Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Stevan Ma č kovi ć, igazgató 1 XIV. Levéltári Nap.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Stevan Ma č kovi ć, igazgató 1 XIV. Levéltári Nap."— Előadás másolata:

1 Stevan Ma č kovi ć, igazgató 1 XIV. Levéltári Nap

2 Ha szóba kerül az olimpiák története, szinte kivétel nélkül mindenkinek De Coubertin báró neve jut eszébe, aki a régi athéni viadalokat újította fel 1896- ban. Kevesen tudják, hogy Észak-Bácska üdül ő helyén, Palicson ett ő l a dátumtól korábban is szerveztek sportversenyeket, melyeket olimpiának neveztek. 2

3 A palicsi versenyek elindítása a tehet ő s Vermes család, els ő sorban Lajos és Nándor nevéhez f ű z ő dik. Édesapjuk vidéki sportegyesületeket vezetett, így a két fiú is már gyermekkorában elsajátította a torna és testedzés alapjait. Az ilyen szellemiség ű neveltetésnek köszönhet ő en a két fívér egész életét, és vagyona nagy részét is a sportra áldozta, de emellett kiemelked ő versenyz ő k is voltak. 3 Báró Vermes Lajos Az olimpiai játékok felújítása el ő tt 16 évvel szervezte meg a sportversenyeket Palicson!

4 Nagybudafalvi Vermes Lajos 1860-ban született Szabadkán 4 Gyermekkora óta óta nagy érdekl ő déssel és tisztelettel tanulmányozta az antik sportjátékokat. A testkultúrától megihletve, áhítattal csodálta a szinte határtalan emberi teljesít ő képességet és az egészséges, fejlett emberi test szépségét. Tizenhat éves korában útra kelt, hogy megtekintse az ókori olimpiák tárgyi emlékeit. Miron diszkoszvet ő jének szobráról „lecsente” a b ű vös korong méreteit és a szabadkai vasgyárban elkészíttette annak mását, majd beiktatta a diszkoszvetést, ezt az ő si sportágat az általa szervezett versenyek programjába.

5 Nagy lendületet kaptak ugyanis a lelkes és tehet ő s fiatalember által szervezett versenyek,amelyek 1877-ben kezd ő dtek a városban. Majd Vermes 1880-ban meghirdeti és megszervezi az els ő palicsi tornaversenyt. A korabeli f ő városi – budapesti – versenyz ő k nagyon szívesen jártak a palicsi versenyekre, hiszen vonzotta ő ket a sok eredeti ötlet, a szép környezet, a kit ű n ő feltételek, a gazdag jutalmak, a szívélyes vendéglátás. Ezzel növekedett a versenyek jelent ő sége, és hamarosan a legjelent ő sebbek közé tornázták fel magukat Közép- Európában. 5

6 6

7 Az 1896. évi I. Nyári Olimpiai Játékok, 9 sportot magába foglaló nemzetközi sportesemény volt, melyet 1896. április 6. és 15. között rendeztek meg a görögországi Athénban. Ez volt az els ő a modern nyári olimpiák sorában. 7

8 Szabadka 1779. január 22-én kapta meg Mária Teréziától a szabad királyi városi rangot, amely el ő feltétele volt e vidék rohamos gazdasági és kultúrális fejl ő désének. A Palicsi-tó gyógyvizének köszönhet ő en itt is erd ő sítettek, vasút- és villamosvonal épült, családi házak és villák emelkedtek, szálloda épült, így a 19. század végére Palics turisztikai vonzereje mellett, kultúrális és m ű vel ő dési központtá is vált. Ezen körülmények kedveztek a sport kialakulásának is. 8

9 9 E rendezvényeken egész Európa legkiemelked ő bb versenyz ő i vettek részt, olyannyira, hogy a f ő bb budapesti és bécsi versenyek is a palicsihoz igazodtak, mert a legjobbak itt tartózkodtak.

10 - a versenyen három sportágban küzdöttek a résztvev ő k – birkózás, távolugrás, súlylökés – majd a következ ő években mind több versenyszámmal b ő vült a program. 2) 1881.07.17.- már 7 versenyszámban mérték össze ügyességüket és erejüket a versenyz ő k: gyaloglás 7 kilométeres távon, ökölvívás, kardvívás, rövidtáv-futás, súlylökés, szertorna és úszás. 10

11 11 mai kép Manapság tekintélyes hozzáért ő k állítják, hogy Palicson létesült az els ő olimpiai falu.

12 12

13 Vermes Lajos hatalmas, egymillió forintos beruházásba vágott bele, ami még anyagi helyzetét is komolyan megingatta. A sport elkötelezettje új kerékpárpályát és sportszállót épített, amely 60 versenyz ő nek biztosított díjtalan elszállásolást. 13 A pálya mellé falelátót állíttatott. Magyarorszá- gon ez volt az els ő ilyen pálya, de Európában is csak a harmadik.

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35 Külön vonatokat vezettek be ( kéjvonatok) melyek kizárólag a turistákat, kirándulókat, a palicsra látogatókat szállították. Szegedről naponta több ilyen járat is indult. A fürdőváros látogatóinak száma a század végére elérte az évi ötvenezret is. 1897-ben beindult a Szabadka és Palics közötti villamos- közlekedés.

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42


Letölteni ppt "Stevan Ma č kovi ć, igazgató 1 XIV. Levéltári Nap."

Hasonló előadás


Google Hirdetések