Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

© IFUA Horváth & Partners Kft. Barcelona Berlin Bucharest Budapest Düsseldorf Dubai Frankfurt Munich Stuttgart Vienna Zurich www.ifua.hu Dr. Bodnár Viktória.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "© IFUA Horváth & Partners Kft. Barcelona Berlin Bucharest Budapest Düsseldorf Dubai Frankfurt Munich Stuttgart Vienna Zurich www.ifua.hu Dr. Bodnár Viktória."— Előadás másolata:

1 © IFUA Horváth & Partners Kft. Barcelona Berlin Bucharest Budapest Düsseldorf Dubai Frankfurt Munich Stuttgart Vienna Zurich www.ifua.hu Dr. Bodnár Viktória Budapest, 2010. május 6-7. Controlling eszközök az értékelés szolgálatában Értékelési konferencia 2010.

2 2 Az „értékelés” és a „controlling” látszatra távol állnak egymástól … Kezdete Főbb feladata Típusai Vonatkozási köre Hangsúlyok 1960-as évek, USA államigazgatása (Kennedy, Johnson adminisztráció) Interdiszciplináris megközelítés Forrásallokáció vizsgálat, hatásvizsgálat, fenntarthatóság vizsgálat, prognózis-készítés Ex ante, mid-term (ongoing), ex post Szakpolitikai stratégiák (policy), programok, beavatkozások, projektek, végrehajtás Indokoltság, megfelelőség, konzisztencia, koherencia, hatékonyság, eredményesség, hatásosság, fenntarthatóság ÉrtékelésControlling X. század, francia államigazgatás („contre-role”) 1931. Controller’s Institute of America alapítása Vezetői számvitel, tervezés, beszámolás, előrejelzés (prognózis-készítés) Operatív, stratégiai Szervezeti működés (folyamatok, felelősségi rendszer, informatika, projektek stb.) Hatékonyság, eredményesség Tudományterülete Közgazdaságtudomány / Vezetéstudomány Tevékenység jellege Szükséges ismeretek Információgyűjtés, értelmezés, (eltérés) elemzés, megállapítás-tétel, javaslattétel Közgazdasági (ökonometriai, statisztikai), társadalomtudományi (szociológiai, politológiai stb.) Információgyűjtés, értelmezés, (eltérés) elemzés, megállapítás-tétel, javaslattétel, összehangolás, konszolidálás Alapvetően közgazdasági

3 3 … ugyanakkor funkcióját tekintve, mindkettőnek kiemelt szerepe van a PDCA ciklusban Célkijelölés („plan”) Visszacsatolás („act”) Értékelés („check”) Végrehajtás („do”) Mérés („check”) ÉRTÉKELÉSCONTROLLING

4 4 Az operatív és stratégiai controlling folyamatában, illetve eszköztárában számos „értékelés-típusú” elem is található Forrás: Beyond Budgeting Round Table, 2002 MENEDZSMENT KONTROLL CIKLUS Stratégiaalkotás Céllebontás, üzleti tervezés, akciótervezés Visszacsatolás ÉrtékelésSzimuláció Szcenáriók, modellek Stratégia aktualizálása Kiigazítás, beavatkozás TeljesítményriportokKeretek, intézkedések Elvárások, előrejelzések Stratégiai controlling eszköztár Operatív controlling eszköztár STRATÉGIAI KONTROLL CIKLUS

5 5 Tapasztalataink szerint a controlling eszközök hatékonyan alkalmazhatók az értékelésekben, különös tekintettel a szervezeti működés és végrehajtás vonatkozásában (az alábbi ábra kizárólag a végrehajtás értékelésének eszközeit tartalmazza) Dokumentum elemzés Monitoring adatok feldolgozása Interjú Szakértői panel / csoportmunka Fókuszcsoport Ok-okozati térkép Stakeholder elemzés Benchmarking AdatgyűjtésElemzésMegállapítás-tételJavaslattétel Előkészítés 23415 Dokumentum elemzés Monitoring adatok feldolgozása Interjú Kérdőíves felmérés Megfigyelés Fókuszcsoport Esettanulmány Benchmarking Megfigyelés Fókuszcsoport Esettanulmány Szakértői panel / csoportmunka Hatásvizsgálat Többszempontú-elemzés Ok-okozati térkép Benchmarking Folyamataudit, folyamatszervezés Folyamatköltség- számítás Szervezeti audit Önértékelés (CAF) Informatikai audit Controlling audit Stratégiai térkép Balanced Scorecard Kockázatelemzés Szakértői panel / csoportmunka Hatásvizsgálat Többszempontú-elemzés Benchmarking SWOT elemzés Folyamataudit, folyamatszervezés Folyamatköltség- számítás Szervezeti audit Önértékelés (CAF) Informatikai audit Controlling audit Stratégiai térkép Balanced Scorecard Kockázatelemzés Opciós tábla Intézkedési terv készítés Szakmai egyeztetések, műhelyviták lebonyolítása Konferencia szervezés Kiadvány készítés Internetes publikáció Sajtómegjelenés Internetes fórum lebonyolítása Tudományos előadás tartása Megjegyzés: Dőlt betűvel a hagyományos controlling eszközöket jelöltük.

6 6 A hagyományos controlling eszközöket különböző mértékben lehet használni az értékelés tárgyának*, illetve részletezettségének megfelelően + részben használható ++ jól használható Megjegyzés: Az értékelés tárgyát a „Keretmegállapodások értékelési feladatok ellátására” tárgyú, TED 2008/S 231-307340 számon lefolytatásra kerülő közösségi közbeszerzési eljárás, 4. rész Operatív értékelések (beleértve: intézményrendszer fejlesztés) fejezete határozta meg. Értékelés tárgya Értékelési eszköz

7 7 1. példa: Mekkora kapacitásokat fordítanak az egyes folyamatokra, éves szinten a KSz-ek és az IH-ok? – Erre adhat választ a folyamatköltség-számítás. 2004 2005 Összesen A „pályázatértékelés” folyamatára fordított összes kapacitás OP szerint (2004-2005, emberév, FTE) A „pályázatértékelés” folyamatára fordított fajlagos kapacitás OP szerint (2004-2005, embernap) Megjegyzés: Részlet az „Operatív Programok intézményrendszerében lekötött kapacitások és költségek vizsgálata” c. projekt eredményeiből (2006) Minta

8 8 2. példa: Van-e összefüggés a közreműködő szervezetek szervezeti felépítése és munkaszervezési gyakorlata, valamint az adott szervezet hatékonysága között? – Erre adhat választ a (szervezeti) benchmarking. Megjegyzés: Részlet az „ÚMFT folyamatok felülvizsgálata és optimalizálása” c. projekt eredményeiből (2008. évi állapot szerint!) OP ellenőrzési és szab. kezelési iroda Szabályozás és monitoring osztály* Programmegvalósítási osztály Pénzügyi osztály Területi irodák Pályázati pénzügyi iroda Ellenőrzési iroda Uniós programigazgató / tématerületek / programcsoportok Uniós programigazgató / regionális irodák Projektek pénzügyi osztálya Monitoring önálló osztály* Nagyprojektek / Kisprojektek főosztály Pályázatkezelési főosztály Műszaki menedzsment önálló osztály Monitoring főosztály Projekt-előkészítési és lebonyolítási főosztály Pénzügyi főosztály Központi helyszíni ellenőrzési főosztály Monitoring főosztályok Stratégiai főosztály SA pénzügyek főosztály Képviseletek VÁTIESZA KvVM FI KIKSZ MAG SA pályázatok főosztály Ellenőrzési egység Monitoring egység Projekt meg- valósítási egység Pénzügyi egység Decentralizált egység Pályázatkezelési egység Koordinációs egység Uniós programigazgató / törzskar Igazgatói törzskar

9 9 3. példa: Milyen információk állnak rendelkezésre az operatív és stratégiai döntések meghozatalához, valamint a programvégrehajtás nyomon követéséhez? – Erre adhat választ a controlling audit. Megjegyzés: Részlet a „ROP IH beszámolási rendszerének kialakítása” c. projekt eredményeiből (2008) Minta

10 10 4. példa: Mennyire felkészültek a közreműködő szervezetek a feladataik ellátása tekintetében? – Erre adhat választ az önértékelés. Megjegyzés: Részlet az „ÚMFT közreműködő szervezeteinek értékelése” c. projekt eredményeiből (2006) Minta

11 11 5. példa: Léteznek-e a végrehajtás (intézményrendszer) kapcsán megfogalmazott stratégiai célok? – Erre adhat választ a Balanced Scorecard. Fejlesztéspolitikai célok megvalósítása CÉLOK RÉSZCÉLOK Az operatív programok tartalmazzák Források felhasználása (abszorpció) Ügyfélközpontúság Intézkedésszinten rendelkezésre álló keretek lehívása Rugalmas keret- átcsoportosítás a piaci „kereslet” alapján Előrejelzésekre épülő keret-gazdálkodás Hatékony intézkedés- és programmonitoring Jól kialakított pályázati konstrukció Általános ügyfél- elégedettség Ügyfél számára is átlátható ügymenet Aktuálisan előírt határidők betartása Kényelmes, egyszerű ügyintézés Folyamatos tájékoztatás és kommunikáció Átlátható gazdálkodás Hatékony gazdálkodás Kereszt-finanszírozás megszüntetése Szabályozott számviteli eljárások Hatékony belső ellenőrzés Nyomon követhető működési költségek Kiegyensúlyozott, stabil gazdálkodás Belső erőforrások ésszerű felhasználása Folyamati költség- hatékonyság Feladat-finanszírozás Átláthatóműködés Szabályozott működés Hatékony folyamatok Folyamatba épített kontrollpontok Hatékony belső ellenőrzés Szervezeti feltételek biztosítása Jogi szempontból szabályozott működés Működési folyamatok szabályozása Tartalmilag megfelelő szabályozás Eljárásrendeknek megfelelő működés Egyszerű pályázati kiírás, egyértelmű kritériumok Gyors értékelési és döntéshozatal Egyszerű és gyors pénzügyi elszámolás Kérdések gyors megválaszolása, egyszerű elérhetőség Magas felderítési hatékonyság az ellenőrzések során Szakmai tudás, hozzáértés Kapacitások és kompetenciák biztosítása Feladatok „házon belüli” megoldása Csúcsidőszakok kezelése Pályázó-központú szemlelét, kultúra Naprakész, feladatspecifikus szakértői tudás Jól felépített jelentési rendszer Tanulás Folyamatok Gazdálkodás Ügyfelek Alapfeladat Minta


Letölteni ppt "© IFUA Horváth & Partners Kft. Barcelona Berlin Bucharest Budapest Düsseldorf Dubai Frankfurt Munich Stuttgart Vienna Zurich www.ifua.hu Dr. Bodnár Viktória."

Hasonló előadás


Google Hirdetések