Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MOMIE Mentorálási modellek a társadalmi befogadás és a foglalkoztatás elősegítésére Horváth Sarolta Budapest Főváros Kormányhivatala Igazságügyi Szolgálat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MOMIE Mentorálási modellek a társadalmi befogadás és a foglalkoztatás elősegítésére Horváth Sarolta Budapest Főváros Kormányhivatala Igazságügyi Szolgálat."— Előadás másolata:

1 MOMIE Mentorálási modellek a társadalmi befogadás és a foglalkoztatás elősegítésére Horváth Sarolta Budapest Főváros Kormányhivatala Igazságügyi Szolgálat

2 A projekt időtartama és finanszírozása
2010. április-2012 március között zajlik Az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritás programja (PROGRESS ) finanszírozza Összköltségvetés: €312,775.98

3 A projekt résztvevői Inclusion (Anglia) NOMS (Anglia) Clinks (Anglia)
SOVA (Anglia) Ceshire Probation Trust (Anglia) Igazságügyi Hivatal (Magyarország) Aproximar (Portugália) Kriminológia Tanszék Bukarest (Románia)

4 A projekt fő iránya A már régebb óta használt mentori modellek hatékonyságának felmérése A kortárssegítés/mentorálás és a sorstárssegítés hatékonyságának összevetése A sorstárssegítő modellek adaptálhatóságának vizsgálata különböző országokban és különböző célcsoportnál

5 Projektelemek I. A mentori tevékenységre vonatkozó korábbi kutatások eredményeinek gyűjtése, elemzése Adatgyűjtési és kutatási modell kidolgozása a mentorprogramok hatékonyságának vizsgálatára

6 Projektelemek II. A résztvevő országok/szervezetek képviselőinek kiképzése a mentorprojekt megvalósítására (tervezés, toborzás, kiválasztás, képzés, adminisztráció rendszerének kialakítása, a mentorok tevékenységének folyamatos ellenőrzése, szupervízió, kutatáshoz szükséges dokumentáció vezetése) Folyamatos mentori segítség az országok programvezetői számára

7 Korábbi kutatások áttekintése
Fő kérdés: mi az ami a korábbi mentor programokban hatékonynak bizonyult a bűnismétlés megelőzése szempontjából? Milyen emberek profitáltak a legtöbbet a részvételből? Mennyire hatékony a sorstárssegítés a kortárssegítéshez képest? Milyen tényezők teszik a sorstárssegítést leginkább hatékonnyá (pl. helyszín, találkozások gyakorisága, a mentorok tapasztalata)? Kiből lesz jó mentor? Milyen más tényezők jöhetnek számításba, amelyek befolyásolják a mentorprogram hatékonyságát?

8 Működik-e a mentorálás?
A kutatatási eredmények ellentmondóak Bár a közvetlen pozitív hatást a visszaesés megelőzésére nem sikerült egyértelműen igazolni, a közvetett hatásról több tanulmány is pozitívan szól Mivel az esetek nagy részében nem a mentorálás az egyetlen szolgáltatás, amiben a mentorált részesül, nehéz különállóan kimutatni a mentorálás hatékonyságát

9 A sorstárssegítés hatékonysága
Kevés tanulmány készült ilyen programokról, de azok többnyire pozitív hatást mutatnak Az eNSZ 2003-as ajánlása is javasolja a kortársak használatát (életkori azonosság a mentorlásában) egészségügyi területen van sikerült kimutatni a hatékonyságot pl. idős embereknél, szívbetegeknél, tüdőrákosoknál és HIV pozitív személyeknél)

10 A mentoráltak: kiknél a leghatékonyabb?
Aki veszélyeztetett Aki az érzelmi fejlettségben legalább közepes szinten áll. Fiatal (0-12 év) Motiváció mindkét fél részéről .

11 A mentorok: kiből lesznek a legjobb mentorok?
Akinek már van tapasztalata és sikerélménye a segítésben Aki pozitív szerepmodellt tud nyújtani Nők Etnikai azonosság

12 Egyéb tényezők Közös célkitűzés
Alapos helyzetfelmérés a folyamat elején A kapcsolat minősége, határok tartása Egyensúly az örömteli együttlét, a kitűzött célok elérése érdekében végzett gyakorlati munka és az érzelmi támogatás között Megfelelő párosítás A mentorálás időtartama és gyakorisága Szupervízió, esetmegbeszélés

13 Előzmények 2003 ELTE-ÁJK Kriminológia Tanszék Kortárssegítő Program
2006 London, tanulmányút, megismerkedés a St. Giles Trust programjával 2008 Glasgow, konferencia Routes out of Prison Project

14 A projekt Magyarországon
Bag (2010. augusztustól) Büntetés-végrehajtási Intézet (2010.novembertől) Jóvá Tett Hely Közösségi Foglalkoztató (2011. márciustól)

15 Bagi mentorprojekt előzménye
Bagon a pártfogoltak száma kiemelkedő. 2010. július 24 - augusztus 6. Nyári tábor Bagon a telepen élők megismerése, saját elfogadtatásunk erősítése. 2010 november – december a mentorprogram kidolgozása, leendő mentorok motiválása 2011. január fotószakkör a helyi mentorok részvételével

16 A Projekt célja Közvetett cél: Közvetlen cél:
csökkenjen a bűncselekmények száma fiatalok körében nőjön a saját maguk és az egymás iránti felelősségvállalás Közvetlen cél: 10-15 fő mentor 6 hónapos intenzív egyéni odafigyelésben részesítsen egy-egy éves kriminálisan veszélyeztetett bagi fiatalt.

17 Mentorok Sortárs mentorok (Peer mentor) a célcsoporttal sorsközösségben vannak etnikai hovatartozásuk, lakóhelyük tekintetében akik jelenleg, vagy korábban pártfogó felügyelet alatt állnak, álltak akik ugyan Bagi telepen élnek, de nem követtek el bűncselekményt Kortárs mentorok (Non-peer mentor) sem lakóhelyükben, sem etnikai hovatartozásukban nem alkotnak sorsközösséget a célcsoporttal, nem követtek el korábban bűncselekményt. jellemzően felsőfokú intézmények hallgatói

18 Képzés 2011. február 12-16. között
Mátrakeresztesen egy turistaszállón (Motiváció!) Sorstárs és kortárs mentorok közös képzése

19 A mentorálás... Időtartama: 6 hónap Rendszeressége: heti 1 alkalom
Formalizáltsága Szerződés mentor és mentorált között feljegyzés készítése minden találkozásról Támogatása esetmegbeszéléssel csoportosan havonta 1 alkalommal egyénileg kéthetente

20 Nehézségek Forráshiány
Felmerülő költségek: Szállásra útiköltség, Étkezés, tréning eszközök, később a mentorálás során heti 1 alkalommal az útiköltség.

21 Sorstárs mentorok alkalmazása a szabadulás után
Milyen esetekben lehet különösen hasznos? Nincsen természetes támogató kapcsolati rendszere Ügyei intézésében viszonylag önállótlan Hosszú ítéletről szabadult Nem ismeri a várost Nincs gyakorlata a munkakeresésben Motivációja gyenge, folyamatos támogatás nélkül túl hamar feladja

22 A mentorálás időszaka, gyakorisága
A lehető leghamarabb kezdődjön meg Ideális lenne már szabadulás előtt 2-3 találkozásra sort keríteni a börtönben (volt elítéltek beengedésére azonban kevés az esély) Célzott segítség az első 3 hónapban (indokolt esetben azonban a pártfogás más időszakaiban is) Heti legalább 1 találkozás a mentorálttal

23 Tevékenységek Motiváció erősítése
Meghallgatás, érzelmi támasz nyújtása A városban való eligazodás segítése (térképhasználat, kísérés) Segítségnyújtás a legalapvetőbb ügyek intézésében (iratpótlás, segély, stb.) Segítségnyújtás az álláskeresésben (önéletrajz, álláshirdetések közös átnézése, telefonálás, stb.)

24 Amikor elkel a motiváció erősítése

25 Segítségnyújtás az önéletrajz elkészítésében

26 Elkísérni a mentoráltat, ha szükséges…

27 A mentoroknak biztosított háttér
Csoportos képzés (Március 12-15) Motivációk tisztázása, Önismeret fejlesztése, értéktisztázás Segítő attitűd fejlesztése Interjútechnikák Segítő beszélgetés technikái Problémamegoldó készségek, konfliktuskezelés Térképolvasás Pénzkezelés Ügyintézési ismeretek Titoktartás, adatvédelem, etika

28 A mentoroknak biztosított háttér
Találkozási lehetőség a Jóvá Tett Helyen Internet, telefon, friss hirdetési újság Kéthetente egyéni szupervízió Havonta csoportos tapasztalatcsere, kiegészítő képzés

29 Mindkét kategóriából 4-8 embert keresünk
Ki lehet mentor? Sorstársként bárki, aki valaha volt börtönben és legalább 3 hónapja szabadult Elsődleges célcsoport: akik valaha pártfogó felügyelet alatt álltak Nem sorstársként bárki más Elsődleges célcsoport: egyetemi hallgatók, akik korábban már dolgoztak velünk önkéntesként Mindkét kategóriából 4-8 embert keresünk az első szakaszban.

30 Toborzás Sorstársak toborzása: Nem sorstársak toborzása:
szűrés az iktatóprogramból kollégák megkeresése levél telefon személyes megkeresés Nem sorstársak toborzása:

31 Sorstárssegítés bv. intézetben
A St. Gile’s Trust nevű szervezet „Sorstárs tanácsadó” (Peer Advisor) projektje szolgál mintául Tavaly 391ember szerzett náluk képzettséget és mintegy 2700 ügyfélnek segítettek lakhatási ügyben Lényege: elítéltek bevonása a szociális ügyintézésbe, tanácsadásba

32 Miben nyújthatnak segítséget?
Intézmények, hivatalok címeinek közlése Adóigazolvány igénylőlap kitöltése TAJ igénylő adatlap kitöltése Kérelmek megfogalmazása önkormányzat és más hatóságok felé Iskolai bizonyítványok pótláshoz szükséges kérelmek megfogalmazása Nyugdíjkérelmek kitöltése Hajléktalanszállóra való felvételi kérelmek kitöltése Stb.

33 Toborzás a bv. intézetben
Tájékoztató anyagok készítése (faliújság, könyvtár, képújság) Személyes megkeresés, tájékoztatás Lehetőség biztosítása önkéntes jelentkezésre Lehetőség biztosítása arra, hogy az elítéltek jelöljenek olyan személyeket, akikhez el tudják képzelni, hogy tanácsért fordulnának szükség esetén

34 Kiválasztás Objektív korlátok: pl. túl rövid idő van hátra az ítéletből, írástudatlan Szűrés biztonsági szempontból Szűrés nevelői szempontból Pszichológiai alkalmasság Szűrés pártfogói szempontból

35 Felkészítés Egyéni felmérés Csoportos képzés (kb óra)

36 Elvárások Motiváció, önkéntesség Aláveti magát a szűrőknek
Képzésen való részvétel Vállalja, hogy a képzés elvégzése után legalább 6 hónapig heti 2-4 órában segítő tevékenységet végez (meghatározott időbeosztás) Vállalja, hogy a tanácsadásról vezeti a nyomon követéshez és kutatáshoz szükséges dokumentációt Legalább 2 heti rendszerességgel egyéni szupervízión vesz részt, havonta pedig csoportos esetmegbeszélésen/ ismeretátadó alkalmon

37 Kutatási paramétereknek való megfelelés:
Ugyanannyi sorstárs (elítélt) és nem sorstárs (önkéntes) kiképzése A képzés együtt zajlik Tevékenységüket ugyanolyan feltételekkel végzik (hely, időkeret, infrastrutúra) Ugyanolyan mértékű szakmai támogatásban részesülnek

38 Továbbfejlesztési lehetőségek
Az ítélet ideje alatt tanácsadóként működő elítéltek bevonása a szabadulás utáni projektrészbe mentorként A projekt tapasztalatainak felhasználásával olyan program kidolgozása, melyben a frissen bekerülteket mentorok segítik az intézet rendjéhez való alkalmazkodásban, eligazodásban a már többször szabadultak segítik az először szabadulókat a szabadulásra való felkészülésben mentorok segítenek az öngyilkosság és más önkárosító cselekmények megelőzésében stb.

39 Források http://www.cesi.org.uk/Resources/CESI/Documents

40 Folytatás következik…
Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "MOMIE Mentorálási modellek a társadalmi befogadás és a foglalkoztatás elősegítésére Horváth Sarolta Budapest Főváros Kormányhivatala Igazságügyi Szolgálat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések