Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

7. előadás1Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás1 Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás Szállodai marketing Szállodák.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "7. előadás1Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás1 Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás Szállodai marketing Szállodák."— Előadás másolata:

1 7. előadás1Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás1 Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás Szállodai marketing Szállodák stratégiai és taktikai árpolitikája

2 7. előadás2Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás2 A szállodai marketing sajátosságai  A szállodai kínálat elsősorban szolgáltatásokból áll, melyek jellemzői az idegenforgalmi piac sajátosságaiból adódnak.  a magas rizikófaktor,  a kereslet-érzékenyég,  a kínálat helyhez kötöttsége,  a dolgozókkal szemben támasztott követelmények.

3 7. előadás3Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás3 A marketing gyakorlata  komplex egység biztosítása,  szükségletek felmérése,  vendégigények kialakításának ösztönzése,  szükségletek kielégítése megfelelő szolgáltatásokkal.

4 7. előadás4Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás4 A marketing folyamata, pozícionálás  A tulajdonosok és az alkalmazottak elvárásainak teljesítése.  Belső helyzet, külső környezet elemzése  Követelmény: az információk megfelelő  mennyisége,  minősége,  időszerűsége. helyzet- felmérés marketingcélok meghatározása marketingstratégia összeállítása programok kidolgozása megvalósítás ellenőrzés

5 7. előadás5Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás5 Hol tart most a szálloda? Adatgyűjtés Szekunder Primer Adatok rendszerezése, értékelése

6 7. előadás6Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás6 Szekunder vizsgálatok  egyszer már valamilyen célra elkészült adatsor ismételt felhasználása  Cégen belülről mérlegbeszámoló könyvelési, statisztikai adatok szállodai levelezés  Cégen kívülről statisztikai kiadványok szakmai cikkek kapott adatok (konkurencia, partnerek, irányító szervek)

7 7. előadás7Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás7 Primer vizsgálatok  A konkrét probléma elemzésére koncentrál, saját szempontrendszer kialakításával Objektív pl. vendégáramlás vizsgálata videokamerávalSzubjektív megkérdezés megfigyelés kísérlet

8 7. előadás8Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás8 Megkérdezés  A szállodában a legelterjedtebb módszer a vendégkérdőív, melyet a szobában helyezünk el.  egyszeri,  folyamatos oírásbeli, oszóbeli, otelefonos  egyéni,  csoportos

9 7. előadás9Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás9 Az összegyűjtött információk feldolgozása, kiértékelése  Strength (erősségek),  Weakness (gyengeségek),  Opportunitities (lehetőségek),  Threats (veszélyek) SWOT-analízis

10 7. előadás10Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás10 Erősségek  kedvező földrajzi fekvés, környezeti előnyök (csendes vidék, jó levegő, szép kilátás, gyógyvizek)  elegendő pénzügyi forrás a folyamatos fejlesztéshez, a színvonal megtartásához illetve emeléséhez  jó versenyképesség (tárgyi és személyi feltételek, bevált management)  a vendégkör általános jó véleménye  elismert piacvezető szerep  jól megfogalmazott üzletpolitika

11 7. előadás11Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás11 Gyengeségek  világos stratégia hiánya  gyengülő piaci pozíció  sebezhetőség a konkurencia- harcban  elavult berendezések, felszerelések  szolgáltatások egyenetlen és összhang nélküli színvonala  az elvártnál kisebb eredmény  marketingeszközök és módszerek alkalmazásának alacsony szintje illetve hiánya  a környezet igénytelensége (parkosítás elmulasztása)  szállodán belüli személyi és értéktárgyakra vonatkozó biztonság hiánya

12 7. előadás12Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás12 Lehetőségek  új piacok felkutatása  új vendégkörök megnyerése  szolgáltatás és választék bővítése  versenykorlátozó megállapodások (felfelé tartó „árspirál” megállítása, nem fizető partnerekről „feketelista” közzététele)  szorosabb együttműködés az értékesítésben; túltöltés esetén egymás kisegítése  „ügyfélbarát” hozzáállás, gyors ügyintézés

13 7. előadás13Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás13 Veszélyek  új versenytársak megjelenése  kedvezőtlen adózási és egyéb jogi előírások  szállítók, illetve partnerek erősödő alkupozíciója  közbiztonság, közrend romlása  ár-szolgáltatás-minőség viszonyának romlása  belföldi kereslet csökkenése

14 7. előadás14Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás14 A marketingterv felépítése 1.Vezetői összegzés 2.Pillanatnyi marketinghelyzetkép 3.A lehetőségek és problémák elemzése 4.Célkitűzések 5.Marketingstratégia 6.Cselekvési programok 7.Várható nyereség illetve veszteség 8.Ellenőrzés

15 7. előadás15Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás15 1. Vezetői összegzés fő célok  A tervdokumentumot a benne felsorolt fő célok és ajánlások rövid összegzésével célszerű bevezetni. terv lényegét  A vezetői összegzés segítségével a felső vezetés a terv lényegét egészen gyorsan át tudja tekinteni.  A vezetői összegzést a terv tartalomjegyzékének kell követnie.

16 7. előadás16Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás16 2. Pillanatnyi marketinghelyzetkép  Piaci helyzet  kiszolgálandó piac jellemzői  a piac nagysága és növekedése  fogyasztói szükségletek és értékítélet  vásárlási szokások tendenciái  A termék helyzete  Minden főbb termékre  értékesítési adatai  az árak  a fedezeti hányad (költség, eredmény)  A versenyhelyzet  fő versenytársak behatárolása és jellemzése  nagyság  cél  piaci részesedés  termék-minőség  marketingstratégia  sajátosságok  Az elosztási helyzet Az értékesítési csatornák  -on eladott termékek száma,  fontosságában bekövetkezett változások

17 7. előadás17Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás17 2. Pillanatnyi marketinghelyzetkép  A makro-környezeti helyzetkép A termékcsoport jövőjét befolyásoló átfogó  demográfiai,  gazdasági-műszaki,  politikai és jogi,  társadalmi és kulturális tendenciák ismertetése.

18 7. előadás18Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás18 3. A lehetőségek és problémák elemzése  A lehetőségek és a veszélyek elemzése  az üzletág jövőjét befolyásoló külső tényezők  rangsort kell felállítani a lehetőségeken és veszélyeken belül  a figyelem a leglényegesebbre összpontosul

19 7. előadás19Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás19  Az erősségek és gyengeségek elemzése  A vállalat erős és gyenge oldalait is fel kell tárni!  Ezek belső tényezőknek számítanak  erősségek  erősségek: a vállalat által sikeresen felhasználható stratégiákhoz adnak támpontot  gyengeségek  gyengeségek: bizonyos korrigálható tényezőkre mutatnak rá 3. A lehetőségek és problémák elemzése

20 7. előadás20Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás20  A fő kérdések elemzése  felhasználja a tapasztalatokat  kijelöli a tervben mindenképpen megjelenő főbb kérdéseket  e kérdésekkel kapcsolatos döntések vezetnek el a célkitűzések, stratégiák és taktikák megfogalmazásához 3. A lehetőségek és problémák elemzése

21 7. előadás21Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás21 4. Célkitűzések  Iránymutatók a továbbiakban kialakítandó stratégiákhoz és cselekvési programokhoz.  Pénzügyi célok  törekszenek a beruházások hosszú távú megtérülésére és nyereség elérésére pl.:  a nyereség összege,  öt év távlatában az eszközarányos nyereség,  a pénzfolyamatok egyenlege (cash flow).

22 7. előadás22Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás22  Marketingcélok  A pénzügyi célokat marketingcélokká kell alakítani  mekkora bevételt kell elérni, s ez hány %-os növekedést jelent az előző évhez képest,  mekkora legyen az eladási mennyiség (értékesítés volumene), azaz a piaci részesedés mértéke,  milyen mértékben kell növelni termékeink ismertségét, az árusító helyek számát,  milyen árakat kell alkalmazni 4. Célkitűzések

23 7. előadás23Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás23  A célkitűzésekkel szemben támasztott követelmények 1.Egyértelműen és érthető módon kell megfogalmazni, kijelölve a megvalósítás időszakát! 2.A célok ne legyenek egymásnak ellentmondóak! 3.Meg kell teremteni a célok hierarchikus rendjét! 4.A célok legyenek elérhetők, de egyben olyanok is, melyekben van kihívás, és ezáltal maximális erőfeszítésre sarkalljanak! 4. Célkitűzések

24 7. előadás24Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás24 5. Marketingstratégia  El kell dönteni, hogy az elérni kívánt célokat milyen eszközökkel valósítják meg!  Célpiac: a megcélzott réteg jövedelme, demográfiai és egyéb jellemzői.  Piackutatás: költségvetésének növelése pl. a fogyasztók vásárlási szokásai és a versenytársak tevékenységének jobb megismerésének érdekében.  Fő termékjellemzők: minőség és specialitások.  Termékcsoport: kiegészítés olcsóbb esetleg drágább típusokkal.  Ár: milyen legyen a konkurenciáéhoz képest.  Értékesítési helyek: üzlethálózat elmei, a különböző egységek.

25 7. előadás25Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás25  Az értékesítés munkatársai: számuk növelése, esetleg az elszámolási rendszer változtatása.  Szolgáltatás: milyenek, milyen körben.  Reklám: esetleg új reklámkampány, ezek melyik termék vagy termékcsoport népszerűsítését célozzák meg, hogyan módosul a reklámköltségvetés.  Vásárlásösztönzés: költségvetésének módosítása esetleg több árubemutató szervezésével, vásárokon való részvétellel. 5. Marketingstratégia

26 7. előadás26Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás26 6. Cselekvési programok  A részletek kidolgozását jelenti  Mely célokra milyen intézkedéseket határoztunk meg?  Ki felel ezek végrehajtásáért?  Hol és mikor (meddig) kell ezeket végrehajtani?  Mekkora lesz a költségvonzatuk?  Hogyan ellenőrizzük a végrehajtást és az eredményt?

27 7. előadás27Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás27 7. Várható nyereség illetve veszteség  A cselekvési programok alapján kalkulálható a bevételi és a kiadási oldal összehasonlításával.  A felső vezetés ezt megvizsgálja, és kétféleképpen reagálhat: 1.A kért költségkeretet túlságosan magasnak tartja, ekkor el kell végezni a megfelelő módosításokat. 2.A költségvetést elfogadja (A további tevékenység alapja!)

28 7. előadás28Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás28 8. Ellenőrzés  A terv utolsó része, annak megvalósítását követik nyomon. (Beépített ellenőrzési pontok.)  Az ellenőrzés feladata kettős: 1.Felügyeli a marketingeszközök gyakorlati alkalmazását, és folyamatukban ellenőrzi az intézkedések végrehajtását. 2.Megállapítja, hogy a megtett marketing- intézkedések milyen eredményekhez vezetnek.  Szükségterv (sztrájk, háború, stb.)

29 7. előadás29Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás29 Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás Szállodák stratégiai és taktikai árpolitikája

30 7. előadás30Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás30 Árpolitika  Ellenérték meghatározása.  Az árpolitika jelentősége.  Objektíven helyes – célnak megfelelő ár.  Stratégiai szerep:  az árszint hosszú távú meghatározása  Taktikai szerep:  rövidtávú árreakciók a kereslet változásaira

31 7. előadás31Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás31 AZ ÁR  a termékminőség értékmérője  pénzügyi sikeresség meghatározója  forgalom, eredmény, piaci részesedés  hatás a piaci árviszonyokra

32 7. előadás32Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás32 Stratégiai árpolitika 1.Költségorientált a)pótlékkalkuláció b)„bottom-up” árkalkuláció c)ármegállapítás szobaméret szerint d)„pro mille” szabály e)„Hubbart képlet” f)fedezeti rész számítás 2.Konkurenciaorientált 3.Keresletorientált

33 7. előadás33Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás33 Költségorientált árpolitika  Költség + elvárt nyereség  Marketingkoncepció ?–? kalkuláció  Alsó árhatár, költségár (átlagjelleg)  Árpolitikai sajátosság  kihasználtsági fokhoz alkalmazkodó ár

34 7. előadás34Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás34 A pótlékkalkuláció  A klasszikus módszer felhasznált nyersanyagok értéke +üzemi költségek Önköltség +nyereség Nettó bevétel +Forgalmi adó Eladási ár  Szállodai szoba önköltsége: szállásrész összköltsége eltérő költségterheket figyelembe vevő szoba éjszakák

35 7. előadás35Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás35 A „bottom-up” árkalkuláció  Nem klasszikus eredményszámítás (fentről lefelé)  Fordított eljárásmód: 1.Elvárt üzemi eredmény 2.Költségek prognosztizálása 3.Bevétel prognosztizálása 4.Árak és eladási mennyiségek  Feltétel:  állandó és változó költségek arányának ismerete  anyagfelhasználás aránya  bérköltségek aránya  üzemi eredmény számításának sémája  egy vendég átlagfogyasztásának számítása (AGC = avarage guest check)  átlagos szobaár meghatározása (ARR = avarage room rate)

36 7. előadás36Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás36 Ármegállapítás szobaméret szerint Súlyozott számtani átlag

37 7. előadás37Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás37 „Pro mille” (egy ezrelékes) szabály  Bekerülési költségek  szobaár-megállapítás  Minden 1 000 Ft, €, $, stb épületköltségnél  1 Ft, €, $, stb szoba-árbevételre van szükség  100 szobás szálloda  beruházási költség15 000 000  egy szoba előállítása 150 000  átlagár 150  Feltételek:  100 szobásnál nagyobb  sikeres helyiség-bérbeadás  F&B nyereséges  átlagos foglaltság 70 %-nál magasabb

38 7. előadás38Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás38 A „Hubbart-képlet”  Az üzemi eredmény alapján történő szobaár meghatározás  Kiindulópont:  Beruházás összege (befektetés forrásai)  Kamatok  Üzemi költségek  Szükséges átlagos szobaár

39 7. előadás39Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás39 Fedezeti rész számítása  Rövid távú alsó árszint megállapítása  Változó költségek fedezése, állandó költségeket részben  Alkalmazkodik a piacorientált árképzés gazdasági hatásaihoz  „direct costing”-módszer  a forgalom, a költségek, a fedezeti rész és a nyereség közötti kapcsolat Fedezeti pont állandó költség változó költség árbevétel összes költség nyereség

40 7. előadás40Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás40 Az ármeghatározás elvei Piacképes árszint: a piaci körülmények, a versenytársak hatására mozdul el Felső árszint: magasabb árat a fogyasztók nem fogadnak el Alsó árszint: az alacsonyabb ár az előállítás költségeit sem fedezi Költségorientált stratégia Keresletorientált stratégia Versenyorientált stratégia

41 7. előadás41Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás41 Konkurenciaorientált árképzés  Igazodó árképzés  termék-minőség  szolgáltatás színvonala  A kollektív bölcsesség elve

42 7. előadás42Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás42 Keresletorientált árképzés  A piac meghatározó szerepe  A költségek árhoz való igazítása (?)  Áramvonalasított termékpolitika  Költségracionalizálás

43 7. előadás43Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás43 Taktikai árpolitika a)Időbeli árdifferenciálás b)Célcsoport vonatkozású árdifferenciálás c)Forgalomtól függő árdifferenciálás d)Értékesítési csatornák szerinti árdifferenciálás

44 7. előadás44Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás44 Időbeli árdifferenciálás  szolgáltatás igénybevételének időpontja – eltérő árak  gyenge kereslet  alacsony ár  állandó költségek fedezése  személyzet foglalkoztatása  F&B optimalizálása  jövedelmezőség javítása  üdülő – városi szálloda  megoldások:  szobánként  változatlan ár – több szolgáltatás  szolgáltatás-csomag

45 7. előadás45Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás45 Célcsoport vonatkozású árdifferenciálás  különböző vendégszegmensek – eltérő ármegállapodások  company, corporate rate  szakmai szövetségi tagság előnye  long therm – sok vendégéjszaka  gyermekkedvezmény  VIP-kártya tulajdonosok  törzsvendég kártyák tulajdonosai

46 7. előadás46Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás46 Forgalomtól függő árdifferenciálás  Vendég által generált forgalom – árak igazítása  Keresleti csúcs – előnyben a rendszeres látogató  Hűség fokozódhat  Csoportok – 20 fő után egy ingyen  Korai rendelés, előleg – árelőny

47 7. előadás47Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás47  utazásközvetítő ágazat közreműködői  jutalék  nemzetközi képviselet, foglalási rendszer (UTELL)7 %  utazási irodák8-10 %  GDS (Galileo, Worldspan)4 $ Értékesítési csatornák szerinti árdifferenciálás

48 7. előadás48Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás48 Kondíciós politika  Hagyományos fizetési feltételek változása  Hitelkártya, mint fedezet  „walk-outs” minimálisra csökkentése  Voucher szerepe

49 7. előadás49Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás49 Yield-menedzsment  Forgalom-, hozammenedzsment  Aktív árpolitika – árváltozatok  Feltétel:  a számítógép használata a pillanatonként számolandó algoritmushoz  Különböző árak, szegmensek, időpontok

50 7. előadás50Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás50  Feltétel: árrugalmasság, ismerni a  vendégszegmenseket  foglalási szokásokat  „walk in” vendégek számát  lemondások számát  „no show” rátát  A yield-menedzsmenttel való optimalizálás azt jelenti, hogy egy adott éjszakára csak annyi árengedményes szobafoglalást fogadnak el, amennyit a keresleti prognózisok szerint ebben az időpontban teljes vagy jobb árat fizető vendégeknek nem lehet eladni. Yield-menedzsment

51 7. előadás51Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás51


Letölteni ppt "7. előadás1Nagy László: Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás7. előadás1 Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás Szállodai marketing Szállodák."

Hasonló előadás


Google Hirdetések