Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2009. szeptember 15. 1 Tájékoztató a 2009. évi Szja 1+1 %-os felajánlásokról Előadók: Mogyorósiné Dr. Gábor Hajnalka elnökhelyettes Balázs Eszter Ágnes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2009. szeptember 15. 1 Tájékoztató a 2009. évi Szja 1+1 %-os felajánlásokról Előadók: Mogyorósiné Dr. Gábor Hajnalka elnökhelyettes Balázs Eszter Ágnes."— Előadás másolata:

1 2009. szeptember Tájékoztató a évi Szja 1+1 %-os felajánlásokról Előadók: Mogyorósiné Dr. Gábor Hajnalka elnökhelyettes Balázs Eszter Ágnes főosztályvezető

2 2009. szeptember Bevezetés  óta ajánlhatják fel a magánszemélyek a befizetett személyi jövedelemadójuk 1 (1998. óta 1+1) %-át.  Az idén 32,8 milliárd forintról rendelkezhetett volna a 4,6 millió potenciális nyilatkozó 78 %-a, azaz a progresszíven adózó 3,6 millió magánszemély.  Az érvényesen felajánlott összeg meghaladja a 16,6 milliárd forintot.

3 2009. szeptember  A potenciális nyilatkozók 39 %-a, vagyis 1,8 millióan rendelkeztek az szja 1, illetőleg 1+1 %-áról. 94 %-uk, azaz 1,7 millió magánszemély rendelkezett 0,- forintnál nagyobb összegű 1 %-ról.  Az 1,8 millió magánszemély által benyújtott ezer nyilatkozat közül a mai napig ezer nyilatkozat, azaz a nyilatkozatok 92 %-ának az érvényességét állapítottuk meg.

4 2009. szeptember A kedvezményezettek, a nyilatkozatok, a felajánlók száma, és felajánlott összegek alakulása

5 2009. szeptember A rendelkező évre vonatkozóan érvényes technikai számmal rendelkező 169 egyház mindegyikére érkezett érvényes felajánlás, a 790 ezer nyilatkozat alapján 4,9 milliárd forint összegben. Az egyházak javára felajánlott összeg [milliárd forint]

6 2009. szeptember Ez évben a kiemelt költségvetési előirányzatokra 289 ezer érvényes nyilatkozat érkezett, a felajánlott összeg meghaladta az 1,9 milliárd forintot. A kiemelt költségvetési előirányzatok részére felajánlott összeg [milliárd forint]

7 2009. szeptember A civil szféra javára 1,6 millió darab érvényes nyilatkozat érkezett, a civil szervezet javára felajánlott összeg meghaladja a 9,7 milliárd forintot. A civil szféra javára felajánlott összeg [milliárd forint]

8 2009. szeptember  A rendelkező nyilatkozatok feldolgozása során az Szf. tv. rendelkezéseinek megfelelően 223 ezer darab nyilatkozat érvénytelenségét állapította meg az adóhatóság, amelyek a nyilatkozatok 8 %-át teszik ki.  A leggyakoribb hiba - közel 35 ezer fő esetében - az volt, hogy a nyilatkozó magánszemély az 1 % alapjául szolgáló személyi jövedelemadóját az előírt határidőig nem fizette meg.  Az 1 %-ról érvénytelenül rendelkezők november 30-ig értesülnek arról, hogy az általuk felajánlott összeg nem érhet célba.

9 2009. szeptember A potenciális civil szféra megoszlása a évben az érvényes nyilatkozatok alapján A kategória megnevezése Szervezet [db] Felajánlott összeg [Ft] Nyilatkozatok száma [db] Társadalmi szervezetek Alapítványok Közalapítványok Országos közgyűjtemények és egyéb kulturális intézmények Magyar Tudományos Akadémia Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek Országos szakmúzeumok Felsőoktatási intézmények Egyéb (a fenti kategóriákba be nem sorolt) szervezetek Civil szféra összesen

10 2009. szeptember A évi potenciális kedvezményezetti kör megoszlása az egy kedvezményezettre jutó nyilatkozatok száma szerint Kedvezményezettek száma [db]

11 2009. szeptember Az APEH a rendelkező magánszemélyek által érvényesen megjelölt szervezetek részére szeptember 1-jéig küldte meg a tájékoztató, illetőleg a felhívó-tájékoztató levelet.  Az egyházak a tájékoztató levélből értesültek a javukra felajánlott összeg várható nagyságáról.  A civil szervezetek a felhívó-tájékoztató levélben kaptak tájékoztatást a felajánlott összeg várható nagyságáról, és azon feltételekről, amelyek meglétét a felajánlásra igényt tartó civil szervezetnek a levél kézbesítését követő 30 napon belül igazolnia kell.

12 2009. szeptember A civil kedvezményezetteket érintő legfontosabb törvényi változások, illetve előírások 1.  Ez évben sem illeti meg az alapítványokat, társadalmi szervezeteket és közalapítványokat a nekik felajánlott Szja 1 %-os összeg akkor, ha augusztus 1. napja és a kedvezményezetti státusz igazolására szolgáló 0937A számú adatlap részét képező 0937A-01-es számú Nyilatkozat (illetőleg az azzal egyenértékű okirat) keltének időpontja közötti időszakban, akár csak egy napig olyan lejárt esedékességű köztartozásuk állt fenn, amelyre fizetési halasztást vagy részletfizetési kedvezményt nem kaptak. Az állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozás (beleértve a behajthatatlannak minősített és a letéti számlán nyilvántartott adótartozásokat is) vizsgálata során az APEH az adott adónemen nyilvántartott adótartozás összegét - kivéve az állami adóhatóságnál nyilvántartott adók módjára behajtandó köztartozást - csökkenti a más adónemen fennálló túlfizetés összegével, tehát a nettó adótartozást veszi figyelembe.

13 2009. szeptember A civil kedvezményezetteket érintő legfontosabb törvényi változások, illetve előírások 2.  A hatályos jogszabályi előírások szerint azonban kivételes méltányosságot érdemlő esetben az APEH eltekinthet a fentiekben ismertetett, köztartozásra vonatkozó feltétel meglététől. Kivételes méltányosságot érdemel különösen, ha az Szja 1 %-os összeg átutalásának meghiúsulása a kedvezményezett alapvető céljának elérését súlyosan veszélyezteti. A kivételes méltányosság gyakorlása esetén az Szja 1 %-os összeg átutalását az APEH akkor teljesítheti, ha a kedvezményezett a fennálló köztartozását rendezi.

14 2009. szeptember A civil kedvezményezetteket érintő legfontosabb törvényi változások, illetve előírások 3.  Amennyiben a kedvezményezettnek tudomása van arról, hogy a köztartozás tilalmára vonatkozó feltételt nem teljesíti, akkor a 0937A számú adatlap részét képező 0937A-02-es számú Nyilatkozaton nyilatkozhat arról, hogy a rendelkezett összeg átutalásának meghiúsulása súlyosan veszélyezteti az alapvető céljainak elérését és - a kivételes méltányosságot megalapozó körülmények elővezetésével egyidejűleg - kérheti a kivételes méltányosság gyakorlását. Amennyiben a kedvezményezettnek a 0937A számú adatlap kitöltésekor még nincs tudomása arról, hogy a törvény által meghatározott időszakban köztartozása állt fenn, a kivételes méltányosság gyakorlását a kedvezményezettség törvényi feltételeinek igazolására irányuló eljárás keretében kérheti, és kérelméről az APEH az alapeljárás keretében dönt.

15 2009. szeptember A civil kedvezményezetteket érintő legfontosabb törvényi változások, illetve előírások 4.  Az elmúlt évek gyakorlatától eltérően ez évben nem képezi a felhívó-tájékoztató levél mellékletét az adatlap, tekintettel arra, hogy a 0937A számú adatlap szeptember 1-jétől az APEH honlapjáról (www.apeh.hu) letölthető, és kitöltve - postai úton, személyesen, vagy elektronikus úton - juttatható el az állami adóhatóság részére.

16 2009. szeptember A civil kedvezményezetteket érintő legfontosabb törvényi változások, illetve előírások 5.  Az APEH honlapjáról augusztus 10-től letölthető a „08KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról” című bizonylat, amelyet a törvényi előírásoknak megfelelően a civil kedvezményezetteknek október 31-ig kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell megküldeniük az állami adóhatóság részére. A közleményben a civil kedvezményezetteknek a évben részükre átutalt adóévi Szja 1 %-os összeg felhasználásáról (a cél szerinti és működési költségekről, továbbá az átutalt összeg esetleges tartalékolásának céljáról, legfeljebb 3 éves időtartamáról és összegéről) kell számot adniuk.

17 2009. szeptember Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "2009. szeptember 15. 1 Tájékoztató a 2009. évi Szja 1+1 %-os felajánlásokról Előadók: Mogyorósiné Dr. Gábor Hajnalka elnökhelyettes Balázs Eszter Ágnes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések