Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HOGYAN ÉPÜL BE A VILÁGÖRÖKSÉG AZ ISKOLA HELYI TANTERVÉBE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HOGYAN ÉPÜL BE A VILÁGÖRÖKSÉG AZ ISKOLA HELYI TANTERVÉBE"— Előadás másolata:

1 HOGYAN ÉPÜL BE A VILÁGÖRÖKSÉG AZ ISKOLA HELYI TANTERVÉBE
PÉLDÁK AZ APÁCZAI NEVELÉSI ÉS ÁMK I. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI GYAKORLATÁBÓL

2

3 A PROGRAM ELŐZMÉNYEI A VÁROS GAZDASÁGI TÁRSASÁGOT HOZOTT LÉTRE A VILÁGÖRÖKSÉG LEHETŐSÉGEINEK KIBONTAKOZTATÁSÁRA ELKÉSZÜLT PÉCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK „VILÁGÖRÖKSÉG TANTERVE”

4 A PROGRAM ELŐZMÉNYEI A VILÁGÖRÖKSÉG TANTERV BEKERÜLT A HELYI ALSÓ- ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJAIBA, HELYI TANTERVEIBE ELKÉSZÜLTEK AZ ELSŐ PROJEKT-TERVEK, ÉS SZAKKÖRI PROGRAMOK

5 A VILÁGÖRÖKSÉG TANTERV JELLEMZŐI
VILÁGÖRÖKSÉGI TÉMAGYŰJTEMÉNY MÓDSZERTANI SEGÉDLET KERESZTTANTERVI AJÁNLÁSOK (MÁS TANTÁRGYAKHOZ KAPCSOLHATÓ!) HELYI PÉLDÁKON ALAPUL SAJÁTOS TÖBBLETISMERETET NYÚJT

6 A TANTERV TÉMAKÖREI ŐSI KULTÚRÁK LAKÓHELYÜNKÖN PANNONIA PROVINCIA
SOPIANAE – A RÓMAI VÁROS A KERESZTÉNYSÉG –A VALLÁS A KERESZTÉNYSÉG TÁRGYI EMLÉKEI AZ ÓKERESZTÉNY SÍROK FELTÁRÁS,MEGÓVÁS, BEMUTATÁS AZ UNESCO VILÁGÖRÖKSÉG PRG-JA

7 A TANTERV SZERKEZETE TARTALMAK FOGALMAK TANULÓI TEVÉKENYSÉG
MINDEN TÉMAKÖRNÉL EGYSÉGES: TARTALMAK FOGALMAK TANULÓI TEVÉKENYSÉG ESZKÖZÖK,SZEMLÉLTETÉS KAPCSOLÓDÁSOK

8 PÉLDÁK A KERESZTTANTERVI KAPCSOLÓDÁSOKRA
KÉPZŐMŰVÉSZET – DÍSZÍTŐ ELEMEK IRODALOM – BIBLIAI TÖRTÉNETEK ÉLETMÓD – TEMETKEZÉSI SZOKÁSOK ÉPÍTÉSZET – A BOLTÍV, FRESKÓ NYELVEK – IDEGENVEZETÉS ERKÖLCSTAN – A KERESZTÉNY VALLÁS TECHNIKA – MANUÁLIS KÉSZSÉGEK STB…

9 CÉLJAINK A 8-14 ÉVES FIATALOK SOKRÉTŰ TEVÉKENYSÉGEN KERESZTÜL ISMERJÉK MEG A VILÁGÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEINKET MEGSZERZETT ALKALMAZÁSKÉPES TUDÁSUKAT HASZNOSÍTSÁK ÉLETÜK KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEIN SZERTEÁGAZÓ KOMPETENCIÁK KIALAKÍTÁSA

10 TANTERVI KAPCSOLÓDÁSOK TÖRTÉNELEM
A kereszténység Pannónia provincia A kereszténység elterjedése a birodalomban Róma bukása

11 TANTERVI KAPCSOLÓDÁSOK
Témakör Tartalmak A hozzá kapcsolódó leckék V. Az ókori Róma évszázadai Történetek Augustusról, Augustustól. 30. A császárság A Duna vonalától Afrikáig: természet és gazdaság a Római Birodalomban. 31. A római Birodalom Egy ókori nagyváros: Róma – vízvezetékek, fürdők, amfiteátrumok, bérházak. 32. Az „Örök Város” A rómaiak Magyarország területén. 34. Pannónia provincia A népvándorlás viharában. 36. Róma bukása VI. A kereszténység születése Történetek Jézus életéről. A kereszténység fő tanításai. 33. A kereszténység Történetek a keresztény egyház kialakulásáról. A keresztény időszámítás. 35. A kereszténység elterjedése

12 HELYI TANTERVI KIEGÉSZÍTÉSEK 1. OLVASMÁNYOK
A római Pannónia Baranya megye a római korban. A limes Sopianae - Pécs a római korban Az utak, utazás A polgárváros élete A kereszténység emlékei Baranya megye a népvándorlás korában Az Emmaus-járás (Hon-és Népismerethez is!)

13 2. DIASOROZATOK MUNKÁBAN A RÉGÉSZ A RÓMAI PANNÓNIA EMLÉKEI
A RÓMAI KOR TÁRGYI EMLÉKEI A KERESZTÉNYSÉG EMLÉKEI PÉCSETT SOPIANAE ÓKERESZTÉNY TEMETŐJE KÉPEK A JELENLEG FOLYÓ FELTÁRÁSOKRÓL

14 1. MUNKÁBAN A RÉGÉSZ

15 2. A RÓMAI PANNÓNIA

16 3. A RÓMAI KOR TÁRGYI EMLÉKEI

17 4. A KERESZTÉNYSÉG EMLÉKEI

18 5. AZ ÓKERESZTÉNY TEMETŐ

19 6. FELTÁRÁS, REKONSTRUKCIÓ

20 FEJLESZTÉSI FELADATOK A TANULÓI KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE
NÉHÁNY GYAKORLATI PÉLDA

21 KOMPETENCIA= KÉPESSÉGEK + MOTIVÁCIÓ

22 1. Ismeretszerzés, tanulás
Információk gyűjtése adott témához az iskolai vagy más könyvtárban, médiatárban, múzeumban.

23 MESÉLNEK A SÍRKAMRÁK KÉPEI
Ismeretszerzés, tanulás A műveltségi területhez kapcsolódó szövegek értő olvasása. MESÉLNEK A SÍRKAMRÁK KÉPEI

24 A BŰNBEESÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁRHUZAMOK

25 NOÉ-BÁRKÁJA

26 1. Ismeretszerzés, tanulás
Segédkönyvek, atlaszok, lexikonok használata.

27 INFORMATIKAI ELEMEK BEÉPÍTÉSE A TANULÁSBA
Kutatás informatikai eszközök felhasználásával adott témában tanári segítséggel. Példák gyűjtése az órán elsajátított ismeretek és írásos, képi források, a tanár által megadott szempontok, téma alapján

28 MEGISMERÉS KERESÉS INTERNETEN

29 2. Kritikai gondolkodás Történelmi jelenetek elbeszélése, eljátszása különböző szempontokból. A változások nyomon követése egy-egy történelmi jelenség kapcsán.

30 HÓDÍTÓK-MEGHÓDÍTOTTAK LÁTOGATÁS A REGÖLYI KÍSÉRLETI RÉGÉSZETI TELEPEN

31 3. Kommunikáció Események, történetek, jelenségek mozgásos, dramatikus megjelenítése. Beszélgetés és vita egy-egy emberismereti, társadalmi, történelmi témáról. A tárgyilagos érvelés és a személyeskedés megkülönböztetése.

32 FELHASZNÁLÁS A NYELVOKTATÁSBAN
BEMUTATÓ SZÖVEGEK KÉSZÍTÉSE IDEGENVEZETÉS FELADATOK A CÉLNYELVEN

33 FELADATLAPOK CÉLNYELVEN (KÉTTANNYELVŰ OKTATÁS)

34 A disputázás legfontosabb értékei
A VITA - DEBATE A disputázás legfontosabb értékei - a kommunikációs készség és képesség fejlesztése terén - kooperációs készség és tolerancia - kritikus és logikus gondolkodás - ismeretszerzés és rendszerezés - érdekérvényesítés

35 A VITA (DEBATE)

36 Az ókeresztény kőfaragók története SZEREPJÁTÉK

37 KAPCSOLÓDÁSOK A VÁROS NEVE
Quinque Ecclesiae Fünf-kirchen Pécs – „pec”,kemence, szikla (mészégetés) pet - öt, Öt, Pécsett eltemetett keresztény kőfaragó vértanú emlékét egy szláv eredetű szóban őrzi a város mai neve

38 Rajz készítése történelmi vagy társadalmi témáról.

39 REKONSTRUKCIÓ Modellek, makettek készítése

40 REKONSTRUKCIÓ Modellek, makettek készítése

41

42 REKONSTRUKCIÓ Tárgyak készítése hagyományos kézműves technikákkal

43

44

45 RÓMAI ÓLOMKATONÁK KÉSZÍTÉSE

46

47 KRISZTOGRAM PLAKETT

48 NYOMÓFORMA KÉSZÍTÉSE

49 KRISZTOGRAM KÉSZÍTÉS

50 Térben-időben való tájékozódás
Egyszerű alaprajzok készítése A tanult helyek megkeresése a térképen

51 A TÉMA TOVÁBBGONDOLÁSA

52

53

54 A CELLA TRICHORA MAKETT ELKÉSZÍTÉSE
A PROJEKT MÓDSZER A CELLA TRICHORA MAKETT ELKÉSZÍTÉSE

55 ADATGYŰJTÉS-ARCHÍV KÉPEK

56 VIRTUÁLIS SÉTA

57 ALAPRAJZOK

58 3D MODELLEZÉS

59 ANYAGOK BESZERZÉSE

60 ÉPÍTŐANYAGOK

61 A MAKETT ELKÉSZÍTÉSE

62

63

64

65

66

67 CELLA TRICHORA AQUINCUMBAN
PÁRHUZAMOK, ANALÓGIÁK CELLA TRICHORA AQUINCUMBAN

68 A PROJEKT HASZNOSÍTÁSA
SZEMLÉLTETÉS TANULMÁNYI VERSENYEK FEJLESZTŐ FELADATOK TUDÁSTÁR, ADATBÁZIS ÖTLETBÖRZE

69 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "HOGYAN ÉPÜL BE A VILÁGÖRÖKSÉG AZ ISKOLA HELYI TANTERVÉBE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések