Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

XVII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT A MINŐSÉG VILÁGNAPJA OKTATÁSI NAP A FELS Ő OKTATÁSI MIN Ő SÉGI DÍJ SZEREPE A FELSŐOKTATÁS FEJLESZTÉSÉBEN DR. AGG GÉZA PhD TANÁCSADÓ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "XVII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT A MINŐSÉG VILÁGNAPJA OKTATÁSI NAP A FELS Ő OKTATÁSI MIN Ő SÉGI DÍJ SZEREPE A FELSŐOKTATÁS FEJLESZTÉSÉBEN DR. AGG GÉZA PhD TANÁCSADÓ."— Előadás másolata:

1 XVII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT A MINŐSÉG VILÁGNAPJA OKTATÁSI NAP A FELS Ő OKTATÁSI MIN Ő SÉGI DÍJ SZEREPE A FELSŐOKTATÁS FEJLESZTÉSÉBEN DR. AGG GÉZA PhD TANÁCSADÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM BUDAPEST, 2008. NOVEMBER 6.

2 „ NEM A TANULÁS ÉS TUDOMÁNYOK MENNYISÉGE TESZI AZ EMBERT OKOSSÁ, HANEM AZOK MEGEMÉSZTÉSE A JÓ ELRENDELTETÉSE.” SZÉCHENYI ISTVÁN

3 AZ ÚJ FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY ÉS A MINŐSÉG 2005. ÉVI CXXXIX. TÖRVÉNY

4 A TÖRVÉNY CÉLJA a minőségelv érvényesülése az FOI oktatási-kutatási, szervezeti- működési-gazdálkodási tevékenységében [1. § (1)] a minőségbiztosítási rendszer fejlesztésével a munkaerőpiacon hasznosítható, magas színvonalú ismereteket kapjanak a hallgatók [2. § (1)] a felsőoktatás minőségpolitikájának meghatározásakor érvényesülnie kell a nők arányos szerepvállalása elvének [104. § (2)]

5 A felsőoktatás ágazati minőségfejlesztési rendszere az ágazati minőségpolitika [103. § (1)] az intézményi minőségfejlesztési programok, minőségfejlesztési rendszerek [108. § (8)] a Felsőoktatási Minőségi Díj [17. § (8)] „ Kutatóegyetem ” minősítés [5. § (6)] Része:

6 Felsőoktatási intézmények létesítése, működtetése Intézmény létesítésénél az engedélyezési eljárás vizsgálja a képzés, tudományos, művészeti, tevékenység minőségének biztosításához szükséges feltételeket [17. § (8)] Az FOI minőségfejlesztési programot készít [21. § (6)] Az FOI-kban minőségbiztosítási rendszert kell működtetni [20. § (4)] Az FOI szervezeti és működési rendjében kell meghatározni a minőségbiztosítás rendszerét [21. § (2)]

7 KORMÁNYZATI SZEREPKÖRÖK A Kormány: FOI tevékenységének elismerése céljából kormány rendeletben Felsőoktatási Minőségi Díjat alapít [108. § (4)] Az oktatási és kulturális miniszter: = meghatározza az ágazati minőségpolitika elveit [103. § (1)] = a felsőoktatás rendszere fejlesztési terveinek keretében elkészítteti az ágazati minőségpolitikát [104. § (1)] az FOI működésének hatékonyságát az intézményi minőségfejlesztési program végrehajtásáról szóló beszámoló alapján is értékeli és intézkedést kezdeményezhet [115. § (6)] megállapodás alapján támogatást adhat a kiemelkedő oktatói, kutatói, fejlesztői tevékenységet folytató FOI-k támogatásához [128. § (2)]

8 A MAGYAR FELSŐOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG FELADATAI MAB: [110. § (1)] az intézmény létesítésekor, alaptevékenységének megváltoztatásakor 8 évenként vizsgálja az intézményi minőségfejlesztési program megfelelőségét vizsgálja a minőségfejlesztéssel kapcsolatosan kidolgozott intézkedési tervben foglaltak végrehajtását minőségfejlesztési szakértői bizottságot hoz létre közreműködik a Felsőoktatási Minőségi Díj elbírálásában közreműködik a Felsőoktatási Minőségi Díj pályázat kritériumrendszerének kialakításában

9 A MAB TOVÁBBI FELADATAI MAB: [109. § (1)] értékeli a képzés, tud. kutatás, művészeti tevékenység minőségét vizsgálja az intézményi minőségfejlesztési rendszer működését közreműködik az ágazati minőségpolitika kialakításában szakmai támogatást nyújt a minőségfejlesztési programok kidolgozásához és működtetéséhez, ha erre az intézmény felkéri ellátja az intézménylétesítéssel és -működéssel kapcsolatos minőséghitelesítés feladatait, ami az akkreditáció figyelemmel kíséri az ágazati minőségirányítási rendszer harmonizációját az EU-i Felsőoktatási Térség felsőoktatási rendszereivel

10 MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM a felsőoktatási intézmény működésének folyamatát a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési, fogyasztóvédelmi feladatok végrehajtását az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendjét A FOI évente áttekinti az intézményi minőségfejlesztési programját és megállapításait közzé teszi. A minőségfejlesztési programban szabályozni kell:

11 ÁGAZATI MINŐSÉGPOLITIKA A felsőoktatás irányítójának nyilatkozata, egy koncepció, amely: keretet ad az ágazati minőségcélok és feladatok kitűzéséhez és megvalósításához ajánlást tartalmaz a felsőoktatás várható fejlesztési irányaira, céljaira, a megvalósításához szükséges eszközökre, az intézményi minőségfejlesztési programok elkészítésére [17. § (8)] alapján az FOI-k elkészítik saját minőségpolitikájukat, kitűzik minőség céljaikat folyamatosan fejlesztik minőségbiztosítási rendszerüket tudatosan és tervezetten javítják működésüket

12 MAKRO-MUNKAERŐPIACI MUTATÓK (H) (KONTRA – EU CÉLOK 2010) oFOGLALKOZTATÁSI RÁTA  57% oAKTÍV/INAKTÍV ARÁNY  1:2,4 oVÁRHATÓ ÉLETKOR: = FÉRFIAK 68 ÉV = NŐK 77 ÉV o600 000 FOGYATÉKKAL ÉLŐ  9 % DOLGOZIK oESÉLYEGYENLŐSÉGI TÖRVÉNY ÉRVÉNYESÜLÉSE oKOCKÁZATÉRTÉKELÉS oNEMZETGAZDASÁGI MUNKAIDŐ ALAP  ALACSONY oTERMELÉKENYSÉG  „ oHATÉKONYSÁG  ” oA BETEGSÉG GYÓGYÍTÁSA ÁTLAGOSAN 4x TÖBBE KERÜL, MINT A MEGELŐZÉSE!!! →KÉPZÉS, NEVELÉS, FELVILÁGOSÍTÁS, ÖSZTÖNZÉS, FELTÉTELEK MEGTEREMTÉSE !!!

13

14 LINEÁRIS KÉPZÉSI SZERKEZET 6-8 FÉLÉV ALAPKÉPZÉS EGY-EGY KÉPZÉSI ÁGA 2-4 FÉLÉV MESTERKÉPZÉS

15 FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ (FMD)  2007-BEN HIRDETTE MEG ELŐSZÖR AZ OKM  MINŐSÉGFEJLESZTÉSBEN KIEMELKEDŐ EREDMÉNYT NYÚJTÓ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK (FOI) ÉS SZERVEZETI EGYSÉGEK (SZE) SZÁMÁRA; CÉLJA: ÖSZTÖNZÉS ÉS ELISMERÉS  ÖNÉRTÉKELÉSEN NYUGSZIK  EURÓPAI MINŐSÉGI DÍJ KÖVETELMÉNYRENDSZERE(EFQM) AZ ALAP: VEZETÉS, STRATÉGIA, EMBERI ERŐFORRÁSOK, PARTNERKAPCSOLATOK, FOLYAMATOK, PARTNEREK ELÉGEDETTSÉGE, MUNKATÁRSAK ELÉGEDETTSÉGE, TÁRSADALMI HATÁS, KULCSFONTOSSÁGÚ EREDMÉNYEK  FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG + SZAKÉRTŐK  DÍJ: OKLEVÉL + PLAKETT + HERENDI PLASZTIKA (KÉZ)  JOGSZABÁLYI HÁTTÉR: = A FELSŐOKTATÁSRÓL SZÓLÓ 2005. ÉVI CXXXIX. TÖRVÉNY = A KORMÁNY 221/2006.(XI.15.) KORM. RENDELETE A FELSŐ- OKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJRÓL

16

17 NEM MEGFEL ELÕ MEG- FELE LÕ KIVÁ LÓ ISO 9001 ÖNÉRTÉKEL ÉS TQM MINÕSÉG- SZÍNVONAL AJÁNLOTT MINÕSÉGBIZTOSÍTÁSI/FEJLESZTÉSI TECHNIKÁK TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS Minden szinten alapvetõ cél: a minõség folyamatos fejlesztése!

18 2007. ÉVI ADATOK 28 ELŐPÁLYÁZÓ: 11 FOI ÉS 17 SZE 17 PÁLYÁZÓ: 8 FOI ÉS 9 SZE FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ KIADÁSÁRA NEM KERÜLT SOR ELISMERŐ OKLEVELET KAPOTT: FOI (FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY) KATEGÓRIÁBANELISMERŐ OKLEVELET KAPOTT: FOI (FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY) KATEGÓRIÁBAN ARANY FOKOZAT: - DEBRECENI EGYETEM - BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM - KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA BRONZ FOKOZAT: - DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA - BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZE (SZERVEZETI EGYSÉG) KATEGÓRIÁBAN EZÜST FOKOZAT: - SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDO- MÁNYI KAR - MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

19

20 A 2008. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRÓL KÖZZÉTÉVE AZ OKM HONLAPJÁN 2008. JANUÁR 28-ÁN ELŐJELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2008. ÁPRILIS 2. 14 ÓRA ELŐJELENTKEZŐ: 5 FOI ÉS 8 SZE BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2008. MÁJUS 5. 14 ÓRA BEADÁS: - 4 PLD ÍRÁSBAN - 1 PLD CD MAXIMÁLIS TERJEDELEM: - FOI 50 OLDAL - SZE 30 OLDAL + MELLÉKLET ELJÁRÁSI KÖLTSÉG: = FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY: 400 EZER Ft. = SZERVEZETI EGYSÉG: 200 EZER Ft. KIADHATÓ: * KATEGÓRIÁNKÉNT EGY: 2008. ÉVI FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ * ARANY, EZÜST ÉS BRONZ FOKOZATÚ ELISMERŐ OKLEVÉL EREDMÉNYHIRDETÉS: A 2008/2009-ES TANÉV KEZDETEKOR TOVÁBBI INFORMÁCIÓ AZ OKM HONLAPJÁN: www.okm.gov.hu/felsőoktatás/intézményeknek

21 2008. ÉVI PONTSZÁMOK

22 2008. ÉVI ADATOK  10 PÁLYÁZÓ: 5 FOI ÉS 5 SZE  HELYSZÍNI SZEMLE: 4 FOI ÉS 2 SZE  EREDMÉNYHIRDETÉS: 2008. AUGUSZTUS 26. ( OKTATÁSI KÖZLÖNY, MTI, OKM ÉS OFI HONLAP, PÁLYÁZÓK)  DÍJÁTADÁS: FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK TANÉVNYITÓJÁN DÍJAZOTTAK: FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ 2008: MISKOLCI EGYETEM (FOI KATEGÓRIA) PANNON EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR (SZE KATEGÓRIA) ELISMERŐ OKLEVELEK: ARANY FOKOZATÚ ELISMERŐ OKLEVÉL KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EZÜST FOKOZATÚ ELISMERŐ OKLEVÉL BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM BUDAPEST MŰSZAKI FŐISKOLA

23 FŐBB TAPASZTALATOK (2008.) o4 ÚJRA PÁLYÁZÓ VOLT oELŐPÁLYÁZÓK SZÁMÁRA EGÉSZ NAPOS FELKÉSZÍTÉS VOLT oTERJEDELMI KORLÁT ELŐÍRÁSA (50 ÉS 30 OLDAL) oPÁLYÁZATI DÍJ (400 ÉS 200 EZER FT) o15 NAGY TAPASZTALATÚ ÉRTÉKELŐ o5 ÉRTÉKELŐ CSOPORT, 1 CSOPORT 3 FŐS, CSOPORTKONSZENZUS oHELYSZÍNI ÉRTÉKELÉS: FOI 1 NAPOS, SZE MIN. 4 ÓRÁS oFMD BIZ. TAG „SZUPERVISOR” 4 PÁLYÁZÓNÁL oNŐTT A PÁLYÁZATOK SZAKMAI SZÍNVONALA oHELYSZÍNI SZEMLÉRE FELKÉSZÜLTEBB PÁLYÁZÓK oÉRTÉKELHETETLEN PÁLYÁZAT NEM VOLT oFŐBB HIÁNYOSSÁGOK:  TÖBB ÉVES ÖSSZEHASONLÍTÓ ADATOK HIÁNYA  ALKOMPONENSENKÉNT NEM VOLT CÉLÉRTÉK  ÖSSZEHASONLÍTÁS MÁS, HASONLÓ SZERVEZETEKKEL RITKA  TÁRSADALMI HATÁS MÉRÉSE NEM KIELÉGÍTŐ  NINCS TELJES KÖRŰ TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI RENDSZER

24

25

26

27

28

29 MINŐSÉGI DÍJAK  DEMING DÍJ (JAPÁN, 1957.)  MALCOLM BALDRIGE DÍJ (USA,1987.)  EURÓPAI MINŐSÉGI DÍJ (EFQM, 1992.)  IIASA-SHIBA DÍJ (HU, 1989.)  MAGYAR MINŐSÉGI DÍJ (HU, 1996.)  KÖZOKTATÁS MINŐSÉGÉÉRT DÍJ (HU, 2002.)  KÖZIGAZGATÁSI MINŐSÉGI DÍJ (HU, 2003.)  REGIONÁLIS MINŐSÉGI DÍJAK (HU)  FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ (HU, 2007.)

30 FELSŐOKTATÁSI RANGSOROK ALAPKÖVETELMÉNYEK: = HITELES, NYOMONKÖVETHETŐ ADATOKRA ÉPÜLŐ = ADOTT SZEMPONTOKNAK MEGFELELŐ ABSZOLÚT RANGSOR NEM LÉTEZIK ! INDIKÁTOROKTÓL FÜGG, EZEK SZÁMA 200 IS LEHET SOKFÉLE SZEMPONTRENDSZER SZERINT ÁLLÍTHATÓK ÖSSZE RANGSOROK: * BEJUTÁS JELLEMZŐI * HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK * MUNKAERŐ-PIAC VÉLEMÉNYE * KOMBINÁLT (OKTATÁS – KUTATÁS – SZOLGÁLTATÁSOK - EL- HELYEZKEDÉS, STB.) KÜLFÖLDI RANGSOROK: SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY (TOP 500), THE TIMES HIGHER EDUCATION (TOP 200), TANDÍJ, ÉLSPORT, VÁRHATÓ KERESET, SPEC. SZOLGÁLTATÁSOK,… MAGYAR: FELVI-HVG ; SZAKLAPOK; INTERAKTÍV A FELVI ADATBÁZISÁN  „SAJÁT RECEPT” LEHETŐSÉGE A RANGSOR A VERSENY VELEJÁRÓJA, MARKETING ESZKÖZ!

31 „A MÚLT ELESETT HATALMUNKBÓL, A JÖVENDŐNEK URAI VAGYUNK.” SZÉCHENYI ISTVÁN

32 HASZNOS TANÁCSKOZÁST KÍVÁNOK MINDEN KEDVES RÉSZTVEVŐNEK! KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! agg.geza@okm.gov.hu


Letölteni ppt "XVII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT A MINŐSÉG VILÁGNAPJA OKTATÁSI NAP A FELS Ő OKTATÁSI MIN Ő SÉGI DÍJ SZEREPE A FELSŐOKTATÁS FEJLESZTÉSÉBEN DR. AGG GÉZA PhD TANÁCSADÓ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések