Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Üzleti terv A vállalkozók, vállalkozások önmaguk és külső szervek részére üzleti stratégiájukat az üzleti tervben fogalmazzák meg.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Üzleti terv A vállalkozók, vállalkozások önmaguk és külső szervek részére üzleti stratégiájukat az üzleti tervben fogalmazzák meg."— Előadás másolata:

1 Üzleti terv A vállalkozók, vállalkozások önmaguk és külső szervek részére üzleti stratégiájukat az üzleti tervben fogalmazzák meg.

2 Egy lehetséges szerkezet
Tartalomjegyzék I. Bevezető oldal II. Vezetői összefoglaló III. Ágazati elemzés IV. A vállalkozás általános bemutatása V. Termelési, ill. működési terv VI. Marketing terv VII. Szervezeti felépítés VIII. Kockázatelemzés IX. Pénzügyi terv X. Mellékletek

3 Az üzleti terv nem más, mint a térkép, amely megmutatja az utat, hogy vállalkozásunkat hogyan jutassuk el a sikerhez. Üzleti tervet többféle okból is szokás készíteni. Például: pályázatíráshoz, befektetők bevonásához, banki hitel felvételéhez, a management számára, de leginkább akkor, amikor egy vállalkozást vagy egy projektet tervezünk elindítani. Attól függően, hogy kinek a részére készül a terv, mindig a leendő olvasók számára fontos részeket kell kidomborítani. Ha például hitelezőknek, befektetőknek állítjuk össze az üzleti tervet, akkor a pénzügyi terv részt kell részleteznünk és rávilágítani azokra a pontokra, hogy miért érdemes a befektetőnek pénzt invesztálnia a vállalkozásunkba, hogyan kapja vissza a tőkéjét, és mekkora profittal. Amikor a vezetőségnek készítjük az üzleti tervet, akkor érdemesebb inkább az eladási adatokat, a piac elemzést, a marketing tervet finomítani, illetve a működési költségek résszel foglalkozni mélyebben. .

4 Induló vállalkozásnál saját magunknak készül a terv
Induló vállalkozásnál saját magunknak készül a terv. Sokan elmulasztják, pedig rengeteg felesleges fejfájástól és pénzkidobástól kímélheti meg az embert. Az üzleti terv megírásakor a vállalkozó rá van kényszerülve, hogy szisztematikusan végiggondolja, hová szeretne eljutni, és hogyan. Mik a buktatók a vállalkozási ötlet megvalósításában, mik a lehetőségek, merre nem érdemes menni, és hol bukkanhatunk kiaknázatlan lehetőségekre.

5 I. Bevezető oldal A vállalkozás neve címe, adatai
A tulajdonosok neve címe A vállalkozás működési köre Milyen célból készítjük az üzleti tervet? Az adatok bizalmas kezelésre vonatkozó információk

6 II. Összefoglalás A teljes üzleti terv összefoglalása a gyors megismerés, áttekintés céljából. Az üzleti terv célja A tevékenység összefoglalása Mit, hol, kinek, milyen feltételek mellett kívánunk termelni - a leendő vállalkozás / project alapjai, fő jellemzői - mik lesznek a vállalkozás termékei / szolgáltatásai - kikből fog összeállni a vevőkör - kik a vállalkozás tulajdonosai

7 - A vállalkozás rövid bemutatása, története
- A vállalkozás rövid bemutatása, története. Cég hitvalllása, filozófiája. - Termékek, szolgáltatások rövid bemutatása. - A vállalkozás piacon elfoglalt helye, versenytársak, piaci helyzetelemzés. Célpiacok.   Marketing stratégia. - A vállalkozás felépítése, működése. Önálló vállalkozás-e, franchise, leányvállalat?   Kik a fő beszállítók. - A közeljövőt érintő célkitűzések, intézkedések, amiket meg kell tenni. - A vállalkozás pénzügyi helyzete. Miért van szükség tőkebevonásra? Hogyan kerül   felhasználásra?

8 III. Ágazati elemzés Az ágazati trendek és kilátások
A versenytársak elemzése A piaci lehetőségek, korlátok Ágazati előrejelzések Ez valójában lehet a marketingterv része is. Lásd később!

9 - az iparágat érintő társadalmi változások - technológiai változások, újítások - politikai környezet, jogszabályi keretek változása - demográfiai változások - gazdasági változások (makrogazdasági mutatók, kamatlábak, adók, lakossági   fogyasztások és megtakarítások) - környezeti változók (időjárás, nyersanyagok, környezetszennyezés,   környezetvédelem) - az iparágban tapasztalható trendek, azok hatása a vállalkozás tevékenységére, eredményességére - új vállalkozás esetén mennyire nehéz belépni a piacra, a már jelenlévő szereplők   mennyire akadályozhatják a belépésünket, milyen magas költségekkel járhat ez

10 IV. A vállalkozás leírása
Kerülhet az elejére is ez a rész A termékek bemutatása A nyújtott és igénybe vett szolgáltatások A vállalat, vállalkozás méretei Munkaszervezés, személyzeti és adminisztrációs kérdések A vezetők, alkalmazottak szakmai háttere

11 1.) A vállalkozás alapadatai - működési forma: önálló cég, franchise, leányvállalat, egyéb - tulajdonosok (név, cím) - törvényes képviselők (név, cím) - a vállalkozás pontos neve - a vállalkozás székhelye, telephelyei - a vállalkozás mikor lett bejegyezve - a vállalkozás fő tevékenysége - a vállalkozás melléktevékenységei - elérhetőségi adatok (telefon, fax, internet cím, cím, postacím) - a vállalkozás könyvvezetését végző cég neve - a vállalkozás jogi képviseletét ellátó cég neve - egyéb, a vállalkozás működése szempontjából fontos tanácsadó cégek neve

12 2.) A vállalkozás története a) már működő vállalkozás esetén:     -  a vállalkozás alapításának ideje és oka, mi céllal jött létre     - cégfilozófia, a vállalat küldetése     - a működésének története, áttörő sikerek, mélypontok     - díjak, szakmai elismerések     - folyamatban lévő fejlesztések, jövőre vonatkozó célkitűzések b) most induló vállalkozás esetén:     -  rögzíteni kell, hogy az üzleti terv megírását mi ösztönözte:        hitelfelvételi kérelem, befektető keresése, pályázat elnyerése, egyéb     - miért érné meg a befektetőnek, hitelnyújtónak stb. a vállalkozás támogatása,        hogyan profitálhat belőle     - cégfilozófia, a vállalat küldetése, mit szeretne elérni

13 V. Termelési terv, (vagy helyette működési terv)
A termelési technológia A telephely A gépek és berendezések A szállítók listája

14 Működési terv Ebben a részben a vállalkozás működésének napi rutinjáról, a telephelyről, eszközökről, munkaerőről és a vállalkozás környezetéről adunk információkat.

15 - hol és milyen módon kerülnek a vállalkozás termékei / szolgáltatásai
előállításra - mik az előállítási eljárások és költségek - készletgazdálkodás - vevőszolgálati politika - a telephely, raktár, iroda fizikai paraméterei (méret, épület típusa, energia szükségletek, stb.) védjegy bejegyzés, szabadalmak, szerzői jogok, stb. - hány alkalmazottra lesz szüksége a vállalkozásnak - munkakörök leírása - szerződéses alkalmazottak, munkafolyamatok kiszervezése - kik a legfontosabb beszállítók - milyen hitel és szállítási politikával dolgoznak beszállítóink - fog-e a vállalkozás hitelbe értékesíteni, és ha igen, milyen feltételek mellett

16 1.) Fejlesztési elemzés - a termékek / szolgáltatások fejlesztése milyen stádiumban van - mikorra várható a fejlesztés befejezése - a befejezésig milyen akadályokat kell leküzdenie a vállalkozásnak - milyen feladatok várnak még elvégzésre - kik vesznek részt a vállalkozáson kívül a fejlesztésben (alvállalkozó, partnercég) - a szabadalmaztatás megoldása, a szabadalmi jogok levédése

17  2.) Gyártási terv - a vállalkozás fő beszállítói  - a beszállítók osztályozása (ár, szállítási feltételek, megbízhatóság) - milyen gyártási eljárásokat alkalmaz a vállalkozás - a gyártási  / előállítási folyamat rövid bemutatása - a gyártási folyamathoz kapcsolódó költségek felsorolása - mik a kutatási és fejlesztési folyamatokhoz kötődő költségek és határidők - milyen eszközigénnyel jár együtt a termékek / szolgáltatások előállítása - milyen helyigénnyel jár együtt a termékek / szolgáltatások előállítása (raktár,   gyárüzem) - alvállalkozók részt vesznek-e a gyártási folyamatban - milyen szervízhálózatot működtet a cég - jár-e terméktámogatás a termékekhez / szolgáltatásokhoz

18 VI. Marketing terv Piackutatás, szegmentáció Célpiac Marketing mix
- Termékpolitika - Árpolitika - Értékesítési politika - Kommunikációs politika

19 1. Piackutatás: 1. Piackutatás:
- az elsődleges piackutatás forrásai (kérdőívek, mélyinterjúk, stb.) - a másodlagos piackutatás forrásai (szakmai publikációk, adatbázisokból nyert információk, tanulmányok, szaklapok, statisztikák, stb.)

20 2.Piacszegmentáció - a lehetséges célcsoportok körülírása.
A különböző termékeidre különböző célcsoportokból kerülhetnek ki a vásárlók. Az is előfordulhat, hogy ugyanannak a terméknek többféle célcsoportja lehet. Mutasd be a célcsoportokat demográfiai jellemzők, pszichológiai jellemzők, életvitelbeli jellemzők alapján. - a konkurencia elemzése: készíts egy listát a vállalkozás legfontosabb versenytársairól, és vesd össze a saját vállalkozásod / termékeid jellemzőivel. Elemezni kívánt tényezők: termékskála, ár, minőség, kapcsolódó szolgáltatások, vevőszolgálat, megbízhatóság, hírnév, földrajzi elhelyezkedés, értékesítési csatornák, marketing kampányok

21 3. Célpiac Miután behatóan tanulmányoztuk az iparágat, termékeket és szolgáltatásokat, fogyasztókat és a versenytársakat, egy határozott elképzelésünk alakul ki arról, hogy vállalkozásunk hogyan és hová illeszkedik bele a piacba, hová szeretnénk pozícionálni magunkat. Egy-két rövid bekezdésben határozd meg a célpiacodat. Ha léteznek másodlagos piacok is a vállalkozás termékei részére, akkor ezeket is írd körül.

22 A termék (Product) Készíts egy termék életgörbét minden egyes termékre / szolgáltatásra és határozd meg, hogy az életgörbe egyes szakaszaiban milyen marketing stratégiákat kell majd alkalmazni, illetve kik lesznek az adott szakaszban a termék célcsoportjai. - piacralépés szakasza: jellemzők, alkalmazandó promóciós tevékenység, ajánlott célcsoport, ár stratégia, stb. - növekedés szakasza: jellemzők, alkalmazandó promóciós tevékenység, ajánlott célcsoport, ár stratégia, stb. - érett szakasz: jellemzők, alkalmazandó promóciós tevékenység, ajánlott célcsoport, ár stratégia, stb. - hanyatlás / stabilitás szakasza: jellemzők, alkalmazandó promóciós tevékenység, ajánlott célcsoport, ár stratégia, stb.

23 Az ár (Price) Ki kell dolgozni a vállalkozás árpolitikáját, ami a vállalkozás által kínált termékek (szolgáltatások) árának meghatározása és a piaci eseményekre történő reagálás elveinek és módszereinek összessége. A vállalkozás termékeivel különböző árakon léphet be a piacra. Az induló ár lehet: költség alapú árképzéssel kapott ár, keresletalapú árképzéssel képzett ár, versenytárs alapú árképzéssel kapott ár. - mennyire árérzékeny a célcsoport - milyen árengedmény politikát lehet alkalmazni - a vállalkozás hitel politikája, vevőszolgálat kialakítása, garanciák kiépítése

24 Értékesítési hely (Place).
A vállalkozás által érvényesíteni kívánt értékesítési csatornákat, láncokat írja le. A termék vagy szolgáltatás hogyan jut el a keletkezés helyéről a fogyasztóhoz. A klasszikus termék elosztási csatorna: Termelő - Nagykereskedő - Kiskereskedő - Fogyasztó A választott értékesítési csatornák eltérőek lehetnek különböző funkciójú termékek, illetve szolgáltatások esetén.

25 Eladás, vásárlás ösztönzés (Promotion)
Napjainkban igen fontos értékesítéspolitikai eszköz. Az a feladata, hogy a potenciális vásárlók figyelmét a vállalkozás felé fordítsa. Meg kell tervezni az alkalmazni kívánt reklám és közönségkapcsolati programot. A Public Relations (PR) az eladásösztönzés közvetett formája.

26 - Hol fog működni a vállalkozás? Szükséges-e külön iroda bérlése,
raktárhelység, esetleg üzlethelység bérlése? - mennyire lényeges a vállalkozás földrajzi elhelyezkedése a vevők szempontjából - a versenytársak földrajzi elhelyezkedése - milyen értékesítési csatornákat kíván igénybe venni a vállalkozás (online bolt az interneten, csomagküldő szolgálat, aukciós oldalakon keresztüli értékesítés, saját üzlethelység, stand, saját affiliate hálózat, ügynökök, személyes eladás, nagyker, stb.)

27 Még 6 P Csomagolás (Packing).
Vásárlást követő szolgáltatások (Post sale service). Kapcsolatok (Partners). Marketing munkatársak (Personal). Piaci eredmények folyamatos visszacsatolása (Process of feedback and modification). Múló idő (Passing time).

28 VII. Szervezeti terv A tulajdonforma Társak vagy részvényesek
Vezetõk hatásköre A vezetõk szakmai háttere, rövid szakmai életrajza A munka- és felelõsség megosztás (Szervezeti és mûködési szabályzat)

29 1.) Vezetőség, tisztségviselők - kik a vállalkozás alapítói - kik az aktív befektetők - kik azok az alkalmazottak, akik kulcsfontosságú szerepet játszanak a vállalkozás   életében - kik az igazgatók - van-e tanácsadó testülete a vállalkozásnak - kik a külső / belső tanácsadók: jogi képviselet, könyvvezetés, pénzügyi tanácsadó - ábra mellékelése a szervezeti sémáról

30  2.) Személyzeti politika és stratégia - az alkalmazottak felvételének az ütemezése - milyen módszert használ a vállalkozás az alkalmazottak kiválasztásánál - igénybe vesz-e vállalkozás külső céget az alkalmazottak kiválasztásában - milyen javadalmazási rendszert alkalmaz a vállalkozás - létezik-e munkaerőképzés a vállalkozásnál

31 VIII. Kockázatelemzés A környezeti és vállalati belső elemzés
(SWOT- analízis) Felkészülés a váratlan eseményekre Fedezetszámítás

32 Fedezetszámítás Profit=Bevétel-Költségek
Költég=Változóköltség +Fixköltség Π=QP-VC-FC=0, AVC=VC/Q PQ=AVC*Q+FC PQ-AVC*Q=FC, Q(P-AVC)=FC Q=FC:(P-AVC)

33 SWOT-analízis Elemzési és gondolkodási módszert ad a sikertényezők feltérképezésére, Strukturálja a gondolkodást Pozícionálhatja általa a vállalkozás saját és környezeti jellemzőit A fontos elemekre összpontosít Rámutat arra, mit kell fejleszteni és mivel nem érdemes foglalkoznia a vállalkozásnak.

34

35

36 IX. Pénzügyi terv Előzetes jövedelemterv Pénzforgalmi becslések
Előzetes mérlegek Fedezeti pont elemzés Meglévő és szükséges pénzforrások Gazdaságossági vizsgálatok eredményei

37 Nettó árbevétel (1. táblázat) Eladott áruk beszerzési értéke
Megnevezés 1. év 200_ 2. év 3. év Nettó árbevétel (1. táblázat) Eladott áruk beszerzési értéke Anyagköltség Anyagi jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb költségek és ráfordítások ÜZEMI/ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY Fizetett osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Eredménykimutatás

38 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök
Pénzügyi eszközök FORGÓESZKÖZÖK Készletek Követelések, vevők Értékpapírok Pénzeszközök AKTÍVÁK ÖSSZESEN Eszközök

39 Mérleg szerinti eredmény KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú hitelek
SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke Mérleg szerinti eredmény KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Szállítók PASSZÍVÁK ÖSSZESEN Források

40 Hitelfelvétel összesen: -éven belüli -éven túli
Megnevezés I. II. III. IV. Összesen Negyedév Nyitó pénzkészlet Árbevétel Egyéb bevételek (kamat) Bevétel összesen Beruházások Készletbeszerzés Munkabér Közterhek Kamatfizetés Egyéb kiadások Kiadás összesen Egyenleg Hitelfelvétel összesen: -éven belüli -éven túli Hiteltörlesztés összesen: Záró pénzkészlet Pénzforgalmi kimutatás (Direkt cash-flow)

41 X. Függelék Levelezés (megállapodások, szándéknyilatkozatok)
Piackutatási adatok Bérleti és egyéb szerződések Szállítói árajánlatok - termék fotók - reklám anyagok (kreatív anyagok) - fotók a telephelyről, üzlethelységről - szerződés másolatok - vezetők önéletrajza, stb.

42

43 A kérdőjelek azok a viszonylag új termékek, amelyeknek még alacsony a piaci részesedésük és a gyors piaci növekedés lehetősége jellemző rájuk. Ekkor még gyenge a piaci helyzetük, de azokat a termékeket, amelyek sztárrá válhatnak támogatni kell, például beruházásokkal. A sztárok a piacon a legjobb pozíciót betöltő termékek, mivel a piaci részesedésük és a piaci növekedésük egyaránt magas. Leginkább ezek a termékek azok, amelyek meghatározzák a vállalkozás jövőjét, jövőbeni profitját. Ezért érdemes a termelésüket erőteljesen támogatni, hiszen ezek válhatnak fejőstehénné. A fejőstehén kategóriába tartozó termékek piaci részesedése nagyon magas, de a termelés további intenzív növelésére már nincs lehetőség, mivel a piacra a terméket illetően a telítődés jellemző. Ezeket a termékeket már csak annyiban célszerű támogatni, hogy megtartsák erős piaci pozíciójukat, a vállalkozás kihasználja a bennük rejlő lehetőségeket. A döglött kutyák olyan termékek, melyeknek sem a piaci részesedésük, sem a növekedési lehetőségük nem kielégítő. A vállalkozásnak fel kell készülnie ezek piacról történő kivezetésére.


Letölteni ppt "Üzleti terv A vállalkozók, vállalkozások önmaguk és külső szervek részére üzleti stratégiájukat az üzleti tervben fogalmazzák meg."

Hasonló előadás


Google Hirdetések