Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KÉMIA TÖRTÉNETE 1. 2007/2008 II. félév Febr.11..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KÉMIA TÖRTÉNETE 1. 2007/2008 II. félév Febr.11.."— Előadás másolata:

1 A KÉMIA TÖRTÉNETE 1. 2007/2008 II. félév Febr.11.

2 Célok/1 1. A tantárgy általános célja: a vegyészek, ill. kémiatanárok általános kémiai műveltségéhez szükséges rövid történeti áttekintés és segítségnyújtás a leendő kémiatanárok munkájához: a) A kémia, mint tudomány kialakulása és főbb korszakai; a meghatározó események kronológiai sorrendje b) A gondolkodás- és szemléletmód fejlődése, a ma használt fogalmaink kialakulása c) A kémiatörténet fontosabb magyar vonatkozásai

3 Célok/2 2. A közoktatási kémia tananyaghoz kapcsolódóan az érdeklődés felkeltésére, motiválásra alkalmas tények, események ismertetése a) Meglepő adatok (nagyon kicsi vagy nagy értékek) b) Időpontok c) Érdekes életrajzi vonatkozások d) Nagy tévedések e) Humoros események stb.

4 Célok/3 3. A logikus gondolkozás fejlesztésére alkalmas összefüggések feltárása: a kémia fejlődésének kölcsönhatásai a) a történelmi eseményekkel - társadalmi folyamatokkal - meghatározó személyiségekkel b) a gazdasági szükségletekkel c) a különböző korok kulturális szemléletmódjával és vallási nézeteivel

5 Célok/4 4. A tanulók nevelésére használható tanulságos életrajzi vonatkozások ismertetése, a nagy tudósok a) nehéz anyagi körülmények vagy kedvezőtlen társadalmi helyzet ellenére elért eredményei b) erkölcsi helytállása az emberpróbáló történelmi helyzetekben c) emberi mivoltukat mutató gyengeségei, vitatható vagy általánosan elítélt cselekedetei

6 Célok/5 5. A szemléletmód formálására használható jövőbemutató folyamatok feltárása: a) Az emberiség törekvése a fenntartható fejlődés elérésére b) A vegyipar és a környezetvédelem kölcsönhatása, a jövőben kívánatos „békés egymás mellett élése” – a zöld kémia kialakulása c) PR: „szükséges rossz” helyett pozitív kép kialakítása a kémiáról

7 Irodalom - könyvek 1. Balázs Lóránt: A kémia története I-II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996 2. Inzelt György: Kalandozások a kémia múltjában és jelenében (Kémiai esszék), Vince Kiadó, Budapest, 2003. 3. Inzelt György: Vegykonyhájában szintén megteszi (A kémiáról és más dolgokról), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 4. Szabadváry Ferenc, Szőkefalvi Nagy Zoltán: A kémia története Magyarországon, Akadémia Kiadó, Budapest, 1972. 5. Szabadváry Ferenc: A magyar kémia művelődéstörténete, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 1998 6. Horányi Gábor: Beszélgetések a kvantummechanikáról, a relativitáselméletről és a megértés útjairól, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1999 7. Ropolyi L. – Szegedi P. (szerk.) A tudományos gondolkodás története, ELTE Eötvös Kiadó, 2000. 8. Bill Bryson: A Short History of Nearly Everything, Black Swan, 1998 (ill. magyarul: Bill Bryson: Majdnem minden rövid története, Akkord Kiadó, 2006

8 Irodalom - folyóiratok Magyar nyelvű:  A Természet Világa  Élet és Tudomány Középiskolai Kémiai Lapok (KÖKÉL) stb. Idegen nyelvű:  Journal of Chemical Education  Education in Chemistry stb.

9 Irodalom – interneten 1. Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT): http://sdt.sulinet.hu ill. http://kemia.sulinet.huhttp://sdt.sulinet.hu http://kemia.sulinet.hu Chemical Heritage Foundation: http://www.chemheritage.org/classroom/chemach Chemical Heritage Foundation http://www.chemheritage.org/classroom/chemach  A kémiai elemek felfedezése: http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9miai_elemek_felfedez %C3%A9se http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9miai_elemek_felfedez %C3%A9se  Kémiai Nobel-díjasok:  http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9miai_Nobel-d%C3%ADj http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9miai_Nobel-d%C3%ADj Központi Fizikai Kutatóintézet: A magyar vegyészet arcképcsarnoka: http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/mvm/arc/index.html Bibliográfia a fizika és a kémia magyarországi történetéhez: http://www.neumann- haz.hu/muvek/tudomanytortenet/1_Tudtort_bibliografiak/Kemiai bibliografia/Kemia_Bibliografia.pdf http://www.neumann- haz.hu/muvek/tudomanytortenet/1_Tudtort_bibliografiak/Kemiai bibliografia/Kemia_Bibliografia.pdf

10 Irodalom – interneten 2. Bibliográfia a fizika és a kémia magyarországi történetéhez: http://www.neumann- haz.hu/muvek/tudomanytortenet/1_Tudtort_bibliografiak/Kemiaibibliografia/K emia_Bibliografia.pdf http://www.neumann- haz.hu/muvek/tudomanytortenet/1_Tudtort_bibliografiak/Kemiaibibliografia/K emia_Bibliografia.pdf Kémiatörténeti weboldal címek gyűjteménye (angolul): http://employees.oneonta.edu/pencehe/chemhistory.html A kémiai elemek felfedezése http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9miai_elemek_felfedez%C3%A9se Fényképgyűjtemény (híres kémikusok, készülékek, laboratóriumok): http://dewey.library.upenn.edu/sceti/smith/ Kémiai Nobel-díjasok: http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9miai_Nobel-d%C3%ADj Kémiai Nobel-díjasok (angolul): http://userpage.chemie.fu-berlin.de/diverse/bib/nobel_chemie_e.html

11 Irodalom – interneten 3. Központi Fizikai Kutatóintézet: A magyar vegyészet arcképcsarnoka: http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/mvm/arc/index.html Kémikus életrajzok, érdekességekkel (angolul): http://www.woodrow.org/teachers/chemistry/institutes/1992/ Chemical Heritage FoundationChemical Heritage Foundation: a kémia nagy tudósainak emberi arca (angolul) http://www.chemheritage.org/classroom/chemach Nők a természettudományokban (angolul): http://www.astr.ua.edu/4000WS/4000WS.html Humor és kémiatörténet (angolul): http://www.xs4all.nl/~jcdverha/scijokes/3_5.html#subindex

12 Követelmények Az aláírás feltétele egy szabadon választott kémiatörténeti témáról szóló, kb. 8-10 perces előadás (néhány diából álló Power Point prezentáció) elküldése e-mail-ben luca@chem.elte.hu címre 2008. márc. 31-ig, az összes forrás (tehát internetes weboldalcímek is az utolsó látogatás feltüntetésével!) és irodalom pontos megjelölésével. A legjobb prezentációkat a szerzők az adott témakör tárgyalásához kapcsolódóan az egyes előadásokon bemutathatják. luca@chem.elte.hu Kollokvium: az elhangzott előadások és kiselőadások anyaga, kiegészítve az irodalom egyéni feldolgozása során szerzett ismeretekkel.

13 A kémia fejlődésének rövid története (kronológiai áttekintés) I. Ókori gyökerek

14 A „kémia” szó eredete – többféle elképzelés Irod.: 1/25-26 és 5/9-10 1. v á ltozat: Egyiptom egy r é sz é nek nev é ből: a N í lus delt á j á n á l elter ü lő term é keny f ö ld sz í ne fekete ( „ Kemmi ” vagy „ Kemmis ” ) – „ fekete Egyiptom ” Arabok: „ al ” n é velővel „ alk í mia ” ( „ egyiptomiak tudom á nya) 2. v á ltozat: a k é sői g ö r ö g alkimist á k s ö t é t erőket mozg ó s í t ó „ fekete k é sz í tm é nye ” (chemie = fekete) 3. v á ltozat: chemea = arany- é s ez ü stcsin á l á s Stb. K é mia sz ó első eml í t é se: i.sz. 336.: Julius Maternus Firinicus (szic í liai csillagj ó s Nagy Konstantin cs á sz á r idej é ben): a Szaturnusz jegy é ben sz ü letetteknek aj á nlotta a k é mikusi p á ly á t …

15 Ókor/1: A mindennapi élet szükségletei Az évezredek során sok hasznos tapasztalat és gyakorlati kémiai ismeret gyűlik össze  Mezopotámia (sumérok, asszirok, hettiták, arabok stb.)  Egyiptom  India  Kína  Stb. Irod.:  1/50-74  5/9-13

16 Illatszerek, balzsamok, kozmetikumok i. e. 3500 Mezopotámia: illatszerkészítő edények (konyhai edényekből – nők készítik – gyakorlatias, nem misztifikált leírások Felhasználás:  Rituális vallási szertartásokhoz  Gyógyászati célokra ánizs, gyömbér, ricinus stb. kivonatok Cu-, Sb-, As-vegyületek szembetegség ellen  Mumifikáláshoz is fontos!  Kozmetikai szerek: az élők is használták, ha anyagilag megengedhették maguknak (férfiak is)… I.e. 5000 Mezopotámia: szemfesték koromból + antimon- szulfidból (antimonit), ill. ólom-szulfidból (galenit) I.e. 2500 Egyiptom: malachitból zöld szemfesték

17 http://www.nemo.nu/ibisportal/0egyptintro/1egypt/index.htm 2007. febr. 14http://www.nemo.nu/ibisportal/0egyptintro/1egypt/index.htm 2007. febr. 14. Az emberi lélek – Ba, madár képében A test fizikai megőrzése vallási szempontból nagyon fontos volt.

18 Mosás i.e. 2500 Egyiptom: szódás sulykolás a zsír eltávolítására (zsír+lúg – szappanoldat, nem szappan!)  Nátrontavak: a Nílus áradása után természetes bepárlás  még a XVIII. sz.-ban is kereskedelmi jelentőségű!  természetes szóda (főként nátrium-karbonát, ill. nátrium-hidrogén- karbonát)  NTR (isteni, ill. legtisztább) neter v. nitriu – nitron (görög) – nátron - nátrium Hamuzsír (főként kálium-karbonát, ill. kálium-hidrogén-karbonát)  I.e. 2200 Mezopotámiában elterjedten használták  fahamuból oldották ki  sikamlós, zsíros tapintás  Kalati (= elégett) – kali (Palesztina) – alkáli – kálium Szappangyökér kivonata (Saponaria officinalis)

19 http://www.touregypt.net/featurestories/wadinaturn.htm http://www.touregypt.net/featurestories/wadinaturn.htm 2007. febr. 14.: Wadi Natrun (Wadi al-Natrun, Wadi el-Natrun, Wadi el-Natroun) Kairótól 90 km-re észak-nyugatra a Nyugati Sivatagban http://www.leuchtendgruen.net/botanicolor/ebot13.htm 2007. febr. 14.: Saponaria officinalis http://www.leuchtendgruen.net/botanicolor/ebot13.htm

20 Üveggyártás, zománcfestés i. e. 3500  Összetevők összeolvasztva: Homok (szilícium-dioxid) Mészkő (kalcium-karbonát) Szóda (nátrium-karbonát)  Első átlátszó üveg: Tutanhamon fáraó piramisából (i. e. 1340)  Színes üvegek (kék): Cu-, ill. Co-sókkal Zománcfestés: az üveghez malachitot (bázisos réz-karbonát) olvasztottak – egyiptomi kékzománc

21 http://web.onetel.net.uk/~victorbryant/histx104.html http://web.onetel.net.uk/~victorbryant/histx104.html 2007. febr. 14. 1. Ötféle nép fiait jellegzetes öltözékükben ábrázoló üvegpaszta táblák (i.e. 1150) 2. A híres egyiptomi kéküvegből készült figura 3. Nofretete üegpasztából készült maszkja (i.e. 1560)

22 Fermentáció i..e. 3200 Egyiptom: sörkészítés árpakenyérből lezárt edényben (levegőn megecetesedik – anaerob körülmények!) Ecetgyártás: egyetlen könnyen hozzáférhető sav Tejsavas erjedés: i. e. 2500-ból részletes leírás! I.e. 1500: tiszta élesztő!

23 http://www.historyforkids.org/learn/egypt/food/egyptfood.htm 2007. febr. 14http://www.historyforkids.org/learn/egypt/food/egyptfood.htm 2007. febr. 14. Egyiptomi sörkészítéshez használt eszközök

24 Textilfestés – színezékek I.e. 3000: India  Alizarinnal pácfestés (timsóban lévő alumínium ion alizarinnal vörös színű festéket ad)  Indigóval csávafestés (színtelen leuok-indigó a levegőn szép kék színűre oxidálódik), olcsó  Bíbor (antikbíbor) drága, pedig csak 6,6’-dibróm-indigó, de 12 000 bíborcsigából 1,4 g bíbor (szerkezetmeghatározás Friedlander, 1909) Bíborcsigát összezúzták 1%-os sóoldatban napokig főzés Ammóniatartalma miatt a kioldáshoz gyakran alkalmaztak vizeletet is… I.e. 2500: Kis-Ázsia és Egyiptom: sáfrány (sárga) Kármin: tölgyeken élősködő vértetvekből (Chermes ilicis) vonták ki

25 http://en.wikipedia.org/wiki/Indigo_dye 2007. febr. 14http://en.wikipedia.org/wiki/Indigo_dye 2007. febr. 14. Egy darab indigó festék és a molekula szerkezeti képlete

26 Fémkohászat  Réz: i. e. 5500: sumérok ismerik A nevét (cuprum) Ciprusról kapja, ahol i.e. 2500-ban rezet bányásznak Bronz keményebb (80-85% Cu + 15-20% Sn): i.e. 3500 Úr városa Sárgaréz (Cu + Zn): i.e. 1000 Kína és a Dareiosz (i. e. 521-485 perzsa király) mesés gazdagságáról terjedő legenda alapja lehet (részben) – kuőák, kapulemezek  Vas: „mennyei fém” – meteorit i. e. 4200, ill. Kheopsz fáraó piramisában i. e. 2550  Ón: Kasszideridek („Ón-szigetek” Cornwall partjainál i. e. 2250: kassziterit bányászata (ón-oxid, szenes redukcióval ón állítható elő belőle).  i.e.685 Lüdia: legelső pénzérme (arany-ezüst ötvözet)

27 http://www.touregypt.net/science.htm 2007http://www.touregypt.net/science.htm 2007. febr. 14. Egyiptomi fémmunkások


Letölteni ppt "A KÉMIA TÖRTÉNETE 1. 2007/2008 II. félév Febr.11.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések