Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projekt száma: 163/2000 DÖNTÉSTÁMOGATÓ INFORMÁCIÓS RENDSZER digitális ortofotó és földmérési alaptérkép alkalmazásával.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projekt száma: 163/2000 DÖNTÉSTÁMOGATÓ INFORMÁCIÓS RENDSZER digitális ortofotó és földmérési alaptérkép alkalmazásával."— Előadás másolata:

1 Projekt száma: 163/2000 DÖNTÉSTÁMOGATÓ INFORMÁCIÓS RENDSZER digitális ortofotó és földmérési alaptérkép alkalmazásával

2 Projekt száma: 163/2000 A projekt tárgya és a választott témakör A projekt az Információs és kommunikációs technológiák témakörébe tartozik. Tárgya képfeldolgozást használó (digitális ortofotóra és digitális (közhiteles) földmérési alaptérképre mint alapadatbázisra épülő) döntéstámogató rendszer, amely segítségével az Önkormányzat vezetése és a Polgármesteri Hivatal a valós és a természetbeni állapotra épülő és a jogi állapottal összevetett tematikus adatbázisok, illetve információk alapján, hozza meg döntéseit.

3 Projekt száma: 163/2000 Innováció Döntéstámogató (tér)informatikai rendszer létrehozása A jelenlegi döntéstámogató rendszerek elsősorban a vállalati és gazdasági irányítási területeken működnek, nem tartalmaznak képfeldolgozó, illetve térinformatikai elemeket. A jó döntésekhez jó adatokra kell támaszkodni, korrekt és valóságalapú adatokra. Esetünkben az alapadatbázis egy jelentős része a városban rendelkezésre áll (alfanumerikus és térinformatikai adatok formájában) Az alapadatbázis és az ortofotó adatbázis struktúrájában fejlettségében lehetőséget biztosít valós információkra épülő döntéstámogató információs rendszer megvalósítására.

4 Projekt száma: 163/2000 Célkitűzések A fejlesztés egyik célkitűzése, hogy előállítsuk az önkormányzatnál már meglévő térinformatikai adatbázisok helyi hálózaton át elérhető megfelelő pontosságú “valós verzióját”, Az alapvető térinformatikai funkciókat – a digitális térkép és a relációs háttéradatok - együttes megjelenítése és lekérdezése, A fejlesztés révén, az önkormányzaton belül megvalósulna a “térinformatikai támogatás” minden döntéshozó részére történő hozzáférés biztosítása.

5 Projekt száma: 163/2000 Célkitűzések A másik célkitűzés, hogy ezt a rendszert az Interneten való hozzáférés megoldásának irányába szeretnénk tovább fejleszteni, ennek célja a külső igénylők számára teljesített adatszolgáltatások támogatása.

6 Projekt száma: 163/2000 A projektnek három kritikus pontja van  logikai rendszerterv elkészítése és elfogadása,  a bevezetendő új módszertan kidolgozása,  a pilot rendszer elkészítése és tesztelése.

7 Projekt száma: 163/2000 A konzorcium A célkitűzés megvalósítására, négy tagú konzorciumot hoztunk létre, amelynek a pályázati kiírásnak megfelelő feladat megosztása a következő: 1, Technológiai központ mint koordinátor: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Térinformatikai Alapítványa 2, A Tudásközpont szerepkörét három részre bontottuk Egy ortofotó készítésben és feldolgozásban jártas cég (EUROSENSE) Egy egyetem térinformatikával, földméréssel és fotogrammetriával foglalkozó tanszékei (NyME-FFFK) Önkormányzati alkalmazások fejlesztésével foglalkozó cég (GEOVIEW)

8 Projekt száma: 163/2000 A konzorciumi tagok feladatai Nyíregyháza Megyei Jogú Város Térinformatikai Alapítványa A teljes városi térinformatikával kapcsolatos feladatok ellátása a közgyűlés által elfogadott 3 éves térinformatikai koncepció alapján, A város digitális földmérési alaptérképének kezelése, jelenleg a városi egyesített közműnyilvántartás megvalósítása, amely a városi közműszolgáltatók bevonásával közösen valósul meg.

9 Projekt száma: 163/2000 A konzorciumi tagok feladatai GEOVIEW SYSTEMS Kft. Térinformatikai alaprendszer fejlesztése, Településirányítás rendszer kialakítása, Közművek, energiaellátás, vonalas létesítmények modellezése, nyilvántartása, A városi közmű üzemeltetőkkel együttműködő Egyesített Közmű Nyilvántartó rendszer kialakítása.

10 Projekt száma: 163/2000 A konzorciumi tagok feladatai EUROSENSE Kft. Légifelvételek digitális átalakítása, Digitális képfeldolgozás, Digitális és analítikus fotogrammetriai kiértékelés, Digitális domborzatmodell készítése, Digitális ortofotók előállítása.

11 Projekt száma: 163/2000 A konzorciumi tagok feladatai NyME FFFK A több évtizedes szakmai és kutatási tapasztalat (térinformatikai, informatika, ortofotó) hasznosítása a projektben, A tanszékek gépparkjának, szoftvereinek, valamint szakember gárdája tudásának hasznosítása a project kutatási részében.

12 Projekt száma: 163/2000 A projekt munkaterve A projektet hat lépésben kívánjuk megvalósítani: I. Rendszer koncepció kialakítása II. Adatfeltöltés I. ütem III. Pilot rendszer kialakítása IV. Végleges rendszer kialakítása V. Adatfeltöltés II. ütem VI. Rendszer beüzemelése

13 Projekt száma: 163/2000

14 Rendszerkoncepció Az önkormányzat koncepciójának megfelelően PC-s Windows-os környezetben a GEOVIEW GreenLine térinformatika termékcsaládjának alkalmazásával kívánjuk a rendszert megvalósítani. A koncepció jelenleg elfogadás alatt áll.

15 Projekt száma: 163/2000 II. ütem I. ütem III. ütem IV. ütem Adatfeltöltés NYÍREGYHÁZA I és II ütem már elkészült (2001. február 15.) területére készítendő 10 cm terepi felbontású digitális ortofotók

16 Projekt száma: 163/2000 Adatfeltöltés NYÍREGYHÁZA a közmű alaptérképek aktualizálásának ütemei és területei I ütem elkészült

17 Projekt száma: 163/2000 Döntéstámogatás A projekt kapcsán elsősorban az alábbi területek döntéstámogatását kívánjuk megvalósítani: Építéshatósági munka támogatása Környezetvédelmi döntések támogatása Infrastruktúrához kapcsolódó tevékenységek támogatása Kertészet, zöld terület Közterület elbirtoklás

18 Projekt száma: 163/2000 Építéshatósági munka támogatása Használatbavételi-, bontási-, fennmaradási-, fakitermelési-, közterület használati engedélyek kiadása elbírálása, leállítás, fennmaradásra kötelezés, pénzügyi bírság, telekalakítás, házszámkijelölés, kezelői hozzájárulás, rendeltetés-változás tevékenységei. A döntéstámogatást a tervezett Informatikai rendszer automatikusan végzi majd el.

19 Projekt száma: 163/2000 Környezetvédelmi döntések támogatása A digitális ortofotó alapján, számítógépes elemzéseket lehet végezni a környezet állapotára vonatkozóan (a talaj állapota, az illegális szemétlerakó helyek és egyéb szennyező források). A projekt pilot rendszerének megvalósítása során tipikus mintaterületek kijelölésére kerül sor, ahol terepi referencia adatok felhasználásával, automatikus kvalitatív kiértékelés készül a természetes felületekre (növényzet, talaj stb), és a mesterségesen kialakított felületek állapotára (beton, aszfalt, épületek tető állapota stb.) valamint a tipikus szennyező forrásokra vonatkozóan.

20 Projekt száma: 163/2000 Infrastruktúrához kapcsolódó tevékenységek támogatása Az útburkolati jelek karbantartásának és aktualizálásának projectje a valóságos informatikai adatbázis alapján optimálisan tervezhető és valósítható meg. Felmérhető és elemezhető a közutak állapota (pl. kátyúk db száma egységnyi felületen, az útpálya felülete és a kátyúk felületének az arányának a vizsgálata) és ez alapján elkészíthető egy olyan, az utak állapotát tükröző tematikus adatbázis, amely az út karbantartások optimalizált elvégzését garantálja.

21 Projekt száma: 163/2000 Kertészet, zöld terület A rendszer grafikus és a ortofotó adatbázis összevetésével és manuális kiegészítésekkel elkészíti a zöldterületek nyilvántartását és ez alapján elkészíti a tematikus és osztályozott adatbázist. Ez az adatbázis nyújtja a kiindulási alapot azon városképi és zöldfelület rendezési, parkosítási projektekhez szükséges döntések meghozatalához, amelyek egy egész város közérzetét befolyásolják.

22 Projekt száma: 163/2000 Közterület elbirtoklás Az ortofotó és a grafikus adatbázis segítségével automatizálható egy megfigyelő rendszer (az új módszertan erre figyelemmel kerül kidolgozásra). A nyilvántartási és a természetbeni állapot összevetésével létrejön egy olyan adatbázis amely tartalmazza azon objektumok adatait (látvány információ, statisztika, %-os arány, fekvés, cím, helyrajzi szám, stb.) és ez alapján az elbirtoklások megszüntethetők.

23 Projekt száma: 163/2000 A tervezett minőségbiztosítási intézkedések A projekt megvalósítása szempontjából nagyon fontos a minőségbiztosítás. A projekt menete során a döntéseket a PRINCE módszertan szerint hozzák meg és dokumentálják a Felek. A projekt ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer „alatt” működik. Az egyes munkaszakaszokat követően kiértékeljük a munkavégzést, összegezzük a tapasztalatokat, szükség esetén korrekciót hajtunk végre.

24 Projekt száma: 163/2000 A projekt eredményeinek hasznosítása A projekt során létrejövő termék, nem helyi, speciális problémákra ad megoldást, az ország mind a 2300 településén igény jelentkezhet rá. A fejleszteni kívánt módszertant a pilot projektben történt kipróbálás után közkinccsé kívánjuk tenni.

25 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Koloszár Imre Műszaki igazgató GEOVIEW SYSTEMS Kft 1137 Budapest, Radnóti M. u. 2. V. em 06-1-329-2099, fax: 06-1-339-8714


Letölteni ppt "Projekt száma: 163/2000 DÖNTÉSTÁMOGATÓ INFORMÁCIÓS RENDSZER digitális ortofotó és földmérési alaptérkép alkalmazásával."

Hasonló előadás


Google Hirdetések