Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok végrehajtása, az Irányító Hatóság szerepe Grónay Andrea főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok végrehajtása, az Irányító Hatóság szerepe Grónay Andrea főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési."— Előadás másolata:

1 Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok végrehajtása, az Irányító Hatóság szerepe Grónay Andrea főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

2 Jogszabályi háttér: Kohéziós Alap (1084/2006/EK rendelet) Felhasználása: –transzeurópai közlekedési hálózatok fejlesztése –környezetvédelem (ideértve az energiahatékonyságot, megújuló energiákat, a TEN hálózaton kívüli vasúti, vízi, intermodális közlekedést, a tiszta városi közlekedést, és a tömegközlekedést is) A támogatás túlzott költségvetési hiány (és az elvárt intézkedések meg nem tétele esetén) részlegesen vagy teljesen felfüggeszthető

3 Jogszabályi háttér: Strukturális Alapok (1080 és 1083/2006/EK) Célja a gazdasági és társadalmi kohézió erősítése, a főbb regionális egyenlőtlenségek kiigazítása Támogatási területek: –termelő beruházások (elsősorban KKV-k) –infrastruktúra fejlesztések –regionális és helyi fejlesztések támogatása különféle intézkedésekkel A támogatások köre a kohéziós célkitűzéseknek megfelelően differenciált

4 Az új intézményrendszer szereplői (2007-2013) Irányító Hatóság Koord. Hatóság Igazoló Hatóság Kormány(Miniszterek) KSzKSzKSzKSzKSzKSzKSz AuditHatóság Fej.pol. Irányító Tes. Nemzeti Fejl. Tanács Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Irányító Hatóság Pénzügyminisztérium

5 Összehasonlítás - Intézmények Fókusz az OP-szinten Minisztériumok függetlensége IH-k stratégiai és végrehajtási feladatokkal Bonyolult IH-KSZ viszony Sokféle eljárás Kormányzati stratégia prioritása Fókusz a koordináción IH-k stratégiai fókusza – KSz-ek több autonómiával A végrehajtás egységesítése Középpontban a teljesítmény Államreform 2004-20062007-2013

6 Feladatok megosztása IH (stratégiai) Programozás koordinációja (OP-k és akciótervek) Jóváhagyja a pályázati kiírásokat és a támogatási szerződés-mintákat Részt vesz az OP értékelésében és a kommunikációs tevékeynségekben Elkészíti az éves jelentéseket Működteti a Monitoring Bizottságot Felügyeli a végrehajtást Ellenőrzi és értékeli a KSz-ek tevékenységét KSz (technikai) Részt vesz az akciótervekl és pályázati kiírások elkészítésében Projektjavaslatok befogadása és értékelése Szerződéskötés (és - módosítás) Projekt végrehajtás nyomon követése Első szintű ellenőrzés Szabálytalanságok jelentése Kedvezményezetteknek történő kifizetés intézése Éves munkatervet készít

7 A változások célja Döntéshozatali képesség javítása Felelősségi rendszer újragondolása A felesleges lépések, munka kiiktatása Egyszerűbb, gyorsabb eljárások Elektronikus eszközök használata Kiszámítható, egycsatornás finanszírozás Érdekeltségi rendszer minden szinten

8 Közlekedési Operatív Program (KözOP) 2007-2013

9 A KözOP illeszkedése Magyarország jövőképéhez Az elérhetőség minősége döntően befolyásolja az ország versenyképességét és a területi kohéziót; A közlekedés fejlesztésénél is cél a fenntarthatóság; A KözOP helye az ÚMFT-n belül: A KözOP fejlesztési stratégiája az ÚMFT tartós növekedés átfogó célján belül az üzleti környezet fejlesztése specifikus célt az elérhetőség javítása révén támogatja.

10 A KÖZOP prioritásai 1. Az ország és a régiók nemzetközi közúti elérhetőségének javítása – forrás: KA 2. Az ország és a régiók nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása – forrás: KA 3. A térségi elérhetőség javítása – forrás: ERFA 4. Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése – forrás: ERFA 5. Városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése – forrás: KA

11 A KözOP forrásai prioritásonként (Mrd Ft) PrioritásokAlapForrás Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása KA377 Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása KA549 Térségi elérhetőség javításaERFA489 Különféle közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági centrumok bekapcsolása a fő közlekedési hálózatba ERFA48 Városi, elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése KA497

12 ÉvekKAERFAÖsszesen 200757, 762, 6120, 3 2008123, 760, 8184, 6 2009199, 058, 0257, 0 2010246, 460, 1306, 6 2011258, 868, 3327, 2 2012273, 7110, 2384, 0 2013289, 1115, 0404, 2 Összesen1 448, 8535, 31 984, 1 KözOP kötelezettségvállalás éves ütemezése alaponként (Mrd Ft)

13 Közlekedésfejlesztés - :- közel 300 km gyorsforgalmi fejlesztés és 1000 km főút rekonstrukciója - : - 400-500 km pályarekonstrukció, - ebből 250 km pálya 160 km/h sebességű - : - 4-es metró I. szakasz - Miskolc, Debrecen, Szeged villamosközlekedés - Bp. 1-es és 3-as villamos meghosszabbítása - : 2-3 EU-szinten is jelentős logisztikai központ Megvalósuló programok és projektek 2010-ig: - Közút :- közel 300 km gyorsforgalmi fejlesztés és 1000 km főút rekonstrukciója - Vasút : - 400-500 km pályarekonstrukció, - ebből 250 km pálya 160 km/h sebességű - Közösségi közlekedés : - 4-es metró I. szakasz - Miskolc, Debrecen, Szeged villamosközlekedés - Bp. 1-es és 3-as villamos meghosszabbítása - Logisztika : 2-3 EU-szinten is jelentős logisztikai központ

14 Közúthálózat fejlesztési feladatai 2007-2013

15 Vasúthálózat-fejlesztés feladatai 2007-2013

16 Mit várunk az OP megvalósulásától? versenyképesség növelése; társadalmi-területi kohézió erősítése; a működő tőke vonzás, a vállalkozások telephelyválasztásának orientációja; a munkaerő mobilitásának növekedése; többletjövedelmek realizálása a nemzetközi áruszállítás kiszolgálása révén; A jó közlekedési infrastruktúra előmozdítja a vidéki, esetenként hátrányos helyzetű térségek felzárkózását, a gazdasági fejlettség térbeli kiegyenlítését; Diszkrimináció mentesség javítását a közlekedésben

17 A KözOP-pal kapcsolatos aktuális feladatok KözOP-ot az EU Bizottság elfogadta 2007. augusztus 1-én A 2007-2008-as Akciótervet a Kormány elfogadta 2007. augusztus 8-án A Támogatási szerződések megkötésének határideje 2008. február Intézményrendszer szereplői:  NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága (IH)  Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ belül megalakult a Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet (KSZ)

18 A KözOP végrehajtásával kapcsolatos kockázatok Megfelelő „fund” management (kötelezettségvállalás 7 éves ütemezésének megfelelő forráslekötés) N+3 (n+2) szabály be nem tartása – következménye automatikus kötelezettségvállalás törlés A nem megfelelően előkészített projektek költségtúllépése a hazai költségvetést terhelheti

19 Pályázatkezelés tapasztalatai a KIOP végrehajtása során (2004-2006) – döntés-előkészítés A pályázatok kb. 40%-a sikeres. Szinte valamennyi projekt megfelelt a pályázati céloknak, azonban a pályázatok kidolgozása nem volt megfelelő! Több, ismételten beadott pályázat sem felelt meg a pályázati követelményeknek!

20 A sikertelenség okai (1): A pályázati felhívás, útmutató, a vonatkozó törvények, rendeletek, előírások ismeretének hiánya Járatlanság a pályázat írásban, vagy nem megfelelő szakember, szakcég bevonása a pályázat készítésbe A projekt nem megfelelő előkészítettsége Nem megfelelő megvalósíthatósági tanulmány Nem megfelelő megtakarítási számítások Hatósági engedélyek hiánya Nem megfelelő költségvetés

21 A sikertelenség okai (2):  Hiányosan vagy felületesen összeállított pályázat, kötelező melléklet hiánya  Nem kielégítő ajánlatok, az „érték a pénzért” elv teljesülése bizonyításának hiánya  A horizontális szempontok (környezetvédelem, esélyegyenlőség, tájékoztatás-nyilvánosság) érvényesülése bemutatásának hiánya  A projekt menedzsment és a szakmai vezetés nem kielégítő biztosítása  A projekt fenntarthatósága dokumentálásának hiánya (alapanyag biztosítása, a termelt energiahordozó értékesítésének biztosítása)  Nem megfelelő forrás igazolás

22 Pályázatkezelés tapasztalatai – Szerződéskötés Rendelkezésre álló idő: szerződéstervezet átvételét követő 30 + 30 nap Folyamatot lassító tényezők: Biztosítékadási kötelezettség esetén a banki ügyintézés hosszadalmas Biztosítékadási kötelezettség esetén a banki ügyintézés hosszadalmas Jelzálog szerződés megkötése esetén értékbecslés, tulajdoni lap kiváltás, időpont egyeztetés a kedvezményezett cég ügyvezetőjével és a közjegyzővel időigényes Jelzálog szerződés megkötése esetén értékbecslés, tulajdoni lap kiváltás, időpont egyeztetés a kedvezményezett cég ügyvezetőjével és a közjegyzővel időigényes Hiánypótlások magas száma (leggyakrabban pótlandó a 4.sz. melléklet a tájékoztatásról és nyilvánosságról, felhatalmazó levél helytelen kitöltése) Hiánypótlások magas száma (leggyakrabban pótlandó a 4.sz. melléklet a tájékoztatásról és nyilvánosságról, felhatalmazó levél helytelen kitöltése)

23 Pályázatkezelés tapasztalatai – Szerződésmódosítás Gyakori előfordulását befolyásoló tényezők: Szerződéskötéskor rendszeresen a kezdési és befejezési időpont módosul Ha a projekt bármely jellemzője változik, szerződésmódosítás szükséges (TSz 13.6.), ami gyakran elkerüli a pályázók figyelmét, a folyamatos szerződésmódosítások miatt a kifizetés elhúzódik. 2005. évi teljesítésű számlák ÁFA ill. elszámolható költség számítását segítő útmutató hibás alkalmazása Közbeszerzési eljárások eredménye (költség, kezdési és befejezési idő változása) Tervezett költségvetéshez képest a tény költségek változása Időközben esetlegesen szükségessé vált műszaki tartalomban történt változások

24 Pályázatkezelés tapasztalatai – Műszaki teljesítés ellenőrzés Gyakran hiányoznak a számlákhoz kapcsolódó teljesítés igazolások. A számlák besorolása rendszerint nem a létesítményjegyzék szerint történik a számlaösszesítőn. A számlaösszesítők általában számszaki hibásak. A PEJ-ekben a megtakarítás mennyiségét mutató indikátor több esetben félreértésre került, nem a megtakarítás mértékét, hanem a termelt, vagy fogyasztott mennyiséget tűntették fel. A PEJ-eken szereplő, illetve a hitelesítésként szolgáló aláírások gyakran nem szerződésszerűek, vagy hiányoznak. A számlák EMIR-ben történő rögzítése időigényes feladat (az elektronikus számlakitöltő rendszer fejlesztés alatt áll).

25 Köszönöm szíves figyelmüket! Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatósága Tel.: (36-1) 237-4400/4312 Fax: (36-1)349-4177 gronay.andrea@meh.hu www.nfu.hu


Letölteni ppt "Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok végrehajtása, az Irányító Hatóság szerepe Grónay Andrea főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések