Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ökomarketing, mint a gazdasági-társadalmi folyamatok egy meghatározó önszabályozó eszköze Kiss Tibor elnök MTA PAB Hulladékgazdálkodási Munkabizottság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ökomarketing, mint a gazdasági-társadalmi folyamatok egy meghatározó önszabályozó eszköze Kiss Tibor elnök MTA PAB Hulladékgazdálkodási Munkabizottság."— Előadás másolata:

1 Az ökomarketing, mint a gazdasági-társadalmi folyamatok egy meghatározó önszabályozó eszköze Kiss Tibor elnök MTA PAB Hulladékgazdálkodási Munkabizottság

2 2 Ökológia versus Ökonómia Ökológiai rendszerek jellemzői Zárt rendszer (Bio)diverzitás Gyors reagálási képesség a folytonosan változó körülményekre Visszacsatolás Energiaveszteség minimalizálása Nincs túltermelés, nincs felesleg Ökonómiai rendszerek jellemzői Nyitott rendszer Monokultúra (túlzott specializáció) vagy kisebb mértékű diverzitás Késedelmes reakció Hiányos, vagy hiányzó visszacsatolás Profitorientáltság Túltermelés és externáliák

3 3 Az ökonómiai rendszerek főbb paradigmaváltásai Ökonómia okozta probléma jelentősége idő Kezdetek Mezőgazdasági és ipari termelés megjelenése Ipari forradalom Fogyasztói társadalom Termelési korlátok: szükségletvezérelt ellátásorientált gazdaság Piaci korlátok: termelési lehetőségek „korlátlan” kibővülése a tudati változás nélkül Környezeti teherbírás korlátai: a megújuló erőforrások számára nincs idő az újraterme- lődésre Marketing, mint az értékesítési problémák megoldását segítő eszköz Szabályozási, visszacsatolási probléma: igény az ökomarketingre

4 4 Az ökomarketing egy lehetséges meghatározása Az ökomarketing egy olyan környezettudatos etikai elveken nyugvó módszer, amely a marketing teljes tudományos és gyakorlati eszköztárát felhasználva azon munkálkodik, hogy az ökonómia rohamosan növekvő világa átalakuljon egy intelligens, önszabályozó rendszerré, ahol a folyamatok visszacsatolása révén elsősorban koordinatív eszközökkel határozza meg azok belső korlátait, törekedve ezzel az ökológiai rendszerek önfenntartó szintjének elérésére, megelőzve az esetlegesen bekövetkező, és/vagy elháríthatatlan külső hatásokat.

5 5 (Környezet)Tudatos döntés a termék milyenségére és mennyiségére vonatkozóan Nemzetállami szabályozás és döntéshozatal TÁRSADALMI CSOPORTOK INTEGRÁTOR- INTERFACE SZERVEZETEK Magántőke üzleti szervezetei Termék Nemzetek feletti szabályozás és döntéshozatal Helyi szabályozás és döntéshozatal Szükséges mennyiségű és minőségű árú KOORDINÁCIÓ, KONTROLL, KATALIZÁLÁS, VISSZACSATOLÁS Pontos igényekre alapozott kínálat tudatformálás társadalmi elvárások fogyasztói igény Az ökomarketing alkalmazásának egy gyakorlati módja: integrátor-interface szervezet SZABÁLYOZÁS VISSZACSATOLÁS Közösség felé irányuló szolgáltatások

6 6 Az ökomarketing tevékenység gyakorlásához szükség van egy olyan speciális üzleti szervezetre, amely Az ökomarketing tevékenység gyakorlásához szükség van egy olyan speciális üzleti szervezetre, amely –egyrészt a közösség tulajdonában van ezáltal integrálja a közösségi szereplőket és képviseli a közösségi igényeket, –másrészt az üzleti szférával is kapcsolatban áll, ismeri annak működési szabályszerűségeit, mindebből következően –képes egyszerre koordináló, katalizáló és kontrolláló szerepet is ellátni, létrehozva ezáltal a 3K modellt, amely kiegészítője lehet a már ismert PPP modellnek. A 3K modell megteremti a lehetőséget, hogy a közszolgáltatások területe is hatékonyan kapcsolódjon be egy adott térség versenyképességének környezet- tudatos alapon történő fokozásába. A 3K modell megteremti a lehetőséget, hogy a közszolgáltatások területe is hatékonyan kapcsolódjon be egy adott térség versenyképességének környezet- tudatos alapon történő fokozásába. Integrátor-interface szervezet jellemzői

7 7 A természeti erőforrások számszerűsítése a beruházások esetében a már törvényileg szabályozott IPPC rendszer alkalmazásával történhet, míg a település egészére vonatkozólag a még kidolgozás alatt álló számítása adhat egy viszonyítási alapot. A természeti erőforrások számszerűsítése a beruházások esetében a már törvényileg szabályozott IPPC rendszer alkalmazásával történhet, míg a település egészére vonatkozólag a még kidolgozás alatt álló ökológiai lábnyom számítása adhat egy viszonyítási alapot. A pénzügyi, gazdasági területen már több módszer létezik, így például a PSC (Public Sector Comparator) a PPP-konstrukció hozzáadott értékét vizsgálja, és olyan összehasonlítási alapot jelent, amely a tárgyalásos eljárás, illetve a végső ajánlatok hozzáadottérték-szempontú kiértékeléséhez szükséges. A pénzügyi, gazdasági területen már több módszer létezik, így például a PSC (Public Sector Comparator) a PPP-konstrukció hozzáadott értékét vizsgálja, és olyan összehasonlítási alapot jelent, amely a tárgyalásos eljárás, illetve a végső ajánlatok hozzáadottérték-szempontú kiértékeléséhez szükséges. További fontos tényező a kockázatmix, amely a partnerek közötti kockázatviselés megoszlását rögzíti. További fontos tényező a kockázatmix, amely a partnerek közötti kockázatviselés megoszlását rögzíti. Az integrátor-interface modell megvalósításához szükséges relációk számszerűsítése

8 8 Az integrátor-interface modell alkalmazásának hatásai A modell segítségével a nagy közgazdasági elméletek [a klasszikus, a keynesi és a (neo)liberális elképzelés] összeegyeztethetővé válnak, de nem makro, hanem mezoszinten, egy régió, vagy (kis)térség gazdaságpolitikai jövőképében, segítségével a nagy közgazdasági elméletek [a klasszikus, a keynesi és a (neo)liberális elképzelés] összeegyeztethetővé válnak, de nem makro, hanem mezoszinten, egy régió, vagy (kis)térség gazdaságpolitikai jövőképében, lehetőséget teremt az uniós csatlakozásnak köszönhetően megnyílt források igénybe vételére, és azok hatékony felhasználására, lehetőséget teremt az uniós csatlakozásnak köszönhetően megnyílt források igénybe vételére, és azok hatékony felhasználására, eredményeként a szinergiák kihasználása révén megvalósulhat a jelenleginél gazdaságosabb, környezettudatos alapokon szervezett város-, és település- üzemeltetés kialakítása is oly módon, hogy az infrastrukturális beruházások és azok multiplikatív hatásai élénkítik a helyi gazdaságot. eredményeként a szinergiák kihasználása révén megvalósulhat a jelenleginél gazdaságosabb, környezettudatos alapokon szervezett város-, és település- üzemeltetés kialakítása is oly módon, hogy az infrastrukturális beruházások és azok multiplikatív hatásai élénkítik a helyi gazdaságot.

9 9 Uniós kötelezettség: megújuló energiaforrás növelése, környezetvédelem, infrastruktúra-fejlesztés, stb. Keresletgenerálás: biomassza igény növekedése Energia erdő, energia fű Rossz minőségű termőföldek kivonása a művelésből (EU ajánlás) Környezetterhelés csökkentése: depókapacitás-megtakarítás Komposzt Megoldandó közösségi probléma: Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt Közösségi szükséglet kielégítése: távfűtés hőigényének biztosítása, energiafüggőség csökkentése Helyi foglalkoztatás növelése Népességmegtartó-képesség fokozása Gazdálkodási kultúra megőrzése - Térségi gazdaságfejlesztés - szinergiák kihasználása az ökomarketing eszközeivel Integrátor- interface szervezet Koordináció KKK PPP

10 10 Szinergiák kihasználása – az ökológiai lábnyom csökkentése

11 11 Az integrátor-interface modell szándékolt hatása olyan alkalmazott gazdasági rendszer létrehozása amely Az integrátor-interface modell szándékolt hatása olyan alkalmazott gazdasági rendszer létrehozása amely –képes elősegíteni egy fenntartható gazdasági és társadalmi környezet megteremtését, –ezáltal biztosítva költséghatékony infrastrukturális és működési hátteret amely egyben a reálszféra versenyképességének fokozásához is hozzájárul. A környezettechnológiai-integrátor modell lehetséges színterei: A környezettechnológiai-integrátor modell lehetséges színterei: –Pécs Ökováros - Mecsek Dráva Ökorégió Program –Pécs Fejlesztési Pólus - Környezetipari klaszter Program –Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program A ökomarketing alkalmazásának lehetséges színterei

12 12 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "Az ökomarketing, mint a gazdasági-társadalmi folyamatok egy meghatározó önszabályozó eszköze Kiss Tibor elnök MTA PAB Hulladékgazdálkodási Munkabizottság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések