Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2009. szeptember 15. 1 Tájékoztató a 2009. évi Szja 1+1 %-os felajánlásokról Előadók: Mogyorósiné Dr. Gábor Hajnalka elnökhelyettes Balázs Eszter Ágnes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2009. szeptember 15. 1 Tájékoztató a 2009. évi Szja 1+1 %-os felajánlásokról Előadók: Mogyorósiné Dr. Gábor Hajnalka elnökhelyettes Balázs Eszter Ágnes."— Előadás másolata:

1 2009. szeptember 15. 1 Tájékoztató a 2009. évi Szja 1+1 %-os felajánlásokról Előadók: Mogyorósiné Dr. Gábor Hajnalka elnökhelyettes Balázs Eszter Ágnes főosztályvezető

2 2009. szeptember 15. 2 Bevezetés  1997. óta ajánlhatják fel a magánszemélyek a befizetett személyi jövedelemadójuk 1 (1998. óta 1+1) %-át.  Az idén 32,8 milliárd forintról rendelkezhetett volna a 4,6 millió potenciális nyilatkozó 78 %-a, azaz a progresszíven adózó 3,6 millió magánszemély.  Az érvényesen felajánlott összeg meghaladja a 16,6 milliárd forintot.

3 2009. szeptember 15. 3  A potenciális nyilatkozók 39 %-a, vagyis 1,8 millióan rendelkeztek az szja 1, illetőleg 1+1 %-áról. 94 %-uk, azaz 1,7 millió magánszemély rendelkezett 0,- forintnál nagyobb összegű 1 %-ról.  Az 1,8 millió magánszemély által benyújtott 2.939 ezer nyilatkozat közül a mai napig 2.716 ezer nyilatkozat, azaz a nyilatkozatok 92 %-ának az érvényességét állapítottuk meg.

4 2009. szeptember 15. 4 A kedvezményezettek, a nyilatkozatok, a felajánlók száma, és felajánlott összegek alakulása

5 2009. szeptember 15. 5 A 2009. rendelkező évre vonatkozóan érvényes technikai számmal rendelkező 169 egyház mindegyikére érkezett érvényes felajánlás, a 790 ezer nyilatkozat alapján 4,9 milliárd forint összegben. Az egyházak javára felajánlott összeg [milliárd forint]

6 2009. szeptember 15. 6 Ez évben a kiemelt költségvetési előirányzatokra 289 ezer érvényes nyilatkozat érkezett, a felajánlott összeg meghaladta az 1,9 milliárd forintot. A kiemelt költségvetési előirányzatok részére felajánlott összeg [milliárd forint]

7 2009. szeptember 15. 7 A civil szféra javára 1,6 millió darab érvényes nyilatkozat érkezett, a 29.570 civil szervezet javára felajánlott összeg meghaladja a 9,7 milliárd forintot. A civil szféra javára felajánlott összeg [milliárd forint]

8 2009. szeptember 15. 8  A rendelkező nyilatkozatok feldolgozása során az Szf. tv. rendelkezéseinek megfelelően 223 ezer darab nyilatkozat érvénytelenségét állapította meg az adóhatóság, amelyek a nyilatkozatok 8 %-át teszik ki.  A leggyakoribb hiba - közel 35 ezer fő esetében - az volt, hogy a nyilatkozó magánszemély az 1 % alapjául szolgáló személyi jövedelemadóját az előírt határidőig nem fizette meg.  Az 1 %-ról érvénytelenül rendelkezők 2009. november 30-ig értesülnek arról, hogy az általuk felajánlott összeg nem érhet célba.

9 2009. szeptember 15. 9 A potenciális civil szféra megoszlása a 2009. évben az érvényes nyilatkozatok alapján A kategória megnevezése Szervezet [db] Felajánlott összeg [Ft] Nyilatkozatok száma [db] Társadalmi szervezetek12 3871 992 572 803341 377 Alapítványok14 6727 364 902 9921 226 165 Közalapítványok1 316257 999 87849 867 Országos közgyűjtemények és egyéb kulturális intézmények 236 128 328548 Magyar Tudományos Akadémia32 411 120123 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok120 4551 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek 34477 074 37912 028 Országos szakmúzeumok3420 30750 Felsőoktatási intézmények5225 177 0303 259 Egyéb (a fenti kategóriákba be nem sorolt) szervezetek76914 005 2422 990 Civil szféra összesen29 5709 740 712 5341 636 408

10 2009. szeptember 15. 10 A 2009. évi potenciális kedvezményezetti kör megoszlása az egy kedvezményezettre jutó nyilatkozatok száma szerint Kedvezményezettek száma [db]

11 2009. szeptember 15. 11 Az APEH a rendelkező magánszemélyek által érvényesen megjelölt szervezetek részére 2009. szeptember 1-jéig küldte meg a tájékoztató, illetőleg a felhívó-tájékoztató levelet.  Az egyházak a tájékoztató levélből értesültek a javukra felajánlott összeg várható nagyságáról.  A civil szervezetek a felhívó-tájékoztató levélben kaptak tájékoztatást a felajánlott összeg várható nagyságáról, és azon feltételekről, amelyek meglétét a felajánlásra igényt tartó civil szervezetnek a levél kézbesítését követő 30 napon belül igazolnia kell.

12 2009. szeptember 15. 12 A civil kedvezményezetteket érintő legfontosabb törvényi változások, illetve előírások 1.  Ez évben sem illeti meg az alapítványokat, társadalmi szervezeteket és közalapítványokat a nekik felajánlott Szja 1 %-os összeg akkor, ha 2009. augusztus 1. napja és a kedvezményezetti státusz igazolására szolgáló 0937A számú adatlap részét képező 0937A-01-es számú Nyilatkozat (illetőleg az azzal egyenértékű okirat) keltének időpontja közötti időszakban, akár csak egy napig olyan lejárt esedékességű köztartozásuk állt fenn, amelyre fizetési halasztást vagy részletfizetési kedvezményt nem kaptak. Az állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozás (beleértve a behajthatatlannak minősített és a letéti számlán nyilvántartott adótartozásokat is) vizsgálata során az APEH az adott adónemen nyilvántartott adótartozás összegét - kivéve az állami adóhatóságnál nyilvántartott adók módjára behajtandó köztartozást - csökkenti a más adónemen fennálló túlfizetés összegével, tehát a nettó adótartozást veszi figyelembe.

13 2009. szeptember 15. 13 A civil kedvezményezetteket érintő legfontosabb törvényi változások, illetve előírások 2.  A hatályos jogszabályi előírások szerint azonban kivételes méltányosságot érdemlő esetben az APEH eltekinthet a fentiekben ismertetett, köztartozásra vonatkozó feltétel meglététől. Kivételes méltányosságot érdemel különösen, ha az Szja 1 %-os összeg átutalásának meghiúsulása a kedvezményezett alapvető céljának elérését súlyosan veszélyezteti. A kivételes méltányosság gyakorlása esetén az Szja 1 %-os összeg átutalását az APEH akkor teljesítheti, ha a kedvezményezett a fennálló köztartozását rendezi.

14 2009. szeptember 15. 14 A civil kedvezményezetteket érintő legfontosabb törvényi változások, illetve előírások 3.  Amennyiben a kedvezményezettnek tudomása van arról, hogy a köztartozás tilalmára vonatkozó feltételt nem teljesíti, akkor a 0937A számú adatlap részét képező 0937A-02-es számú Nyilatkozaton nyilatkozhat arról, hogy a rendelkezett összeg átutalásának meghiúsulása súlyosan veszélyezteti az alapvető céljainak elérését és - a kivételes méltányosságot megalapozó körülmények elővezetésével egyidejűleg - kérheti a kivételes méltányosság gyakorlását. Amennyiben a kedvezményezettnek a 0937A számú adatlap kitöltésekor még nincs tudomása arról, hogy a törvény által meghatározott időszakban köztartozása állt fenn, a kivételes méltányosság gyakorlását a kedvezményezettség törvényi feltételeinek igazolására irányuló eljárás keretében kérheti, és kérelméről az APEH az alapeljárás keretében dönt.

15 2009. szeptember 15. 15 A civil kedvezményezetteket érintő legfontosabb törvényi változások, illetve előírások 4.  Az elmúlt évek gyakorlatától eltérően ez évben nem képezi a felhívó-tájékoztató levél mellékletét az adatlap, tekintettel arra, hogy a 0937A számú adatlap 2009. szeptember 1-jétől az APEH honlapjáról (www.apeh.hu) letölthető, és kitöltve - postai úton, személyesen, vagy elektronikus úton - juttatható el az állami adóhatóság részére.

16 2009. szeptember 15. 16 A civil kedvezményezetteket érintő legfontosabb törvényi változások, illetve előírások 5.  Az APEH honlapjáról 2009. augusztus 10-től letölthető a „08KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról” című bizonylat, amelyet a törvényi előírásoknak megfelelően a civil kedvezményezetteknek 2009. október 31-ig kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell megküldeniük az állami adóhatóság részére. A közleményben a civil kedvezményezetteknek a 2008. évben részükre átutalt 2007. adóévi Szja 1 %-os összeg felhasználásáról (a cél szerinti és működési költségekről, továbbá az átutalt összeg esetleges tartalékolásának céljáról, legfeljebb 3 éves időtartamáról és összegéről) kell számot adniuk.

17 2009. szeptember 15. 17 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "2009. szeptember 15. 1 Tájékoztató a 2009. évi Szja 1+1 %-os felajánlásokról Előadók: Mogyorósiné Dr. Gábor Hajnalka elnökhelyettes Balázs Eszter Ágnes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések