Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program"— Előadás másolata:

1 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
Tipold Ferenc Területfejlesztési Tervezési Főosztály „Partnerségi szakmai konzultáció”– november 27.

2 2007-2013 vs. 2014-2020 Tapasztalatok a 2007-2013 időszak kapcsán
Az új időszak rendszere Gazdaszerep hiánya Valós stratégia hiánya Forrás szétaprózódás Közvetlenül gazdaságfejlesztésre szánt források alacsony részaránya Látszat decentralizáció Versenyalapú fejlesztés kudarca a közszférában Erős gazdaszerep Valós stratégia Forrás koncentráció Közvetlenül gazdaságfejlesztésre szánt források magas részaránya Valós decentralizáció Integrált programalapú fejlesztés

3 Erős gazdaszerep Tervezés:
A szakpolitika felelőssége (területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter) Bevonás: a végrehajtásban illetékes irányító hatóság (Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága) Pest Megyei Önkormányzat és Budapest Főváros Önkormányzata (területfejlesztési feladat- és hatáskörrel rendelkeznek) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Végrehajtás: az irányító hatóságok elhelyezése a szakpolitika mellett Tftv. mód. 9/B h) „a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter a megyei önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat bevonásával kidolgozza a területi szempontú fejlesztéseket tartalmazó operatív programokat, gondoskodik megvalósításukról, érvényesülésük érdekében nyomon követi és értékeli azok végrehajtását;”

4 Valós stratégia

5 Forráskoncentráció A rendelkezésre álló forrásokat a magyar gazdaság növekedési potenciáljának erősítésére kell összpontosítani, ezért az összes forráson belül jelentősen növelni kell a közvetlenül gazdaságfejlesztésre irányuló források részarányát.

6 Közvetlenül gazdaságfejlesztésre fordítandó forrás magas részaránya
A rendelkezésre álló források: 60%-a közvetlenül gazdaságfejlesztésre Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 40%-a humánerőforrás fejlesztés infrastruktúrafejlesztés környezetvédelem energiahatékonyság

7 Operatív Programok - Forrásallokáció
az OP aránya a teljes támogatáshoz képest (%-ban) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 16,15 % Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 39,40 % Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 3,55 % Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 10,94 % Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP) 14,77 % Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 13,69 % Koordinációs Operatív Program (KOP) 1,50 % Vidékfejlesztési Program (VP) * Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) * Összesen 100 % Megjegyzés: A táblázatban szereplő allokációs arányok az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) által társfinanszírozott operatív programokra együttesen rendelkezésre álló forráshoz viszonyítva értendők! ( * ) A VOP és a MAHOP más alapból (EMVA, ETHA) kerül finanszírozásra!

8 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

9 Területi szempontú vs. ágazati operatív programok
Területi programok előnyei: biztosítja a helyi igények becsatornázását és a helyi szereplők bevonását a tervezéstől a megvalósításig a helyi szereplők érdekeltté válnak környezetük fejlődésében, aktívabb szerepvállalásra készteti őket a régiós helyi specifikumokra közvetlen megoldásokat nyújt a fejlesztések integrált megvalósítása lehetővé válik regionális adottságokra építve fókuszálja a forrásokat régión belülre korlátozza a versenyt, így a hátrányosabb régiók esélye nő régión belüli társadalmi és területi különbségeket mérsékeli

10 Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) vs.
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) A VEKOP előnye a KMOP-val szemben: a dedikált források segítségével kiszámíthatóbb tervezés és programozás a helyi szereplők döntésén alapuló tervezés az integrált programok segítségével egymást erősítő és nem egymást kioltó fejlesztések születnek

11 A VEKOP tervezésének általános keretei
Területi forrásfelhasználási megkötések Közép-Magyarországon az ERFA által finanszírozott támogatások 80%-át kell az alábbi tematikus célokra fordítani: minimum 20%-ot az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra, kutatás, technológia-fejlesztés és innováció, KKV-k versenyképességének fokozása, infokommunikációs technológiák fejlesztése és hozzáférhetőségük javítása. A többi régió allokációjának kismértékű emelésével arányaiban már jelentős könnyítést lehet elérni a Közép-magyarországi régió (KMR) vonatkozásában.

12 A VEKOP tervezésének általános keretei
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) és a Közép-magyarországi régió területén végrehajtandó fejlesztések forrásai felhasználásának tervezéséről szóló 1323/2013. (VI. 12.) Korm. határozat Területi és ágazati fejlesztések A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) elsősorban területi szemléletű fejlesztési dokumentum, de ágazati fejlesztéseket is tartalmaz. Rugalmassági keret alkalmazása Az érintett miniszterek tervezzenek az általuk meghatározott szakmai tartalmú operatív programok rugalmassági kereteire ERFA és ETHA 15%, EMVA 5% és ESZA korlátlan mértékig A rugalmassági keretre tervezett fejlesztéseknek kimutatható hatással kell lenni a kevésbé fejlett régiókra

13 A VEKOP céljai A VEKOP keretet biztosít a területileg decentralizált fejlesztések és az ágazati fejlesztések tervezéséhez, valamint ezek megvalósításához Területi szereplők részére meghatározott indikatív tervezési forráskeretek a VEKOP tematikája mellett. A területi szereplők adottságaik és lehetőségeik szerint ezen kereteken belül határozhatják meg saját fejlesztési elképzeléseiket. A területi szereplők tervezéséhez a kormányzat iránymutatást és folyamatos konzultációs lehetőségeket biztosít. Kormányzati döntéssel rendelkező beruházások, ágazati országos programok (vállalkozásfejlesztés, foglalkoztatás, emberi erőforrás- fejlesztés) KMR beavatkozásai („tükörprogramok”)

14 A VEKOP küldetése és fejlesztési irányai
hogy keretet biztosítson Magyarország egyetlen „fejlettebb” régiójának további fejlődéséhez, gazdasági versenyképességének további növekedéséhez illetve a régión belüli fejlettségbeli különbségek csökkenéséhez. A VEKOP fejlesztési iránya I. A regionális gazdasági teljesítmény fenntartható módon történő növelése (tudás-gazdaság, kreativitás, innováció) II. A közösségi infrastruktúra fejlesztése III. A foglalkoztathatóságot segítő társadalmi környezet fejlesztése

15 Valós decentralizáció
A VEKOP tervezésébe bevonásra került: Pest Megyei Önkormányzat Budapest Főváros Önkormányzata Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata A VEKOP keretei között önállóan tervez: Pest Megyei Önkormányzat (a települési önkormányzatok bevonásával) Budapest Főváros Önkormányzata (a kerületi önkormányzatok bevonásával) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (összhangban a Pest megyei fejlesztésekkel) a városok és városokat is magukba foglaló vidéki térségek helyi közösségei (legkésőbb december 31-ig)

16 A Pest megyei önkormányzat tervezési feladatai
Közreműködés a VEKOP kereteinek kialakításában Önálló tervezői feladat: Megyei területfejlesztési koncepció kidolgozása december 31-ig Megyei területfejlesztési program kidolgozása február 28-ig Integrált VEKOP projektcsomagok kidolgozása és projektjavaslatok összeállítása az ágazatok felé Köztes határidő: március 31-ig; végső határidő: szeptember 30. A Pest megyei tervezés támogatása: Államreform Operatív Program (ÁROP) Területfejlesztési tevékenység támogatása a Közép-magyarországi régióban című pályázati felhívás Támogatási keret 100 millió Ft

17 Budapest Főváros tervezési feladatai
Közreműködés a VEKOP kereteinek kialakításában Önálló tervezői feladat: Fővárosi területfejlesztési koncepció kidolgozása február 28-ig Fővárosi területfejlesztési program kidolgozása április 30-ig Integrált VEKOP projektcsomagok kidolgozása és projektjavaslatok összeállítása az ágazatok felé Köztes határidő: március 31-ig; végső határidő: szeptember 30. - Tematikus Fejlesztési Programok kidolgozása Benyújtás a támogató intézményhez július 2-ig Véglegesítés szeptember 30-ig Budapest Főváros tervezési feladatainak támogatása: Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése című pályázati felhívás Támogatási keret 140 millió Ft

18 Érd megyei jogú város tervezési feladatai
Közreműködés a VEKOP kereteinek kialakításában Önálló tervezői feladat: Felülvizsgált Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia Benyújtás a támogató intézményhez július 2-ig Véglegesítés szeptember 30-ig Integrált VEKOP projektcsomag kidolgozása és projektjavaslatok összeállítása az ágazatok felé Érd megyei jogú város tervezési feladatainak támogatása: Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése című pályázati felhívás Támogatási keret 25 millió Ft

19 Integrált programalapú fejlesztés
A VEKOP-on belül Pest Megyei Önkormányzat indikatív tervezési forrás keretre kidolgozza: a megye gazdaságfejlesztési és településfejlesztési integrált projektcsomagját Összeállítja: a megyei projektjavaslatokat az ágazatok felé A VEKOP-on belül Budapest Főváros Önkormányzata indikatív forrás keretre kidolgozza: Budapest gazdaságfejlesztési és településfejlesztési integrált projektcsomagját a budapesti projektjavaslatokat az ágazatok felé A VEKOP-on belül a Érd megyei jogú város indikatív forráskeretre kidolgozza a településfejlesztési integrált projektcsomagját projektjavaslatait az ágazatok felé

20 A VEKOP decentralizált forrásainak tervezése
1803/2013. (XI. 8.) Korm. határozat a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) és a Közép-magyarországi régió területén végrehajtandó fejlesztések forrásai felhasználásának tervezéséről szóló 1323/2013. (VI. 12.) Korm. határozat módosításáról Meghatározott indikatív tervezési forráskeretek - Budapest 26,72%  72,4 Mrd Ft - Pest megye 17,78%  50,8 Mrd Ft - Érd megyei jogú város 0,98%  2,6 Mrd Ft - Ágazatok összesen 45,47%  123,3 Mrd Ft - Városok és városokat is magukba foglaló vidéki térségek - Helyi Akciócsoport 7,55%  20 Mrd Ft

21 A VEKOP decentralizált forrásainak tervezése
Pest Megye Önkormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata a tervezési jogkörükbe utalt indikatív források tervezése során vonják be az érintett települési, illetve kerületi önkormányzatokat Érd megyei jogú város térsége tervezett fejlesztéseinek illeszkednie kell Érd megyei jogú város integrált településfejlesztési stratégiájában megfogalmazott fejlesztési irányokhoz

22

23 Regionális támogatási térkép
A versenyszférába tartozó tevékenységek – a jövedelemtermelő beruházások - állami támogatása eredendően tiltott: „Ha az Európai Unió Működési Szabályzata (EUMSZ) másként nem rendelkezik, a közös piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely vállalkozásoknak vagy áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt.” Állami Támogatások Iránymutatás : Meghatározza az elmaradottabb régiók fejlesztését előmozdító állami támogatások – többek között a közvetlen beruházási támogatások és a vállalkozásoknak biztosítható adókedvezmények – engedélyezésének szabályait és megadja a regionális támogatási térképre vonatkozó előírásokat. Meghatározza a kevésbé fejlett régiókban az állami támogatások maximális mértékét (‚a’ kategória) Meghatározza a fejlettebb régiókban a támogatható térségek lakónépességének arányát az ország népességéhez (‚c’ kategória) Tagország feladata: kidolgozni és elfogadtatni az Európai Bizottsággal az ország regionális támogatási térkép tervezetét, mely az ország egyes régióira és területi egységeire meghatározza az ott beruházó vállalkozások számára nyújtható támogatások maximális mértékét A közötti időszakban hatályos regionális támogatási térkép koncepciójáról szóló 1805/2013. (XI. 12.) Korm. határozat

24 Maximális támogatás-intenzitások
NUTS kód Régió Népesség az ország népesség %-ban Támogatás maximális mértéke ig Nagyvállalat Közép-vállalat Kisvállalat HU10 KMR Budapest Pest megye 30,42 10% 30% 20% 40% 50% 0% HU31 Észak-Magyarország 12,02% 60% 70% változatlan HU32 Észak-Alföld 14,07% HU33 Dél-Alföld 13,13% HU23 Dél-Dunántúl 9,44% HU21 Közép-Dunántúl 10,96% 35% 45% 55% HU22 Nyugat-Dunántúl 9,96% 25%

25 Maximális támogatás-intenzitások
KMR Maximális támogatási intenzitások Nagyvállalat Középvállalat Kisvállalat Budapest 10 20 Pest megye Pest megye c) kategóriás - 35%-os régióval határos - területei 20* 30 40 Pest megye c) kategóriás - 50%-os régióval - határos területei 35* 45 55 Pest megye támogatott térségei

26 Prioritás struktúra VEKOP prioritás T.C. OP % (alap)
1. Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése 3, 1 19,56 % (ERFA) 2. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése 3, 1, 4, 2 8,16 % (ERFA) 3. Településfejlesztés 9 3,17 % (ERFA) 4. Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok – CLLD 3, 8, 9 6,46 % (ERFA) 5. Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energia-hatékonysági célú fejlesztései, valamint a szolgáltatások minőségének javítása 4, 8, 10 28,54 % (ERFA) 6. Társadalmi Befogadást Szolgáló Programok 15,85 % (ESZA) 7. Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok 10, 8 16,70 % (ESZA) 8. Technikai segítségnyújtás - 1,56 % (ERFA)

27 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program"

Hasonló előadás


Google Hirdetések