Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ERASMUS tájékoztató 2012/2013 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ERASMUS tájékoztató 2012/2013 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar."— Előadás másolata:

1 ERASMUS tájékoztató 2012/2013 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

2 KAPCSOLAT ERASMUS Iroda Pinizsi Andrásné Kecskeméti utca 10-12. IV. emelet 420. pinizsipiros@ajk.elte.hu Fogadó óra: hétfő-kedd-szerda-csütörtök: 13-15 óráig

3 TUDNIVALÓK NYERTES PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA 2012/2013 E-mailen megküldtem, gondosan olvassa el Erasmus kari rangsor: Kari honlapon

4 Kari ERASMUS információ www.ajk.elte.hu Nemzetközi → ERASMUS →ERASMUS tanulmányút →ERASUS szakmai gyakorlat →Dokumentumok, statisztikák →ERASMUS partner egyetemek

5 Kapcsolatfelvétel fogadó egyetemmel  Felvenni a kapcsolatot a kinti koordinátorral  Adatlapokat mielőbb továbbítani  Ügyeljen a jelentkezési határidőkre  Szállás kiosztása gyakran érkezési sorrendben történik  Adatlapokat az ÁJK ERASMUS Irodán írják alá, itt kaphat igazolást elnyert ERASMUS státuszáról (angol és magyar nyelven)

6 Ha a fogadó egyetem jelentkezéskor kér Öntől TRANSCRIPT OF RECORDS-ot: Igazolást eddigi tanulmányairól angol nyelven a Tanulmányi Hivatalnál dr. Kóczián Lilla, hivatalvezetőtől kérhet e-mailen: koczianlilla@ajk.elte.hu

7 Ellenőrizze a fogadó egyetem honlapján,  mikor kezdődik,  hány hónapig tart vizsgaidőszakkal együtt a félév,  mikorra kell kint lenni. A kinntartózkodásnál a fogadó egyetem szemeszterének hivatalos kezdete és vége az irányadó. Az Erasmus Irodán jelezze e-mailen (pinizsipiros@ajk.elte.hu) a hely elfogadását,  kiutazás idejét (év, hónap),  hány hónapot fog kint tanulni

8 Jelentkezési lapok – adatok: ELTE Erasmus kódja: HU_BUDAPES01 Tématerület kód: jog: 380 (10.00) politológia: 313 (14.10) Piroska PINIZSI ERASMUS coordinator for outgoing students Eotvos Lorand University Faculty of Law and Political Sciences International Office H-1053 Budapest, Kecskemeti u. 10-12. IV/420. Fax: +36-1-483-80-20 Tel.: +36-1-483-80-15 E-mail: pinizsipiros@ajk.elte.hu

9 Kivételes tanulmányi rend Az ERASMUS tanulmányútra kiutazó hallgatók itthon automatikusan kivételes tanulmányi rendet – óralátogatás alóli felmentést – kapnak. (Itthoni kurzus felvételekor az oktatót erről értesíteni kell, hogy helyét be tudják tölteni!) Itthon felvett óráit a fogadó egyetemen teljesítettekkel ki tudja váltani.

10 ERASMUS tanulmányút Szállás, tanulmány, kinti egyetemi élet ügyében, vegye fel a kapcsolatot a már kint volt hallgatókkal  volt hallgatók EHA kóddal, fogadó egyetemmel a Kari honlapon  ETR személykeresőjén keresztül felveheti e-mailen a kapcsolatot  Fogadó egyetem honlapján keresse meg a kinti tanulmányokra, életre, árakra vonatkozó információkat (ERASMUS Incoming - Hallgatói tájékoztató)

11 Learning Agreement – Tanulmányi szerződés Ha a fogadó egyetem nem küld, és még nincs ELTE szerződése, letölthető: www.elte.hu/erasmus →Hallgatói mobilitás Ellenőrizze az ÁJK idei, ERASMUS tanulmányi félévére vonatkozó ERASMUS tantárgylistát! Olyan kurzusokat válasszon a fogadó egyetemen, amelyekkel itthoni kurzusait ki tudja váltani, amelyeket itthoni tanulmányaiba be tud majd számíttatni! A 2012/2013-es ERASMUS tantárgylistát – mindig az adott félévre – később tesszük közzé!

12 A kari szabályzat a fogadó egyetemen történő kurzusfelvételre csak a minimumot határozza meg: heti 12 tanórának megfelelő szaktárgyi óra. Annyi kurzust kell sikeresen teljesíteni, ahányat itthoni tanulmányaiba ERASMUS tanulmányi ideje alatt, vagy azután be szeretne számíttatni. (Min. 2 ott, ahol 2 kurzus teszi ki a heti 12 szaktárgyi órát.) A fogadó egyetemnek is beiratkozott hallgatója. Vegye figyelembe a fogadó egyetem követelményeit! Aláírók: Robotka Andrea, Pinizsi Piroska A Learning Agreement módosítható!

13 Itthoni tanulmányok  Elsősorban olyan kurzusokat vegyen fel itthon, amelyeket a fogadó egyetemen sikeresen teljesített kurzusokkal ki tud váltani.  Jogász hallgató kint sikeresen teljesített jogi vagy társadalomtudományi kurzust fakultatívként elismertethet itthon, nem kell annak megfelelőt felvenni.  Politológus hallgató kint sikeresen teljesített szaktárgyi kurzust alternatívként elismertethet itthon, nem kell annak megfelelőt felvenni.

14 Tantárgyak beszámítása 1. 1. Automatikus beszámítás az Erasmus tantárgylista alapján, Kurzusbeszámítási kérelemmel:  ERASMUS tantárgylista: kötelező és alternatív kurzusok - a tanszékek adják meg minden félév elején.  Itthon felveszi a kurzust a regisztráció során,  külföldön tematikailag hasonló kurzust teljesít,  ha a kint teljesített kurzus megfelel az itthon felvettnek, a Nemzetközi Bizottság a partneregyetem által kiállított bizonyítvány (Transcript of Records) alapján (jegy nélkül, itthoni kreditponttal) elismeri az itthon felvett kurzust teljesítettnek.  Jogász hallgatóknak fakultatív, politológus hallgatóknak alternatív tárgy beszámítása Kurzusbeszámítási kérelemmel történik.  Kurzusbeszámítási kérelmet az Erasmus Irodán kell leadni (ETR- ről kinyomtatott itthon felvett kurzuslistával és a kinti bizonyítvány másolatával, fakultatívnál elegendő a kinti bizonyítvány másolata).

15 Tantárgyak beszámítása 2. 2. Kreditelismertetési kérelemmel:  A fogadó egyetemen a hallgató teljesít egy, még itthon nem teljesített, a kar kurzuskínálatban, bármely szemeszterben szereplő, tematikailag hasonló kurzust, hazaérkezése után a tanszéken beadhatja Kreditelismertetési kérelemmel, amelyet a tanszék elfogadhat teljesítettként.  A tanszék által jóváhagyott Kreditelismertetési kérelmet a Tanulmányi Hivatalban kell leadni, a Kreditátviteli Bizottságnak címezve.  Amely kurzusokat a hallgató nem tudott kint teljesíteni, de itthon felvett, azok vizsgáját a hazatérést követő tanulmányi időszakban március 31-ig, illetve szeptember 30-ig, a tanszékek által megadott legalább 2 vizsganap egyikén teljesítheti.

16 ERASMUS ösztöndíjat az ELTE  a hallgató által aláírt Támogatási szerződés 2 eredeti példánya  a Learning Agreement (Tanulmányi szerződés) mindenki által aláírt, faxolt, beszkennel vagy eredeti példánya  az Európai Betegbiztosítási Kártya (E111) másolata  az ELTE regisztráció ETR-ről kinyomtatott/e- mailen továbbított példánya alapján a támogatás 60%-át fizeti ki.  A Certificate of Registration visszaküldése után a maradék 40%-ot.

17 ERASMUS tanulmányutat hallgató csak kivételes esetben szakíthat meg. Arról előzetesen, vagy mielőbb értesíteni kell a kari koordinátort! A fogadó helyéről ERASMUS hallgató csak a fogadó egyetem oktatási szünetében, vagy a fogadó egyetem írásos engedélyével maradhat távol.

18 Az ELTÉ-n ERASMUS tanulmányi idejére is jár itthoni ösztöndíja, igénybe vehet minden támogatást, mint beiratkozott hallgató, kérheti az ERASMUS hallgatók külön támogatását (HÖK). A fogadó egyetemen csak azokat a díjakat kell megfizetni, amelyeket az ottani hallgatóknak is. Nézzen körül, milyen kedvezményekhez jut hozzá (pl. diákigazolványával), esetleg milyen támogatást tud megpályázni (pl. ahol nincs kollégium, lakhatási támogatást). Mindkét – az ELTE és a fogadó – egyetem beiratkozott hallgatója, mindkét egyetem kötelezettségei és jogai vonatkoznak Önre!

19 Kiegészítő pályázati lehetőségek kiutazó ERASMUS hallgatók számára  Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pályázata  Intenzív nyelvi kurzuson való részvételre vonatkozó pályázat  EHÖK szociális kiegészítő pályázat


Letölteni ppt "ERASMUS tájékoztató 2012/2013 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar."

Hasonló előadás


Google Hirdetések