Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magyar felsőoktatás és a nemzetközi hallgatói mobilitás A magyar felsőoktatás és a nemzetközi hallgatói mobilitás Előadó: Dr. Hatos Pál Magyar Ösztöndíj.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magyar felsőoktatás és a nemzetközi hallgatói mobilitás A magyar felsőoktatás és a nemzetközi hallgatói mobilitás Előadó: Dr. Hatos Pál Magyar Ösztöndíj."— Előadás másolata:

1 A magyar felsőoktatás és a nemzetközi hallgatói mobilitás A magyar felsőoktatás és a nemzetközi hallgatói mobilitás Előadó: Dr. Hatos Pál Magyar Ösztöndíj Bizottság Magyar Ösztöndíj Bizottság

2 Helyzetkép  Jelenleg 1,7 millió diák vesz részt a nemzetközi felsőoktatási mobilitásban  2025-re ez várhatóan 8 millió főre fog növekedni  Kína, India és a délkelet – ázsiai országok fejlődése

3 A külföldről érkező hallgatók felsőoktatáson belüli aránya és a külföldre távozó hallgatók aránya

4 Nemzetközi tendenciák erősödése a felsőoktatásban  2001-ben a világon 1,7 millió hallgató tanult más ország felsőoktatási intézményében. Nagy többségük, 94% (1, 54 millió) a legfejlettebb gazdasággal rendelkező OECD országokban folytatott tanulmányokat.  A külföldi hallgatók 71%-a 5 OECD ország felsőoktatási intézményeiben folytatta tanulmányait.  Az összes külföldi hallgató 28%-a az USA-ban, 14%-uk az Egyesült Királyságban, 12% Németországban, 9% Franciaországban és 7% Ausztráliában tanult.  A külföldön tanuló hallgatók többsége ázsiai: 42%, az európai fiatalok (33%) alkotják a második legnagyobb csoportját a külföldön tanuló hallgatóknak. 21%-uk EU tagállamokból származó fiatal.

5 A nemzetközi mobilitás fajtái  klasszikus mobilitás, külföldi tartózkodással  program-mobilitás  Távoktatás, e-learning,  kereskedelmi (franchise) alapú  fejlesztési segély keretében  intézményi mobilitás  külföldi intézmény helyi campusa

6 Mobilitási stratégiák  „ kölcsönös megértés” (mutual understanding):  ösztöndíjalapú  EU tagországok, Erasmus program,  „Magasan képzettek migrációja” (skilled migration)  támogatott képzés,  EU országok nem EU országok irányában  „Jövedelemtermelő” (revenue-generation)  teljes tandíj, célzott marketing  USA, Ausztrália, Nagy Britannia,  „tudásépítő” (capacity building),  külföldi képzésre,  feltörekvő országok,

7 Regionális jellemzők  Európa, Ausztrália  a mobilitás felsőoktatás politika-vezérelt,  felsőoktatási export  Ázsia,  kereslet ösztönözte piaci alapú,  felsőoktatási import  USA  piaci alapon,  felsőoktatási export

8 Angol nyelvű képzési programok statisztikája Európában  Menedzsment, business administration 25%  Mérnökképzés 22%  Társadalomtudományok 8%  Matematika/informatika 8%  Természettudományok 6%  Agrártudományok 5% * Országonkénti eltérés, Németországban pl. átlag felett képviseltetik magukat a természettudományok

9 Az angol nyelvű programokban megszerezhető végzettségek  25% Bachelor vagy annak megfelelő  68% Master  5% mindkettő  2% PhD vagy egyéb végzettséget ad

10 Motiváció Miért indítanak angol nyelvű képzési programot felsőoktatási intézmények?  intézményüket külföldi hallgatók számára is vonzóvá tegyék (87%)  a hazai hallgatókat alkalmassá tegyék a globális vagy nemzetközi munkaerőpiac kihívásainak (81%)  új, végzettségeket adó programokkal bővítsék képzési kínálatukat (53%)  intézményeik jövedelmezőségét a programokért beszedett tandíjjal növeljék (19 %)

11 A külföldi hallgatók kontinensek szerinti megoszlása  Ázsia 30% (Kína 14%, India 4%, Japán 1%)  Nyugat Európa 21%  Közép- és Kelet-Európa 18 %  Afrika 14 %  Közel- és Közép-Kelet 7%  Dél-Amerika 5 %  Észak-Amerika 5%  Ausztrália 1 %

12 A programok finanszírozási forrásai  A programot indító intézmény (55%) *  Költségvetési támogatás (35%)  Európai uniós támogatás (8%)  Magánszektor (6%) * Közép-Európában 84%

13 A tandíjak jellemzői  Az intézmények 40 % szed tandíjat (Németország és a skandináv országok kivételével)  A tandíjat szedő intézmények  65 %-a a külföldi és hazai hallgatókkal  30%-a csak külföldi hallgatókkal  5 %-a csak hazai hallgatókkal fizettet tandíjat  Az átlagos tandíj 6000 EUR/év  A Master’s programok átlagosan kétszer drágábbak a Bachelor programoknál  Magyar átlag (3000-4000 EUR/év)

14 Magyarország  Magyarország az angol nyelvű programok tekintetében a hatodik legnépszerűbb célpont Európában (ACA felmérés)  Hiányzik a magyar felsőoktatás egységes nemzetközi arculata  Az idegenrendészeti eljárás megnehezíti a külföldi hallgatók Magyarországra jutását

15 Magyarországon tanuló külföldi hallgatók számának alakulása nappali tagozaton

16 A hét legnagyobb külföldi hallgatói létszámú magyar felsőoktatási intézmény adatai BMECORVINUSSE DE [1] [1] PTESZTE SZIE [] [] HALLGATÓ 602 (ebből 265 csere) 360 (ebből 100 csere) 1200kb. 1200 (ebből 600 orvos) 555 (határon túli is) +50 Erasmus kb. 460 (ebből 400 orvos) 800 (ebből kb. 400 állatorvos) KÉPZÉS mérnökMBAorvos fogorvos testnevelés gyógy- szerész orvos fogorvos gyógyszerész orvos közgazdász egyéb program orvos gyógy- szerész állatorvos ORSZÁG 50 ország főleg: Irán, Ciprus Görög- ország Török- ország Nigéria Líbia 45 ország főleg: Kína USA Német- ország Norvégia Izrael Német- ország Görög- ország USA Svéd- ország Irán 30 ország50 ország Norvégia Görög- ország Izrael Német- ország USA Norvé- gia Irán Ciprus Izrael Német- ország Norvégia

17 A Campus Hungary Társulás   Megalakulás: 2004   Az Oktatási Minisztérium (OM) kezdeményezésére   közel 40 felsőoktatási intézmény részvételével   Célja:   a magyar felsőoktatás nemzetköziesedésének segítése   a magyarországi felsőoktatási intézményekben tanuló külföldi hallgatók számának növelése

18 Campus Hungary Információs Iroda   A Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) Irodáján belül működik a Társulás Információs Irodája.   A MÖB Iroda OM-támogatással :   Létrehozta a potenciális külföldi hallgatóknak és a magyar felsőoktatási intézményeknek szóló adatbázist és honlapot   megszervezte és működteti a Társulás infrastruktúráját   Nemzetközi vásárokon képviseli a magyar felsőoktatási intézményeket   Koordinálja a külföldi megkereséseket

19 Célkitűzések  Egységes nemzetközi arculat kidolgozása, megismertetése az érdekelt hazai oktatási, kormányzati és gazdasági szereplőkkel  A Campus Hungary önfinanszírozási alapjainak kidolgozása  Komplex külföldi marketing kampány beindítása a potenciális régiókban  A 2003/2004. évi statisztikai adatokhoz képest 2013-ra jelentős mértékben növelni az idegennyelvű képzésben résztvevő hallgatók számát

20 Tevékenységi keretek  Kutató, fórum- és networking tevékenység  Promóciós-, marketing tevékenység, konferenciák  Információs tevékenység  Egyéb szolgáltatások  Ösztöndíj adományozás a legkiválóbb hallgatóknak (tervezet)

21 Cselekvési program 2005  Konferencia a magyar felsőoktatás nemzetközi PR-jának megteremtéséről (2005 május 4)  A magyar felsőoktatás egységes külföldi marketingjének elindítása (Mexikó, Peking Vietnam)  Elektronikus és nyomtatott tájékoztató anyagok elkészítése és terjesztése  Tapasztalatcsere külföldi partnerszervezetekkel (pl. DAAD, EduFrance)


Letölteni ppt "A magyar felsőoktatás és a nemzetközi hallgatói mobilitás A magyar felsőoktatás és a nemzetközi hallgatói mobilitás Előadó: Dr. Hatos Pál Magyar Ösztöndíj."

Hasonló előadás


Google Hirdetések