍTÉS ESETÉN „VISSZARENDEZI” A KEDVEZMÉNYT SZÜKSÉG ESETÉN VISSZAKÖVETELÉSI ELJÁRÁST INDÍT ELBÍRÁLJA A JOGORVOSLATI KÉRELMEKET az önkormányzati nyilatkozathoz a jogorvoslati eljárásban és a megismételt eljárásban nincs kötve Az adóhatóság az önkormányzat döntését első fokú eljárásában nem vizsgálhatja felül, ahhoz teljes egészében kötve van. A nyilatkozattal egyező tartalommal adja ki a határozatot. Nyilatkozat hiányában, vagy elkésett nyilatkozat esetén önállóan dönt. A 30 napos jogvesztő határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem nincs. Az első fokú határozat ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás lefolytatására az állami adóhatóság jogosult, ideértve a jogorvoslati eljárás eredményeként elrendelt új eljárást is. A jogorvoslati eljárásban az állami adóhatóság nincs kötve az önkormányzati adóhatóság nyilatkozatához. Ha az önkormányzati adóhatóság fizetési könnyítést/mérséklést engedélyez és a fizetési könnyítéssel érintett tartozás összegét az állami adóhatóság a 43/B. § alapján előlegként átutalta az önkormányzatnak, az állami adóhatóság haladéktalanul intézkedik a fizetési könnyítéssel érintett tartozás 43/A. § szerinti visszakövetelése érdekében.

69 FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
TERVEZETT TECHNIKAI TÁMOGATÁS AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓCSERÉHEZ (APEH) ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KITÖLTENDŐ ELEKRONIKUS ŰRLAP TARTALMA: KÉRELEM ADATAI ÖNKORMÁNYZAT NYILATKOZATA FELTÁRT TÉNYÁLLÁS NYILATKOZAT INDOKOLÁSA Az önkormányzati nyilatkozathoz az APEH várhatóan rendszeresít egy elektronikus űrlapot, melyen az önkormányzatok, az APEH által feldolgozható, egységes formában : közölhetik a döntést, rögzíthetik a kérelem, és a döntés részletes adatait a feltárt tényállást a döntés indokolását A PONTOS KIALAKÍTÁS ÉS MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA TOVÁBBI EGYEZTETÉST IGÉNYEL

70 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK JANUÁR 1"

Hasonló előadás


Google Hirdetések