Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Választási tanulmányok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Választási tanulmányok"— Előadás másolata:

1 Választási tanulmányok
Piacképes, gyakorlat központú szakirány az ELTE Társadalomtudományi Karának mesterképzésein

2 Mi a célunk? Az ELTE Társadalomtudományi Kara olyan szakirányt indít a mesterképzésben résztvevő hallgatók részére, amely egyértelmű célja, hogy piacképes diplomát adjon a hallgatók kezébe.

3 Gyakorlati képzés a felsőoktatásban?
A piacon is értékes gyakorlati tudást azonban eddig nehezen lehetett a magyar felsőoktatási képzésben elsajátítani. A sikeres karriert felépítők általában már elhelyezkedve, az adott szakmai műhelyben jutottak hozzá a szükséges ismeretekhez.

4 Hiánypótló képzés Az elmúlt év bebizonyította, hogy a magyar közéletben szükség van olyan szakemberekre, akik az elméleti tudás mellett birtokában vannak annak a gyakorlati tudásnak is, amelyre építkezve segíthetik a közélet szereplőit, és így tartós, biztos karrierben bízhatnak.

5 Megbecsült szereplők a munkaerő-piacon
A „Választási tanulmányok” szakirány programja elvégzése után a hallgatók olyan tudásra tesznek szert, amellyel a munkaerő-piacon keresett és megbecsült szereplők lehetnek.

6 A karrier lehetőségek széles spektruma
A diplomát megszerzők elhelyezkedhetnek: az államigazgatásban az önkormányzatokban civil szervezeteknél politikai szervezeteknél közéleti kutató- és elemző intézeteknél piac- és közvéleménykutató intézeteknél PR és kommunikációs tanácsadó cégeknél oktatási intézményekben nemzetközi szervezetekben és a médiában.

7 A karrier lehetőségek széles spektruma
A diploma az alábbi munkakörök betöltéséhez ad széles körű tudást: választási szakértő politikai elemző politikai tanácsadó kommunikációs, PR tanácsadó közéleti marketing szakember piac- és közvéleménykutató újságíró, szerkesztő politikával kapcsolatos tudományos kutató politikatudományi - politikaelméleti oktató civil szervezet, NGO munkatárs

8 Tanulmányok szakirány
Választási Tanulmányok szakirány

9 A szakirány célja A hazai politikatudományi felsőoktatásban először indul választási tanulmányok szakirányú graduális képzés. A hiánypótló vállalkozás célja, hogy a választási rendszerek elméleti összefüggései, gyakorlati működése tekintetében magas színvonalon képzett elemző és gyakorlati választási szakembereket indítson el pályájukon

10 Ismeretkörök A szakirányon oktatott tárgyak felölelik a politikatudomány, a szociológia, valamint az alkotmányjog választásokkal kapcsolatos területeit.

11 Ismeretkörök Az interdiszciplináris képzés előnye, hogy a parlamenti és egyéb választási rendszerek, a politikai részvételi jogok alkotmányjogi ismereteihez társulnak a politikatudomány választástörténeti, pártrendszerre vonatkozó kutatásai. E két tudományterülethez csatlakozik a szociológia a társadalmi részvételi aktivitás témaköreivel, a választáskutatáshoz elengedhetetlen statisztikai és módszertani ismeretekkel, valamint a párt- és kampányfinanszírozás kérdésköreivel.

12 Kompetenciák . A végzett hallgatók akár elméleti-elemzői, akár tanácsadó munkakörben: Átlátják az egyes választási rendszerek összefüggéseit Képesek alkalmazni a különböző mandátumszámítási technikákat Tisztában vannak a választás-finanszírozás hazai és nemzetközi szabályaival Alkalmasak lesznek közvélemény-kutatási és módszertani ismereteik felhasználásával választói-magatartás kutatásokat lefolytatni, vagy ilyen kutatásokat értelmezni, analizálni

13 Gyakorlatorientált választható tantárgyak
. A szakirány választható tantárgyai a potenciális politikai tanácsadói munkavállaláshoz adnak elengedhetetlen ismereteket. A három félév során felvehető tárgyak csokra az országban egyedülálló képzést nyújt az alkalmazott politikai és politikatudományi ismeretek területén, kiemelve az alkalmazott statisztikai, diszkurzív politikatudományi, szövegírói, marketing- és médiaismereteket.

14 Gyakorlatorientált választható tantárgyak
. A szakirány választható tantárgyai a potenciális politikai tanácsadói munkavállaláshoz adnak elengedhetetlen ismereteket. A három félév során felvehető tárgyak csokra az országban egyedülálló képzést nyújt az alkalmazott politikai és politikatudományi ismeretek területén, kiemelve az alkalmazott statisztikai, diszkurzív politikatudományi, szövegírói, marketing- és médiaismereteket.

15 Gyakorlatorientált választható tantárgyak
A gyakorlatközpontú szemináriumok tematikája túlmutat a politikai mezőn, hiszen olyan speciális területek megismerését teszi lehetővé, mint a városimázs vagy a vállalati felelősségvállalás, ezzel segítve a halgatókat, hogy a munkaerőpiacon széles és naprakész tudással jelenjenek meg.

16 TáTK szakirányainak további kínálatából
Ízelítő a TáTK szakirányainak további kínálatából

17 Gyakorlati választáskutatás
A kurzus a gyakorlati választáskutatás módszereit elemezve bemutatja a vizsgálati műfajok fajtáit, a mintavételi eljárásokat, a kérdezési módozatokat. Kitér a választási földrajzi ismeretekre, a nem válaszolás jelentőségére és összefüggéseire, a választorzulás jelentőségére, illetve az utólagos súlyozásra. A kurzus az elméleti ismereteket gyakorlati felmérések segítségével illusztrálja.

18 Politikai marketing Oktató: Bognár Ákos
A félév során a hallgatók megismerkedhetnek a politikai marketing: történetével elméleteivel politika történeti szerepével eszköztárával, különös tekintettel a demokratikus Magyarország elmúlt 19 évének történéseire

19 Hálózat-építés a hagyományos szociometriai megközelítésből mára önálló területté fejlődött hálózat-kutatás kialakulásának történetének megismerése a létező sikeres és megbukott hálózatok bemutatása, illetve a megszerzett elméleti és empirikus tudás gyakorlati hasznosításához szükséges kiindulópontok átadása. A különféle hálózat-tipológiák ismertetése rendeltetésük, struktúrájuk formalizáltságuk foka alapján elkülönítve

20 Mai magyar társadalom Oktató: Sik Endre
A kurzus megismerteti a hallgatókkal a mai magyar társadalom legfontosabb jellemzőivel és mutatóival, mint: a népesedés a mobilitás a szegénység az iskolázottság a migráció a „hálózatosodás”.

21 Imázs-építés Megismerkedhetünk
a háttérkutatások és mélyinterjúk módszertanával a konkurencia analízis technikájával, illetve a médiaszereplések elemzésének sajátosságaival. a személyre, cégre, intézményre szabott kommunikációs stratégia elkészítésének elemeivel az ügy és hírgenerálás eszköztárával az arculatépítés legfontosabb jellemzőivel, különös tekintettel az online megjelenésekre.

22 Kampánytervezés és kampánymenedzsment
Gyakorlati feladatokon keresztül megtanuljuk mitől hatékony egy üzenet, illetve hogy a kidolgozott üzenetet milyen csatornákon keresztül juttathatjuk el a választókhoz. Áttekintjük egy kampány költségvetését Megismerkedünk a médiatervezés és médiavásárlás gyakorlatával. Megismerjük a kampánystáb szervezési és működési mechanizmusát Megtárgyaljuk a hatékony toborzás és az önkéntesek eredményes mozgatásának technikáját.

23 Kormányzati rendszerek
A kurzus megismerteti a hallgatókat a század modern kormányzati rendszereivel a rendszerek történeti beágyazottságával a rendszerek jogi és politológiai jellemzőivel a hatalmi ágak és szereplők egymáshoz való viszonyával az egyes rendszerekben

24 Közvéleménykutatás A kurzus megismerteti a hallgatókat:
a mintavétellel,mintanagy-sággal, hibahatárral, kérdőív-tervezéssel kapcsolatos alapismeretekkel az adatok érvényességének és megbízhatóságának vizsgálatával a legfontosabb tényezőkkel, amelyek meghatározzák illetve befolyásoljak ezeket

25 Kreatív írás A kurzus választ keres arra a kérdésekre, hogy:
Milyen szövegeket használ a professzionális kommunikáció? Hol a helye a szövegnek a reklám és a PR világában? Mitől lesz az figyelemfelkeltő, emlékezetes és informatív? Hogyan hatott az internet elterjedése a szövegre? Hogyan dolgozik együtt a copywriter és a kreatív, hogyan él meg együtt a kép és a szöveg?

26 Média-menedzsment A kurzus célja:
a média szerepének, kifejtett hatásainak, működési mechanizmusának, belső és külső motivációinak megismertetése a mindennapokban is használható ismeretek átadása a média-kommunikáció valamennyi hagyományos és új eszközéről, a média egyes termékeinek alkalmazási logikájáról, a média piac működéséről.

27 Műfaj-ismeret és sajtónyelv
A kurzus célja: a média szerepének, kifejtett hatásainak, működési mechanizmusának, belső és külső motivációinak megismertetése a mindennapokban is használható ismeretek átadása a média-kommunikáció valamennyi hagyományos és új eszközéről, a média egyes termékeinek alkalmazási logikájáról, a média piac működéséről.

28 Párt- és kampányfinanszírozás
A hallgatók a félév során megismerkedhetnek: a plurális demokráciák működésének költségigényével a „politikai pénz” eredetének, felhasználásának és elköltésének fontosabb példáival, illetve az ellenőrzés nehézségeivel.

29 Politikai részvételi jog
A tárgy a közügyek polgárok általi intézését elősegítő politikai részvételi jogok két nagy csoportjával, a képviseleti és a közvetlen demokrácia intézményeivel foglalkozik. A téma elméleti és összehasonlító jogi aspektusai mellett nagy súlyt helyez a választójog és a népszavazás magyar szabályozásának és jogalkalmazási gyakorlatának esetjogi megközelítésű tárgyalására.

30 Vállalati társadalmi felelősségvállalás
A szemináriumon sorra vesszük: a CSR típusait a magatartás változást célzó kampányok támogatásától kezdve az adományozáson át az önkéntes munkáig. megismerhetjük a legfontosabb marketingmódszereket a vállalati kezdeményezések finanszírozásáért és támogatásért. A tananyag megértését külföldi és magyar vállalati társadalmi felelősségvállalás példák elemzése segíti.

31 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Választási tanulmányok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések